Anda di halaman 1dari 2

PEMERINTAH KABUPATEN TANAH BUMBU

KECAMATAN SUNGAI LOBAN


BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)
DESA DWI MARGA UTAMA
Alamat: Jl. Sebamban III Blok B, Desa Dwi Marga Utama, Kode Pos 72274

BERITA ACARA
Bersamaan dengan akan berakhirnya masa jabatan Kepala Desa Dwi Marga Utama,
Kecamatan Sungai Loban, Kabupaten Tanah Bumbu pada tanggal 27 Maret 2018, dan
dengan merujuk pada undang-undang nomor 6 Tahun 2014, juga atas dasar peraturan
pemerintah No. 43 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan peraturan pemerintah
Nomor 47 Tahun 2015, maka pada hari ini Senin tanggal lima Februari dua ribu delapan
belas Badan Permusyawaratan Desa Dwi Marga Utama mengadakan musyawarah yang
dihadiri oleh seluruh anggota BPD Desa Dwi Marga Utama.
Setelah dilakukan pembahasan, selanjutnya disepakati bahwa :
1. BPD Memberikan surat pemberitahuan kepada Kepala Desa yang berisikan akhir
masa jabatan Kepala Desa Dwi Marga Utama yakni pada tanggal 27 Maret 2018
2. Meminta kepala desa untuk Melaporkan penyelenggaraan pemerintah desa (LPPD)
akhir masa jabatan 2012-2018 dan keterangan pertanggungjawaban (LKPJ) pada
akhir masa jabatan 2012-2018 kepada Bupati melalui camat Sungai Loban paling
lambat satu bulan sebelum masa jabatan berakhir.
3. Mengusulkan nama-nama calon PJS Kepala Desa Dwi Marga Utama.

No Nama Jabatan Alamat


1. Sunar Bendahara Desa RT. 09
2. I Ketut Duasta BPD RT. 07

Demikian berita acara ini dibuat dan agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dwi Marga Utama, 05 Februari 2018


Ketua BPD,

Komariah
DAFTAR PESERTA MUSYAWARAH

No Nama Jabatan Alamat Tanda Tangan

1 Komariah

2 I Ketut Duasta

3 Eko Supiyan

4 Surachman

5 Ahmad Subhan

6 Ahmad Hasyim Ashari

7 Warsito

8 I Komang Suarba

9 Dwi Retno Nursanti