Anda di halaman 1dari 11

Modul Pengajaran

Komponen Sastera dalam mata pelajaran Bahasa Melayu Tingkatan Satu


Genre Cerpen

Tingkatan :1

Masa : 80 minit

Tajuk : Tempang

Genre : Cerpen

Fokus Utama : 10.6 Mengulas karya sastera dari aspek watak dan perwatakan, latar,plot,gaya bahasa,dan sudut
pandangan
Aras 1 ( vi ) Memerihalkan watak dan perwatakan dalam karya.

Fokus Sampingan : 12.0 Menghasilkan penulisan kreatif dan bukan kreatif


Aras 1 ( iv) Mengenal pasti isi yang sesuai dengan tajuk.

Objektif : Pada akhir pelajaran, murid dapat :

i. Menjelaskan watak dan perwatakan watak utama dan sampingan dalam cerpen yang dikaji.
ii. Memberi pendapat atau kritikan yang bernas tentang sesuatu tajuk
iii. Menyenaraikan sekurang-kurangnya 5 ayat yang mengandungi kata adjektif dalam
perbahasan.

Kemahiran Bahasa : Kemahiran menulis


Kemahiran bertutur

Sistem Bahasa :

Tatabahasa : Kata Adjektif – Contoh

Kosa Kata : Umum : terbang bebas, bergerak bebas, serik, kecoh, melangkah longlai
Istilah : motivasi

1
Modul Pengajaran
Komponen Sastera dalam mata pelajaran Bahasa Melayu Tingkatan Satu
Genre Cerpen

Pengisian Kurikulum :

Ilmu : P.Moral/ Agama


Nilai : Hemah tinggi , keberanian, hormat-menghormati
Kemahiran Bernilai Tambah :
Pembelajaran Kontekstual
– mengaitkan isi pelajaran dengan pengalaman harian murid, masyarakat, dan alam
pekerjaan.
- (Menghubung kait, mengalami, mengaplikasi, bekerjasama dan memindahkan)

2
Modul Pengajaran
Komponen Sastera dalam mata pelajaran Bahasa Melayu Tingkatan Satu
Genre Cerpen

Langkah Aktiviti Pengajaran dan Pembelajaran Penilaian KBT/Catatan


Formatif

Set Induksi Permainan Teka Silang Kata Mencapai Lampiran 1:


objektif set Teka Silang Kata
 Guru menarik perhatian murid dengan permainan teka Induksi
silang kata.
KBT:
 Guru meminta murid melengkapkan teka silang Pembelajaran
kata tersebut berpandukan petunjuk yang diberi. Kontekstual-
Bekerjasama
 Guru menerangkan maksud rangkai kata yang terbentuk
melalui teka silang kata tersebut.

 Guru membuat rumusan akan jawapan murid.

1 Teater Mini Mencapai Lampiran 2:


Objektif (i) Kad Dialog Teater
 Guru mengaitkan tajuk perbincangan tersebut dengan Mini
tajuk cerpen yang dikaji iaitu Tempang, hasil karya
Pitteriah Abdullah. KBT:
Pembelajaran
 Guru meminta empat orang pelajar melakonkan babak Kontekstual-
yang terdapat dalam cerpen Tempang. - Bekerjasama.

 Guru membahagikan pelajar yang tidak mengambil


bahagian dalam ’Teater Mini’ kepada empat kumpulan.

 Guru mengedarkan Lembaran Pengurusan Grafik


3
Modul Pengajaran
Komponen Sastera dalam mata pelajaran Bahasa Melayu Tingkatan Satu
Genre Cerpen
kepada setiap kumpulan untuk mencatat watak dan
perwatakan watak utama dan watak sampingan.
Lampiran 3:
 Guru mengajak murid menonton “ Teater Mini” yang Lembaran
akan dilakonkan oleh empat orang pelajar yang dipilih. Pengurusan Grafik
Watak dan
 Guru meminta wakil setiap kumpulan untuk membuat Perwatakan.
pembentangan hasil perbincangan selepas ’Teater Mini’
tamat.

2 Kritikan Bernas
Mencapai KBT:
 Guru membahagikan murid kepada dua kumpulan iaitu Objektif (ii) KBT:
Kumpulan Menyokong dan Kumpulan Membangkang. Pembelajaran
Kontekstual
 Guru memberikan tajuk perbincangan iaitu ‘Orang - Mengaplikasi
Kurang Upaya Wajar Diberikan Bantuan Penuh’ - Memindahkan
menggunakan strategi berikut:
a. Motivasi
- Mengenal pasti isu perbincangan Lampiran 4:
b. Pemahaman Perbahasan
- Perbincangan kelas
- Lakukan pembacaan
c. Kemahiran
- Membuat Penyelesaian Masalah
d. Penilaian
- Ingat kembali fakta Utama

 Guru meminta murid dalam kumpulan Menyokong


menyumbang saran dan berbincang tentang

4
Modul Pengajaran
Komponen Sastera dalam mata pelajaran Bahasa Melayu Tingkatan Satu
Genre Cerpen
kewajaran OKU diberikan bantuan penuh.

 Guru melantik tiga orang hakim dalam kalangan murid.

 Guru juga melantik seorang penjaga masa dan


membunyikan loceng setiap 30 saat.

 Guru meminta murid dalam kumpulan Membangkang


menyumbang saran dan berbincang tentang
ketidakwajaran OKU diberikan bantuan penuh.

 Guru memberikan tempoh masa selama lima minit


untuk murid-murid berbincang.

