ANALISIS SWOT Pengurusan : Akademik (Sejarah) ISU STRATEGIK

:
KEKUATAN (STRENGTHS) S1. Pencapaian skor A Sejarah PMR & SPM meningkat dari tahun ke tahun. S2. Guru berpengalaman menanda kertas 2 Sejarah SPM S3. Bekalan buku teks yang mencukupi untuk semua pelajar S4 Pengurusan panitia Sejarah yang cekap. S5. Mempunyai peruntukan PTJ, PCG dan SUWA. S6. Kebanyakan murid tinggal berhampiran dengan sekolah S7 Disiplin sekolah masih terkawal S8. Terdapat guru opsyen Sejarah S9. Terdapat murid yang mempunyai kesungguhan dan motivasi belajar. KELEMAHAN (WEAKNESSES) W1. Pencapaian skor A Sejarah PMR dan SPM masih belum menyeluruh. W2. Murid beranggapan mata pelajaran Sejarah tidak popular, kurang penting dan tiada nilai komersial. W3 Murid kurang mengamalkan minat membaca. W4 Prestasi murid dalam ujian dan peperiksaan dalaman tidak konsisten. W5 Guru terdesak untuk menghabiskan sukatan pelajaran sebelum peperiksaan PMR dan SPM. W6. Guru kurang menumpukan perhatian sepenuhnya dalam P&P kerana terlalu banyak aktiviti sekolah. W7. Segelintir guru tidak bersikap inisiatif. W8 Guru bukan opsyen Sejarah W9 Murid-murid tidak menguasai B. Melayu W10 Guru tidak menguasai skima pemarkahan Sejarah SPM W11 Sebilangan besar murid bekerja W1+W2+W3+W4+S2+S8+O2 ST3 Meningkatkan pencapaian P&P Sejarah Dengan mengadakan teknik menjawab W5+W9+W11+S2+S6+S7+S9+O1 ST4 Mengadakan kelas tambahan

DALAMAN

LUARAN

PELUANG (OPPORTUNITIES) O1. Sokongan kewangan daripada PIBG. O2. Peruntukan LADAP untuk meningkatkan Kemahiran guru bagi menghasilkan P & P berkesan

S2+S5+O1+O2 ST1 Meningkatkan prestasi Sejarah PMR & SPM S2+O2 ST2 Mengadakan kursus dalaman untuk meningkatkan kemahiran guru dalam P & P dan teknik menanda kertas

CABARAN (THREATS) C1. Masih terdapat ibu bapa yang menyerahkan 100%

S4+S5+C3+C4+C5 ST5 Melahirkan pelajar yang berminat mata

W1+W8+C1+C2+C6 ST6 Mendapatkan sokongan padu

kecemerlangan anak mereka kepada sekolah. C2. Ekspektasi ibu bapa terhadap sekolah tinggi. C3. Pengaruh sosial yang negatif di luar sekolah. C4. Kurang penglibatan daripada ibu bapa dalam aktiviti. C5. Murid-murid tidak bermotivasi. C6. Kurang sokongan daripada ibu bapa meningkatkan prestasi akademik anak-anak

pelajaran Sejarah

daripada pentadbiran sekolah dan organisasi luar.

PELAN STRATEGIK
BIDANG: AKADEMIK VISI: TERBILANG 2010 MISI: Akademik Sentiasa Cemerlang Isu, Matlamat, Objektif, KPI, Sasaran dan Strategi Isu-isu Strategik
Pencapaian prestasi Sejarah PMR & SPM rendah

Bidang

Matlamat Strategik
Meningkatkan prestasi Sejarah PMR & SPM dari segi kualiti dan kuantiti

Objektif

KPI

Sasaran (2010) TOV 10
(2007) 18 89.4 (2008) 23 66.67 PMR (2007) A : 18 SPM (2008) A : 23 35% 25 90.0

Strategi (Initiatives)

Panitia Mata Pelajaran SEJARAH

Meningkatkan peratus kelulusan Sejarah PMR & SPM

PMR %A % Lulus SPM %A % Lulus

1.Teknik menjawab soalan PMR & SPM 2. Kelas Tambahan

26 68.0

Peratus pelajar memperoleh Gred A masih rendah

30% atau lebih pelajar berjaya dapat pangkat A

Memastikan semua pelajar cemerlang & sederhana hadir kelas tambahan

% pelajar yang hadir kelas tambahan dan buat latih tubi.

