Anda di halaman 1dari 64

DR.

B AGINDO MUCHTAR
Batinku

Diterbitkan oleh:
Mejar (B) Haji Abdul Rahman Ibrahim
Pulau Pinang, Malaysia
2003
Dr. Bagindo Muchtar, Ph.D.; Batinku

Hakcipta © 2003
Mejar (B) Haji Abdul Rahman Ibrahim
Semua hakcipta Terpelihara
ISBN: 983 – 41447 – 1 - 7

Semua Hakcipta Terpelihara. Tiada bahagian buku ini boleh diulang


cetak atau disalin dalam apa juga bentuk ataupun teknik, baik
elektronik mahupun mekanikal, termasuk fotokopi, rakaman atau apa
sahaja teknik simpanan dan cari semula maklumat, tanpa kebenaran
bertulis daripada penerbit ataupun wakilnya. Sebarang pertanyaan
hendaklah dikemukakan kepada Mejar (B) Haji Abdul Rahman
Ibrahim.

Diedarkan oleh:
• Persatuan Pendidikan Akhlak dan Kebajikan Masyarakat
Negeri Pulau Pinang
• Persatuan Pendidikan Akhlak dan Kebajikan Masyarakat
Negeri Selangor Darul Ehsan

Diterbitkan oleh:
Mejar (B) Haji Abdul Rahman Ibrahim
Pulau Pinang, Malaysia
2003
DR. BAGINDO MUCHTAR

SEPATAH KATA DARIKU

Kupersembahkan karyaku (risalahku) ini bagi mereka peminat-


peminat yang masih dalam mencari-cari akan keakuannya, dan
seterusnya mencari jalan untuk dapat mengenal akan diri sendiri,
dan terutama kuhidangkan untuk anak-anak didikku, anak-anakku
yang telah mendapat dan menerima aliranku dan yang telah
bergerak di bidang ilmu pengetahuanku dan yang telah dapat
banyak merasakan akan manfaatnya ilmu pengetahuanku dengan
mengamalkannya.
Mengingat akan pengalaman-pengalaman yang sudah-sudah dan
pengertian yang belum begitu mendalam difahami oleh kebanyakan
anak didikku, maka kucubalah menyusun dan merangkaikan
karyaku ini dengan tujuan untuk lebih lekas dapat difahami dan
dapat dimengerti lebih mendalam, kerana janganlah hendaknya ilmu
pengetahuan yang telah diperdapat atau diterima melalui badan
diriku bertaklid padaku atau terlampau dipergantungi padaku yang
dianggap sebagai Bapak atau guru, malahan tujuanku terutama
supaya dapat berdiri sendiri pada keakuan dan ilmu masing-masing.
Batinku
DR. BAGINDO MUCHTAR

Maka tak apalah rasanya bagi mereka yang sangat bergantung


padaku, pada keakuanku selama ini, adalah karyaku ini untuk
sebagai petunjuk dalam membimbing dari keakuanku kepada
keakuan sendiri masing-masing.
Harapanku semoga dengan berhasilnya mereka menemui ‘Aku’-
nya sendiri dan dapat serta sanggup berdiri sendiri pada diri yang
sebenarnya diri, tercapailah hendaknya tujuanku hendak
‘melahirkan manusia baru sampai dapat tercipta dunia baru dengan
masyarakat baru’ yang menjalankan kehidupan berlahir dan
berbatin.
Dan terhadap Tuhan, kututup ‘Sepatah Kata’ dariku ini dengan
menyusun jari yang sepuluh, menghunjamkan lutut nan dua,
menundukkan kepala yang satu, memohon ampun kepada-Nya.

Wabillahitaufiq walhidayah

Aku
(BAGINDO MUCHTAR)

Batinku
DR. BAGINDO MUCHTAR

BATINKU

Apakah sebenarnya kebatinan itu? Pada umumnya, orang


menganggap adalah apa yang dinamakan kebatinan itu, iaitu yang
tak nampak atau sesuatu yang keadaannya tak nyata. Dan bagi
mereka yang telah banyak pengalaman dan berbuat terhadap dan
dengan kebatinan, maka orang dan dia sendiri menamakan dirinya
seorang ahli kebatinan.
Sedari kecil aku sangat tertarik kepada ilmu kebatinan. Pernah
aku perdapat yang berupa kata-kata yang harus dihafal atau isim-
isim yang akan dibacakan untuk digunakan pada saat-saat
diperlukan. Dan pernah pula aku dijadikan anak angkat oleh
seseorang yang kemasukan (trance) untuk mendapat benda atau
untuk keperluan sesuatu.
Kesemua itu aku terima bukan untuk begitu saja dipercayai dan
diyakini, melainkan aku terima untuk ingin mengenal dan
mengetahui. Pelajaran yang kuterima pada umumnya, kata-katanya
seperti orang berpantun saja dan ada pula ayat-ayat Quran yang

1 Batinku
DR. BAGINDO MUCHTAR

harus dibaca umpamanya untuk keperluan sesuatu.


Selalu bila ada waktu terluang, tak habis-habisnya aku berfikir
atau memikirkan apa hubungannya itu kata-kata atau ayat-ayat
dengan sesuatu yang dihadapi atau yang akan dihadapi bila
diperlukan. Ditanyakan kepada orang yang memberinya (guru)
mendapat jawapan tidak memuaskan, dan kesimpulannya kita harus
meyakini dan membawakannya saja, habis perkara. Akan tetapi,
jiwaku tidak puas menerima saja cara begitu dan begitulah
segalanya itu selalu menjadi buah pemikiranku. Apa memang
adakah hubungannya, kait-mengaitnya satu sama lain? Keakuanku
tak dapat begitu saja menerimanya secara kenyataan.
Walaupun dalam perjalanan kehidupanku (pengalaman) banyak
terjadi dan tersua olehku yang aneh-aneh, akan tetapi kesemuanya
itu kuanggap sebagai satu kebetulan saja. Akan tetapi sungguhpun
begitu, segala sesuatunya itu tetap menjadi buah pemikiran bagiku
untuk memecahkannya. Dan di antara kata-kata yang berupa
pantun-pantun yang kuterima itu atau yang diturunkan orang
padaku itu, yang amat menarik bagiku ialah permulaannya selalu
dengan menyebut nama Allah iaitu ‘Bismillah al-Rahman al-
Rahim dan pada penutupnya selalu dengan, “Berkat kalimah La-
ilaha ill-Allah.”
Sebagai seorang yang beragama, tentu aku percaya akan adanya
Tuhan dan Yang Ghaib. Akan tetapi bagaimanakah hubungannya
Yang Ghaib dengan diri sendiri? Dan apa sebenarnya Yang Ghaib
itu dan apa benar adakah Yang Ghaib itu?
Tuhan tentu tak dapat dikaji sedalam-dalamnya, bukan? Sebagai
seorang beragama wajib percaya akan ada-Nya. Akan tetapi Yang
Ghaib, bagaimanakah keadaan-Nya? Berupakah atau tenagakah
dia?
Pada umumnya, pengertian ghaib iaitu tidak nampak atau tidak
nyata. Begitupun pula tenaga (daya) pun tidak nampak, akan tetapi
Batinku 2
DR. BAGINDO MUCHTAR

sewaktu-waktu seseorang dapat merasakannya sehingga sampai


orang menamakannya ‘tenaga ghaib.’ Tenaga ghaib sudah pasti
terbitnya dan timbulnya dari yang ghaib atau tenaga dari yang
ghaib (sesuatu yang tidak nyata).

***
Apakah sebenarnya kebatinan itu? Dan sampai di manakah
tingkatan ilmu pengetahuan seorang ahli kebatinan? Mungkin
berlain-lain pandangan seseorang mengenai kebatinan dan ilmu
kebatinan. Masing-masing akan mengatakan dia yang benar dan
lebih benar dari yang lain. Yang Maha Benar ialah Tuhan.
Terlepas dari kebenaran seseorang memahami kebatinan dan
ilmu kebatinan, maka ini aku huraikan fahamku sendiri tentang soal
kebatinan dan ilmu kebatinanku dengan jalan mengupas dan
meneliti batinku sendiri sampai aku dapat mengenal diriku sendiri,
serta memecahkan akan rahsia-Nya sehingga dapat aku
mengatakan, “Rahsia-Nya telah menjadi rahsiaku.”
Dalam-dangkalnya kebatinan seseorang bergantung pada dasar
dari ilmu kebatinannya sendiri dan kelebihan seseorang akan
kelihatan pada tindak-laku perbuatannya atau di waktu bertemu
satu sama lain yang golongannya termasuk ahli kebatinan atau pada
waktu mengamalkan ilmu pengetahuannya.
Pengalamanku yang bertahun-tahun dalam perjalanan
mengamalkan apa yang ada padaku, terutama di bidang
pengubatan, membebaskan diri seseorang dari kesulitan-kesulitan
yang dialami, tekanan-tekanan perasaan dan lain-lain, bahkan
sampai kepada menurunkan ilmu pengetahuanku pada mereka yang
berminat hendak mengamalkan pula seperti apa yang kuamalkan,
pengalaman-pengalaman yang aneh-aneh yang tadinya tak diduga
sebelumnya yang tak makan di akal akan bisa terjadi tetapi terjadi,
menyebabkan aku tak habis-habisnya berfikir dan merenungkan apa
3 Batinku
DR. BAGINDO MUCHTAR

yang telah ada pada diriku itu sehingga mendatangkan kemahuanku


yang teguh untuk mengetahuinya lebih mendalam dan aku sangat
ingin memecahkannya secara ilmiah dan bukan secara mistik (yang
harus menerima dan mempercayainya saja).
Aku yang tadinya belum tahu, dengan mengingat dan
mempelajari kembali apa yang telah terjadi pada waktu aku
mengamalkan apa yang ada padaku, dengan beransur dan teratur
telah menjadi tahu. Walaupun belum keseluruhannya aku tadinya
belum mengerti padanya, lambat-laun telah menjadi mengerti
walaupun belum keseluruhannya. Sampai akhirnya, aku dapat
mengenal dan menemui diriku sendiri dengan rahsia yang
terkandung padanya sehingga rahsia-Nya telah menjadi rahsiaku
pula, sehingga kedudukanku (bagaimana aku sebenarnya) aku
rahsiakan pula.
Siapa yang dapat memecahkan rahsiaku? Terserah pada yang
tahu dan Yang Maha Tahu adalah Tuhan.
Bagaimana caranya aku dapat mengenal dan menemui diri
sendiri? Pengalamanku yang bertahun-tahun melakukan sesuatu
untuk sesuatu, mencari sesuatu dengan sesuatu, menyimpulkan
bagiku bahawa untuk tujuan sesuatu, untuk mendapatkan sesuatu,
seseorang harus mengembara mengadakan dan melakukan
perjalanan zahir dan batin kerana dalam perjalanan pengembaraan
itu, bermacam-macam pengalaman yang akan diperdapat kerana
akan bermacam-macam pula keadaan dan kejadian yang akan
ditemui dan dilalui, kerana lain padang lain belalang, lain lubuk lain
pula ikannya dan akan bermacam-macam pula pelajaran akan
diperdapat berkat dari pengalaman-pengalaman yang telah tersua
terhadap badan diri sendiri dan terhadap diri orang lain yang
menghubungi atau yang berhubung dengan diri kita.
Dan tak dapat dimungkiri, bahawa untuk mendapat dan
mengetahui sesuatu, seseorang harus mempunyai cara atau metode

Batinku 4
DR. BAGINDO MUCHTAR

(method), analisa atau pemecahan, yang mana sebahagian besar


orang menamakan tarekat. Tarekat bererti jalan. Sesuatu jalan yang
dijadikan amalan untuk mendapatkan sesuatu.
Tarekat apa yang kupakai atau apa dan bagaimana jalanku? Aku
tak bertarekat seperti orang bertarekat, melainkan aku mempunyai
jalan sendiri yang aku perdapat dan temui setelahnya aku banyak
berbuat dan berlaku di waktu aku mengadakan perjalanan
pengembaraan. Dan setelahnya aku dapat mengenal dan
mengetahui akan jalan yang telah aku perdapat itu, dan dengan
pengalaman bertahun-tahun berjalan pada jalan tersebut, maka
dapatlah aku mengatakan bahawa adalah jalan yang ada padaku itu
antara lain ialah jalan untuk mengenal diri sendiri, dan terhadap
orang banyak aku dapat mengatakan bahawa adalah tarekatku,
tarekat untuk mengenal diri sendiri.
Dan begitulah aku dapat mengisahkan, kisah hasil perjalananku
sebagai seorang manusia awam mencari seorang hamba Allah yang
menamakan ‘Aku’ terhadap badan dirinya, yang bagi setiap orang
tempatnya dan letaknya terahsia sebelum dapat menemuinya di
tempatnya. Kisahku ialah begini:

Untuk Seseorang Yang Hendak Mencari


Dan Menemui Aku
Engkau berjalan Aku pun berjalan. Engkau berjalan dengan
alam fikiranmu hendak mencari Aku, sedangkan Aku berjalan pada
jalanku pula. Kita berjalan pada jalan masing-masing. Di tengah
perjalanan, engkau melihat Aku sedangkan Aku tak melihat engkau
kerana tujuanku berjalan bukan hendak mencarimu. Engkau di kiri,
Aku di kanan. Engkau di luar Aku di dalam. Engkau dari atas Aku
dari bawah. Dari atas Aku katakan kerana titik-tolakmu dari alam

5 Batinku
DR. BAGINDO MUCHTAR

fikiran, sedangkan titik-tolakku dari dalam atau dari bawah kerana


tempatku di Alam Rasa atau Perasaan. Engkau berhenti berjalan
kerana hendak menemui Aku setelahnya engkau dapat melihat Aku
tengah berjalan. Di saat itu engkau tak dapat melihat Aku kerana di
waktu engkau berhenti berjalan Aku pun berhenti pula bagimu.
Dan bila engkau berjalan lagi, engkau akan melihat Aku kembali
kerana Aku pun berjalan pula bagi penglihatan dan perasaanmu.
Apa yang hendak engkau lakukan dan buat sekarang, sedangkan
tujuan engkau semula hendak mencari Aku? Kalau dapat bertemu,
hendaknya di rumahku. Dan dalam perjalanan menuju rumahku,
kita berjumpa di perjalanan seperti yang disebutkan di atas. Kalau
engkau teruskan berjalan cara engkau berjalan, pasti engkau tak
dapat menemui Aku. Engkau dapat melihatku, inipun sedang dalam
perjalanan. Seperti dikatakan di atas, ‘bila engkau berhenti
berjalan, engkau tak akan melihat Aku kerana di saat itu Aku pun
berhenti pula berjalan bagimu.’ Nampaknya kita seiring, tetapi
bertukar jalan. Lain jalanmu dan lain pula jalanku. Dan kalau
terjadi begitu bagi perjalanan seseorang, apa yang harus dilakukan?
Jawabnya ialah, “Siapa yang berkepentingan dalam hal ini? Yang
mencarikah atau yang dicari?” Sudah tentu yang mencari, bukan?
Apa yang dicari itu sesuatu atau merupakan benda yang adakah
atau sesuatu yang belum tahu keadaannya. Pada umumnya kalau
seseorang hendak mengenal, mengetahui, apalagi hendak menemui
sesuatu atau seseorang, hendaklah lebih dahulu dicari jalan untuk
menuju ke tempatnya. Dengan mengikut jalannya, berjalan pada
jalannya, seseorang akan dapat mengenalnya, mengetahuinya dan
dengan ketabahan dan keyakinan yang sungguh serta kemahuan
yang teguh, pasti yang dicari akan dapat dikenal dan ditemui dan
diketahui akan keadaannya.
Dengan huraian seperti tersebut di atas jelaslah sudah, iaitu
untuk dapat menemuinya turutlah jalannya, jangan jalanmu, apalagi
kalau engkau paksakan dia menuruti jalanmu, pasti dia tidak akan
Batinku 6
DR. BAGINDO MUCHTAR

mahu.
Dan dalam hal ini, teringat aku akan kisah perjalanan Nabi Allah
Khidir dengan Nabi Musa dapat pertunjuk dari Tuhan supaya
mencari Nabi Khidir untuk belajar ilmu pengetahuan padanya
(Surat al-Kahfi Ayat 60 – 82). Syaratnya, setelah dia dapat
bertemu dengan Nabi Khidir ialah dia harus ikut berjalan
bersertanya – sabar dalam segala hal terutama tentang apa yang
dilakukan Nabi Khidir selama dalam perjalanan itu; tidak boleh
berbicara atau bertanya kalau tidak Nabi Khidir sendiri yang
memulainya.
Dan begitulah sebahagian dari kisahku mencarinya. Pada
permulaan aku menemui sesuatu yang kuanggap tadinya itulah dia,
akan tetapi setelahnya aku banyak berpengalaman dengannya,
kerana selalu aku ikut bersertanya dan adakalanya pula aku
mengatakan aku ikut sertakan dia, maka dengan beransur dan
teratur dapatlah aku memahami dan mengerti bahawa adalah dia
yang aku anggap dia itu bukanlah dia yang kucari atau dia yang
sebenarnya. Melainkan pengalamanku dengannya menunjukkan
padaku bahawa di balik dia ada dia lagi dan di balik dia yang kedua
ada dia yang ketiga dan sehingga aku menamakan akan dia, dia
semuanya dan adalah perjalananku waktu itu bersertanya adalah
ibarat menghasta kain sarung, ‘sampainya di situ ke di situ juga’
dengan tidak ada kemajuannya.
Belakangan (kemudian), kenyataan padaku adalah dia itu bagiku
sebagai perantara saja antara aku dan dia, dan antara aku dan
sesuatu untuk pencapai tujuan dan sasaran. Dan dalam pada itu, dia
yang sebenarnya yang kucari belum kujumpai lagi. Dan bagiku,
adalah dia itu orang dalam dan pada ilmu kebatinan adalah saat itu
kalau aku jadi dia adalah aku orang ‘medium’ (orang tengah),
tetapi aktif dan positif kerana kalau tadinya dia negatif, setelah aku
dapat menemuinya maka dia telah menjadi positif.

