Anda di halaman 1dari 4

SUHU, KALOR DAN PEMUAIAN

1. Suhu permukaan matahari kira-kira 4000 K, bila dinyatakan dalam skala Celcius adalah
….derajad Celcius
A. 4273
B. 3727
C. 3200
D. 2750
2. Suhu badan manusia pada keadaan normal adalah 37 derajat Celcius, jika dinyatakan
dalam skala suhu Fahrenheit basarnya adalah …… derajat Fahrenheit
A. 180,1
B. 124,1
C. 98,6
D. 94,6

5. Suatu gas mempunyai suhu 263 K. Jika suhu gas tersebut dinyatakan dalam °C dan °R,
masing-masing adalah...
A. 536°C dan 428°R
B. 10°C dan 12,5°R
C. -10°C dan -8°R
D. 10°C dan 8°R
E. 90
6. Pada suatu termometer X, titik beku air 40o X dan titik didih air 240o X. Bila suatu benda diukur
dengan termometer Celcius bersuhu 50o C, maka bila diukur dengan termometer X suhunya
sama dengan .... o X.
A. 8
B. 100
C. 120
D. 140
E. 160
7. bertambah panjang 1 mm. Berapakah pertambahan panjang suatu batang baja yang panjang
60 cm bila dipanaskan dari 0°C sampai 120°C ?
a. 0,50 mm d. 1,20 mm
b. 0,60 mm e. 2,40 mm
c. 0,72 mm
8. Panjang batang rel kereta api masing-masing 10 meter, dipasang pada suhu 20°C.
Diharapkan pada suhu 30°C rel tersebut saling bersentuhan. Jika koefisien muai panjang rel
kereta api 12x10-6(/°C), jarak antara kedua batang yang diperlukan pada suhu 20°C adalah
...
A. 3,6 mm D. 1,2 mm
B. 2,4 mm E. 0,6 mm
9. Untuk memanaskan 120cm3 air dari 20°C menjadi 30°C diperlukan kalor sebesar......
(diketahui c = 1 kal/g°C dan ρ = 1 gram/cm3)
A. 2500 kal D. 3500 kal
B. 2750 kal E. 3750 kal
C. 3000 kal
10. Jika kalor jenis es 0,55kal/g°C, maka untuk menaikkan suhu 50 kg es dari -45°C ke -5°C
dibutuhkan kalor .... kal
a. 8,7 x 103 d. 8,7 x 106
b. 9,4 x 104 e. 8,7 x 107
11. dalam suatu bejana yang berisi 4°C air, dicelupkan besi 2100 gram 90°C. Pada saat
keseibangan termal dicapai, ternyata suhu campuran adalah 34°C. Bila kalor jenis besi = 0,10
kal/gr°C, maka massa air dalam bejana adalah ...
a. 392 gram d. 632 gram
b. 424 gram e. 743 gram
c. 518 gram
12. Sebanyak 100 gram air pada suhu 290°C hendak dicampur dengan 200 gram air yang
suhunya 50°C. Suhu campurannya adalah ...
a. 392 gram d. 632 gram
b. 424 gram e. 743 gram
c. 518 gram
13. 1 kg es suhunya. -2°C Bila titik lebur es = 0°C, kalor jenis es = 0,5 kal/g°C, kalor jenis air = 1
kal/g°C, kalor lebur es = 80 kal/g, dan 1 kal = 4,2 joule, maka kalor yang diperlukan untuk
meleburkan seluruh es tersebut adalah...
a. 2,856 x 105 joule d. 3,69 x 105 joule
5
b. 3,15 x 10 joule e. 3,78 x 105 joule
5
c. 3,402 x 10 joule
14. Es massanya 100 gram bersuhu -5°C, kemudian diberi kalor hingga menjadi air dengan suhu
15°C (kalor lebur es = 80 kal/g, kalor jenis es = 0,5 kal/g°C, kalor jenis air 1 kal/g°C dan 1 kal
= 4,2 joule). Berapa kalor yang diberikan pada es tersebut ?
a. 3,255 x 104 joule d. 4,095 x 104 joule
b. 3,465 x 104 joule e. 4,41 x 104 joule
4
c. 3,99 x 10 joule
15. Batang alumunium (k = 500 x 10-1kal/m.soC) luas penampang ujungnya 1 cm2. Ujung-ujung
batang bersuhu 0oC dan 20oC. Besarnya kalor yang merambat tiap detik adalah ...
a. 0,1 kal/s
b. 5 kal/s
c. 0,2 kale
d. 10 kal/s
e. 0,5 kal/s
16. Sebuah balok es bersuhu 0oC dengan massa 100 gram dimasukkan dalam baskom berisi
air sirup bermassa 500 gram. Baskom tersebut tidak menyerap kalor dan suhu air sirup
dalam baskom adalah 25oC. Apabila kalor jenis air sirup 1 kal.g-1/oC-1 dan kalor lebur es 50
kal.g-1 maka suhu akhir campuran balok es dengan air sirup adalah ….
A. 10,5 oC
B. 11,5 oC
C. 12,5 oC
D. 13,5 oC
17. Pembakaran suatu contoh zat dalam sebuah kalorimeter bom yang menghasilkan kalor 25,2 KJ. Air
yang berada dalam calorimeter adalah 1000 g dan suhunya naik 4oC. JIka kalor jenis air adalah 4,2
J/goC, maka kapasitas kalor calorimeter bom tersebut adalah…
A. 2,1 KJ/oC
B. 4,2 KJ/oC
C. 8,4 KJ/oC
D. 16,8 KJ/oC
18. Dua batang logam P dan Q yang berbeda jenis disambungkan dengan suhu pada ujung-
ujungnya berbeda, seperti ditunjukkan pada gambar berikut ini
A B C

110oC 40oC

Jika koefisien konduktivitas logam P =1/2 kali koefisien konduktivitas logam Q, dan AB = 2
CB serta luas penampang keduanya sama besar maka suhu pada bidang batas B adalah….
A. 35oC
B. 48 oC
C. 54 oC
D. 70 oC
19. Air bermassa 100 gram berada pada suhu 20° C dipanasi hingga suhu 80° C. Jika kalor jenis
air adalah 1 kal/gr ° C tentukan jumlah kalor yang diperlukan, nyatakan dalam satuan kalori!
A. 8000 kalori
B. 6000 kalori
C. 5000 kalori
D. 4000 kalori
20. Air bermassa 100 gram berada pada suhu 20° C dipanasi hingga mendidih. Jika kalor jenis
air adalah 4200 J/kg ° C tentukan jumlah kalor yang diperlukan, nyatakan dalam satuan joule!
A. 8400 J C. 48000 J
B. 84000 J D. 4800 J
21. Perhatikan grafik di bawah ini

Air bermassa 500 gram mengalami penurunan suhu dari D menjadi C. Jika kalor jenis air
4200 J/kg°C, tentukan jumlah kalor yang dilepaskan oleh air, nyatakan dalam satuan kilojoule!
A. 150 KJ
B. 155 KJ
C. 125 KJ
D. 105 KJ

22. Batang baja dan batang kuningan luas penampang dan panjangnya sama. Salah satu ujung
masing-masing batang dilekatkan. Suhu ujung batang baja yang bebas 250°C, sedangkan
suhu ujung batang kuningan yang bebas 100°C. Jika koefisien konduksi termal baja dan
kuningan masing-masing 0,12 kal/s cm°C dan 0,24 kal/s cm°C, berapakah suhu pada
persambungan kedua batang tersebut?
A. 180oC
B. 150oC
C. 120oC
D. 300oC