 Selepas masa perbincangan tamat, guru meminta


setiap orang dalam kumpulan memberikan pendapat
dan kritikan yang bernas tentang tajuk perbahasan
secara bergilir-gilir antara kumpulan penyokong dan
pembangkang.

a. Masa yang diberikan kepada setiap murid ialah selama


30 saat sahaja untuk memberikan pendapat dan
mengkritik .
b. Setiap murid dikehendaki memberikan pendapat terlebih
dahulu diikuti dengan kritikan terhadap pendapat pihak
lawan.
c. Murid yang terakhir akan menggulung pendapat setiap
kumpulan.

 Guru memantau perjalanan perbahasan dan meminta


ketua hakim untuk memberikan keputusan.

5
Modul Pengajaran
Komponen Sastera dalam mata pelajaran Bahasa Melayu Tingkatan Satu
Genre Cerpen

3 Kata Adjektif KBT:


Objektif (iii) Pembelajaran
 Guru mengedarkan Lembaran Pengurusan Grafik Kata tercapai Kontekstual-
Adjektif. - Memahami

 Guru meminta murid-murid secara berpasangan Lampiran 4:


berbincang dan mencari kata adjektif yang terdapat LPG Kata Adjektif
dalam keseluruhan cerpen Tempang.

 Guru menuliskan Sembilan Jenis kata adjektif di papan


tulis.

 Guru meminta murid menuliskan kata adjektif mengikut


jenis Kata Adjektif yang betul.

 Guru membentulkan Kata Adjektif yang diberikan oleh


murid sekiranya terdapat kesalahan.

Ikhtibar
 Guru meminta seorang murid merumuskan tentang isi
Penilaian dan pengajaran pada hari ini.
Pengukuhan  Guru mengingatkan murid agar mengambil iktibar dari
cerpen tersebut dan menegaskan bahawa kita
seharusnya mempunyai perasaan belas kasihan
terhadap Orang Kurang Upaya kerana mereka juga
mahkluk ciptaan tuhan.
Lampiran 1 : Teka Silang Kata

2
K

6
Modul Pengajaran
Komponen Sastera dalam mata pelajaran Bahasa Melayu Tingkatan Satu
Genre Cerpen
3
U P A Y A

1
O R A N G

Petunjuk:
Melintang : Ke bawah :
Makhluk ciptaan tuhan 2. Antonim dengan perkataan lebih
Sinonim dengan mampu

Lampiran 2: Kad Dialog Teater Mini

Kumpulan 1

7
Modul Pengajaran
Komponen Sastera dalam mata pelajaran Bahasa Melayu Tingkatan Satu
Genre Cerpen
Kamil: Hai, budak tempang ! Jangan tunjuk lagak di sini. Jangan kau
ingat, kau bijak dan pandai dalam semua mata pelajaran, orang akan
suka kepada kau. Menyampah aku tengok muka kau, tahu tak?

Raja: Apa ni Kamil? Kau jangan nak buat hal dengan aku. Kau
Nampak penumbuk aku!

Cikgu Ridzuan: Eh, apa bising-bising ni? Kenapa Hafizi? Mereka


mengganggu awak lagi?

Raja : Tak ada apa-apa , cikgu. Memang tak serik Si Kamil ni, hari tu
dia kena denda oleh Cikgu Ridzuan, hari ni nak cari gaduh lagi.

Hafizi : Usah dilayan perangai Si Kamil tu. Suka buat kecoh. Kumpulan 2

Program perkelahan yang dirancang oleh pelajar 4S1 berjalan dengan lancer. Hafizi
hanya melihat kawan-kawannya yang sedang mandi-manda di dalam kolam. Tiba-tiba…..
Jangan
memandang Raja : Tolongggg!!!! Kamil lemas!
.
rendah Hafizi terus terjun untuk menyelamatkan Kamil.

Pada OKU. Kamil : Terima kasih Raja kerana telah menyelamatkan aku!

Raja : Bukan aku yang menyelamatkan kau, tetapi si cacat yang sering kau hina dan
memandang kau permainkan setiap hari.
rendang pada
Kamil : Hafizi, maafkan aku.
orang
Hafizi : Sudahlah. Aku tak pernah menyimpan dendam atas segala perbuatan kau.
Lupakanlah semua itu, Kamil. Itu sudah menjadi tanggungjawabku sebagai seorang
manusia.

Lampiran 3 : Lembaran Pengurusan Grafik Watak dan Perwatakan

Kumpulan 1 Kumpulan 2

8
Modul Pengajaran
Komponen Sastera dalam mata pelajaran Bahasa Melayu Tingkatan Satu
Genre Cerpen

Watak Utama : Hafizi Watak sampingan 1: Raja


Perwatakan :…………………….. Perwatakan :………………………
…………………….. ………………………..
……………………… ………………………..

Kumpulan 3 Kumpulan 4

Watak sampingan 2: Kamil W. sampingan 3 : Cikgu Ridzuan


Perwatakan :…………………….. Perwatakan :…………………….
……………………… ……………………………
……………………… ………………………………

Lampiran 4: Perbahasan

ORANG KURANG UPAYA WAJAR MENDAPAT BANTUAN PENUH

9
Modul Pengajaran
Komponen Sastera dalam mata pelajaran Bahasa Melayu Tingkatan Satu
Genre Cerpen
WAJAR TIDAK WAJAR

Lampiran 5: Kata Adjektif


KATA ADJEKTIF DALAM CERPEN TEMPANG
Sifatan dan Warna Ukuran Bentuk Waktu Jarak Cara Perasaan Pancaindera
Keadaan

10
Modul Pengajaran
Komponen Sastera dalam mata pelajaran Bahasa Melayu Tingkatan Satu
Genre Cerpen

11