7 Batinku
DR. BAGINDO MUCHTAR

Telah menjadi kebiasaan bagiku, aku tidak puas dengan apa


yang telah ada; aku mahu lagi dan masih mahu lagi. Dan begitulah
pada waktu terluang aku senantiasa berfikir dan berfikir lagi,
bermenung dan merenungi, bertafakur, meneliti dan mempelajari
kembali jalannya; apa yang telah aku perdapat dan amalanku yang
telah sudah-sudah dengan kembali mengenangkan pengalaman-
pengalaman yang telah berlaku, sehingga aku dapat mengatakan
bahawa aku ‘berteori dalam berpraktik, belajar dalam mengajar,
jadi murid dalam jadi guru, menerima dalam memberi’ dan gerak-
geriku, tindak-laku perbuatanku kujadikan menjadi amalanku. Dan
kuketahui segala gerak-geriku dalam berlaku dan berbuat untuk
sesuatu kelihatannya aneh bagi orang luar. Itu tak salah kerana
mereka itu belum mengenal aku dan tak mengerti pada dan caraku.
Dan anehnya pula, mereka yang telah pernah menghubungiku,
apalagi telah pernah pula ibarat seorang musafir kehausan di
padang pasir mendapat seteguk air melalui tanganku untuk
melepaskan dahaganya, selalu ingin hendak mendatangi dan
menghubungiku.
Dan harus kuakui, secara kebetulan melalui seorang kawan,
dianjurkannya mencari dan membaca buku ‘Alam Fikiran’
karangan Bapak Dr. Pariyana Suryadipura. Dan melalui buku
tersebut seolah-olah aku mendapat pertunjuk iaitu di antaranya
dikatakan:
“Kalau hendak meningkatkan ilmu pengetahuan seseorang,
seharusnya orang tersebut beramal. Dan adalah amal itu
terbahagi kepada dua. Pertama; amalan yang bersertakan hawa
nafsu. Dan kedua; amalan yang tidak bersertakan hawa nafsu
iaitu apa yang dinamakan orang amal soleh.”
Aku kembalikan ingatanku kepada amal perbuatanku dan mahu
tak mahu harus kuakui bahawa kebanyakkan amalan yang
kulakukan yang sudah-sudah ialah bersertakan hawa nafsu. Dengan
sedar, kumulailah merubah sikapku dan kududukkanlah segala
Batinku 8
DR. BAGINDO MUCHTAR

amalanku sebagai merupakan amalan soleh. Dan benar juga,


semenjak itu aku dapat merasakan perubahan dalam jalannya
kehidupanku dan sekaligus pula perubahan pada pengertian ilmu
pengetahuan yang kuamalkan.
Bersama ini, aku sebagai seorang manusia, sebagai seorang
hamba Allah menguatkan akan keyakinan orang-orang yang telah
terdahulu iaitu segala macam keinginan dan perjalanan menuju
kepada Tuhan hendaklah dilakukan dengan tindak-laku perbuatan
bebas dari hawa nafsu, sehingga segala amalan yang diperbuat
dapat dinamakan merupakan amalan soleh.
Kalau tadinya jalan aku lalui tidak terang, kabur atau samar-
samar, maka dengan peningkatan pengertianku itu padanya,
dapatlah aku mengatakan sejak itu jalanku ialah jalan terang yang
aku sendiri dapat merasakannya. Dengan berpegang kepada jalan
yang terang itu dapat tahulah aku sudah bahawa rahsia dari badan
diriku sendiri telah pecah. Yang satu telah menjadi dua; suatu
pemecahan yang menghasilkan pemisahan iaitu pemisahan antara
yang satu dengan yang lain, antara lahirku dengan batinku atau
antara jasmaniku dengan rohaniku. Ya. Aku tegaskan kembali iaitu
suatu pemecahan yang menghasilkan pemisahan.
Dengan telah dapatnya aku mengetahui dan merasakan
pemisahan antara yang satu dengan yang lain itu, antara zahirku
dengan batinku, antara badan kasarku dengan badan halusku, maka
terbukalah pula jalan bagiku untuk mengetahui ada apa di diriku
dan terdiri dari apa diri itu?
Dan begitulah dengan beransur, terutama menarik pelajaran dari
pengalaman-pengalaman yang begitu banyak, hasil dari renungan
dan menungan, hasil dari pemikiran dalam fikiran, percubaan-
percubaan yang diadakan, hasil dari teori dalam berpraktik, hasil
dari belajar dalam mengajar, pertunjuk-pertunjuk melalui al-Quran
dan buku-buku yang dibaca, terutama buku-buku mengenai

9 Batinku
DR. BAGINDO MUCHTAR

tasawuf, tarekat dan metafizik, aku kenali dan temuilah diri sendiri
dengan dapat pula mengetahui akan rahsia yang terkandung
padanya.
Dan adalah di antara rahsianya yang telah kuketahui itu iaitu,
‘memasukkan malam kepada siang dan siang kepada malam,
mendatangkan yang hidup daripada yang mati dan yang mati
daripada yang hidup.’
Dan begitulah sebagai hasil dari renunganku akan perjalananku
yang telah berlalu dan yang sampai pada waktu ini, bahkan sampai
seterusnya, penemuanku akan jalan yang telah menjadi
peganganku, terciptalah sebuah sajak yang aku beri nama:

MANA JALANKU
( Aku dalam Sajak )

Aku melihat orang berjalan


Dalam pada itu, akupun berjalan
Jalan orang jalan nyata
Jalanku tidak nyata

Kulihat orang berjalan di jalanraya


Aku pun ikut berjalan bersertanya
Dia sampai di tujuannya
Akan tetapi aku, di situ ke di situ juga

Manakah yang benar?


Jalan orangkah atau jalanku
Kedua-duanya benar
Kerana kedua-duanya perlu

Bagi orang jalanku gelap


Bahkan aku dianggap barang mati
Bagiku jalanku tak gelap
Batinku 10
DR. BAGINDO MUCHTAR

Hanya orang yang tak mahu mengerti

Bagiku jalan orang jalan nyata


Jalanku jalan tidak nyata
Satu sama lain berbeza
Jalanku dan jalannya

Orang berjalan di jalanraya


Jalan bikinan tangan manusia
Naik mobil, kereta api, kapal laut dan udara
Bagiku itu namanya menumpang di jalannya

Namun aku, walau di mana saja


Di lautan di daratan
Dan di udara
Namun jalanku tidak kulupakan

Telah kutemui itu sumber, pokok pangkal dari seluruh kegiatan


kehidupan di dalam, induk titik dari segala titik iaitu titik yang
pertama di mana tiada titik di sebaliknya lagi.
Kalau Nabi Musa dengan pertunjuk Tuhan mencari Nabi Khidir
tempatnya di pertemuan dua muka lautan, maka aku dapat
mengatakannya, aku menemuinya di pertemuan kiri dan kanan.
Aku telah dapat membebaskan diriku dari ikatan kebendaan,
bahkan aku telah dapat berdiri sendiri dengan keakuan yang datang
daripada-Nya yang akan kembali ke Hadirat-Nya, lepas daripada
yang dijadikan yang akan dihantar kembali ke asalnya iaitu ke
tanah. Membebaskan diri dari ikatan kebendaan, untuk diri sendiri
dapat merasakan pemisahan antara yang satu dengan yang lain atau
antara yang zahir dengan yang batin, antara rohani dengan jasmani
atau antara badan halus dengan badan kasar. Kalau orang mahu
menanyakan bagaimana hubungan antara yang satu dengan yang
lain, maka jawabnya ialah, “Jauh tak berantara, dekat tak
11 Batinku
DR. BAGINDO MUCHTAR

berbatas.”
Aku telah menemui itu dua keadaan dan kejadian. Aku telah
mengetahui itu diri yang sebenarnya diri, diri yang berdiri dengan
sendirinya yang tadinya negatif pada kenyataannya dan telah
menjadi positif padaku setelahnya aku dapat memisahkannya antara
yang satu dengan yang lain. Positifnya bukan merupakan kenyataan
seperti badan, melainkan nyatanya aku dapat merasakannya.
Dengan pemecahanku yang menghasilkan pemisahan antara
yang satu dengan yang lain telah kuketahui dan temui pula batinku
atau badan halusku, sehingga aku dapat pula mempertahankan
tentang aku lahir dan aku batin; aku dengan badan halusku dan aku
dengan badan kasarku. Sebagai orang dalam, aku berpendirian
pada badan halusku dan sebagai orang luar, aku berpegang dan
berpendirian pada badan kasarku.
Siapa dan yang manakah Aku yang sebenarnya? Sebagai orang
luar, aku seorang materialis (kebendaan) kerana berpendirian pada
jasadku yang nyata, yang banyak punya keinginan dan kemahuan,
sedangkan kemampuan mungkin tak ada. Akan tetapi, kalau
kubawakan kehidupanku sebagai orang dalam, apalagi kalau telah
mendalami segi kehidupan yang sebenarnya, maka akan tanggallah
duniaku dan aku akan tenggelam dalam perasaan dengan tidak
begitu menghiraukan atau mempedulikan akan hidup kenyataan
(kebendaan); hidup lahiriah.
Jadi kalau begitu, bagaimana mestinya membawakan kehidupan
yang sebenarnya iaitu supaya tercapai ‘bahagia’ dunia dan akhirat?
Menjalankan kehidupan sebaik-baiknya hendaklah menghasilkan
‘dunia dapat, akhirat tak lepas.’ Ini hanya akan dapat dicapai
dengan jalan amalan yang sejalan pula, iaitu dunia dan akhirat.
Untuk mencapai hidup bahagia bagi seseorang hendaklah
mempunyai sesuatu pegangan yang hidup pula lagi benar dan
mengetahui akan diri sendiri. Siapa dia? Di mana dia sekarang
Batinku 12
DR. BAGINDO MUCHTAR

berada? Hendak ke mana dia dan apa tujuan hidupnya? Atau untuk
diri sendiri, harus bertanya; siapa aku, mahu apa aku, dan hendak
ke mana aku?

***
Sudahkah seseorang mempunyai suatu pegangan untuk bekal
hidup, yang mana dengannya dapat mendatangkan kebahagiaan
pada badan dirinya sendiri? Dan sudahkah diperolehnya bahagia
yang telah diperdapatnya itu zahir dan batin? Betapa banyaknya
kita melihat orang-orang yang kita anggap bahagia, akan tetapi
sebenarnya menderita kerana bahagia yang diperdapatnya baru
bahagia kulit atau bahagia zahir, sebab diperdapatnya dengan
menurutkan hawa nafsunya. Dan dalam beramal, maka amalan
seperti itu termasuk dalam golongan amalan yang bersertakan
hawa nafsu, dan itu bahagia tidak kekal, akan hancur atau habis
kerana merupakan benda atau material.
Dan bagi yang belum punya pegangan, carilah suatu pegangan
yang benar lagi betul sampai bisa dipertanggungjawabkan dunia
dan akhirat.
Dan bagi yang selalu dalam keragu-raguan, hilangkanlah
keragu-raguan itu dengan kembali, kerana di dalam diri sendiri
itulah letaknya apa yang engkau cari.
Dan bagi semua insan yang menderita, yang kecewa, yang
berasa ketinggalan, yang berasa kekurangan, aku anjurkan
janganlah lekas berputus asa. Jangan terus begitu saja menyerah
pada takdir. Dengan tidak memandang umur tua atau muda,
bersekolah atau tidak, terpelajar atau tidak, miskin atau kaya, cacat
atau tidak, selagi kehidupan masih berjalan di dalam batang
tubuhmu, masih ada jalan memperbaiki sesuatu keadaan. Masih ada
jalan untuk mencapai bahagia sejati. Masih ada jalan untuk dapat
merasakan nikmat hidup dan lain-lain sebagainya. Kesemuanya itu
13 Batinku
DR. BAGINDO MUCHTAR

bisa terjadi kalau engkau kehendaki dan mahu mencari dan


mempelajarinya, kerana bukankah Allah tidak akan merubah nasib
seseorang kalau tidak orang itu sendiri berusaha untuk
merubahnya? Engkau berasa berdosa? Bukankah Tuhan itu Maha
Pengampun? Mohonlah keampunan pada-Nya. Bukankah Dia
Maha Pemurah lagi Maha Pengasih?
Aku mengatakan, segala ketidaksenangan yang engkau alami,
letak kesalahannya bukan pada orang lain (bukan pada di luar dari
badan dirimu), malahan padamu sendiri lantaran kebodohanmu.
Engkau belum mempunyai yang betul untuk pegangan hidup; suatu
pendirian hidup yang tidak berurat tunjang (berakar), yang mana
sewaktu-waktu bila angin besar datang, batangnya bisa goyang,
dahan dan rantingnya bisa patah atau ibarat bahtera, hidupmu di
tengah lautan, jangankan oleh gelombang besar, oleh alun kecil saja
perahumu sudah oleng atau mungkin tenggelam.
Engkau harus mempunyai suatu pegangan yang benar lagi betul
dan itu adalah tempatnya di dalam dirimu sendiri, bukan dari luar
badan dirimu. Dari itu engkau harus dapat mengenal dirimu sendiri
lebih mendalam, sanggup memecahkan akan rahsia yang
terkandung padanya, dan dengan telah terpecahkan akan rahsia itu,
engkau akan dapat mengetahui apa yang dinamakan ‘hidup’,
bahkan engkau akan dapat mengetahui itu selok-belok kehidupan
di dalam dan di luar badan dirimu sendiri sehingga engkau akan
pandai membawakan hidup dan kehidupan dalam erti yang
sebenar-benarnya.
Aku dapat mengatakan bahawa jalan kehidupan yang
sebenarnya itu adalah semenjak di dalam diri sendiri, kerana
bukankah kehidupan itu berjalan sejak dari dalam badan diri
sendiri? Dari itu berusahalah memecahkan soal kehidupan sendiri
yang berpokok pangkal dari dalam badan diri. Pecahkanlah akan
rahsianya dan usahakanlah menemui itu jalan yang sebenarnya
jalan, yang hanya dapat dirasakan bagi seseorang yang telah dapat
Batinku 14
DR. BAGINDO MUCHTAR

menemuinya. Dan itulah dia hidup yang akan dipakai, mati yang
akan di tumpang, yang siang akan dipertongkat dan malam akan
dipekalang hulu. Sebelum seseorang dapat menemuinya dan
menjadikannya menjadi pegangan yang betul, maka perjalanan di
dalam tetap seperti kata pepatah, ‘Perjalanan seperti menghasta
kain sarung; sampai di situ ke di situ juga.’
Aku yang telah dapat menemui jalan yang dimaksudkan dan
yang telah berjalan pada jalannya dan telah berpengalaman
dengannya bertahun-tahun lamanya, dapat mengatakan bahawa
adalah jalannya itu jalan lurus lagi benar, jalan yang berpetunjuk,
jalan yang berisi yang tidak dimurkai dan tiada pula sesat. Lagi
pula, banyak mengandung rahsia. Pengalaman juga yang
menunjukkan padaku semenjak aku menemuinya dan berjalan
bersertanya, berjalan pada jalannya, selain banyak keanehan-
keanehan yang kualami, juga penilaian dan pandangan orang
padaku yang kadang-kadang berlebih-lebihan atau ada
keistimewaannya yang mana mendatangkan ingatan padaku akan
mukjizat-mukjizat yang telah dianugerahkan Tuhan terhadap
beberapa orang-orang tertentu. Ingatlah akan sabda Tuhan, “Hanya
orang-orang yang dikehendaki-Nya yang akan sampai ke Sana atau
ke Hadirat-Nya atau kepada Cahaya-Nya itu.”
Terlepas dari pandangan mistik atau segi negatif, maka aku
sengaja memecahkan rahsia diri ini secara ilmiah sampai di tingkat
mana aku dapat mengupasnya, semoga dapat difahami dan
dimengerti dan terutama dapat dirasakan, kerana memang di rasa
itulah letak rahsianya. Suatu rasa yang terasa dengan bawaannya
gerak yang bergerak dengan sendirinya menurut aliran-aliran yang
dapat dirasakan pula, suatu gerak dan pergerakan, ilmiahnya
dinamakan gerak di bidang metafizika atau ada juga yang
dinamakan Ilmu Latifah.
Aku yang tadinya tak mengerti akan selok-beloknya kehidupan
di dalam badan diriku sendiri, semenjak aku telah dapat mengenal
15 Batinku
DR. BAGINDO MUCHTAR

