Anda di halaman 1dari 5

JADWAL KEGIAN TEKNIK KALMITING

MTs AL-IKHLAS SOE


TAHUN 2018

Dewan Tempat /
No. Hari / Tanggal Jenis kegiatan Waktu
juri/Pengamat Lokasi
1. Jum’at Hafalan Susiyanto S.Ag Musollah
14 Desember Rahimah Sangga
Sampai
2018 Volly Jamaluddin Amin Lapangan
Selesai
MTs.Alikhlas
Soe
2. Senin Jamaluddin Amin Lapangan
Sampai
17 Desember Futsal MTs.Alikhlas
Selesai
2018 soe
3. Selasa Kebersihan Dra.Musyawarah Kelas
Sampai
18 Desember Kelas Fitriyadi
Selesai
2018 Rahimah Sangga

Ketua, Sekertaris,

Arif rahman hakim Salsabila hawa pratiwi

Mengetahui,

Dra. Hj. Musyawarah, MM


NIP. 19670921 199703 2 000
DAFTAR HADIR
KEGIATAN TEKNIK KALMITING VOLLY
MTs AL-IKHLAS SOE
TAHUN 2018
NO REGU KELAS JUMLAH KET
1. Regu 1 7A 1.
2.
3.
4..
5.
6.
2. Regu 2 7B 1.
2.
3.
4..
5.
6.
3. Regu 3 8A 1.
2.
3.
4..
5.
6.
4. Regu 4 8B 1.
2.
3.
4..
5.
6.
5. Regu 5 9A 1.
2.
3.
4..
5.
6.
6. Regu 6 9B 1.
2.
3.
4..
5.
6.
DAFTAR HADIR
KEGIATAN TEKNIK KALMITING FUTSAL
MTS AL-IKHLAS SOE
TAHUN 2018
NO REGU KELAS JUMLAH KET
1. Regu 1 7A 1.
2.
3.
4..
5.
6.
2. Regu 2 7B 1.
2.
3.
4..
5.
6.
3. Regu 3 8A 1.
2.
3.
4..
5.
6.
4. Regu 4 8B 1.
2.
3.
4..
5.
6.
5. Regu 5 9A 1.
2.
3.
4..
5.
6.
6. Regu 6 9B 1.
2.
3.
4..
5.
6.
DAFTAR HADIR
KEGIATAN TEKNIK KALMITING KEBERSIHAN KELAS
MTS AL-IKHLAS SOE
TAHUN 2018

NO REGU KELAS JUMLAH KET

1 REGU 1 7A

2 REGU 2 7B

3 REGU 3 8A

4 REGU 4 8B

5 REGU 5 9A

6 REGU 6 9B
DAFTAR HADIR
KEGIATAN TEKNIK KALMITING MENGHAFAL
MTS AL-IKHLAS SOE
TAHUN 2018
PUTRA :
NO REGU KELAS JUMLAH KET

1 REGU 1 7A

2 REGU 2 7B

3 REGU 3 8A

4 REGU 4 8B

5 REGU 5 9A

6 REGU 6 9B

PUTRI :

NO REGU KELAS JUMLAH KET

1 REGU 1 7A

2 REGU 2 7B

3 REGU 3 8A

4 REGU 4 8B

5 REGU 5 9A

6 REGU 6 9B