Anda di halaman 1dari 1

Rantau, 18 Desember 2019

Kepada Yth;
Direktur
PT.BRYLIAN INDAH
di-
tempat

Perihal : Surat Permohonan Kerja

Dengan hormat,
Saya yang bertanda tangan di bawah ini :
Nama : FAHRUL
Tempat/Tgl Lahir : Sukaramai Satu, 13 Maret 1984
Alamat : Dusun Damai Mulia Desa Sukaramai Satu
Kec. Seruway Kab. Aceh Tamiang
Agama : Islam
Pendidikan Terakhir : SMA
Berat Badan : 50 kg
No. Telp/HP : 0812 6390 7070

Sehubungan dengan informasi yang saya baca di kantor dinas tenaga kerja dan transmigrasi maka
dengan ini saya mengajukan permohonan lamaran kerja kepada bapak, agar dapat kiranya
menerima saya sebagai tenaga kerja diperusahaan yang bapak pimpin dengan jabatan Sonolog
sesuai dengan sertifikat yang saya punya. Dan saya bersedia ditempatkan dimana saja sesuai
dengan kebutuhan diperusahaan dan turut mematuhi semua peraturan-peraturan/ketentuan-
ketentuan yang berlaku diperusahaan bapak.
Sebagai bahan pertimbangan bapak, bersama ini turut saya lampirkan kelengkapan administrasi
sebagai berikut :

1. Fotocopy Ijazah
2. Daftar riwayat hidup/CV
3. Kartu tanda bukti pendaftaran pencari kerja AK/1 ( Kartu kuning )
4. Fotocopy leges surat keterangan catatan kepolisian ( SKCK ) dari kepolisian resort setempat
yang masih aktif
5. Surat sehat dan bebas narkoba terbaru ( melampirkan pemeriksaan tensi darah, gula darah,
kolestrol, dan melampirkan hasil labor untuk narkobanya)
6. Fotocopy kartu keluarga sebanyak 4 lembar
7. Fotocopy kartu tanda penduduk sebanyak 4 lembar
8. Pas poto terbaru latar biru 3x4 2 lembar dan 4x6 2 lembar

Demikian lamaran kerja ini Saya buat dengan sebenar-benarnya, jika ada data yang tidak
sesuai/penipuan maka saya siap dinyatakan gugur. Dan saya bersedia menunjukkan keaslian berkas
yang saya lampirkan

Hormat Saya,
Pemohon

FAHRUL