dan menemuinya, maka banyaklah pelajaran-pelajaran yang aku


perdapat daripadanya. Aku telah mengenal itu hidup yang
sebenarnya, kehidupan yang sedang berjalan, menjalankan dan
mengisi kehidupan yang kenyataannya suatu perbuatan
menghidupkan dan al-hasil menghasilkan yang dihidupkan.
Dan begitulah aku dan besar kemungkinan banyak orang lain
selama ini, sebelum dapat mengenalkannya, berpegang kapada
yang dihidupkan. Dan adalah tiap-tiap yang dihidupkan tidak kekal,
mesti mati. Dan sebagai seseorang yang dihidupkan, aku harus
menjalankan kehidupanku pula pada dunia kebendaan ini untuk
memenuhi keperluan-keperluan apa yang ada padaku yang
berkehendak pada makan dan minum, pembersihan, pakaian dan
lain-lain sebagainya, menjelang akhir dari kehidupanku sebagai
seorang manusia yang mana apa yang dinamakan kematian itu,
tiap-tiap diri tak dapat tahuinya pada sebelumnya, tentang
waktunya, umpama harinya; siang atau malam, pagi atau sore
(petang) dan jamnya. Bila dia datang pun tiap-tiap diri tak dapat
mengelakkannya, walau ke mana bersembunyi dan telah menjadi
kenyataan pula bahawa tiap-tiap yang dihidupkan mesti mati atau
tiap-tiap yang bernyawa mesti mati.
Bagi seseorang yang telah dapat memahami erti hidup dan
kehidupan di dalam badan dirinya sendiri, sebenarnya tak perlu
takut menghadapai kematian kerana bagi tiap-tiap diri, bagi tiap-
tiap manusia, soal mati dan kematian adalah soal biasa. Dan bagiku
sendiri apa yang dinamakan mati bagi seseorang manusia, adalah
suatu perpindahan dari suatu alam ke alam yang lain, suatu
pemulangan kembali ke asalnya, kerana pendirianku adalah ‘Aku’;
‘Aku’ yang akan kembali ke Hadirat-Nya dengan dijemput dan
bukan yang akan dihantar kembali ke asalnya iaitu ke tanah. Mati
bagi manusia ialah suatu pelepasan dari ikatan-ikatan jasad, disusul
dengan ibarat bagi lampu; lampu padam oleh kerana kehabisan
minyak.
Batinku 16
DR. BAGINDO MUCHTAR

***
Biasanya, orang-orang yang begitu mencintai dunia begitu
terikat kepada kebendaan yang tindak-laku perbuatannya lebih
banyak mengemukakan hawa nafsu itulah yang payah menghadapi
kematian, kerana jalan pelepasan baginya sendiri begitu berbelit
ikatannya oleh kerana cintanya pada benda dan kebendaan sudah
sangat begitu mendalam, sehingga seolah-olah berat berpisah
dengannya. Suatu perjalanan kehidupan yang tadinya kebanyakan
menurut hawa nafsu dan tak pernah atau jarang sekali memikirkan
bahawa dirinya sendiri akan mati, akan berpisah dengan dunia
kebendaan yang dicintainya dan jalan kembali pula sangat gelap
baginya, oleh kerana tak pernah memikirkan selama ini apa itu
mati, apa sebenarnya yang mati, apa adakah kehidupan lagi di balik
kematian. Dan untuk menginsafkan diri, sering-seringlah
mendatangi orang sakit, sering-seringlah melepas seseorang atau
menghadapi seseorang dalam sakaratulmaut (dalam menghadapi
kematian yang akan ditempuhnya), bagaimana cara perjalanan
perpisahan antara yang satu dengan yang lain, antara yang akan
pergi dan yang akan tinggal. Hendaklah dihadapi sesampai-
sampainya seluruh tubuh sudah kaku dan dingin. Dan cubalah
renungkan dan fikirkan dalam-dalam perisiwa-peristiwa yang telah
dialami itu dan ambillah pelajaran daripadanya dan tanya diri
sendiri, bagaimana pula aku nanti?
Tujuanku menerangkan soal mati dan menghadapi kematian ini
bukanlah untuk menganjurkan supaya seseorang akan memasuki
atau membawakan hidup kerohanian dengan meninggalkan dunia
yang indah cantik lagi menarik ini. Bukan! Melainkan untuk
mengajak insan yang banyak yang telah salah jalan untuk merenung
dan memikirkan lebih mendalam, bagaimana caranya (harusnya)
membawakan hidup dan kehidupan supaya dapat tercapai dan
merasakan kenikmatan kebahagiaan hidup di dunia dan mendapat
tempat yang sebaik-baiknya nanti di akhirat. Selagi hidup sebagai
17 Batinku
DR. BAGINDO MUCHTAR

seorang manusia dapat hendaknya merasakan akan kasih sayang


Tuhan terhadap badan diri dan rasa syukur terhadap Tuhan
sedalam-dalamnya atas Kurnia-Nya yang tak menghendaki balasan,
mensyukuri nikmat-nikmat yang telah dituangkan ke diri masing-
masing dengan tahu jalannya untuk digunakan buat diri sendiri,
memberi manfaat bagi tiap-tiap manusia, masyarakat, bangsa dan
agama.
Cuba tanya diri sendiri; dengan apa engkau hidup, apa modalmu
untuk hidup, apa tujuan hidupmu, siapa engkau, hendak ke mana
engkau dan mahu apa engkau?
Untuk dapat menjawab segala pertanyaan tersebut di atas,
seseorang hendaklah harus dapat mengenal akan dirinya sendiri
sejak dari luar sampai ke dalam.
Mungkin berlainan tanggapan seseorang dengan yang lain, cara
memahami diri dan mungkin berlainan pula cara seseorang
memecahkan rahsia diri sendiri untuk dapat mengenalnya, dan
berkemungkinan pula berlainan pendapat seseorang tentang diri
sendiri. Dan begitu pula aku dan yang dapat kuhuraikan ialah cara
aku sendiri pula mencari jalan untuk dapat mengenal dan menemui
akan diriku sendiri.
Setelah dapat mengenalnya, baru dapat aku mengatakan bahawa
sebenarnya dia telah lama berserta aku atau aku telah lama
bersertanya. Aku yang bodoh selama ini kerana aku tak mengerti
padanya. Aku menganggap dia jauh, padahal dia sangat dekat
padaku.
Aku memandang terlampau jauh ke luar menurut gambaran
alam fikiranku, padahal dia bukan di situ tempatnya. Tempatnya
yang sebenarnya ialah di Alam Perasaan. Rasa yang terpendam
tadinya dengan tak kusedari telah keluar menjadi kenyataan.
Kenyataannya padaku ialah setelahnya aku dapat merasakan betul
secara positif akan rasa yang terpendam itu, yang terbit dan
Batinku 18
DR. BAGINDO MUCHTAR

timbulnya dari dalam badan diriku sendiri.


Aku mengembara dan berjalan tadinya sambil beramal dengan
tujuan mencari Yang Benar dan untuk membuktikan akan
kebenaranku pula. Suatu perjalanan pengembaraan yang mesti ada
penyebabnya atau sebab kerananya.

***
Suatu peristiwa yang kualami, yang sebab kerananya pula tak
makan di akal mungkin terjadi. Akan tetapi kenyataannya terjadi.
Suatu sebab yang membawa akibat, penyebaban yang direncanakan
untuk tujuan tertentu dan hasilnya kerugian pada kedua belah
pihak, sedangkan pihak ketiga yang menjalankan peranan tidak
terbuka rahsianya, walaupun dicuba membukakannya akan tetapi
tak dapat diterima oleh golongan yang banyak. Pihak pertama ialah
aku, sedangkan pihak kedua dan ketiga adalah sebenarnya satu.
Dan dalam hal ini, pihak ketigalah yang pegang peranan; seorang
yang sangat pandai berpura-pura, ‘pepat di luar rencung di dalam.’
Akibatnya dia kehilangan, aku menderita lahir batin dan pihak
ketiga kesampaian maksudnya. Recana pada manusia, keputusan
pada Tuhan. Dan aku dikalahkan dengan bilangan mereka yang
banyak jumlahnya. Memang begitulah adat dunia. Yang benar
hanya satu, dan yang tidak benar banyak bilangannya. Segala
keterangan-keterangan yang kuberikan, mereka tak mahu
menerimanya kerana secara kenyataan aku tak dapat
membuktikannya dan segala kualami adalah kenyataannya negatif
yang bagi orang positif; tidak mudah begitu saja menerimanya atau
mempercayainya, apalagi kalau keterangan-keterangan itu tak
masuk di akal.
Hidupku waktu itu seolah-olah terpencil atau dipencilkan
kerana alam sekelilingku, terutama masyarakatnya telah lebih
dahulu dikuasai dan dipengaruhinya. Aku kehilangan sebahagian
besar dari bahagiaku pada peristiwa itu iaitu dengan terkorbannya
19 Batinku
DR. BAGINDO MUCHTAR

isteriku, ibu dari anak-anakku, yang banyak tahu dan mengerti


padaku. Hatiku telah tercurah dan tertumpah padanya dan sampai
saat terakhirnya, aku telah bergaul dengannya sebagai suami-isteri
lebih kurang 17 tahun lamanya dengan suka dan duka kami lalui
bersama-sama.
Kejadian ini di perantauan, bukan di kampung halaman di mana
kami dilahirkan, melainkan di lain pulau, yang berlainan pula
bahasa dan adat istiadatnya, akan tetapi termasuk salah satu di
antara kepulauan Indonesia juga. Tidak seorang pun yang berpihak
padaku waktu itu, bahkan adik kandung sendiripun tidak. Aku
dihukum tanpa diadili, tak bersalah dinyatakan bersalah,
kemerdekaanku dirampas dan harta bendaku yang tak seberapa
dikuasai pula.
Tubuhku waktu itu sangat letih dan lemah kerana pada
pengalaman peristiwa yang berlaku terhadap badan diri kami, aku
dan isteriku dan belakangan aku sendiri, aku berjaga-jaga siang dan
malam, menangkis segala macam serangan yang mendatang. Di
kala itu, aku berasa seolah-olah ada yang mendampingiku iaitu
yang ghaib, yang melindungiku yang menyebabkan aku bisa
bertahan dari tercapainya tujuan mereka itu yang tidak baik
terhadap badan diriku. Dan di kala itu rasanya hubunganku dengan
Tuhan sangat dekat, kerana di saat itu aku selalu ingat kepada-
Nya. Dan akibat dari meninggalnya isteriku itu, maka satu perkara
besar terbentang di hadapanku antara aku dengan keluarga dari
isteriku, antara aku dengan dukun serta keluarganya dan anak-anak
muridnya yang katanya mengubat akan tetapi kenyataannya padaku
tambah memperdalamkan penyakitnya, dan antara aku dengan adik
kandung sendiri yang terpengaruh oleh sang dukun dan pihak
keluarga dari isteriku. Betul-betul waktu itu aku berasa seolah-olah
sendiri hidup di dunia ini.
Aku menginginkan keadilan dan keadilan itu mungkin tak
kuperdapat dari masyarakat, pun juga aku tak akan mengadukan
Batinku 20
DR. BAGINDO MUCHTAR

halku ini kepada pemerintah (yang berwajib) kerana tak ada bukti
yang nyata. Aku ingin hendak mencari Tuhan. Aku hendak
menemui-Nya dengan tujuan akan mohon keadilan. Aku minta
diadili dalam perkara besar yang kuhadapi pada masa itu. Hanya
itulah tujuanku waktu itu; mencari-Nya, minta diadili, mohon
keadilan, lain tidak.
Dalam pada itu, dengan beransur dan teratur tenagaku mulai
pulih kembali dan sewaktu aku membuka almari pakaianku,
kenyataan surat-surat penting seperti surat rumah, barang-barang
perhiasan dan pakaian lain-lain yang berharga sudah pindah tempat.
Aku mulai bertindak, dengan perantaraan seseorang aku minta
disampaikan supaya semua harta-bendaku yang diambil dari dalam
almari pakaianku supaya dikembalikan dalam waktu yang
sesingkat-singkatnya, kalau tidak aku membawa persoalan ini
kepada polis. Dan begitulah suasana tegang tadinya, sesudahnya
pihak yang memindahkan barang-barang tersebut mendapat dari
orang-orang tertentu, yang bahawa dalam hal ini saya benar, maka
kuterimalah kembali barang-barang tersebut, walaupun tidak cukup
akan tetapi sebahagian besar ada, maka dengan maksud tidak
memanjangkan perkara ini, maka kuterimalah apa yang ada.
Jiwaku masih tetap resah gelisah untuk ingin mendapat
kepastian dari seseorang yang mempunyai ilmu pengetahuan yang
mendalam tentang mencari kebenaran, mengenai peristiwa yang
kualami; iaitu siapa yang benar dan siapa pula yang bersalah. Oleh
seseorang tetangga dekatku, aku dianjurkan menemui seseorang
ulamak besar di suatu tempat di Jawa Barat, yang semasa
hidupnya sangat banyak di datangi orang dan pembesar-pembesar,
pun tak ketinggalan ulamak-ulamak lain dan konon khabarnya
satu-satu ahli falak yang terpandai dan ternama di Indonesia. Dan
begitulah dengan perantaraan orang sekampungku yang pernah
mendatangi ulamak tersebut, aku temui orang tua itu untuk
menanyakan peristiwa yang telah kualami, hendak mengetahui
21 Batinku
DR. BAGINDO MUCHTAR

bagaimana pendapatnya atau penglihatannya dan siapa yang


bersalah dalam hal ini. Secara ringkas kutuliskan di sini, di hadapan
orang sekampungku itu aku mendapat jawapan bahawa dalam
perkara itu, aku benar dan yang membuat dan mengerjakannya
ialah katanya, “Ahlinya sendiri.” Dan ada pula hal yang lain yang
kutanyakan, yang kuanggap tak perlu diturunkan di sini kerana
kebanyakan soalnya, mengenai diriku sendiri.
Semenjak itu mulailah ada ketenangan bagi diriku sendiri dan
rasa ingin hendak membuktikan akan kebenaranku tetap berkesan
bagiku. Aku dengan anak-anakku kembali pulang ke kampung
halamanku, ke tempat di mana darah tertumpah, di mana aku
dilahirkan dan dibesarkan, yang memberi pengertian bagiku seolah-
olah setelah berlarutan merantau, aku harus kembali ke pangkalan
iaitu ke titik tolakku semula. Walaupun hati masih luka dan duka,
namun aku tetap berfikir hendak memulai merantau lagi. Kesan
perantauanku yang sudah lalu ialah suatu kesimpulan bahawa
‘rencana pada kita manusia, keputusan tetap pada Tuhan.’
Rencanaku yang mencari jalan berhenti dari memburuh pada
sebuah perusahaan besar bangsa asing, dan rencana tertentu dari
seseorang terhadap badan diriku dengan tujuan dapat menguasai
apa yang ada padaku, dengan perkiraannya sendiri aku banyak
punya simpanan berupa emas dan lain sebagainya, sedangkan
tujuanku minta berhenti bekerja ialah untuk merubah lapangan
kehidupanku, dari memburuh kepada berdagang, demi memikirkan
masa depanku untuk kehidupan rumahtanggaku di belakang hari
dan rencana orang tertentu terhadap isteriku, ibu dari anak-anakku
yang tidak menghendaki dia berdekatan dengan bapa kandungnya
sendiri dan lain sebagainya.
Rupanya kesemuanya apa yang telah terjadi, apa yang telah
kualami terjadinya di luar kemahuan dan kemampuanku, iaitu
rencana Tuhan Yang Maha Ghaib, yang berbuat dengan yang
ghaib-ghaib, yang berisikan Kudrat-Nya yang kunamakan
Batinku 22
DR. BAGINDO MUCHTAR

Kudratullah. Perubahan memang terjadi terhadap badan diriku,


akan tetapi bukanlah menurut yang kuingini dan menurut yang
kurencanakan semula, melainkan perubahan menurut kehendak dan
kemahuan Tuhan Yang Maha Kuasa.
Rupanya Tuhan telah merubah suratan hidupku, aku harus
bergerak di bidang lain. Kehidupanku harus kulakukan bukanlah
lagi sebagai seorang buruh dan tidak pula sebagai seorang
saudagar seperti yang aku rencanakan. Aku harus merantau
kembali dengan sekali lagi bertitik-tolak dari kampung di mana
darahku tertumpah, dari tempat di mana aku dilahirkan dengan
modal apa yang ada padaku.
Kalau dulu pada perantauanku yang pertama aku tinggalkan
kampung halaman dengan tujuan supaya mendapat kehidupan yang
layak untuk menjadi orang dengan bermodalkan diploma yang
kuperolehi dari sekolah, maka pada perantauan yang kedua ini
dengan bermodalkan pengalaman-pengalaman dan bertitik tolak
dengan Dua kalimah Syahadah. Pada kenyataannya, aku
mengembara sambil berbuat dan berlaku, mencari pengalaman
dengan sesuatu yang ada padaku, yang aku sendiripun belum
banyak mengerti padanya. Setahuku, padaku ada sesuatu yang
melindungi dan mendampingiku iaitu yang ghaib dengan
kandungannya tenaga ghaib. Aku bergerak di bidang metafizika
dengan menggunakan metaenergy atau tenaga ghaib yang
digunakan untuk menolong sesama manusia, mempelajari akan
keadaannya yang sebenarnya, daya gunanya dan terutama untuk
dapat mengenalinya dalam erti yang sebenar-benarnya, dengan
tidak melupakan akan tujuan semula iaitu:

Pertama : Hendak menemui Tuhan untuk minta keadilan.