55

1. Latih tubi ikut kumpulan pelajar cemerlang dan pelajar sederhana

50 80% 1.Ceramah kepentingan Sejarah dalam kehidupan 2. Memberikan saguhati /sijil

Pelajar tidak berminat subjek Sejarah

Meningkatkan minat pelajar terhadap subjek Sejarah

Semua pelajar minat subjek Sejarah

% pelajar minat subjek Sejarah

penghargaan sebagai motivasi

PELAN TINDAKAN
Matlamat Strategik 1 : Meningkatkan prestasi Prestasi Sejarah Dari Segi Kualiti dan Kuantiti Objektif : Meningkatkan peratus kelulusan Sejarah PMR & SPM Pelan Kontingensi Menekankan bahagian soalan yang boleh mendapat markah tinggi Latih tubi mengikut format peperiksaan

Bil

Program / Projek

Tanggungjawab

Tempoh

Kos / Sumber

Output

KPI Skrip jawapan pelajar mempunyai kualiti Peratus pelajar mendapat Gred A ± E meningkat

1.

Teknik Menjawab Soalan

GKMP Kemanusiaan Ahli Panitia

April

PIBG Kaunseling (RM100)

Pelajar memahami cara menjawab dengan betul Pelajar berpotensi lulus

2.

Kelas Tambahan

GKMP Kemanusiaan Ahli Panitia

Febuari September

PCG PIBG (RM250)

Matlamat Strategik 2 : 30% atau lebih pelajar berjaya dapat Gred A dalam peperiksaan Sejarah PMR & SPM. Objektif : Memastikan semua pelajar cemerlang dan sederhana hadir kelas tambahan

Bil

Program / Projek

Tanggungjawab

Tempoh

Kos / Sumber

Output

KPI

Pelan Kontingensi Soalan-soalan percubaan PMR & SPM negeri dan sekolah lain

1.

Gerak Gempur / Latihan intensif

SU Peperiksaan Ketua Panitia

Julai ± Okt

Wang SUWA PCG Panitia (RM150.00)

Pelajar mahir menjawab

% peningkatan dapat Gred A

2.

Menggunakan kertas jawapan mirip peperiksaan PMR & SPM sebenar semasa peperiksaan dalaman

SU Peperiksaan

April/Ogos

LPBT (RM100.00)

Pelajar dapat kemahiran menggunakan kertas jawapan mirip peperiksaan PMR & SPM Pelajar ulangkaji awal dapat lebih

Peningkatan % kualiti dan kuatiti lulus dalam Peperiksaan Percubaan, PMR & SPM

Kemahiran menjawab soalan

3.

Menghabiskan sukatan pelajaran lebih awal

Guru matapelajaran

PMR (Julai) SPM (Ogos)

PCG Sejarah

Sukatan dihabiskan mengikut tempoh Koleksi soalan semakin meningkat

Menekankan tajuk dan tema utama Bertukar soalan dengan daerah /negeri lain

4.

Rakan Soalan

Kaunselor Ahli Panitia

Febuari Oktober

PCG Sejarah (RM200)

Pelajar berinisiatif mendapatkan solalan dari luar

5.

Menjilid / Memfail Soalan

Ahli Panitia Pelajar

April Oktober

PCG Sejarah (RM200)

Koleksi soalan mengikut topik berserta skema

Setiap pelajar mempunyai bank atau koleksi soalan

Mengklasifikasi soalan mengikut topik

Matlamat Strategik 3 : Meningkatkan minat pelajar terhadap subjek Sejarah Objektif : Meningkatkan peratus kelulusan Sejarah PMR & SPM

Bil

Program / Projek Kenali Sejarah

Tanggungjawab PK Akademik GKMP Kemanusiaan Ahli Panitia

Tempoh Januari / Februari

Kos / Sumber Panitia [RM100]

Output Penerangan yang jelas tentang kepentingan Sejarah dalam kehidupan

KPI Minat pelajar meningkat atas kefahaman dalam mengaplikasikan dalam kehidupan

Pelan Kontingensi Menjemput seorang penceramah/bekas polis dll menceritakan pengalaman mereka Penambahan nilai hadiah/ bilangan hadiah yang ditawarkan.

