Anda di halaman 1dari 5

PENDIDIKAN SENI KSSR TAHUN 4 (PEND.

KHAS)

Arahan: Lukis dan warnakan seperti rajah dibawah.

0
20
PENDIDIKAN SENI KSSR TAHUN 4 (PEND.KHAS)

Arahan : Bulatkan peralatan yang digunakan untuk melukis dan mewarna.

10
1
PENDIDIKAN SENI KSSR TAHUN 4 (PEND.KHAS)

Arahan : 1. Warnakan bentuk dibawah mengikut warna pada gambar


2. Surihkan perkataan dibawah

B I R U B I R U

M E R A H M E R A H

2
PENDIDIKAN SENI KSSR TAHUN 4 (PEND.KHAS)

K U N I N G K U N I N G

10

3
PENDIDIKAN SENI KSSR TAHUN 4 (PEND.KHAS)

Arahan : Suaikan gambar dengan perkataan.

Tiupan

Renjisan

Titisan

Pualama
n

Capan
4