Kedua : Dengan perbuatan ingin membuktikan akan
kebenaranku pada peristiwa yang kualami.
Ketiga : Menyelidiki dan memahami akan apa sebenarnya
23 Batinku
DR. BAGINDO MUCHTAR

yang telah ada padaku.


Aku teruskan perjalanan pengembaraanku dengan mengambil
pelajaran pada pengalaman-pengalaman yang sudah-sudah. Dan
begitulah makanya aku dapat mengatakan; Aku berteori dalam
berpraktik, menerima dalam memberi, belajar dalam mengajar, jadi
murid dalam jadi guru, berjalan dalam duduk, menampung
kedatangan yang lahir dan yang batin, menyelesaikan yang kusut
dan menjernihkan yang keruh, mendudukkan sesuatu pada
tempatnya, suka membaca buku-buku mengenai kebatinan, tarekat,
tasawuf, sejarah orang-orang besar terutama ahli tasawuf dan amat
tertarik akan riwayat nabi-nabi dengan mukjizat-mukjizat dan tak
kurang pula pada praktiknya dengan nama istilahku sendiri, aku
menjadi orang dalam dan kadang-kadang menjadi orang luar. Dan
yang mana aku yang sebenarnya? Dan siapa aku?
Dalam perjalanan pengembaraanku, sambil beramal caraku
sendiri, kadang-kadang aku lupa dan lalai akan tujuanku semula.
Caraku sendiri kukatakan kerana amalanku bukanlah
memperbanyak sembahyang malam, banyak zikir, melainkan selalu
mengamalkan tenaga yang ada padaku untuk keperluan sesuatu
dengan tidak mengenal waktu siang atau malam, pagi atau petang.
Dan pintu rumahku terbuka bagi siapa saja yang hendak
mendatangi dan menemui aku. Aku lupa akan tujuan semula dan
lalai terhadap-Nya, disebabkan pengalaman-pengalamanku dalam
beramal kerana banyak yang tersua (bertemu padaku akan
keanehan-keanehan dalam amalanku dengan sesuatu melakukan
sesuatu dan tak kurang pula banyaknya pelajaran yang aku
perdapat sebagai buah dari pengalaman-pengalamanku itu.) Dan
tak luput pula aku terpedaya, tergoda oleh fakta-fakta yang
kuhadapi sebagai seorang manusia biasa. Aku lupa akan keadaan
yang sebenarnya. Beruntung Dia masih melindungiku dan dengan
selamat aku dapat kembali ke jalan semula dan aku mengembara
dan mengembara terus, berjalan dan berjalan terus yang kadang-

Batinku 24
DR. BAGINDO MUCHTAR

kadang berjalan lahir dan batin, dan tak kurang pula aku duduk di
tempat kedudukanku, tetapi berjalan.
Setelah aku renungi dan fikirkan lebih mendalam akan
perjalanan yang telah dan sedang kulakukan, maka dapatlah aku
mengatakan bahawa adalah tujuan perjalananku yang tiga pasal
tersebut di atas, kenyataannya aku sejalankan iaitu mencari Tuhan
untuk minta keadilan, terhadap masyarakat untuk membuktikan
akan kebenaranku melalui amalanku dan terhadap badan diriku
mahu mengenal yang mana dan siapa aku sebenarnya.

***
Berikut, penurunanku setelah aku dapat mengetahui akan
keadaan-Nya yang sebenarnya:
Dalam perjalananku menuju kepada-Nya, aku berasa, bertambah
dekat aku kepada-Nya, aku bertambah tiada, bahkan di Hadirat-
Nya aku sudah tidak ada lagi. Yang ada hanya Dia dalam keadaan-
Nya pula. Dan terus terang aku katakan, bahawa mengenai Dia,
aku tak dapat mengatakan apa-apa, kerana di Hadirat-Nya aku
sudah tak ada lagi. Tidak ada yang ada padaku; gerak tidak, geri
tidak, tidak ada daya dan upaya, dan yang ada hanya Dia.
Setelahnya aku kembali dari perjalananku iaitu kembali pada
keadaanku semula, kesan-kesan yang aku perdapat dan pelajaran
yang aku perdapat dalam perjalanan menuju kepada-Nya, antara
lain sangat malu aku akan diriku sendiri, kerana itu perkara yang
tadinya kuanggap besar dan sangat besar sehingga datang
keinginanku hendak mencari-Nya guna untuk mengadukan halku
dan mohon keadilan, rupanya di sisi-Nya tak ada erti sedikit juga.
Suatu perkara yang sangat besar rasanya bagiku, tetapi bagi-Nya
sangat kecil dan tak bererti. Akhirnya, kuambil keputusan tidak
akan kuadukan halku kepada-Nya, melainkan keinginanku timbul
hendak mengetahui akan Rahsia-Nya.
25 Batinku
DR. BAGINDO MUCHTAR

Dalam pengalamanku untuk mengetahui akan Rahsia-Nya, aku


hanya dapat menggambarkan atau membayangkan dengan
perumpamaan seperti tersebut di bawah ini:
Jauh di sana, aku melihat suatu cahaya; cahaya dari sebuah
lampu dari menara yang beradanya di satu pulau, yang mana lampu
tersebut kelihatannya dari jauh sebentar hidup sebentar mati.
Gunanya sebagai petunjuk bagi jurumudi-jurumudi kapal yang lalu
lintas dan yang pulang pergi melalui pulau itu, supaya jangan
melanggar karang.
Aku ingin hendak mendatangi cahaya itu dan dengan
perlengkapan yang ada padaku, kuarahkan bahteraku ke pulau
tersebut. Setelah dapat melalui alun dan gelombang, batu dan
karang, badai dan taufan dan lain-lain sebagainya yang merupai
halangan dan rintangan, akhirnya pulau idamanku itu tercapai juga
dan aku dapat mendarat dengan selamat. Anehnya, dalam
perjalanan aku menuju pulau cita itu, semakin dekat aku
kepadanya, tambah nyata padaku akan keadaannya. Di antaranya
lampu yang tadinya dari jauh kulihat sebentar hidup sebentar mati,
di sana tidak pernah mati, bahkan hidup terus.
Sekarang aku telah berada di bawah Cahaya-Nya itu dan aku
ingin hendak mengetahui akan Rahsia-Nya. Perhatianku semula
tertuju kepada menara di tempat di mana lampu itu beradanya.
Lampu yang dimaksud letaknya di puncak menara tersebut, lebih
tinggi dari pokok-pokok kelapa yang tumbuh sekelilingnya, supaya
dapat dilihat oleh jurumudi-jurumudi kapal yang lalu lintas di sana.
Dan untuk dapat mengetahui akan rahsianya lampu tersebut, orang
harus menaiki itu menara sampai ke puncaknya dan
menyaksikannya dengan mata kepala sendiri. Begitulah aku
setelahnya menyaksikan sendiri akan keadaannya dapat tahulah aku
akan rahsianya, yang mana pada kenyataannya dapat aku
mengatakan akan keadaannya yang sebenarnya dan sebab-sebabnya

Batinku 26
DR. BAGINDO MUCHTAR

hidup dan mati kelihatan dari jauh.


Yang menjadikan pemikiran bagiku pada masa itu ialah
dapatkah orang di daratan mempercayai aku, kalau aku
mengatakan bahawa lampu itu tidak mati seperti yang kelihatan
dari jauh, melainkan hidup terus? Sudah tentu mereka itu tak mahu
membenarkan akan perkataanku itu, kerana berlainan dengan
kenyataan pandangan dari jauh. Sebaliknya akan berpalingkah aku
dari kenyataan kebenaran yang telah aku saksikan sendiri itu?
Sudah tentu aku tidak akan mahu membohongi diriku sendiri dan
aku tetap pada pendirianku, kerana aku telah menyaksikannya
sendiri dan aku akan mengatakan aku telah kembali dari Sana.
Aku teringat pula kembali akan peristiwa-peristiwa yang
kualami, apa yang telah terjadi terhadap badan diri kami, aku dan
isteriku (almarhumah). Segala kata-kataku tentang peristiwa itu
mereka tak mahu menerimanya. Mereka hanya mahu melihat
kepada akibat-akibatnya dan tak mahu menyelidiki akan sebab
kerananya. Dan aku sendiri, dipercayai atau tidak, aku tetap pada
pendirianku kerana aku sendiri yang mengalami dengan tidak ada
saksi yang lain yang melihat apa-apa sebenarnya yang telah terjadi
terhadap badan diri kami, apalagi penyebabnya itu tak dapat
dibuktikan dengan kenyataan. Dan memang kiranya tidak satu
orangpun tidak akan percaya kalau tidak dialaminya sendiri seperti
peristiwa-peristiwa yang kualami. Dikalahkannya aku dengan
bilangannya yang banyak, sedangkan aku hanya sendiri yang
bertahan dan yang mempertahankan akan segala sesuatunya.
Memang benar, Yang Benar hanya Satu, yang tak benar banyak.
Bagi mereka yang ingin hendak mengetahui akan rahsianya
lampu itu, aku silakan supaya mendatangi suatu pulau yang ada
menaranya dan bermalamlah di sana kerana lampu yang ada di sana
itu dipasangnya (dihidupkan) pada malam hari. Dan yang ingin
mendengarnya dariku, carilah dan datangilah aku atau temuilah
aku. Pasti aku ceritakan atau akan kuhuraikan, bagaimana
27 Batinku
DR. BAGINDO MUCHTAR

keadaannya sebenarnya.
Mengenai cerita lampu, teringat aku akan firman Tuhan dalam
al-Quran Surat An-Nur, Ayat 35 yang terjemahannya menurut
tafsir Bapak Muhammad Yunus:
“Allah memberi cahaya langit dan bumi. Umpama cahaya-
Nya kepada orang yang beriman, seperti sebuah lubang di
dinding rumah, di dalamnya ada pelita, pelita itu di dalam
gelas. Gelas itu kelihatan laksana bintang yang berkilau-
kilauan di langit. Pelita itu dinyalakan dengan minyak kayu
yang berkat, iaitu minyak zaitun, yang tiada tumbuh di Timur
dan tiada pula di Barat. Hampir minyak itu bercahaya dengan
sendirinya, meskipun tiada disentuh api. Cahaya berdamping
sesama cahaya. Allah menunjukkan orang yang dikehendaki-
Nya kepada cahaya itu. Allah menunjukkan beberapa
perumpamaan bagi manusia dan Allah mengetahui tiap-tiap
sesuatu.”
Apa yang telah kulakukan setelahnya aku dapat mengetahui
akan Rahsia-Nya itu? Di tempat ketinggian itu, aku memandang ke
kiri dan ke kanan dan yang aku lihat hanya lautan semata-mata,
sekali lagi lautan. Maka teringatlah aku akan sebuah pantun yang
dinyanyikan oleh seseorang yang sedang risau:
Cincin bernama Ganto Sari
Sesuai saja di kelingking
Hilang ke mana akan dicari
Lautan saja berkeliling
Dan bila kutukikkan pandanganku agak ke bawah, tidak jauh
dari tempat berdirinya menara itu, aku melihat sebuah rumah yang
dilingkungi dengan pagar berduri, yang bererti pula tidak sebarang
orang boleh masuk ke dalamnya. Aku ingin hendak mendekati
rumah itu, bahkan kalau boleh memasukinya sekali untuk bertemu
dengan penghuninya, kerana ada rumah tentu mesti ada
penghuninya atau yang menunggunya. Dan begitulah aku turun ke
Batinku 28
DR. BAGINDO MUCHTAR

bawah melalui anak tangga yang lupa aku menghitung berapa


banyaknya dan terus menuju rumah yang aku lihat itu. Aku sampai
di pintu pagar, aku melihat ke kiri dan ke kanan, ke sekeliling
pulau tersebut kalau-kalau ada nampak orang yang menunggunya,
akan tetapi aku tak melihatnya. Anggapanku mungkin orangnya
lagi berada dalam rumah itu. Aku tolakkan pintu pagar dan
selangkah demi selangkah aku melangkahkan kakiku menuju
tangga rumah itu untuk menaikinya. Dengan ucapan
‘assalamualaikum’ aku naiki rumah itu, akan tetapi aku tak
mendapat sahutan. Ah! Mungkin orangnya lagi berada dalam
kamar dan tak dapat mendengar suaraku. Perasaanku waktu itu
seolah-olah ada tenaga ghaib padaku yang membawa kakiku
melangkah lagi untuk memasuki bilik yang mula pertama aku
jumpai. Segala gerak langkah kakiku itu aku turutkan dengan
perasaan yang tenang serta fikiran hendak bertemu dengan
orangnya, penghuni dari rumah tersebut. Berulang-ulang aku
mengucapkan salam, akan tetapi aku tak pernah mendapat
jawapan. Sambil menurutkan gerak langkah yang dilangkahkan, tak
lupa aku memandang ke sekeliling sambil memerhatikan apa yang
ada dan begitulah aku sampai memasuki bilik yang ke dua,
seterusnya yang ke tiga, namun yang kucari iaitu orangnya tak juga
aku temui. Memerhatikan akan apa-apa yang kulihat dalam
melangkah itu, cukup membuktikan dan menguatkan bahawa tak
boleh tidak, penghuni rumah itu mesti ada. Banyak tanda-tanda
yang aku perdapat akan keadaannya.
Ya. Tanda-tanda yang kulihat membuktikan ada keadaannya. Di
mana dia berada? Aku turuni rumah yang kunaiki itu melalui
tangga belakang sambil melihat sekelilingnya, ke dapur, ke kamar
mandi, namun dia yang kucari tak juga nampak. Aku kelilingi pulau
itu dengan ingatan kalau-kalau dia memancing, pun tak juga aku
temui. Belakangan terfikir olehku, boleh jadi orangnya pergi ke
daratan untuk membeli perbekalan yang kurang. Dan duduklah aku
di tepi pulau melihat arah ke darat sambil menunggu orang yang
29 Batinku
DR. BAGINDO MUCHTAR

kucari itu kembali.