1.

2.

Memberi Insentif cemerlang Ujian

PK Akademik GKMP Kemanusiaan Ahli Panitia

Mac / Jun / Sept

Panitia PIBG [RM200]

Pelajar ada keinginan untuk memperolehi hadiah yang ditawarkan Penerangan tentang artifakartifak Sejarah Pelajar terlibat dalam pelbagai pertandingan sempena bulan patriotik Pelajar dapat mengenalpasti punca lemah dan tidak berminat terhadap Sejarah

Minat pelajar bertambah dengan penawaran hadiah Pelajar berminat mengetahui artifak Sejarah Timbul perasaan cintai tanahair dan sejarah

3.

Lorong Warisan/Taman Sejarah

Persatuan Sejarah Ahli Panitia

Feb-Okt

Panitia [RM200]

4.

Sambutan Bulan Patriotik

5.

Klinik Sejarah

PKPentadbiran PK Hem GKMP Kemanusiaan Ahli Panitia Ahli panitia

Ogos

PCG Sejarah [RM500.00

Feb-Okt

-

Pelajar dapat mengatasi masalah P & P dalam Sejarah

Menambahbaikkan lorong warisan /taman sejarah yang sedia ada Pelbagai pertandingan / persembahan sambutan bulan patriotik diadakan Motivasi dan bimbingan diadakan sepanjang masa

Rancangan Tahunan 2010 Pengurusan AKADEMIK : Panitia Sejarah

Bil 1.

Program Teknik Menjawab Soalan Kelas Tambahan

Jan

Feb

Mac

Apr /

Mei

Jun

Jul

Ogo

Sept

Okt

Nov

Catatan

2. 3. 4. Gerak Gempur / Latihan intensif Menggunakan kertas jawapan mirip peperiksaan PMR & SPM sebenar semasa peperiksaan dalaman Menghabiskan sukatan pelajaran lebih awal Rakan Soalan Menjilid / Memfail Soalan Kenali Sejarah Memberi Insentif cemerlang Ujian Lorong Warisan Sambutan Bulan Patriotik Klinik Sejarah /

/ /

/

/

/

/

/ /

/ / /

/ / / /

/

5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12.

/ / / / / / / / / / / / / / / /

/ / / / / / / / /

/ / / /

/ / /

/

/

/

/

/

/

/

/

/

PELAN OPERASI
Nama Projek 1 Objektif Tarikh & Tempoh Pelaksanaan Kumpulan Sasaran
BIL 1. PROSES KERJA Mesyuarat Jawatankuasa Pantia 1. Tetapkan tarikh 2. Biincang kos 3. Persediaan bahan 4. Persediaan tempat / PA Sistem 5. Hasil kertas kerja 6. Agihan tugas 7. Hal-hal lain Surat jemputan penceramah Setiausaha Panitia 3. Menyediakan tempat dan peralatan AJK Persiapan tempat 1 kali 1 hari Dewan Sekolah

: : : :

Teknik Menjawab Soalan Pelajar dapat menjawab soalan dengan teknik yang betul April Semua pelajar tingkatan 3 dan 5
TANGGUNGJAWAB GKMP Kemanusiaan Panitia TEMPOH 1 hari STATUS/PELAN KONTIGENSI Kelulusan bajet oleh pentadbir

2.

4.

Pelaksanaan ceramah

AJK Pelaksanan

1 hari PMR (8.00-10.00) SPM (11.00 ± 1.00) I hari 1 hari

.

5. 6.

Mesyuarat post mortem Membuat laporan

Panitia Jawatankuasa dokumentasi

Nama Projek 2 Objektif Tarikh & Tempoh Pelaksanaan Kumpulan Sasaran
BIL 1. PROSES KERJA Mesyuarat Jawatankuasa Pantia 1. Tetapkan tarikh 2. Biincang kos 3. Persediaan bahan 4. Persediaan tempat / PA Sistem 5. Hasil kertas kerja 6. Agihan tugas 7. Hal-hal lain

: : : :

Kelas tambahan Pelajar berpotensi lulus April Pelajar galus tingkatan 3 dan 5
TANGGUNGJAWAB GKMP Kemanusiaan Panitia TEMPOH 1 hari STATUS/PELAN KONTIGENSI Kelulusan bajet oleh pentadbir

2.

