Anda di halaman 1dari 15

BAB 7 :FRANCAIS DAN USAHAWAN

APAKAH FRANCAIS ?

 Eropah–franco yang bermaksud bebas.

 Dahulunya di Malaysia = pawah – pemberian hak untuk mengusahakan tanah atau


binatang ternakan.

 Satu perjanjian perniagaan yang khusus antara pemilik (francaisor) dengan pihak
kedua (francaisi) yang membenarkan pihak kedua menjalankan perniagaan menurut
kaedah-kaedah dan prinsip- prinsip tertentu untuk kepentingan masing-masing
sepertimana yang dipersetujui di dalam perjanjian tersebut (Hizam, 2002).

 Norback & Norback (1982) - francais sebagai suatu lesen daripada pemilik
(francaisor) mengenai dagangan atau servis yang memberikan kebenaran kepada
francaisi memasarkan produk atau servis di bawah nama yang dipersetujui dengan
sistem francaisor.

 Justis dan Juda (1986) - francais sebagai salah satu kaedah pengagihan yang
digunakan oleh perniagaan untuk pertumbuhan dan pengembangan.

 Ayling (1987) - francais sebagai kaedah meningkatkan modal oleh francaisor dan
untuk francaisor.

 Hodgetts dan Luthans (1997) - francais sebagai suatu perjanjian perniagaan di mana
satu pihak (francaisor) membenarkan pihak lain (francaisi) beroperasi dalam satu
perniagaan yang menggunakan tanda perdagangan, logo, barisan produk dan
kaedah pengeluaran sebagai pulangan kepada yuran yang dikenakan.

FRANCAIS – Sek. 4 Akta 590

“francais” ertinya kontrak atau perjanjian, sama ada secara nyata atau tersirat, sama ada
secara lisan atau bertulis, antara dua orang atau lebih yang dengannya

a) pemberi francais memberi pemegang francais hak untuk mengendalikan perniagaan


mengikut sistem francais yang ditentukan oleh pemberi francais selama tempoh yang
ditentukan oleh pemberi francais.

b) pemberi francais memberi pemegang francais hak utnuk menggunakan cap, atau
rahsia dagangan, atau apa-apa maklumat sulit atau harta intelektual, yang dipunyai
oleh pemberi francais atau berhubungan dengan pemberi francais, dan termasuk
keadaan apabila pemberi francais, yang merupakan pengguna berdaftar, atau
dilesenkan oleh orang lain untuk menggunakan, apa-apa harta intelektual,
memberikan apa-apa hakyang dimilikinya untuk membenarkan pemegang francais
menggunakan harta intelektual itu;

c) pemberi francais memiliki hak untuk melaksanakan kawalan berterusan sepanjang


tempoh francais terhadap pengendalian perniagaan pemegang francais mengikut
sistem francais.

d) d)pemberi francais mempunyai tanggungjawab untuk memberikan bantuan kepada


pemegang francais untuk mengendalikan perniagaannya termasuklah apa-apa
bantuan seperti peruntukan atau pembekalan bahan dan perkhidmatan, latihan,
pemasaran, dan bantuan perniagaan atau teknik;

JOW457 yuyu19
e) sebagai balasan kpd pemberian hak-hak itu, pemegang francais dikehendaki
membayar fi atau bentuk balasan yang lain; dan

f) pemegang francais mengendalikan perniagaan secara berasingan daripada pemberi


francais, dan hubungan pemegang francais dengan pemberi francais tidak boleh
pada bila-bila masa dianggap sebagai suatu perkongsian, kontrak perkhidmatan atau
agensi;

Jenis Francais

 Tanda dagangan

 Pengedaran produk

 Format perniagaan

FRANCAIS TANDA NAMA / CAP DAGANGAN

 Francaisor memberi hak kpd francaisi keluarkan produk menggunakan jenama,


tanda nama, cap dagangan, logo dll bagi wilayah tertentu.

 Pepsi Permanis di Malaysia

 Kartun Walt – Disney

FRANCAIS PENGEDARAN PRODUK

 Pemberian hak kpd francaisi bagi menjual & mengedar produk yg dikeluarkan
francaisor.