Hari berembang petang juga. Matahari telah condong ke Barat
yang menandakan pula siang akan berganti dengan malam. Aku
menanti dan menanti, namun yang kunantikan tak juga kunjung
tiba. Akhirnya aku tersentak dari lamunanku. Aku mendengar
sesuatu, seolah-olah bisikan yang kudengar yang bunyinya kira-kira
begini, “Hai anakku, apa juga yang kau tunggu lagi? Ketahuilah
olehmu bahawa yang engkau tunggu itu tak akan kunjung datang,
kerana Dia tak berupa dan bertampan: Ada pada sebutan tak ada
pada kenyataan dan dengan Izin-Nya jua makanya engkau dapat
sampai ke mari. Kembalilah ke tempat tadi dan lakulah apa yang
dapat engkau lakukan.”
Aku sebut berulang-ulang akan kata-kata bisikan yang kudengar
tadi, di antaranya: “Dia tak berupa dan bertampan: Ada pada
sebutan tak ada pada kenyataan dan dengan Izin-Nya jua makanya
engkau sampai ke mari.”
Aku teringat akan keinginanku semula; aku hendak mencari
Tuhan. Dan dengan tenang aku turutkan saja gerak langkah kakiku
kembali menuju rumah yang kunaiki tadi, sambil memerhatikan
akan keadaan sekelilingku. Tatkala memasuki kembali bilik yang
telah kumasuki tadinya, sangat kagum aku melihat atau lebih tepat
menyaksikan apa yang ada di sana. Semua apa yang kulihat itu tak
ada di daratan. Dan dalam pada aku sedang asyiknya mengkagumi
yang kulihat itu, terasa dan terdengar pula olehku suara bisikan,
“Hai anakku, apa jugakah yang engkau fikirkan lagi? Cepatlah
sedikit, ketahuilah olehmu bahawa sebentar lagi atau tak lama lagi
matahari akan terbenam. Siang akan berganti dengan malam dan
engkau akan kembali pulang secepat mungkin, sebelum matahari
terbenam. Kalau lewat dari itu engkau tak akan dapat kembali lagi
dan apa kata orang di daratan nanti tentang kehilanganmu?”
Rasanya bagiku, apa yang kutemui di Sana boleh saja aku

Batinku 30
DR. BAGINDO MUCHTAR

mengambilnya kerana bukankah dengan Izin-Nya jua makanya aku


bisa sampai ke sana? Aku mahu semua, akan tetapi perahuku
terlalu kecil untuk semua itu. Aku ingin hendak mempunyai
sesuatu untuk kubuktikan pada orang di daratan, bahawa aku telah
sampai ke Sana dan telah kembali dari Sana. Tanganku bergerak
untuk mengambil sesuatu dan rupanya apa yang telah berada di
tanganku, sebuah ‘Anak Kunci’ yang kukira dan duga bisa
digunakan untuk keperluan sesuatu bila dikehendaki untuk
membuka yang terkunci dan untuk mengunci yang terbuka.
Dengan telah adanya ‘Anak Kunci’ yang tak begitu berat bagiku
untuk membawa ke mana aku pergi, bererti pula masih bisa atau
masih dapat aku membawa yang lain cita-cita, tak akan
mengkaramkan bidukku. Aku memandang sekeliling dan pada
ketinggian tepat di atas kepalaku, aku melihat segumpal tali yang
hujungnya tersimpul sedikit ke bawah. Tanganku bergerak pula
menuju ke hujung tali itu dan sewaktu aku terpegang dan
berpegang padanya, dengan serta-merta tali tersebut menghulur
dan menghulur dan dapat aku mengatakan, “Kalau tadinya dengan
perahuku yang kecil, bertahun-tahun lamanya aku berjalan dan
belayar menuju pulau cita itu, dengan berpegang pada hujung tali
itu sekejap sahaja aku telah kembali ke daratan.”
Rupanya itulah dia tali pergantunganku yang telah terputus
semenjak aku keluar dari rahim dan setelahnya aku dilahirkan
sebagai seorang insan. Dan semenjak itu aku telah mempunyai
pegangan iaitu tali pergantungan yang terahsia bagi seseorang yang
belum dapat mempunyainya dan ‘Anak Kunci’ di tangan yang bagi
banyak orang masih terahsia pula sebelum dapat menemuinya.
Suatu ‘Anak Kunci’ wasiat yang banyak mengandungi erti dan
banyak mengandungi daya guna.
Dan semenjak itu aku selalu bersertanya, walaupun apa-apa
yang aku buat dan lakukan dan walau di manapun aku berada, pun
dalam perjalanan pengembaraan selalu dengan tali pegangan itu
31 Batinku
DR. BAGINDO MUCHTAR

dan ‘Anak Kunci’ yang telah ada di tanganku.

***
Aku berjalan dan berjalan terus, mengembara dan mengembara
terus, lahir dan batin, melakukan sesuatu untuk sesuatu dengan
sesuatu. Aku mengamalkan Dua Kalimah Syahadah. Perjalananku
berdasarkan Dua Kalimah Syahadah. Aku berjalan dengan Dua
Kalimah Syahadah dan jalanku jalan Dua Kalimah Syahadah
dengan makna dan tujuan mengadakan pengakuan untuk mendapat
pengakuan: Pengakuan akan tiada Tuhan yang lain melainkan Allah
dan pengakuan akan Muhammad Rasulullah. Kerana bukankah di
antara hikmah yang terkandung dalam Dua Kalimah Syahadah itu
‘Kesaksian, Pengakuan, Pangkat dan Martabat’? Suatu pangkat
kerasulan bagi manusia Muhammad dan martabat yang tinggi di
sisi Tuhan terhadapnya. Bukankah manusia Muhammad yang
membawa dan menyatakan Dua Kalimah Syahadah ke dalam dunia
ini? Maka aku akan mengatakan, “Adakanlah pengakuan untuk
mendapat pengakuan.” Siapa yang mengadakan pengakuan,
kepada siapa pengakuan diadakan dan dari siapa pengakuan
diperdapat?
Aku berjalan mengadakan pengakuan, berjalan pada jalan yang
kutemui iaitu lahir dan batin (rohaniah dan jasmaniah), bertitik-
tolak dari ada ke tidak ada, melalui tiada (antara ada dan tidak ada)
atau dari alam nyata (kebendaan) menuju ke tidak ada yang ada
kecuali Dia, melalui alam spirituil (kerohanian) atau dari syariat
menuju ke makrifat melalui hakikat; suatu perjalanan yang
kunamakan ‘perjalanan balik batang’ atau kembali pulang ke
Hadirat-Nya. Dan di Sana, di Hadirat-Nya, di tempat yang tidak
ada, dan di saat itu aku sudah tidak ada pula dengan tidak bergeser
sedikit jua pun, aku sedarkan diriku sesedar-sedarnya (lahir dan
batin dan kembali keadaanku sebagai seorang manusia biasa), aku
adakanlah pengakuan dan kesaksian dengan melafazkan Dua
Batinku 32
DR. BAGINDO MUCHTAR

Kalimah Syahadah berulang-ulang tiga kali. Dan berjalan cara


begini, kulakukan berulang kali pula sampai aku yakin seyakin-
yakinnya, bahawa betul-betul aku berada di Hadirat-Nya.
Dengan huraianku ini, maka nyatalah bahawa yang mengadakan
pengakuan adalah aku lahir-batin dan pengakuanku ialah terhadap
Tuhan tiada yang lain daripada-Nya melainkan Allah dan terhadap
Muhammad Rasul Allah. Dan dari siapa pengakuan yang akan
kuperdapat? Keinginanku ialah pengakuan sebagai seorang hamba
Allah dengan tugas yang kulakukan dan menjalankan kehidupan
sebagai umat Muhammad.
Aku tak akan mendakwakan diriku sebagai seorang nabi kerana
tidak ada lagi nabi sesudah Nabi Muhammad dan aku tak akan
menantikan pula seolah-olah Tuhan akan menyuruh malaikat Jibrail
menyampaikan pengakuan itu padaku. Tidak! Melainkan yang aku
nantikan ialah tanda seperti pengakuan dari orang ramai, dari orang
berilmu, dari cerdik pandai, pengakuan akan benarnya ilmu yang
kuamalkan sehingga ada yang mendatangiku untuk mengambil
manfaat daripadanya, ada yang mendatangiku untuk menguji akan
kebenarannya dan tak kurang pula mendatangiku untuk menerima
aliran langsung dariku untuk diamalkannya pula.
Sebagai seorang hamba Allah, Aku akan melakukan tugasku di
mana saja Aku berada dan sebagai umat Muhammad, Aku akan
menjalankan kehidupanku sebagai seorang Islam pada
kenyataannya. Dan Aku akan tetap bergerak di bidang Rahsia-Nya,
dan terhadap orang di luar dari badan diriku sendiri, Aku akan
merahsiakan diriku pula. Biarlah mereka itu sendiri yang akan
memecahkan rahsia Aku nanti jika Tuhan mengizinkan.
Kedudukanku terahsia dan orang-orang yang mahu mengenal Aku,
harus menemuiku, di tempatku. Kalau tidak, pasti orang tak dapat
mengenal Aku yang sebenarnya.
Pelajaran yang kuperdapat dari perjalanan pengembaraanku dari

33 Batinku
DR. BAGINDO MUCHTAR

ada kepada tidak ada, ialah aku telah dapat membebaskan diriku
dari ikatan-ikatan kebendaan (kenyataan). Aku telah dapat
membawakan diriku terlepas dari hawa nafsu. Dari segi lain dapat
pula aku mengatakan bahawa perjalananku itu dari ada ke tidak
ada atau nyata kepada di balik kenyataan, bererti pula aku telah
memasuki alam tasawuf, alam kebatinan sehingga kudapat pula
mengetahui dan menemui batinku sendiri, yang dapat aku
merasakan perbezaannya dari zahirku sendiri. Aku telah dapat
merasakan pemisahan antara zahirku dengan batinku, antara
kenyataanku dengan di balik kenyataanku, antara badan kasarku
dengan badan halusku, antara jasmaniku dengan rohaniku. Dengan
pernyataanku ini, bererti pula bagiku rahsia diriku sendiri telah
pecah, suatu pemecahan yang menghasilkan pemisahan sehingga
aku dapat pula mengatakan bahawa antara yang satu dengan yang
lain, ‘jauh tak berantara dan dekat tak berbatas.’ Dan dengan
demikian, terbuka pulalah bagiku jalan untuk menyelidiki sendiri
akan keadaan batinku: Terdiri dari apa dia, dan bagaimana dia?
Aku telah menemui dan mengenal akan diriku sendiri dengan
rahsia yang terkandung padanya (telah mengetahui siapa dan yang
mana aku yang sebenarnya) sehingga pendirianku ialah aku adalah
orangnya yang akan kembali ke Hadirat Illahi, dan bukan yang
akan dikembalikan ke asalnya iaitu ke tanah. Ya. Memang dari
Tuhan datangku dan kepada-Nya aku akan pulang kembali dengan
dijemput dan adalah peganganku yang hidup, bukan yang mati.
Jalanku ialah jalan kehidupan, menghidupkan yang mati dan
menghasilkan yang dihidupkan. Tiap-tiap yang dihidupkan mesti
mati dan aku tak akan mati-mati, melainkan berpindah (tukar
tempat atau kedudukan).
Di manakah letaknya rahsia hidup dan kehidupan bagi
seseorang? Letaknya ialah di dalam diri sendiri masing-masing.
Bukan di luar. Ketahuilah bahawa di dalam badan diri sendiri
berada aliran kehidupan yang bertujuan menghidupkan badan diri.
Batinku 34
DR. BAGINDO MUCHTAR

Suatu aliran yang berisi (mengisi jalannya kehidupan di dalam)


yang perjalanannya di dalam ibarat ‘menghasta kain sarung’;
sampai di situ ke di situ juga. Dan untuk dapat mengenal dan
mengetahui itu hakikat hidup yang sebenarnya, seseorang
hendaklah dapat memecahkan itu rahsia hidup sehingga dapat dia
menemui jalannya kehidupan tadi serta menurutkannya. Berjalan
pada jalannya sambil untuk mempelajarinya.
Aku teringat akan kisah perjalanan Nabi Musa mencari Nabi
Allah Khidir, yang dengan pertunjuk Tuhan tempatnya di
pertemuan permukaan dua laut (Surat al-Kahfi, Ayat 60 hingga
82), untuk belajar padanya tentang ilmu pengetahuan yang belum
dipunyainya. Maka aku dapat pula mengatakan bahawa aku telah
dapat pula menemuinya di pertemuan kiri dan kanan.

***
Kalau engkau hendak mengenal Aku dan ingin pula hendak
menemui Aku di tempatku, hendaklah engkau mencari jalan untuk
dapat menemui Aku.
Ketahuilah olehmu bahawa [ketika] engkau berjalan, Aku pun
berjalan dan dalam perjalanan engkau melihat Aku. Engkau
berjalan caramu dan Aku berjalan caraku pula atau Aku
mengatakan Aku berjalan pada jalanku dan engkau berjalan pada
jalanmu pula (cara orang kebanyakan berjalan). Bila engkau
berhenti berjalan, engkau tak akan melihat Aku kerana keadaanku
bukanlah seperti keadaanmu. Aku adalah laksana seorang musafir
yang senantiasa berjalan dengan tidak henti-hentinya, yang bagiku
namanya menjalankan tugas terhadap sesuatu. Aku berjalan siang
malam dengan tidak berhenti sekejap juapun, kerana kalau berhenti
berjalan akan membawa akibat bagi alam sekelilingku, dan
mungkin juga penyebab kematian bagi seseorang. Keadaanku
tidaklah seperti yang engkau khayalkan atau duga. Engkau tak
akan dapat menangkap dan memegang Aku kerana Aku bukan
35 Batinku
DR. BAGINDO MUCHTAR

seperti engkau. Untuk mengetahui Aku, engkau hendaklah berjalan


dari luar ke dalam iaitu ke dirimu sendiri dan tempatku padamu
ialah di rasa. Ya. Memang di rasa itulah letaknya rahsiaku.
Engkau tenangkan dirimu. Renung dan fikirkan dalam-dalam
sampai engkau dapat merasakan dengan pasti (positif) akan rasa
yang dimaksudkan sampai terasa betul olehmu (oleh anggota
tertentu dari badan dirimu). Bila ini telah engkau temui dan telah
dapat engkau merasakannya secara positif, berpeganglah
kepadanya. Pelajarilah dia. Insya-Allah, lambat-laun dengan
beransur, engkau akan lebih mengenalinya lagi sampai mendalam.
Dan begitulah aku bayangkan (sebagai perumpamaan)
perjalanan untuk mencarinya sampai dapat mengenal dan
menemuinya hendaklah di tempatnya. Dalam perjalanan seperti aku
sebutkan di atas; bila engkau melihatnya, hendaklah engkau ertikan
bila engkau telah dapat merasakannya. Di saat itu, berpeganglah
kepadanya. Tinggalkanlah jalanmu dan ikutilah perjalanannya
dengan berjalan pada jalannya. Pada taraf permulaan, engkau akan
merasakan sesuatu iaitu titik-titik atau denyutan yang dapat betul
engkau merasakannya melalui hujung jari-jarimu. Apa itukah yang
dia? Tidak. Bukan itu yang dia yang sebenarnya. Jikalau engkau
mahu menelitinya, adalah di balik dia, ada dia lagi, dan masih ada
dia dan dia lagi dan begitu seterusnya. Ketahuilah bahawa yang itu
adalah tanda-tanda menunjukkan keadaannya.
Bawaannya titik-titik ialah gerak dan kalau engkau mahu
menurutkannya, gerak itu akan dapat pula engkau temui, yang bagi
badan dirimu sendiri adalah gerak itu bergerak dengan sendirinya
(datang dengan sendirinya). Maka adalah menjadi kewajipanmu
menjaga dalam menurutkan gerak yang bergerak dengan sendirinya
itu (akan rasa yang terasa itu tak boleh hilang begitu) dan begitu
sehingga engkau dapat pula merasakan hendaknya bahawa
penyebab dari gerak itu datangnya dari dalam badan dirimu sendiri
dan bukan luar dari badan dirimu. Bergerak dengan lupa kepada
Batinku 36
DR. BAGINDO MUCHTAR

rasa yang terasa bererti lupa akan diri sendiri, dan kalau tak hati-
hati, bisa saja terjadi yang tak diinginkan bagi badan diri sendiri.
Berjalan bersertanya bererti mengikut jalannya atau sejalan
dengannya, yang mana apa yang dibuat dan yang dilakukannya
adalah di luar pengetahuan kita, dan hasilnya ialah di luar dari
dugaan kita pula. Kita harus belajar padanya dengan berjalan
bersertanya dan dengan menurutkan jalannya. Dan yang amat
penting sekali, mengenalnya sedalam-dalamnya dengan rahsia yang
terkandung padanya.