Surat lantikan kepada ahli panitia yang terlibat sebagai guru mengajar kelas tambahan PMR & SPM Persiapan bahan-bahan

Setiausaha Panitia

1 kali

3.

AJK Persiapan Bahan

1 hari

Photostat di pejabat

4.

Pelaksanaan kelas tambahan

Guru mata pelajaran

Mengikut jadual kelas tambahan

.Jadual disediakan oleh PK Pentadbiran

5

Penilaian dan refleksi

Guru mengajar Pelajar Panitia J awatankuasa dokumentasi

Sebulan sekali

6. 7.

Mesyuarat post mortem Membuat laporan

I hari 1 hari

Nama Projek 3 Objektif Tarikh & Tempoh Pelaksanaan Kumpulan Sasaran
BIL 1. PROSES KERJA Mesyuarat Jawatankuasa Pantia 1. Tetapkan tarikh 2. Biincang kos 3. Persediaan bahan 4. Hasil kertas kerja 5. Agihan tugas 6. Hal-hal lain Analisis soalan

: : : :

Gerak Gempur / Latihan Intensif Pelajar mahir menjawab soalan Julai - Oktober Pelajar tingkatan 3 dan 5
TANGGUNGJAWAB GKMP Kemanusiaan Panitia TEMPOH 1 hari STATUS/PELAN KONTIGENSI

2.

Panitia

1 kali

3.

Persiapan bahan-bahan latihan

AJK Persiapan Bahan

Berterusan

Photostat di pejabat

4.

Pelaksanaan gerak gempur

Setiausaha Peperiksaan

Seminggu sekali

.

5

Refleksi

Guru mata pelajaran Pelajar Panitia Jawatankuasa dokumentasi

Seminggu sekali

6 7

Mesyuarat post mortem Membuat laporan

I hari 1 hari

Nama Projek 4
Objektif

: Menggunakan kertas jawapan mirip peperiksaan PMR & SPM sebenar semasa peperiksaan dalaman : Pelajar dapat kemahiran menggunakan kertas jawapan mirip peperiksaan PMR & SPM : April & Ogos : Pelajar tingkatan 3 dan 5
TANGGUNGJAWAB GKMP Kemanusiaan Panitia TEMPOH 1 hari STATUS/PELAN KONTIGENSI

Tarikh & Tempoh Pelaksanaan Kumpulan Sasaran
BIL 1. PROSES KERJA Mesyuarat Jawatankuasa Pantia 1. Tetapkan tarikh 2. Biincang kos 3. Persediaan bahan 4. Hasil kertas kerja 5. Agihan tugas 6. Hal-hal lain Membuat dan menentukan kelulusan kertas kerja

2.

Panitia

1 kali

3.

Persiapan bahan

Setiausaha Peperiksaan

1 kali April dan Ogos

4.

Pelaksanaan peperiksaan pertengahan tahun dan percubaan PMR & SPM Mesyuarat post mortem Membuat laporan

Setiausaha

1 kali

.

5. 6.

Panitia Jawatankuasa dokumentasi

I hari 1 hari

Nama Projek 5 Objektif Tarikh & Tempoh Pelaksanaan Kumpulan Sasaran
BIL 1. PROSES KERJA Mesyuarat Jawatankuasa Pantia 1. Penerangan matlamat program 2. Penerangan tugas 3. Penerangan masa 4. Hal-hal lain P & P dilaksanakan

: : : :

Menghabiskan sukatan pelajaran lebih awal Pelajar dapat membuat ulangkaji lebih awal Julai (PMR) & Ogos (SPM) Pelajar tingkatan 3 dan 5
TANGGUNGJAWAB GKMP Kemanusiaan Panitia TEMPOH 1 hari STATUS/PELAN KONTIGENSI

2.

Guru mata pelajaran

3 waktu seminggu

3.

Penyediaan bahan mengikut tema dan tajuk

Guru mata pelajaran

Berterusan

4.

Pelaksanaan gerak gempur/latihan intensif

Setiausaha peperiksaan Panitia Guru mata pelajaran Panitia Jawatankuasa dokumentasi

Seminggu sekali

.

5 6. 7.

