Anda di halaman 1dari 5

PUSAT PENGAJIAN

PENDIDIKAN JARAK JAUH


Universiti Sains Malaysia

Perancangan Akademik

JOW 457
KEUSAHAWAN
Sidang Akademik 2018/2019
KELAS SIDANG VIDEO
TARIKH
Sidang
Video Pusat Pusat Masa
Wilayah A Wilayah B
1
2
3
4
5
JOW 457/3 – KEUSAHAWANAN

PENGURUS KURSUS : DR. NORZIANI DAHALAN


Tel: : 04-6534553
No. Bilik : 112
E-mail : Norziani@usm.my

KANDUNGAN KURSUS

Kursus ini menekankan aspek pemupukan budaya keusahawanan di kalangan pelajar


supaya mereka dapat menghayati nilai-nilai keusahawanan. Pelajar akan diberi
pendedahan terhadap asas keusahawanan dari segi sejarah, konsep dan teori, dan
pembangunan individu usahawan dari segi kemahiran-kemahiran dan gelagat untuk
menjadi usahawan yang berjaya. Para pelajar juga didedahkan kepada pembangunan
kemahiran kreatif dan inovatif yang membolehkan mereka menjanakan idea dan produk
baru yang berdaya saing dalam pasaran. Kursus ini juga akan mendedahkan pelajar
kepada penilaian persekitaran, mengenal pasti peluang-peluang perniagaan dan
penyediaan rancangan perniagaan serta memahami beberapa kaedah memulakan
perniagaan yang boleh diusahakan oleh peniaga-peniaga kecil dan sederhana.

OBJEKTIF KURSUS

Di akhir kursus, para pelajar akan dapat :

* Memahami sejarah, konsep dan teori keusahawanan.


* Membentuk budaya keusahawanan dalam sebarang profesion.
* Menghuraikan konsep kreativiti dan inovasi, pengambilan risiko, asas-asas
pengurusan perniagaan.
* Mengenal pasti peluang-peluang keusahawanan dan pendekatan bagi mewujudkan
usaha teroka serta menyediakan rancangan perniagaan yang menyeluruh.

PELAKSANAAN KURSUS:

* Bahan-bahan kursus boleh diperoleh dari portal PPPJJ


http://el.usm.my/pppjj/index.php
* Pelajar-pelajar dikehendaki merancang pembelajaran & ulangkaji sendiri atau pun
Berkumpulan.
* Pelajar-pelajar boleh berinteraksi dengan Pengurus Kursus melalui e-mel dan
telefon.

KERJA KURSUS

-1-
Kelas Sidang Video
Lima (5) kelas sidang video akan dijalankan oleh Pengurus Kursus. Setiap pertukaran
untuk kelas sidang video akan dimaklumkan melalui portal pembelajaran.

Sidang Video Bab Tajuk


Kuliah 1 1 Asas keusahawanan
Kuliah 2 2 Etika dan tanggongjawab sosial

Kuliah 3 3 Kreativiti dan inovasi


4 Ujian Kebolehlaksanaan dan Rancangan
Perniagaan
Rakaman intensif 1 5 Reka bentuk model perniagaan kompetitif
Rakaman intensif 2 6 Bentuk pemilikan Perniagaan
Rakaman intensif 3 7 Perniagaan Francais dan Usahawan
Rakaman intensif 4 8 Rancangan Pemasaran
Kuliah 4 9 E-commerce dan Usahawan

Kuliah 5 10 Strategi Harga


Rakaman-lihat portal 14 Memilih lokasi dan “layout”
Rakaman-lihat portal 15 Keusahawanan global
Kuliah 6 16 Pembangunan pasukan baru

TUGASAN

Tajuk Tugasan 1: akan diberitahu kemudian


Tarikh akhir penyerahan tugasan 1: akan diberitahu kemudian

KUIZ
Tarikh: Semasa Kursus Intensif
Tajuk yang diuji: Akan dimaklumkan kemudian

Peperiksaan Berterusan

Tarikh: Semasa Kursus Intensif


Tajuk yang diuji: Akan dimaklumkan kemudian

-2-
Peperiksaan Akhir

Tarikh: Akan dimaklumkan kemudian


Tajuk yang diuji: Akan dimaklumkan kemudian

SUMBANGAN KERJA KURSUS DAN PEPERIKSAAN AKHIR

PENILAIAN KURSUS:

 Tugasan 1 20%
 Kuiz 10%
 Peperiksaan Pertengahan Semester 20%
 Peperiksaan Akhir 50%

KURSUS INTENSIF

Tarikh akan dimasukkan dalam portal

RUJUKAN UTAMA:

Scarborough, N.M. (2016). Essentials of Entrepreneurship and Small Business Management:


Eighth edition, Pearson Education, Inc., N.J.

RUJUKAN TAMBAHAN:

Kuratko, D.F. & Hodgetts, R.M. (2004). Entrepreneurship – Theory, Process and Practice. (6th
ed.). US: Thomson Learning South-Western

Rosli Mahmood et. al (2006). Prinsip-Prinsip Keusahawanan. Kuala Lumpur: Thomson Learning

Mohd Salleh Hj Din et.al (2004). Asas Keusahawanan. Kuala Lumpur: Thomson Learning

-3-
-4-