***
Orang yang telah lama mengikut jalannya, berjalan pada
jalannya dan mahu mengadakan penelitian yang saksama tentang
jalan itu, akan mendapat kesimpulan bahawa jalan itu adalah jalan
lurus, jalan yang berpetunjuk lagi berisi; isinya nikmat, tidak
dimurkai dan tidak pula sesat. Maka akan beruntunglah mereka
yang dapat menemui jalannya, berjalan bersertanya dan pada
jalannya yang banyak mengandung rahsia itu.
Orang yang telah banyak dapat mengerti padanya, mengetahui
akan keadaannya yang sebenarnya, pasti akan merubah pendirian
hidupnya. Kalau tadinya dia berpendirian bahawa titik-tolak
kehidupannya dimulai dari yang dihidupkan, setelah dapat
mengenalnya pasti akan merubah pendiriannya kepada yang hidup
lagi menghidupkan, yang titik-tolaknya dimulai dari dalam badan
diri sendiri. Bukankah kehidupan itu terlebih dahulu berjalan di
dalam badan diri sendiri? Dapatkah seseorang berbuat kalau
kehidupan di dalam badan dirinya tidak berjalan? Sudah tentu tidak
dan pasti tidak. Dari itu, kenalilah dirimu sendiri lebih dahulu.
“Mengenal diri, mengenal Tuhan,” kata para arifin (orang yang
arif).
Orang yang berpegang kepada yang dihidupkan sama juga
berpegang pada yang mati, sebab tiap-tiap yang dihidupkan pasti
37 Batinku
DR. BAGINDO MUCHTAR

mati. Berpeganglah kepada yang hidup yang tidak mati,


berkedudukan; yang kedudukannya akan berpindah bila kematian
mendatang pada yang dihidupkan. Dan setelah kematian
mendatanginya, maka dia meninggalkan dunianya dan pulang
kembali ke Rahmatullah.
Mati bagi badan ialah setelahnya duniaku kutinggalkan
(meninggal) kerana ‘A’-ku pulang kembali ke Rahmatullah. Mati
bagi badan bererti kehidupanku sebagai seorang manusia sudah
sampai di batasnya. Duniaku kutinggalkan bererti bagiku tugasku
sudah selesai sebagai seorang hamba dan ‘A’-ku pulang kembali ke
Rahmatullah kerana Yang Empunya datang menjemput.

***
Seperti telah kuhuraikan pada huraian sebelum ini, perjalananku
ialah apa yang kunamakan ‘perjalanan balik batang’ atau perjalanan
balik ke pangkalan dari titik-tolak semula. Perumpamaannya ialah
seakan-akan berada di muara sebuah sungai; sebelumnya
mengharungi lautan lepas, aku harus melihat dahulu ke belakang
(memudiki sungai tersebut sampai ke hulunya) sampai aku dapat
menemui titik permulaan daripadanya yang tiada pangkal dari
segala titik-titik yang mendatang kemudian. Suatu perjalanan dari
titik menuju kepada titik permulaan di mana tiada titik lagi di
baliknya atau sebelumnya. Kalau jalan yang ditempuh itu benar,
maka adalah kenyataannya titik pertemuan antara mencari dengan
yang dicari, pada pertemuan kiri dan kanan, di mana di sana tiada
gerak lagi untuk terus ke dalam, kecuali kalau hendak keluar
kembali menuju kepada alam nyata. Dengan perkataan lain, untuk
dapat mengetahui keadaan sebenarnya, rekonstruksi perlu diadakan
dan kalau belum pasti, hendaklah dilakukan berulang kali.
Begitulah perumpamaan-nya.
Pada pertemuanku yang pertama dengannya, yang mana dengan
perantaraan rasa yang terasa, kiranya Aku telah berada di muka
Batinku 38
DR. BAGINDO MUCHTAR

pintu dan setelahnya Aku dalam perjalanan dari titik ke titik dan
sampai pada titik pertemuan yang penghabisan (di mana tiada titik
yang lain daripadanya itu lagi) dan setelahnya aku mengadakan
perjalanan rekonstruksi dengan berulang-ulang dari luar ke dalam
dan dari dalam ke luar, maka dapatlah aku mengatakan bahawa
perbuatanku itu sesuai dengan firman Tuhan, “Memasukkan
malam kepada siang dan siang kepada malam, mendatangkan
yang hidup daripada yang mati dan yang mati daripada yang
hidup.” (al-Quran: Surat Ali-Imran; Ayat 27.)
Pintu telah terbuka bagiku dan ini dapat aku merasakannya.
Alamku sendiri telah tembus dan Aku telah bebas, tetapi tak lepas
(yang tadinya terkurung dan terkongkong). Tabir atau dinding
yang membatasi Aku dengan alam di luar dari alamku sendiri
selama ini telah tembus. Hubunganku yang selama ini terputus
sejak Aku keluar dari rahim ibuku (sejak Aku dilahirkan dan
dihadirkan ke dunia ini sebagai seorang manusia, sejak tali pusatku
diputus), dengan telah aku temui itu kembali jalanku sendiri iaitu
jalan kebebasanku (dengan telah tembusnya dinding atau tabir yang
membatasi Aku dengan alam akbar), Aku telah dapat keluar
dengan memancar.
Hubunganku dengan Tuhan-ku yang selama ini terputus, dengan
kebebasanku, Aku telah dapat langsung menghubungi-Nya kembali
dan begitulah dalam perjalananku mencari-Nya dan hendak
menemui-Nya seperti yang telah kuhuraikan di atas, aku telah
mendapat tali peganganku dan ditambah dengan ‘Anak Kunci’
wasiat (yang kunamakan akan dia) yang telah berada di tanganku.
Itulah dia tali peganganku yang tak akan kulepas-lepaskan lagi; tali
pusat dari segala pusat yang mana telah kukaitkan dan hubungkan
kembali dengan tali pusatku. Dan yang satu lagi, iaitu ‘Anak
Kunci’ wasiat yang banyak mengandungi wasiat dan merupakan
bentuk kalau digambarkan dalam huruf Alif-Lam-Miim yang
banyak mengandungi rahsia.
39 Batinku
DR. BAGINDO MUCHTAR

Aku telah menemui diriku sendiri dan telah dapat pula mengenal
akan diriku sendiri, dan telah dapat pula mengetahui yang mana
sebenarnya Aku.
Aku yang masih terahsia bagi orang banyak, yang belum dapat
mengenal akan dirinya sendiri dan yang belum dapat pula mengenal
aku dari dekat, apalagi bagi orang yang berpegang dan
berpendirian pada barang yang mati.

***
Diplomaku dari luar negeri. Pengakuan kuperdapat dari jauh,
kebanyakan dari asal yang serumpun kerana di negeriku sendiri, di
kampung halamanku, orang belum faham dan mengerti padaku.
Ada satu-satu, akan tetapi aku hanya diperalat, didewa-dewakan
untuk mengambil keuntungan bagi dirinya sendiri dengan
memperjual-belikan nama aku. Kejadian itu tak salah pula kerana
cahaya itu nampaknya dari kejauhan dari tempat yang gelap, dan
bagi orang-orang yang hidup di bawah dan dilingkungi cahaya itu,
itu pelita tak akan menjadi perhatian mereka. Dia tidak akan
melihat kepada cahaya itu, kerana perhatiannya tidak tertuju ke
sana.
Apa aku harus memperkenalkan diriku, untuk supaya aku
dikenal dan sampai menjadi orang terkenal? Tidak! Aku tidak akan
menonjol-nonjolkan diriku. Sesuai dengan pendirianku dan
kedudukanku sebagai orang dalam dan terahsia, biarlah orang
dapat berkenalan dengan aku melalui apa dan siapa sahaja. Dan
anggapanku ialah kalau seseorang dapat mengenal Aku dan dapat
menemuiku di tempatku, berkemungkinan ada bagiannya padaku.

***
Sejak aku telah dapat menemui, mengetahui dan mengenal
diriku dengan rahsia yang terkandung padanya, maka aku
Batinku 40
DR. BAGINDO MUCHTAR

sesuaikan segala-galanya menurut keadaannya dan keadaanku


berlahir dan berbatin. Dudukku duduk menanti, menanti akan
kedatangan sesuatu yang lahir dan yang batin, menampungnya dan
mendudukkannya pula pada tempatnya. Aku, yang tadinya
perjalananku terbatas di dalam alamku sendiri, semenjak aku telah
menemuinya, telah dapat bergerak lebih luas dan bebas di luar dari
alamku sendiri kerana dengan dapat menemuiku di tempatku,
bererti dia telah menemui pintu untuk masuk rumahku dan dengan
sendirinya telah terbuka pula jalan bagiku untuk keluar. Pintu telah
terbuka, dinding telah tembus, hijab telah terbuka.
Setelah rahsiaku dapat dipecahkannya, apalagi setelah dia dapat
mengenal Aku yang sebenarnya, maka diketahuinyalah bahawa
diriku adalah dirinya pula, badanku adalah badannya pula. Hanya
tentang Aku ada berlainan pendirian dan tanggapan.
Keakuannya [dan] keakuanku tidak sama. Dia berdiri pada
kenyataannya, sedangkan Aku pada di balik kenyataanku.
Pandangan hidupnya berlainan dengan pandangan hidupku. Titik
tolak kehidupannya dari yang ada dengan tidak mengetahui akan
keadaannya yang sebenarnya, sedangkan titik tolak kehidupanku
dari tidak ada menuju kepada yang ada dan mengisi keadaannya
untuk menjamin lancarnya jalan kehidupan di luar. Jadi adalah jalan
kehidupanku dimulai dari dalam. Jalanku hidup. Kerjaku
menghidupkan dan menghasilkan. Dia yang dihidupkan. Dia
mempunyai banyak keinginan dan kemahuan, tetapi tak banyak
punya kemampuan dan kesanggupan.
Aku kekasih dari Yang Maha Pengasih, datang daripada-Nya,
sedangkan dia anak dari ibu-bapanya yang asal kejadian daripada
tanah dan akan dikembalikan ke tanah. Setelahnya dia dapat
mengenal Aku yang sebenarnya dan setelahnya dapat diketahuinya
bahawa adalah badan dirinya itu badan diriku pula, sekarang dia
sendiri yang akan menentukan kedudukannya.

41 Batinku
DR. BAGINDO MUCHTAR

Aku akan berkata padanya, setelahnya dia dapat banyak


mengetahui akan rahsiaku, “Apa engkau akan bersertaku, atau apa
Aku akan jadi engkau?”
Kalau engkau berserta Aku, maka adalah Aku ini ilmu bagimu.
Dan untuk ini harus mengerti betul padaku dan belajar padaku.
Oleh kerana Aku tidak nyata dan kenyataanku ada padamu, maka
adalah ilmumu ini namanya Ilmu Ghaib. Engkau akan berbuat dan
berlaku dengan yang ghaib dan dengan tenaga ghaib. Untuk ini aku
ingatkan kembali akan kisah perjalanan Nabi Musa mancari Nabi
Khidir untuk belajar ilmu yang ada padanya dan caranya Nabi
Khidir mempraktikkan ilmunya itu. Dalam praktiknya, Nabi Khidir
yang berbuat dan Nabi Musa hanya ikut berjalan bersertanya.
Dengannya engkau akan menjadi seorang yang dalam dan tinggi
ilmunya, yang mana siapa saja tak dapat mengukurnya. Dan
usahakanlah supaya engkau selalu bersertanya.
Akan tetapi kalau Aku yang jadi engkau, yang Aku kehendaki
darimu ialah suatu penyerahan (pasrah ) – Lillahi Rabbul-alamin –
padaku iaitu serahkanlah apa yang ada padamu padaku sehingga
keakuanmu menjadi keakuanku; sehingga Aku dapat pula
mengetahui dan mengenal akan keadaanmu sampai apa yang ada
padamu itu menjadi kepunyaanku – penyerahan yang bulat darimu
padaku. Dan perpaduan antara keakuanmu dengan keakuanku
mendatangkan pertunjuk padaku bahawa adalah engkau belahan
dari badan diriku sendiri. Yang kualiri dan isi selama ini rupanya
bukanlah orang lain, melainkan belahan dari badan diriku sendiri.
Hanya kita juga yang belum kenal-mengenal satu sama lain selama
ini.
Engkau yang banyak punya keinginan, sekarang telah bersepadu
dengan Aku yang mempunyai daya kesanggupan. Engkau itu
adalah Aku dan Aku adalah engkau. Dengan saling terjadinya
saling kenal-mengenal satu sama lain, dengan terjadinya persatu-
paduan antara kita berdua, marilah kita mula memasuki kehidupan
Batinku 42
DR. BAGINDO MUCHTAR

baru; ke lurah sama menurun, ke bukit sama mendaki, seiring


sejalan, sakit dan senang sama-sama dirasai. Kelebihan kita satu
sama lain berbeza. Kelebihanmu pada kenyataan dan kelebihanku
pada perasaan. Apa yang tak ada padaku ada padamu dan apa yang
tak ada padamu ada padaku.
Aku buta pada kenyataan dan engkau ada mata untuk melihat,
akan tetapi padaku ada jalan untuk pencapai tujuan. Jadikanlah
jalanku itu menjadi jalanmu dan jadi jalan kita bersama, engkau dan
Aku. Dan dalam segala tindak-tanduk, Aku di muka atau
kemukakan Aku. Engkau di luar Aku di dalam. Kenyataanku ada
padamu dan padakulah letaknya rahsiamu. Akulah ilmumu; ilmu
aku-mengakui sampai mendapat pengakuan.
Teringat aku akan cerita seorang tua yang aku jumpai dalam
perjalanan pengembaraanku, iaitu tentang memecahkan kisah
rahsia sebuah rumah yang tersebut dalam pepatah orang-orang tua
dahulu, iaitu ‘Rumah nampak jalan tak tentu.’ Adakah pernah
seseorang merenung dan memikirkan nikmat apa yang terkandung
pada rumah itu? Kata yang empunya cerita:
Dahulukala ada seorang Maharaja Diraja mempunyai anak
tunggal, betul lagi bertuah. Setelah anak tersebut meningkat
dewasa, terfikirlah oleh raja tersebut, “Siapa kiranya akan teman
hidupnya anak yang dikasihinya itu? Cinta kasih sayang tercurah
dan tertumpah pada anak seorang itu dan dia tak mahu anak
tersebut mendapat teman hidup sembarangan orang sahaja. Fikir
punya fikir, maka disuruh dirikanlah sebuah rumah yang rupa dan
bentuknya menurut ciptaannya sendiri. Setelah rumah itu siap,
maka didudukkannyalah anaknya itu di dalam rumah yang sudah
siap itu, lengkap dengan peralatan dan perabut rumahtangga yang
sederhana. Anak tersebut ditempatkan di bilik dalam lagi di dalam
dengan kata-kata amanah padanya, iaitu, “Di sini engkau
didudukkan. Haus minum, lapar makan, mengantuk tidur. Untuk
itu semuanya telah disiapkan. Tugasmu ialah satu antara dua:
43 Batinku
DR. BAGINDO MUCHTAR

Pertama; menunggu yang punya datang menjemput. Kedua;


menantikan kedatangan seseorang yang sanggup memasuki
rumahmu dan dapat menemuimu di tempatmu. Itulah teman
hidupmu yang sejati dan serahkanlah apa yang ada padamu
padanya.”
Dan begitulah ibarat burung dalam sangkar; banyak dilihat dan
diketahuinya burung-burung berterbangan sekelilingnya, akan
tetapi tidak seekorpun yang menuju kepadanya. Dicubanya
memanggil dengan bunyinya, walaupun didengarnya ada yang
menyahut atau membalas bunyinya itu, akan tetapi yang
dinantikannya tak juga kunjung datang. Dan begitulah keadaannya
selalu; senantiasa menunggu dan menanti.
Kiranya akan beruntunglah seseorang bila dapat mengenal dan
menemuinya, apalagi kalau telah diketahuinya betul akan rahsianya,
diketahuinya pula bahawa dia adalah teman hidupnya yang sejati
dan belahan diri pula daripadanya.
Dia akan sangat beruntung setelah dapat mengenal Aku dan
Aku pun beruntung pula dapat mengetahui akan keadaannya
sendiri. Kenal-mengenal satu sama lain membukakan tabir rahsia
antara Aku dan dia, dan ketahuilah sekarang bahawa seluruh
kehidupannya bergantung padaku. Betapa tidak? Kalau Aku tak
ada padanya, maka bukanlah dia manusia hidup namanya. Begitu
pula dia bagimu, kalau dia tidak ada bersertaku, maka tak adalah
ertinya dunia ini bagiku. Dan sekarang kami telah menjadi satu;
Aku dan dia, lahir dan batin.
Tadinya kami memang satu juga, akan tetapi caranya lain, Aku
tinggal Aku dan dia tinggal dia, tidak ada kenal-mengenal satu
sama lain. Pengetahuannya tentang Aku hanya terbatas, iaitu pada
nama saja dan bagaimana hakikatnya Aku yang sebenarnya tak
pernah diketahuinya, apalagi ditemuinya.
Sekarang diketahuinya sudah bahawa adalah dia itu Aku dan
Batinku 44
DR. BAGINDO MUCHTAR

Aku adalah dia. Di dalam kami berpisah, akan tetapi terhadap


kepada yang di luar dari badan diri kami, kami satu dan kami
panggilkan diri kami untuk keseluruhannya aku.
Dari segi lain dapat pula Aku mengatakan, Aku telah lahir untuk
kedua kalinya. Kelahiran dan kehadiranku yang pertama kali di
dunia ini ialah keluarnya Aku dari rahim ibuku dan kelahiran (dan
kehadiranku) untuk kedua kalinya ialah dengan jalan memancar.
Sebaiknya tiap-tiap diri, sebelum meninggal harus lahir untuk
kedua kalinya di dunia nyata ini.
Aku berani berkata begitu setelah dapat mengetahui dan
berpengalaman dalam hal ini, terutama di bidang lahir-melahirkan
kerana bagi mereka yang menerima aliranku, akulah doktornya;
mendidiknya sampai bisa berjalan dan berdiri sendiri. Aku
memasuki rumahnya melalui pintu tertentu. Aku bukakan pintu
baginya untuk keluar. Aku bawa dia berjalan dan aku tunjukkannya
jalan yang benar. Aku memasuki rumahnya dengan seizinnya,
bukan dengan jalan paksaan.
Adalah diri tiap-tiap seseorang umpama terkurung dalam sebuah
rumah; pintu untuk keluar baginya tertutup. Dicuba sendiri tak
sanggup menembusnya, sedangkan ‘Anak Kunci’ di tangan orang
lain. Keadaan tak ubahnya seperti apa yang tercantum dalam
serangkaian pantun dalam bahasa daerah:
Ikan takile’ jalo tibo
Kanai anak maco balah lidah
Ba’a dek kumbang ka malariknyo
Lah kambang bungo dalam sarugo
‘Anak Kunci’ di tangan Baginda Rasulullah
Ba’a dek awak ka maambiknyo
Suatu pantun yang mengandung erti yang dalam, yang tak dapat
diketahui orang yang mula pertamanya membawakan pantun
tersebut atau penciptanya. Maka adalah sewajarnya bagi tiap-tiap
diri memikirkan bagaimana akan mendapat ‘Anak Kunci’ yang
45 Batinku
DR. BAGINDO MUCHTAR

dimaksud.