 Pembangunan sistem operasi tidak komprehensif

 Stesen minyak, pengedar kenderaan.

FRANCAIS FORMAT PERNIAGAAN

 Paling popular, komprehensif & disokong kerajaan.

 Hak mengeluar, mengedar produk + bagaimana francaisor menggerakkan


perniagaan mereka.

 Pemilihan lokasi, manusal operasi, latihan sebelum dan berterusan, pembangunan


perniagaan yg berterusan.

 KFC, McD, 1901, Sate King dll.

JOW457 yuyu19
BENTUK FRANCAIS

 Francaisi Induk

o Diberi hak oleh francaisor utk sesuatu wilayah, negara, kawasan tertentu.

o Biasanya diberikan hak utk melantik sub-francaisi sama ada francaisi


francaisi unit.

o Boleh kembangkan sendiri outlet sendiri.

o Dikenakan syarat -  outlet, jualan dll.

o Golden Arches Restaurant SB – oleh McD.KFC Holdings Bhd - oleh Yum’s


AS utk KFC.

 Francaisi Kawasan

o Diberikan hak kewilayahan oleh francaisi induk; tak boleh lantik sub-francais.

o Pantai Timur, Kedah, Daerah Alor Setar dll.

o Dikenakan syarat -  outlet, jualan dll.Berkuasa atas operasi keseluruhan


perniagaannya.

 Francaisi Unit

o Individu syarikat kecil yg diberikan hak utk jalankan perniagaan di lokasi


tertentu sahaja.

o Tidak dibenarkan wujudkan sub-francais.

o Boleh memiliki > 1 unit/premis perniagaan.

o Amalan biasa di Malaysia.1901, Kyros Kebab, EOG dll.

Mengapa Francais?

 Kadar kelangsungan francais adalah 2.25 kali berbanding perniagaan kecil yg bebas

 Kadar kejayaan perniagaan kecil biasa hanyalah 40% berbanding perniagaan


francais

 Kerajaan bercadang melahirkan 750 usahawan francais dalam RM-8 dgn dana
RM100 jutaFrancais menyumbangkan 14% jualan runcit sedunia

 90% usahawan francais di AS akan memperbaharui perjanjian mereka

 80.6% usahawan francais di M’sia akan perbaharui perjanjian

 MECD melahirkan 604 usahawan francais dlm RM-7

Ledakan Francais !!!

 Sales of $810 billion in virtually every product or service imaginable. (Jualan AS$810
b dlm hampir semua produk & perkhidmatan)

JOW457 yuyu19
 More than 4,500 franchisers operating some 600,000 outlets worldwide. (600,000
outlet di seluruh dunia-1992)

 Franchise sales account for 43% of total retail sales.(Jualan francais adalah 43% drp
jualan runcit di AS)

 A new franchise opens somewhere in the world every six-and-a-half minutes and in
the United States every eight minutes. (Outlet baru dibuka setiap 6.5 minit di seluruh
dunia & 8 minit di AS)

Mengapa Francais? (kpd Francaisor)

 Berkembang tanpa pelaburan modal yg besar)

 Mekanisme berkesan menembusi pasaran dgn mendalam mengatasi para pesaing

 Alternatif yg berdaya maju berbanding amalan membuka outlet syarikat yg memakan


kos dan masa

 Berkongsi risiko & t/jawab - penyelidikan, pemilihan tapak, latihan, pengiklanan dll.

 Berupaya menikmati ekonomi bidangan & pertumbuhan pengeluaran yg pantas

 Mengelakkan struktur yg terlalu besar

Mengapa Francais?  (kpd francaisi)

 Manfaat drp pengalaman francaisor

 Memiliki & menjalankan sistem perniagaan yg terbukti Berjaya

 Memulakan perniagaan dgn pantas, tanpa perlu belajar pelbagai perkara

 Sokongan berterusan drp francaisorJenama yg unggul & rangkaian yg meluas

 Menikmati ekonomi bidangan, kekuatan kolektif a/bila membeli brg dll.