Refleksi Mesyuarat post mortem

Seminggu sekali I hari 1 hari

Nama Projek 6
Objektif

: Rakan Soalan
: Pelajar berinisiatif mendapat soalan dari luar/ sendiri

Tarikh & Tempoh Pelaksanaan Kumpulan Sasaran
BIL 1. PROSES KERJA Mesyuarat Jawatankuasa Pantia 1. Penerangan matlamat program 2. Jadual tugasan 3. Penerangan langkah-langkah 4. Hal-hal lain Membuat dan menentukan kelulusan kertas kerja

: Feb - Okt : Pelajar tingkatan 3 dan 5
TANGGUNGJAWAB GKMP Kemanusiaan Panitia TEMPOH 1 hari STATUS/PELAN KONTIGENSI

2.

Panitia

1 kali

3.

Membimbing pelajar cara-cara membuat/mencari soalan

Guru mata pelajaran

1 kalii seminggu

4.

Pelajar mencari dan mendapatkan soalan

Guru mata pelajaran

Setiap minggu

.

5. 6. 7.

Semakan dan pemantau guru Mesyuarat post mortem Membuat laporan

Guru mata pelajaran Panitia Jawatankuasa dokumentasi

Setiap minggu I hari 1 hari

Nama Projek 7 Objektif Tarikh & Tempoh Pelaksanaan Kumpulan Sasaran
BIL 1. PROSES KERJA Mesyuarat Jawatankuasa Pantia 1. Penerangan matlamat program 2. Perbincangan kos 3. Pembelian fail 4. Hasil kertas kerja 5. Agihan tugas 6. Hal-hal lain

: : : :

Menjilid/memfail soalan Pelajar dapat mengumpul soalan dan skema jawapan dengan lebih sistematik April - Oktober Pelajar tingkatan 3 dan 5
TANGGUNGJAWAB GKMP Kemanusiaan Panitia TEMPOH 1 hari STATUS/PELAN KONTIGENSI

2.

Membuat kertas kerja dan menentukan kjelulusan

Panitia

Seminggu

3.

Penyerahan fail kepada pelajar

Guru mata pelajaran

1 hari

4.

Pelaksanaan program

Guru mata pelajaran

Setiap kali ujian, peperiksaan dan latih-tubi Seminggu sekali I hari 1 hari

.

5 6 7.

Pemeriksaan fail Mesyuarat post mortem Membuat laporan

Guru mata pelajaran Panitia Jawatankuasa dokumentasi

Nama Projek 8
Objektif

: Kenali Sejarah
: Pelajar dapat mengenali dan mengetahui kepentingan Sejarah dalam kehidupan mereka

Tarikh & Tempoh Pelaksanaan Kumpulan Sasaran
BIL 1. PROSES KERJA Mesyuarat Jawatankuasa Pantia 1. Tetapkan tarikh 2. Biincang kos 3. Persediaan bahan 4. Persediaan tempat / PA Sistem 5. Hasil kertas kerja 6. Agihan tugas 7. Hal-hal lain Surat jemputan penceramah

: Januari-Februari : Pelajar tingkatan 3 dan 5
TANGGUNGJAWAB GKMP Kemanusiaan Panitia TEMPOH 1 hari STATUS/PELAN KONTIGENSI Kelulusan bajet oleh pentadbir

2.

Setiausaha Panitia

1 kali

3.

Menyediakan tempat dan peralatan

AJK Persiapan tempat

1 hari

Dewan Sekolah

4.

Pelaksanaan ceramah

AJK Pelaksanan

1 hari

.

5.

Refleksi

Ahli Panitia Pelajar Panitia Jawatankuasa dokumentasi

1 hari

6. 7.

Mesyuarat post mortem Membuat laporan

I hari 1 hari

Nama Projek 9 Objektif Tarikh & Tempoh Pelaksanaan Kumpulan Sasaran
BIL 1. PROSES KERJA Mesyuarat Jawatankuasa Pantia 1. Penerangan matlamat program 2. Perbincangan kos 3. Pembelian hadiah 4. Hasil kertas kerja 5. Agihan tugas 6. Hal-hal lain

: : : :

Memberi Intensif Cemerlang Ujian Meningkatkan semangat dan minat pelajar terhadap mata pelajaran Sejarah Mei/Julai/September Pelajar tingkatan 3 dan 5
TANGGUNGJAWAB GKMP Kemanusiaan Panitia TEMPOH 1 hari STATUS/PELAN KONTIGENSI

2.