***
Saya akan bertanya dan berkata pada diri sendiri, “Kenapa
sewaktu berada di bumi yang sempit (dalam perut ibu) kita tak
berasa kekurangan, setelahnya berada di bumi yang luas, seseorang
harus menderita, padahal lapangan bergeraknya sangat luas? Di
mana letak sebenarnya akan rahsia hidup dan kehidupan ini? Saya
akan mengatakan, “Bagi setiap diri yang tadinya dikandung oleh
yang mengandung dengan segala macam penanggungan, setelah
keluar dari kandungan, maka baginya kebalikannya yang terjadi,
ertinya sejak itu dia pula yang mengandung. Dan tiap-tiap
kandungan harus dilahirkan, kalau tidak, tidak akan pecah rahsia
kandungan selama ini. Dan begitulah, seseorang ibu yang telah
melahirkan akan pecahlah rahsia kandungannya dan diketahuilah
apa yang dikandungnya selama ini.”
Kandung, mengandung dan menanggung. Sama-sama mengan-
dung akan tetapi berlainan kandungan dan penanggungan. Saya
akan mengatakan, sewaktu dalam kandungan, tempatku di rahim
ibu, akan tetapi yang kukandung letaknya di dada. Dan untuk
dapat mengetahui isi dada itu, seseorang harus melahirkan, kalau
tidak, tidak akan pecah rahsia kandungan sendiri itu. Dari itu maka
dianjurkan; pecahkanlah rahsia kandungan itu dengan
melahirkannya sehingga dapat mengenal dan mengetahui akan
rahsianya dan sampai dapat merasakan dan membenarkan akan
kebenaran pendapatku di atas, iaitu engkau terlahir untuk kedua
kalinya dan engkau telah bebas tetapi tak lepas. Maksudku engkau
akan merasakan itu kebebasan, tetapi tak lepas dari
kemanusiaanmu.
Bagiku dan bagi seseorang yang telah dapat memahami dan
mengerti akan kelahirannya untuk kedua kali itu, akan dapat pula
mengerti bahawa dirinya membawakan pula dua kehidupan iaitu
Batinku 46
DR. BAGINDO MUCHTAR

hidup kebatinan dan hidup kenyataan atau kebendaan.


Kalau seseorang telah dapat merasakan seperti apa yang telah
kurasakan dan telah dapat pula mengetahui mana yang lahir dan
mana yang batin, akan membenarkan pendapatku bahawa jarak
antara yang satu dengan yang lain ialah jauh tak berantara dan
dekat tak berbatas: Satu tidak, walaupun dari luar kelihatannya
satu.
Kehidupan yang mana yang saharusnya menjadi pegangan?
Hidup kebendaan dengan tidak mengetahui hakikat kebatinan telah
dibawakan selama ini dan tiap-tiap diri telah membawakan dan
mengalaminya. Pada umumnya, kebanyakan manusia tidak pernah
berasa puas pada hasil dari pembawaan hidupnya dan banyak pula
yang gagal dan kecewa. Kita telah melihat dan menyaksikan
sendiri, berapa banyaknya manusia sudah mempunyai harta yang
banyak, kedudukan yang terpandang, punya isteri dua tiga bahkan
ada juga yang punya simpanan (istilah sekarang), tetapi hidupnya
selalu resah-gelisah. Ketenangan tidak pernah diperdapatnya, untuk
makan enak dicari keluar dan akan segala sesuatu mahu lagi, mahu
lagi dan mahu lagi dan ada juga sampai tak percaya akan diri
sendiri (buktinya dia memakai orang sewaan untuk mengawalnya,
hartanya dan lain-lain sebagainya) dan tak kurang pula pergi ke
dukun minta tangkal dan azimat dan ke kiai minta keselamatan,
naik pangkat dan lain-lain sebagainya. Dan tak kurang pula yang
bertuhankan pada batu dan keris.
Aku teringat akan kata-kata yang aku dapat tangkap dan dengar
sewaktu di perantauan di seberang lautan sana, suatu keluhan yang
terlompat keluar dari mulut seorang petualang sambil mengembara
pula iaitu antara lain, “Bertanya kerbau kepada pedati, jauhkah lagi
perhentian ?”
Kami tadinya seiring berjalan. Siapa dia sebenarnya aku tak
tahu. Perkenalan kami kalau boleh dikatakan suatu kebetulan saja.

47 Batinku
DR. BAGINDO MUCHTAR

Di suatu tempat, kota kata orang Indonesia, bandar kata orang


Malaysia, aku dalam pengembaraanku dan dia dalam
petualangannya bertemu dalam sebuah rumah yang baginya,
penghuni dalam rumah tersebut famili dan bagiku anak dalam aliran
ilmu pengetahuanku. Pada percakapan kami bertiga, aku mendapat
tahu bahawa dia kehilangan sesuatu. Aku berikan padanya sesuatu
pula untuk dapat digunakannya mencari yang hilang itu. Yang aku
berikan bukan benda, melainkan sesuatu yang tak dapat dilihat,
akan tetapi dapat dirasakannya. Rupanya dia sangat tertarik akan
apa yang telah diterimanya dari aku itu sehingga ke mana dia pergi
tak ditinggalkannya. Dipelajarinya sendiri dan dicarinya sendiri
pengalaman dengan itu. Dia sangat tertarik pada apa yang
diterimanya dari aku itu dan perhatiannya tertuju kepada badan
diriku.
Sejak dia mendapat sesuatu dari aku itu, kami terus berpisah
dan aku kembali ke tempat aku bermukim. Belakangan dapat
kuketahui bahawa tempat bermukimnya sama kotanya dengan
tempat aku bermukim. Cuma kelainannya dia seorang petualang,
sedangkan aku seorang musafir yang senantiasa dalam
pengembaraan. Pada suatu hari dia mendatangi rumahku hendak
menemui aku. Waktu itu aku tidak berada di rumah. Berkali-kali
dia datang, tetapi tak bertemu dengan aku. Pada kenyataannya
yang penghabisan, dia berpesan sama isteriku supaya
menyampaikan salamnya. Dia sangat ingin hendak bertemu muka
dengan aku tetapi pada tiap-tiap kedatangannya aku selalu tak ada
di rumah. Dipesankannya bahawa dia akan mengadakan perjalanan
jauh ke seberang lautan (ke negara tetangga) dan mohon doa restu.
Dan begitu pada suatu ketika yang tak kuduga-duga
sebelumnya, aku terima surat darinya dan berlampirkan surat
undangan dari seseorang yang belum kukenal untuk minta datang
ke sana. Setelah kubaca isi surat itu kuketahui menurut
pengakuannya; setelah dia kandas dalam kebiasaan yang
Batinku 48
DR. BAGINDO MUCHTAR

dibawakannya pada petualangannya yang sudah-sudah, maka


diamalkannya apa yang telah diterimanya dari aku dan hasilnya
sangat mengkagumkan sehingga banyak petualang lain tertarik
padanya, sehingga akhirnya mereka itu ingin hendak bertemu muka
secara langsung dengan aku.
Dan itulah rupanya maka sampai dikirim surat undangan
tersebut yang belakangan dapat kuketahui, iaitu kegunaannya
untuk urusan mendapat pasport ke luar negeri. Dengan ringkas,
setelahnya dia kembali dari petualangannya dan setelah berunding,
maka aku yang tadinya menolak untuk pergi, belakangan seolah-
olah aku mendapat dorongan untuk supaya pergi. Pada kelanjutan
pertemuan kami, maka kukatakanlah kesediaan aku berangkat dan
kami uruslah segala keperluan untuk kelancaran keberangkatan
kami itu.
Kami seiring berjalan; dia dan aku. Bagaimana dia sebenarnya
aku belum mengenalnya dan kenalnya padaku dengan perantaraan
apa yang telah kuberikan padanya, yang telah menjadi ilmu
pengetahuan padanya. Pengalaman dalam beberapa kali berjalan
bersama-samanya menunjukkan padaku bahawa dia adalah seorang
petualang dan aku mengatakan aku seorang pengembara. Dan
sewaktu berjalan bersama aku, maka jadilah dia seorang petualang
merangkap seorang pengembara. Sampai sekarang belum dapat
aku mengatakan dia muridku dan aku ini gurunya, atau dia
pengikutku kerana lain caranya dan lain pula caraku, lain
pembawaannya dan lain pula pembawaanku. Dan besar pula
kemungkinan aku tak dianggapnya guru. Sungguhpun begitu bila
dia menjumpai aku, dia tetap menghormati aku dan aku senantiasa
menerima kedatangannya sebagai mestinya. Dia memanggil kakak
(abang) padaku dan aku menganggap dia adik.
Dan begitulah jauh dari kampung halaman, di perantauan, aku
dapat dengar itu kata-kata, keluhan hidup yang sangat meresap
padaku seperti yang telah kusebutkan di atas dan kuulangi
49 Batinku
DR. BAGINDO MUCHTAR

menyebutnya, “Bertanya kerbau pada pedati, ‘jauhkah lagi


perhentian?’”
Seekor kerbau yang sedang menarik sebuah pedati yang sarat
(penuh) muatannya, pada suatu tanjakan (atau pendakian) dengan
air ludah berbuih-buih di mulutnya, melihat ke kiri dan ke kanan
seolah-olah bertanya kepada yang ditariknya, “Jauhkah lagi
perhentian?” Dia ingin istirahat kerana keletihan berhari-hari
berjalan dengan membawa beban. Akan tetapi dia bertanya tidak
pada tempatnya. Kenapa dia bertanya kepada pedati? Itu benda
mati. Bukankah lantaran dia makanya pedati sampai ke sana?
Seharusnya dia bertanya kepada orangnya (si tukang pedati) yang
duduk seenaknya di tempatnya di belakang kerbau sambil
mengendalikan perjalanan kerbau itu. Dan si kerbau tak tahu itu
kerana tak melihatnya. Begitulah secara kasarnya perumpamaan
hidup dan kehidupan yang sedang berjalan. Tiga sejalan; kerbau -
pedati - dan - si tukang pedati. Dan pada perhentian terakhir,
kerbau balik ke kandang, pedati tergeletak (terbengkalai) di
tempatnya dan si tukang pedati pulang ke rumahnya.
Suatu keluhan yang datang dari seorang pengembara atau
petualang yang tak tahu tempat bertanya yang sebenarnya. Dalam
perumpamaan yang tiga disebutkan itu, yang mana harus menjadi
pegangan seseorang? Pedatikah dia, apa kerbaukah atau tukang
pedati? Diri sendirilah yang akan menentukannya, bukan orang
lain.
Bagiku sendiri perumpamaan itu terlalu kasar. Dan aku akan
mengatakan, aku bukan pedati, bukan kerbau dan bukan pula si
tukang pedati. Kalau begitu siapa aku? Aku akan mengatakan aku
tetap aku dan padaku ada hamba dan saya. Jadi aku
keseluruhannya terdiri dari:
1. Aku;
2. Hamba; dan
3. Saya.
Batinku 50
DR. BAGINDO MUCHTAR

Aku, hamba dan saya, kalau dihalusi lagi dengan mengkaji asal-
usul cara pemulangan atau pengembalian ke pokok asal, maka akan
sampailah seseorang pada pengkajian pengetahuan iaitu:
• Saya yang berjasad (Adam);
• Hamba yang menjalankan tugas (wakil; perantara); dan
• Aku datang daripada Tuhan.

***
Pengajian asal-usul belum berhenti sampai di tiga pokok
tersebut kerana belum sampai kepada pokok yang sebenarnya.
Pokok yang sebenarnya Esa iaitu Allah. Semuanya akan kembali
kepada keadaannya semula iaitu kepada keadaan-Nya, Allah, dan
begitulah adanya.
Dan pernah pula aku mendengar ucapan yang keluar dari mulut
seseorang pengembara pula, yang kebetulan sedang bermukim pula
di tempat kubermukim iaitu dia mengatakan, “Sebaik-baik manusia
padanya harus ada: Pertama; limpah daripada Raja, kedua; waris
daripada Nabi, dan ketiga; gerak daripada Allah.”
Melalui ini aku menyerukan dan bertanya, “Wahai insan,
cubalah renung dan fikirkan adakah ketiga-tiga unsur tersebut di
diri masing-masing?” Terserah padamu sendiri untuk menjawabnya
sambil memikirkan perlu tidaknya itu diketahui.
Bagi diriku sendiri, aku berasa perlu mengetahuinya untuk lebih
dapat aku mengenal siapa Aku sebenarnya dan yang mana Aku
yang sebenarnya. Dan setelahnya aku dapat mengenalnya dan
menemuinya jalannya, maka dialah peganganku dan berjalan pada
jalannya (jalan yang aku sendiri dapat merasakannya). Bawaan
pada kenyataannya ialah gerak-gerak yang bergerak dengan
sendirinya (gerak automatik), gerak yang daya penggeraknya
datangnya bukan dari luar badan diri, melainkan yang terbit dan
timbulnya dari dalam diri sendiri yang bagiku kunamakan akan dia
51 Batinku
DR. BAGINDO MUCHTAR

Kudratullah dan geraknya kunamakan Gerak Allah. Daya tenaga


yang terkandung dalamnya ialah tenaga ghaib yang tak dapat
dilihat akan tetapi dapat dirasakan.
Jalan-Nya telah kujadikan jalanku. Lain jalanku dan lain pula
jalan orang. Aku, walaupun di mana Aku berada (di laut, di udara
di daratan), namun jalanku tak kulupakan. Sedang dudukpun Aku
berjalan kerana bukankah telah kukatakan bahawa antara Aku
dengan dia (antara yang satu dengan yang lain), jauh tak berantara
dan dekat tak berbatas?

***
Dalam perjalanan pengembaraanku, banyak kudapati orang-
orang yang tertarik pada amalanku dan banyak pula sudah yang
kubukakan pintu, kubawa berjalan keluar dan kutunjukkan jalan
dan telah banyak pula telah berjalan pada jalanku dan
mengamalkan amalanku. Dan amat sayang sekali, mereka itu belum
kenal betul akan Aku yang sebenarnya. Aku pimpin mereka, Aku
bukakan pintu, Aku tunjukkan jalan dengan membawa dia berjalan
pada jalanku. Aku didik dia untuk bisa berdiri sendiri dan akan
kulepaskan untuk bisa berjalan pada diri sendiri kerana untuk dapat
mengetahui Aku sebenarnya dan siapa pula Aku dia sendiri, apalagi
untuk mengenal dirinya sendiri. Siapa dia, dia sendiri pula yang
akan menentukan. Aku hanya menunjukkan jalan dan membawanya
kepada jalan yang benar.

