Anda di halaman 1dari 2

Nama Guru: Kumpulan 4 Hari : Selasa SEMESTER:

Tarikh: 21 September 2019 Minggu ke: /2019

Kelas 1: TAHUN 5 Masa: 8 hingga 9 Subjek:


Tahun/
Kelas 2: Masa: 11.0 hingga 12.0 PENDIDIKAN SIVIK
Kelas&Masa:
0 0
(BAHASA mELAYU)

KANDUNGAN

STANDARD 1.5 Bercerita tentang sesuatu perkara dengan tepat, sebutan yang jelas dan
KANDUNGAN intonasi yang betul menggunakan ayat yang mengandungi wacana.

STANDARD 1.5.2 Menceritakan sesuatu perkara yang dilihat dan ditonton dengan tepat,
PEMBELAJARAN sebutan yang jelas dan intonasi yang betul menggunakan ayat yang
mengandungi wacana.

Nilai Teras Kegembiraan

Tajuk Interaksi Sihat antara Rakan, Keluarga dan Masyarakat.

OBJEKTIF Pada akhir pengajaran dan pembelajaran, murid dapat:

1. Mengenal pasti 5 ciri komunikasi yang berkesan sesama rakan.

2. Menghayati dan mengekspresikan perasaan berkaitan adab berkomunikasi.

3. Berkomunikasi dengan berkesan dan beradab sesama rakan.

AKTIVITI 1. Bersoal jawab dengan murid tentang punca berlakunya pergaduhan


sesama rakan.

2. Murid berbincang dan mencatat menggunakan teknik Think pair


share tentang “ Ciri komunikasi yang baik”.

3. Murid mengemukakan dapatan perbincangan.

4. Murid dipertontonkan video pergaduhan antara rakan dan bersoal


jawab berpandukan video.(Video Lagenda Budak Malang)

5. Murid berbincang kesan komunikasi tidak sihat melalui aktiviti galeri


walk.

6. Murid menjalankan simulasi interaksi yang sihat mengikut kad


tugasan dalam kumpulan dalam masa 10 minit.

7. Rumusan isi pelajaran.

PENGISIAN
KURIKULUM

NILAI MURNI/ EMK Berhemah tinggi/ KP : Verbal linguistik / TMK

BBM Video / Kad Tugasan / Kertas Sebak

..……………………………………..

Tandatangan Dan Cop Guru Besar


PETA I-THINK Think Pair Share

KEM.ABAD KE-21 Kreativiti

PENTAKSIRAN Pentaksiran 1.5.2

IMPAK
REFLEKSI

..……………………………………..

Tandatangan Dan Cop Guru Besar