Anda di halaman 1dari 1

(Nama penuh)

(Alamat tempat tinggal)


————————————————————————————————————–
(Nama pengurus)
(Alamat pekerjaan)

(Tarikh surat)

Tuan,

PER: PERLETAKAN JAWATAN

Berdasarkan perkara di atas, saya (Nama penuh) memangku (jawatan) (nama tempat anda beker-
ja) ingin meletakkan jawatan yang akan berkuat kuasa
pada (Tarikh surat)

2. Justeru itu, saya ingin memohon maaf sekiranya tindakan saya ini meninggalkan
kesan terhadap syarikat tuan. Tujuan saya mengemukakan permohonan berhenti ini
adalah disebabkan saya telah mendapat tawaran pekerjaaan yang baru dan saya
amat berterima kasih di atas kesudian pihak tuan memberi tunjuk ajar dan
membimbing saya selama ini.

3. Dikesempatan ini, saya mengucapkan ribuan terima kasih di atas segala nasihat,
tunjuk ajar serta keperihatinan pihak tuan selama saya berkhidmat di syarikat
tuan.Semoga tuan menerima baik notis ini.

Sekian terima kasih.

Yang benar,
……………………….
(NAMA PENUH)

Anda mungkin juga menyukai