 Memasuki perniagaan tanpa pengalaman perniagaan yg meluas & tanpa perlu


belajar membuat kesilapan

 Menjadi sbhgn drp perniagaan besar dgn modal yg relatifnya kecil

Mengapa Francais ? Penyelidikan

 Perniagaan yg terbukti Berjaya

 Muhibah perniagaanKelebihan berbanding perniagaan kecil lain

 Kemudahan pengiklanan

 Sokongan awal francaisor

 Beroperasi dalam persekitaran penuh sokongan

 Risiko kegagalan yg rendah

**Hizam & Nur Atiqah (2001)

JOW457 yuyu19
Mengapa Francais?  Pengguna

 Moden, terkini dan boleh dipercayai

 Biasa dan konsisten

 Harga yg berdaya saing

 Gaya hidup masa kini

Mengapa Francais?  Negara

 Merangsang pertumbuhan ekonomi melalui aktiviti keusahawanan

 Pengantarabangsaan

 Peluang pekerjaan

 Menggalakkan P&P, RKS, pemindahan teknologi & kepakaran

Kelebihan & Kekurangan Francais

PERSPEKTIF FRANCAISI PERSPEKTIF FRANCAISOR

Kelebihan Kelebihan

1.Produk & servis terbukti 1.Berkembang dengan modal terhad

2. Kepakaran pemasaran 2. Pelbagai sumber pendapatan

3. Bantuan teknikal & pengurusan 3. Pengembangan terkawal

4. Peluang belajar perniagaan 4. Francaisi bermotivasi

5. Piawaian kawalan kualiti

6. Senang nak masuk

7. Peluang berkembang

Kekurangan Kekurangan

1. Fi & perkongsian untung 1. Mengurus kawalan

2. Kekangan kebebasan 2. Kongsi untung dengan francaisi

3. Tahap pergantungan 3. Potensi perselisihan dengan francaisi

4. Jangkaan tak dipenuhi

5. Penamatan perjanjian

6. Prestasi francaisi lain

JOW457 yuyu19
Manfaat Francais

 Latihan & sokongan francais

 Nama jenama yg berketrampilan

 Kualiti brgn & perkhidmatan yg piawai

 Program penguklanan kebangsaan

 Bantuan kewangan

 Produk terbukti Berjaya

 Format perniagaanKuasa beli berpusat

 Pemilihan tapak & perlindungan wilayah

 Peluang kejayaan yg lebih tinggi

Kelemahan Francais

 Jangkamasa perniagaan boleh terhad

 Fi francais & perkongsian keuntungan

 Operasi perlu patuh kpd peraturan yg tegar

 Kekangan pembelian

 Barisan produk yg terhad

 Program latihan tak memuaskan

 Ketepuan pasaran

 Kurang kebebasan

MENGENALI SISTEM FRANCAIS

 Asas Sistem Francais

 Obligasi Francaisor

 Obligasi Francaisi

SEJARAH & PERKEMBANGAN

 1850-an – pengedaran mesin jahit oleh Singer di AS

 1900-an- pengedaran kereta Ford di AS.

 1940-an – Singer & Bata di M’sia.


JOW457 yuyu19
 1950-an – pengembangan restoran makanan segeran oleh Roy Kroc McD.

 1970-an – perkembangan pesat RMSegera.

 1990-an  kini – perkembangan pesat “home-grown franchisor”

Francais Asing Di Malaysia

 Antara 1940-an ke 1980-an

o Peruncitan

o Automotif

o Stesen minyak

o Restoran makanan segera

o Hotel

o Penyewaan kereta

o Perkhidmatan

ASAS SISTEM FRANCAIS

 Jenama – tanda dagangan, hak cipta, rahsia perniagaan, harta intelektual & aset
bukan zahir.

 Sistem operasi – manual operasi, manual SM, manual keselamatan dll manual.

 Sokongan berterusan – latihan kpd usahawan/staf, pamplet, pengiklanan, majlis


penasihat francais dll.

OBLIGASI FRANCAISOR

 Sistem perniagaan – manual operasi dll manual

 Produk – bahan mentah, cara proses

 Jenama – imej, dikenali, popularLatihan - awal & berterusan

 Pemasaran – promosi, iklan, pembukaan

 Khidmat sokongan – audit, sokongan jualan

OBLIGASI FRANCAISI

 Mematuhi sistem yg ditetapkan

 Komited kpd perniagaan

 Yuran

o Francais

JOW457 yuyu19
o Iklan & promosi

o Pengurusan

o Royalti

 Laporan berterusan

 Maklumbalas membina

PERJANJIAN FRANCAIS

 Dalam bentuk bertulis - Sek 18(1).

