Anda di halaman 1dari 1

Nama Murid :………………………………… Tarikh :……………

Tahun 4 : Fotosintesis

1. Apakah proses fotosintesis?


………………………………………………………………………………………………

2. Apa yang diperlukan tumbuhan semasa proses fotosintesis?


1. ..........................................
2. ……………………………….
3. ……………………………….
4. ……………………………….

3. Semasa proses fotosintesis klorofil menyerap tenaga daripada cahaya


matahari yang digunakan untuk menukar air dan karbon dioksida kepada
………………… dan …………………………….

4. Kanji yang dihasilkan disimpan sebagai makanan di dalam :

a) ……………………………..
b) ……………………………..
c) ……………………………..
d) ……………………………..
e) ……………………………..

5. Nyatakan kepentingan fotosintesis kepada manusia.

a) …………………………………………………………………………………

b) …………………………………………………………………………………