***
Diriku yang kukenal bukan sahaja hanya terdiri dari insan yang
telah berkembang menjadi orang (manusia), melainkan juga sesuatu
yang terahsia. Letaknya di balik insan. Rahsia ghaib dari Yang
Maha Ghaib yang mengandung daya dan tenaga ghaib.
Orang mengatakan, ‘hendak melihat diri, bercerminlah ke kaca.’
Batinku 52
DR. BAGINDO MUCHTAR

Dengan bercermin ke kaca, seseorang dapat melihat rupa dan


bentuknya.
Aku akan mengatakan, hendak mengenal diri bercerminlah ke
kaca. Setelah seseorang bercermin ke kaca, apa yang telah dapat
dikenalnya tentang dirinya? Kalau hanya rupa dan bentuk, cukup
dengan cara melihat saja, akan tetapi samakah ertinya dengan
keadaannya melihat dan mengenal? Dengan melihat saja belum
bererti seseorang telah mengenalnya, akan tetapi dengan
mengenalnya mungkin dengan pengertian engkau telah melihatnya
lebih dahulu, setelah itu baru engkau dapat mengenalnya. Dan
sekarang timbul pertanyaan apa yang telah engkau lihat itu? Suatu
pertanyaan yang harus seseorang dapat menjawabnya, iaitu
samakah dasarnya engkau yang mengadap ke kaca dengan orang
yang timbul dari kaca? Pertanyaan ini sudah tentu ditujukan kepada
seseorang yang mahu mengerti dan mahu mengetahui dan
mengenal akan dirinya sendiri? Bagi orang yang tak ada
perhatiannya ke sana, kiranya pertanyaan ini tak perlu dijawabnya.
Kalau pertanyaan tersebut telah terjawab, maka akan menyusul
pula pertanyaan yang lain, iaitu, “Ada apa di dirimu dan terdiri dari
apa dirimu itu? Dan kalau engkau telah dapat mengenal dan
mengetahuinya, bagaimana pendirianmu? Apa engkau orangnya
yang mengadap ke kacakah atau orang yang timbul dari kaca?”
Bagiku sendiri, oleh kerana aku mahu mengerti dan mahu
mengetahui dan mahu mengenal akan diri yang sebenarnya diri dan
yang akan menjadi pendirianku pula, maka aku akan mengatakan
bahawa dasarnya yang sebenarnya, adalah tidak sama. Kalau dasar
dari yang berkaca, kuketahui tadinya air titisan dari ibu bapa dan
sebelumnya, tanah (ingat akan kejadian nenek-moyang kita,
manusia yang pertama), maka dasarnya dari orang yang timbul dari
kaca itu hanya sebagai perumpamaan saja. Kasarnya disebut kaca.
Bagi yang mahu mengerti akan tujuannya yang sebenarnya,
halusnya iaitu cahaya dan kalau diperdalam lagi, maka aku
53 Batinku
DR. BAGINDO MUCHTAR

mengatakan dasar yang sebenarnya ialah nur. Dan untuk


keseluruhannya (iaitu yang meliputi badan diri kita) menjadikan apa
yang dinamakan orang ‘rohani’ iaitu perkembangan dari kata asal
‘roh.’ Seumpama pelita dalam sebuah rumah yang pintunya
tertutup rapat. Melalui sebuah lubang dari dinding rumah tersebut
orang dapat melihat keadaan dalam rumah itu dengan berkat
cahaya dari pelita tersebut. Cahayanya meliputi alam sekelilingnya
dan berbataskan keseluruhannya pada dinding rumah itu. Dan
kalau seseorang mahu menggambarkan akan batas-batasnya cahaya
itu keseluruhannya, orang akan melihat dan menemukan gambaran
keseluruhannya seperti atau serupa gambaran dari rumah tersebut
di dalam. Dan dengan pengamatan dan penelitian lebih mendalam,
orang akan mengenal isinya iaitu apa yang ada dalam rumah itu.
Rumah tersebut akan tetap bercahaya selagi itu pelita masih hidup
dalam rumah tersebut. Dengan membuka pintu atau membuka jalan
untuk keluar, maka akan memancarlah itu cahaya keluar, yang
akan dapat dirasakan secara positif bagi yang telah terbuka jalan
baginya, terutama bagi mereka yang sedang mengadakan
pengamatan dan penelitian.
Dan selanjutnya bagi si pengamat (kalau itu pancaran telah
ditemuinya dan telah dapat pula merasakannya secara positif),
maka dengan pengamatan dan penelitian yang lebih mendalam,
orang akan dapat pula mengetahui dan dapat menjawab
pertanyaan, “Terdiri dari apa diri itu?”
Penyelidikan yang lebih mendalam (pengalaman-pengalaman,
percubaan yang diadakan dengannya, pengetahuan yang mendalam
tentang Tuhan dan ketuhanan, ilmu tauhid yang dapat dipelajari
pada ahlinya, karangan-karangan ahli tasawuf, ahli tarekat, orang-
orang besar serta pendapat-pendapatnya tentang Tuhan dan
ketuhanan, ahli-ahli kebatinan lain-lain yang sifatnya mistik dan
ilmiah) perlu diketahui untuk bandingan bagi diri sendiri yang
sedang mengadakan pengamatan dan penelitian tentang sesuatu
Batinku 54
DR. BAGINDO MUCHTAR

dengan sesuatu, apalagi dalam mencari akan hakikat yang


sebenarnya. Dalam pada itu tak pula lupa pendirian sebagai
seorang yang bertuhankan kepada Allah, akan faham agama yang
diperlunya. Pancaran yang telah memancar dari dalam badan diri
sendiri itu, yang berasal dari cahaya yang berada dalam rumah
sendiri dan telah diketahui pula cahaya itu adalah cahaya dari pelita
yang ada dalam rumah itu. Pelita itu ‘hidup’ dan mustahil mati,
kerana kalau mati tentu tak ada cahayanya.
Dan itulah dia pancaran dari kehidupanku di dalam yang
bersumberkan dari cahaya dan kuketahui cahaya datangnya dari
pelita yang menghidupkan yang mati dan mematikan yang
dihidupkan. Kalau dia telah tidak ada lagi (kerana telah pulang
kembali ke asalnya, iaitu ke Rahmatullah), maka pada yang
ditinggalkannya disebut orang, dia telah meninggal atau kasarnya
telah mati. Dia meninggal setelah ‘nya’ berpulang ke Rahmatullah
atau setelah kembali ke Hadirat Illahi. Itu ‘hidup’ telah
meninggalkan badan diri.
Dengan berpegang kepada itu pancaran yang telah memancar,
penelitian yang lebih mendalam terhadapnya dengan mengadakan
percubaan-percubaan untuk mempelajarinya, maka akan dapatlah
diketahui bahawa pancaran itu (kenyataannya keluar) adalah apa
yang dinamakan elektron dan oleh kerana asalnya, datangnya dan
sumbernya dari yang ‘hidup’ lagi menghidupkan, maka adalah
elektron itu elektron hidup yang mengandungi proton-proton hidup
(zat serba zat), yang daya kemampuannya dan tenaganya melebihi
dari elektron-elektron dan proton-proton benda. Ini dapat
kukatakan setelahnya aku dapat menemui dan merasakannya. Oleh
kerana dia berasal dari ‘hidup’ yang dinamakan hayat atau ‘pelita’
pada perumpamaannya, maka alirannya serta isinya mustahil mati
(tentu mesti hidup). Dan begitulah pancarannya yang telah dapat
memancar keluar dan bagi yang telah dapat merasakannya adalah
dia itu apa yang dinamakan orang elektron dengan pengertian
55 Batinku
DR. BAGINDO MUCHTAR

bukan elektron benda, melainkan elektron hidup. Dan kelanjutan


pemecahan dan penyelidikan, orang akan menemui itu proton-
proton iaitu proton hidup atau zat hayat.
Maka dengan pemecahanku ini dan penemuanku akannya,
terjawablah sudah akan pertanyaan terdiri dari apa diri itu. Aku
dapat menemuinya ialah melalui diriku sendiri. Setelah dapat
mengenal diriku sendiri, maka aku akan mengatakan bahawa
adalah aku orangnya yang timbul dari kaca dan kenyataannya
keadaanku ialah pada orang yang mengadap ke kaca.

***
Dengan pernyataan pendirianku ini, maka adalah aku orang
kebatinan yang kenyataannya ada pada badan diriku sendiri (jasad)
dan bukan orang halus yang tak dapat menyatakan dirinya kerana
tak berjasad.
Padaku ada yang ghaib yang senantiasa bergerak dengan tenaga
ghaib dan rahsia keghaibanku letaknya di balik kenyataanku.
Padaku ada orang ghaib yang berada di balik kenyataanku. Rahsia
keghaiban yang kuperolehi dari diriku sendiri iaitu Rahsia Yang
Maha Ghaib yang berada di dalam diriku sendiri. Dialah yang
mengembara kian ke mari, melakukan sesuatu untuk sesuatu.
Kadang-kadang dia jalan sendiri, kadang-kadang berserta
kenyataanku. Maka tak salahlah rasanya kalau Aku mengatakan,
Aku ada di luar dan ada di dalam.
Kehidupanku berjalan dalam dua keadaan (luar dan dalam) iaitu
kehidupan lahir dan kehidupan batin. Selama ini, aku menjalankan
kehidupanku di luar tanpa mengetahui jalannya kehidupanku di
dalam. Dan sejak aku telah dapat mengenal batinku dan telah
menemui jalannya pula, maka titik tolak jalan kehidupanku berjalan
sejak dari dalam dan terus keluar (oleh kerana dinding yang
membatasi gerak-geriku ke luar telah tembus). Dari itu makanya

Batinku 56
DR. BAGINDO MUCHTAR

Aku mengatakan Aku telah bebas tetapi tak lepas. Pintu telah
terbuka, rahsia diriku telah pecah dan terbukalah jalan bagiku
untuk mempelajari akan keadaan yang sebenarnya. Dan semenjak
itu untuk keluar, Aku berjalan pada jalan-Nya, Aku ikut berserta-
Nya dan kadang-kadang berdiri di muka pintu seolah-olah
menantikan akan kedatangan sesuatu. Dan begitulah Aku sehari-
hari dengan rahsia-Nya yang telah ada di tanganku, menjalankan
hidup dan kehidupan, kehidupan lahir dan kehidupan batin. Allah
jua yang Maha Mengetahui.
Apa aku orang luar atau orang dalam? Itu adalah rahsiaku
sendiri. Yang terang ialah Aku tetap Aku, sejak dulu sampai
sekarang.
Rahsia hidupku sendiri telah kuketahui dan terhadap orang di
luar dari badan diriku sendiri, Aku akan bawakan rahsia hidup yang
telah kuketahui itu sehingga hidup keluar terahsia pula bagi orang
banyak. Dan mereka tak akan dapat mengetahuinya sebelum dia
dapat pula memecahkan akan rahsia dari dirinya sendiri dan
menemui sesuatu untuk menjadi pegangannya. Dan begitulah Aku
dengan rahsia yang terkandung dalam diriku sendiri sehingga
pendirianku ialah, “Dasarku adalah dasar orang yang timbul dari
kaca dan Aku adalah orang yang timbul dari kaca dan bukan yang
mengadap ke kaca. Demikianlah keadaanku di dalam. Dan
kenyataanku letaknya pada orang luar.”
Sejak aku ketahui pintu untuk keluar telah terbuka bagiku,
semua hubunganku yang selama ini terputus dengan isi alam di luar
dari alamku, semenjak itu pula segala sesuatunya telah dapat Aku
menghubunginya bila dikehendaki. Oleh kerana dengan telah
tembusnya dinding penghalang itu, maka segala sesuatunya bagiku
‘jauh tak berantara dan dekat tak berbatas,’ terutama hubunganku
dengan Tuhan-ku yang semenjak aku terlahir ke dunia ini telah
putus. Semenjak pintu telah terbuka, alamku telah dapat
menghubungi alam akbar. Diriku telah dapat menghubungi Diri
57 Batinku
DR. BAGINDO MUCHTAR

Yang Maha Besar dan Aku telah dapat menemui AKU iaitu Yang
Maha Esa, kerana Aku sebenarnya adalah sesuatu dari Satu.
Benar juga seperti apa yang dikatakan orang-orang yang telah
sampai dan yang telah berpengalaman mempelajari dan
merenungkan akan keadaan Tuhan, “Itu adalah suatu pekerjaan
yang sia-sia, kerana Tuhan tak dapat diumpamakan dengan apa dan
siapa sekalipun. Kalau hendak mengetahui dan mempelajari juga,
pelajarilah ciptaan-Nya sebab di situlah letaknya ilmu-Nya, tanda-
tanda keadaan-Nya.”
Ciptaan-Nya yang paling dekat pada kita ialah diri sendiri. Dari
itu pelajarilah dirimu sendiri kerana bukankah orang arif
mengatakan, “Mengenal diri, mengenal Tuhan.”
“Aku sangat dekat padamu,” kata-Nya, “Lebih dekat daripada
urat nadimu sendiri.”

***
Setelah Aku dapat mengenal-Nya, maka kuketahuilah sudah
segala yang ada ini dan apa yang ada padaku ialah kepunyaan-Nya.
Dan penyerahan yang sepenuh-penuhnya (keseluruhannya) apa
yang ada padaku pada-Nya sehingga betul-betul Aku ini menjadi
kepunyaan-Nya. Tiada daya dan upaya. Siapalah yang kuat dan
kuasa, melainkan Allahhu-ta’ala.
Gerakku adalah Gerak-Nya, kudrat-ku adalah Kudrat-Nya dan
rahsiaku ialah Rahsia-Nya dan begitulah aku sejak dapat mengenal
dan menemui akan diriku sendiri.
• Syariatku ialah keadaan dan kenyataanku,
• Tarekatku ialah jalan diri sendiri,
• Hakikatku yang benar (Kebenaran) ialah Muhammad dan
• Makrifatku, Makrifatullah, iaitu Allah
Ilmuku ialah Ilmu Tuhan berdasarkan kalimah tauhid iaitu Dua
Batinku 58
DR. BAGINDO MUCHTAR

Kalimah Syahadah. Perjalananku ialah dengan mengamalkan Dua


Kalimah Syahadah bertujuan mengadakan pengakuan untuk
mendapat pengakuan; pengakuan akan tiada Tuhan yang lain
melainkan Allah; pengakuan akan Muhammad Rasulullah.
Pengakuan dari Tuhan yang kuharapkan, iaitu pengakuan sebagai
hamba-Nya dan pengakuan dari Muhammad s.a.w. iaitu pengakuan
sebagai umatnya.
Semua orang, kalau mahu boleh saja mengatakan akan dirinya,
bahawa dia adalah seorang hamba Allah dan umat Muhammad
sebagai seorang Islam.
Seorang hamba yang benar, padanya ada jalan yang akan
dijalaninya untuk melaksanakan tugasnya. Tugasnya terahsia bagi
orang banyak kerana itu jalannya terahsia pula. Hanya dia sendiri
yang tahu itu jalan; jalan yang telah ada padanya ibarat keretapi dia
telah berdiri di atas rel (di jalan yang telah tersedia baginya).
Penyelewengan baginya bererti tergelincir dari rel sendiri atau
keluar dari jalan yang telah disediakan baginya.
Seorang umat Muhammad harus mengetahui hukum, terutama
hukum syariat. Padanya ada akal untuk mengetahui buruk-baiknya,
boleh-tidaknya dia melakukan sesuatu, halal-haramnya sesuatu.
Pelanggaran bererti hukum menantinya atau telah tersedia baginya
undang-undang bikinan manusia dan undang-undang Tuhan.
Allah jua yang menentukan segala-galanya kerana Dia Maha
Mengetahui lagi Maha Perkasa. Bagi seseorang yang ingin
mengetahui, melalui ini dapatlah aku mengatakan dengan membaca
karyaku ini dapatlah kiranya diketahui bagaimana fahaman dan
pendirianku tentang kebatinan dan batinku sendiri, pemecahanku
untuk dapat mengenal dan menemui-Nya sehingga menghasilkan
suatu pemisahan yang dapat dirasakan antara yang satu dan yang
lain, antara rohani dan jasmani, antara yang hidup dan yang mati,
antara yang terang dan yang gelap, sehingga telah kuketahui pula

59 Batinku
DR. BAGINDO MUCHTAR

itu rahsia, “Dimasukkannya malam kepada siang dan siang kepada


malam dan didatangkannya yang hidup daripada yang mati dan
yang mati daripada yang hidup.”
Yang hidup itulah peganganku, bukan yang mati. Dan ilmu yang
kufahami bukannya datangnya dari luar, melainkan dari dalam.

Aku
(BAGINDO MUCHTAR)

Selesai di Jakarta, Indonesia


28 Disember, 1973.

Batinku 60

Anda mungkin juga menyukai