 Mengandungi tetapi tidak terhad kpd :

o Nama & perihal produk & perniagaan.

o Hak wilayahFi francais, promosi, royalti dll bayaran.

o Kewajipan francaisor

o Kewajipan francaisi

o Hak francaisi utk gunakan cap dagangan dll.

o Syarat-syarat francaisor serah hak.

PERJANJIAN FRANCAIS

 Mengandungi tetapi tidak terhad kpd :

o Penyataan tentang tempoh bertenang.

o Perihal mengenai cap dll. harta intelektual.

o Identiti francaisor (jika berkaitan francaisi induk)

o Jenis & butiran bantuan francaisorTempoh francais & terma pembaharuan.

o Kesan habis tempoh perjanjian.

DOKUMEN PENZAHIRAN

 Suatu kompilasi dokumen-dokumen lengkap bagi tujuan penawaran sesuatu francais


kpd francaisi.

 Tajuk utama adalah seperti berikut (MFA) :

o Latarbelakang syarikat francaisor

o Personelia yg terlibat (LP, Peng. Kanan)

JOW457 yuyu19
o Tindakan mahkamah

o Kebankrapan

o Yuran francais dll yuran

o Obligasi kewangan yg lain.

DOKUMEN PENZAHIRAN

 Pelaburan awal francaisi

 Obligasi pembeli utk membeli/menyewa bhn/peralatan drp francaisor/sumber yg


mengikut spesifikasi yg ditetapkan.

 Kemudahan kewangan

 Tanggungjawab francaisor

 Hak kewilayahan

 Cap dagangan dan harta intelektual

 Paten dan hakcipta.

DOKUMEN PENZAHIRAN

 Francaisi perlu memberi tumpuan ke atas perniagaan

 Larangan jualan produk tertentu oleh francaisi

 Pembaharuan, penamatan, pembelian balik, pengubahsuaian

 Unjuran kewangan

 Maklumat mengenai perniagaan francais

 Penyata kewanganKontrak – perjanjian francais.

Mengapa Beli Francais?

 Francaisi mendapat manfaat drp pengalaman francaisor.

 Francaisi mendapat sistem perniagaan yg terbukti & mengelakkan belajar secara


cuba dan salah

 Francaisi mendapat kepuasan drp kerja mereka

 Sebelum beli, tanya “Apakah yg francais boleh berikan kpd saya yg saya tak mampu
melakukannya sendiri?”

JOW457 yuyu19
Nilai Keperluan Anda

 Berapa banyak modal diperlukan utk beli francais & beroperasi sehingga pendapatan
sama dgn belanja anda?

 Di mana anda akan mencarinya?

 Adakah anda bersedia memberikan kebebasan tertentu utk dapatkan kelebihan yg


ditawarkan francais?

 Adakah anda percaya dgn keupayaan, latihan & pengalaman anda utk bekerja dgn
lancar dgn francaisor, pekerja dan pelanggan anda?

 Adakah anda bersedia membuat komitmen jangka panjang dgn francaisor,


menawarkan brgn & servisnya kpd orang ramai?

Mengesan Francaisor Yg Tak Jujur

 Menyatakan kontrak adalah “piawai; tak perlu membacanya."

 Gagal menyediakan salinan dokumen penzahiran yg diperlukan.

 Prototaip kurang berjaya.

 Manual operasi yg disediakan mempunyai banyak masalah.

Mengesan Francaisor Yg Tak Jujur

 Menjanjikan pendapatan masa depan tanpa dokumen /bukti yg lengkap.

 Pusingganti kadar pemberhentian yg tinggi .

 Jumlah kes mahkamah dgn francaisi.

 Cuba tidak menggalakkan peguam anda menilai kontrak sebelum


menandatanganinya.

 Tiada dokumen bertulis.

