Anda di halaman 1dari 2

BM Tuition

PENANDA WACANA
PENANDA WACANA UNTUK MEMULAKAN AYAT PENDAHULUAN KARANGAN

 Pada era globalisasi ini,


 Pada zaman pascakemerdekaan ini,
 Sejak negara kita menikmati arus kemerdekaan,
 Pada masa ini,

PENANDA WACANA UNTUK MEMULAKAN ISI PERTAMA

 Umum mengetahui bahawa


 Salah satu…
 Pada realitinya,
 Sebagaimana yang kita ketahui

PENANDA WACANA UNTUK MEMULAKAN ISI KEDUA,KETIGA,KEEMPAT,KELIMA

 Selain itu/Di samping itu/Seterusnya/Selanjutnya


 Jika dilihat/ditinjau/dikaji/ditelusuri dari sudut/aspek/perspektif yang lain

PENANDA WACANA UNTUK MENGHURAIKAN ISI (WHY)

 Hal ini berlaku kerana


 Hal ini dikatakan demikian kerana
 Hal ini disebabkan oleh
 Hal ini berpunca daripada
 Hal ini berlaku disebabkan oleh

PENANDA WACANA UNTUK MENGHURAIKAN ISI(HOW)

 Dalam konteks ini,


 Dalam hal ini,
 Jadi,kita hendaklah/wajarlah/mestilah/haruslah/mestilah/patutlah
 PENANDA WACANA UNTUK MEMBERI CONTOH
 Contohnya,/Sebagai contoh,
 Misalnya,
 Tamsilnya,/Sebagai tamsilan,
 Buktinya,/Sebagai bukti,

PENANDA WACANA UNTUK MENGHURAIKAN ISI/CONTOH KEDUA

 Dengan perkataan yang lain,


 Dengan kata yang lain,
 Tambahan pula,
 Selain itu,
 Di samping itu,

PENANDA WACANA UNTUK MENERANGKAN HURAIAN/PENDAPAT YANG BERBEZA


BM Tuition

 Walau bagaimanapun,
 Namun itu/demikian,
 Kontradiksinya,
 Sebaliknya,

PENANDA WACANA UNTUK MENJELASKAN KESAN

 Kesannya,
 Natijahnya,
 Akibatnya,
 Akhirnya,
 Dengan itu,
 Dengan berbuat demikian,

PENANDA WACANA UNTUK MENULIS AYAT PENEGAS

 Tegasnya,
 Oleh itu,
 Lantaran itu,

 Jelasnya,/Jelaslah bahawa
 Sudah terang lagi bersuluh,
 Pendek kata,
 Tuntasnya,

PENANDA WACANA UNTUK MENYATAKAN STATISTIK

 Berdasarkan kajian yang dibuat oleh Kementerian xxx/Jabatan xxx


 Statistik yang dikeluarkan oleh Kementerian xxx/Jabatan xxx menunjukkan bahawa

PENANDA WACANA UNTUK KESIMPULAN KARANGAN

 Konklusinya,
 Kesimpulannya,
 Secara total,
 Intihanya,
 Sebagai penutup wacana,

PENANDA WACANA UNTUK MEMASUKKAN PERIBAHASA

 Bak kata peribahasa, “xxxxxxxxx”


 Bak kata peribahasa melayu, “xxxxxxxxx”