 Menyatakan mendapat pengecualian drp undang-undang negara (Akta Francais


1998).“Skim cepat kaya"  menjanjikan utg besar dgn usaha yg sedikit.

 Tidak mahu menyediakan senarai francaisi sedia ada.Evasif, jawapan yg kurang


jelas kpd persoalan anda.

Bagaimana Hendak Membeli Francais?

 Persediaan, “common sense’, & sabar adalah perkara penting utk memilih francais
yg betul.

 Penilaian kendiri- Apa yg anda suka & tak suka?

 Ambil kira pilihan-pilihan yg ada.

JOW457 yuyu19
 Dapatkan salinan brosur/maklumat tentang francaisor.

 Bercakap dgn francaisi sedia ada.

 Tanya francaisor soalan-soalan yg ‘keras’.

 Buat pilihan anda.

KONTRAK FRANCIAS

40% francaisi baru menandatangani kontrak tanpa membacanya!!!

 Klausa yg meliputi :

o Pemberhentian

o Pembaharuan

o Pemindahan & belibalik

Adakah Anda Layak?

 Tidak semua orang boleh menyertai perniagaan francais

 Francais vs bukan perniagaan francais

 Menjadi majikan & pekerja dlm satu masa)

o Sbg boss (miliki & gerakkan perniagaan sendiri)

o Sbg pekerja (mematuhi sistem & arahan francaisor)

Uji Kebolehan Anda

 Mengapa anda ingin menyertai perniagaan francais?

 Adakah anda sudah bersedia secara fizikal & mental?

 Adakah keluarga anda juga sudah bersedia?

 Bersediakah menjadi sekadar menjadi pelabur sahaja?

 Sanggupkah anda bekerja keras?

 Adakah kewangan anda mencukupi?

 Adakah anda boleh mematuhi sistem perniagaan yg ketat/tegar?

 Bolehkah anda menerima arahan?

 Bolehkah anda bekerja di bawah tekanan?

 Mampukah anda menangani urusan berkaitan manusia?

 Adakah anda menyukai kerja berpasukan?

JOW457 yuyu19
 Adakah anda benar-benar jatuh cinta dengan sistem francais yg ingin disertai?

 Bagaimanakah kemampuan anda melakukan jualan & pemasaran?

 Bersediakah anda mengambil risiko?

 Berapa lamakah anda sanggup bersabar utk mencapai titik pulang modal &
mendapat PAP(pulangan atas pelaburan)?

Sifat Terpenting (Melalui penyelidikan Francorp)

 Suka/minat utk belajar

 Mampu bekerja utk masa yg Panjang

 Memiliki kemahiran kemanusiaan yg baik

 Memiliki keuoayaan membuat jualan dan mengurus aktiviti pemasaran dgn baik

 Sukar mendapat stress

 Berupaya menerima & mengikut arahan

 Mempunyai wang simpanan yg mencukupi

Sifat Kurang Penting

 Pengalaman bekerja dgn syarikat besar

 Pengalaman sebelumnya dlm bidang yg sama

 Pemilikan perniagaan sebelumnya

 Situasi peribadi-umur, jantina dan status perkahwinan

 Kepintaran dlm kewangan

Do’s and Don’ts (Semasa membeli Francais)

 Do

o Melantik peguam berpengalaman dalam perniagaan francais

o Menghubungi MFA & MECD utk maklumat berkaitan industri francais

o Menyiapkan rancangan perniagaan – penyelidikan pemasaran, analisis


SWOT dll.

o Memastikan anda memiliki sumber kewangan yg mencukupi

o Menambah modal kerja sehingga 3-6 bulan drp yg ducadangkan oleh


francaisor

o Menghadiri seminar & kursus berkaitan francais

JOW457 yuyu19
o Bertemu dgn Pengurusan/Presiden syarikat francaisor

o Memastikan latihan disediakan di peringkat awal & secara berterusan

o Meneliti & menilai Dokumen Penzahiran & Perjanjian Francais

o Menghubungi & berbual dgn francaisi semasa

 Don’ts

o Membeli francais tanpa mengkaji latar belakang syarikat francaisor

o Menghadkan diri anda kpd produk/perkhidmatan tertentu sahaja

o Terkurang jangka tempoh sebelum pulang modal

o Melakukan komitmen terakhir tanpa bercakap dgn beberapa francaisi,


terutamanya di outlet masing-masing

o Terlibat dgn francaisor yg tidak menyiasat latarbelakang anda.

o Membeli francais tanpa mengetahui bantuan operasi yg bakal diberikan oleh


francaisor

o Membeli francais tanpa memahami fi yg perlu dibayar & apakah produk/servis


yg anda perlu beli drp francaisor

o Mengadakan perjanjian tanpa memahami hak & obligasi anda dgn jelas

Faktor Kejayaan Kritikal-Terpenting

1. Imej perniagaan yg baik

2. Latihan & sokongan yg menyeluruh drp francaisor

3. Produk yg dikenali ramai

4. Perjanjian yg adil antara francaisor dan francaisi

5. Pemilihan francaisi yg khusus

6. Saling percaya antara francaisor dan francaisi

7. Komunikasi berterusan francaisor-francaisi

8. Sumber kewangan mencukupi

Faktor Kejayaan Kritikal-Penting

1. Hubungan rapat francaisor-francaisi

2. Francaisi memiliki sifat-sifat seorg usahawan

3. Komitmen pekerja yg tinggi

JOW457 yuyu19
4. Ketersediaan pakej kewangan

5. Tumpuan pelanggan yg khusus

Faktor Kejayaan Kritikal-Kurang penting

1. Pengalaman dgn perniagaan lain

2. Menguasai kepelbagaian pasaran

3. Matlamat dan misi perniagaan yg jelas

4. Francaisi mempunyai l/belakang pemasaran & jualan

5. Francaisi bebas melakukan kerja-kerja outlet tanpa banyak c/tgn francaisor

6. Francaisi memiliki sikap seorg usahawan

Dapatan Penyelidikan di Malaysia

 Tiada perbezaan prestasi antara outlet sistem tempatan & antarabangsa

 Francaisor tempatan lebih percaya kpd francaisi berbanding francaisor antarabangsa

 Francaisi sistem a/bangsa lebih berpuashati dgn isu bekalan/bahan


mentahL/belakang pendidikan mempengaruhi pemikiran dan persepsi usahawan

 Usahawan lelaki adalah pengambil risiko berbanding usahawan wanita.

 Usahawan lelaki lebih berkeyakinan dlm perniagaan francais & masa depannya.

Dapatan Penyelidikan di Malaysia

 Usahawan lelaki lebih tahu peranan & t/jawab MECD.

 Usahawan lelaki memandang Akta Francais 1998 lebih positif berbanding usahawan
wanita

 Usahawan Cina lebih mementingkan sokongan awal manakala usahawan Melayu


lebih mementingkan risiko yg rendah apabila membuat keputusan menyertai francais

 Usahawan Melayu lebih berhadapan dgn masalah aliran modal)

 Usahawan Melayu lebih memerlukan bantuan modal, latihan dan bimbingan utk
berjaya dlm perniagaan francais

 Hanya 32.5% usahawan Melayu berkeyakinan berniaga tanpa sebarang bantuan

 Francaisi sistem tempatan kurang berpuashati dgn bantuan khusus francaisor, sukar
mendapatkan pinjaman, mudah rugi & bil. pelanggan yg berkurangan semasa krisis
ekonomi.

JOW457 yuyu19
 Rata-rata usahawan memandang positif Akta Francais 1998

 Jenis pendaftaran perniagaan mempengaruhi masalah dlm perniagaan francais

Tren Yg Membentuk Francais

 Peluang pasaran antarabangsa

 Lokasi yg kecil, bukan tradisional

 “Conversion franchising”

 Francais pelbagai unit

 Francaisi induk

 Penjenamaan Bersama

Ingat Perkara Ini!

Francais bukannya skim cepat kaya

 Realistik mengenai matlamat anda & masa tuk mencapainya

 Francais adalah perkahwinan yg hendak bertahan selama mungkin Situasi


menang-menang.

 T/jawab utama francaisi adalah mengikuti & mematuhi sistem manakala t/jawab
utama francaisor adalah menyokong francaisi

JOW457 yuyu19