Membuat kertas kerja dan menentukan kjelulusan

Panitia

Seminggu

3.

Persiapan hadiah

AJK Hadiah

1 hari

4.

Kenalpasti pelajar yang cemerlang

Guru mata pelajaran

Setiap kali ujian & peperiksaan

.

5 6. 7.

Penyampaian hadiah Mesyuarat post mortem Membuat laporan

Panitia Panitia Jawatankuasa dokumentasi

3 kali I hari 1 hari

Nama Projek 10
Objektif

: Lorong Warisan/Taman Sejarah
: Pelajar dapat mengenali dan mengetahui artifak-artifak Sejarah Pelajar terlibat dalam pencarian maklumat Sejarah

Tarikh & Tempoh Pelaksanaan Kumpulan Sasaran
BIL 1. PROSES KERJA Mesyuarat Jawatankuasa Pantia 1. Bincang kos 2. Agihan tugas guru

: Februari - Oktober : Pelajar tingkatan 3 dan 5
TANGGUNGJAWAB GKMP Kemanusiaan Panitia TEMPOH 1 hari STATUS/PELAN KONTIGENSI

2.

Membuat kertas kerja

Setiausaha Panitia

1 kali

3.

Pelaksanaan tugasan 1. Membimbing pelajar mencari bahan/artifak 2. Proses menambahbaikkan 3. Membuat jadual tugasan pelajar 4. Mengemaskini dari semasa ke semasa Pembelian vahan/artifak

Ahli Panitia Pelajar

Feb-Okt

4.

Ahli Panitia

Feb-Apr

.

5. 6.

Post mortem Membuat laporan

Panitia Jawatankuasa dokumentasi

Semester sekali 1 hari

Nama Projek 11 Objektif Tarikh & Tempoh Pelaksanaan Kumpulan Sasaran
BIL 1. PROSES KERJA Menyediakan kertas kerja

: : : :

Sambutan Bulan Patriotik Meningkatkan semangat dan minat pelajar terhadap negara dan subjek Sejarah Ogos Semua pelajar tingkatan 1 - 5
TANGGUNGJAWAB Panitia TEMPOH 1 hari STATUS/PELAN KONTIGENSI

2.

Mesyuarat khas 1. Persembahan 2. Pertandingan 3. Kos 4. ¶Perlantikan AJK

PK Pentadbiran PK Hem PK Kokurikulum GKMP Kemanusiaan Panitia AJK Pelaksana Setiuasaha Program

1 hari

3.

Perlantikan Ahlii Jawatankuasa

1 hari

4.

5 6. 7. 8 9. 10. 11.

Pemohonan sumbangan 1. Bendera 2. Wang Taklimat program dan refleksi Persiapan tempat dan alat Pelaksanaan perasmian program Pembelian hadiah Pelaksanaan penutup Mesyuarat post mortem Membuat laporan

Guru mata pelajaran

Setiap kali ujian & peperiksaan

.

Panitia Panitia Jawatankuasa dokumentasi AJK Hadiah AJK Program GKMP Kemanusiaan Ahli Panitia Panitia

3 kali I hari 1 hari Seminggu 1 hari 1 hari 1 hari

Nama Projek 12
Objektif

: Klinik Sejarah
: Pelajar dapat mengenalpasti kelemahan dan minat terhadap subjek Sejarah

Tarikh & Tempoh Pelaksanaan Kumpulan Sasaran
BIL 1. PROSES KERJA Penyediaan kertas kerja program

: Februari - Oktober : Pelajar tingkatan 3 dan 5
TANGGUNGJAWAB Panitia TEMPOH 1 hari STATUS/PELAN KONTIGENSI

2.

Mesyuarat khas 1. Taklimat program 2. Agihan tugas dan jadual 3. Persiapan bahan Pelaksanaan tugasan

GKMP Kemanusiaan Ahli Panitia

1 kali

3.

Ahli Panitia Pelajar Panitia Jawatankuasa dokumentasi

Feb-Okt

4. 5

Post mortem Membuat laporan

Semester sekali 1 hari

JADUAL 4 : LAPORAN KAJIAN SEPARUH PENGGAL
TERAS : 1 FOKUS : Melahirkan pelajar yang memilki jati diri yang kukuh dengan membina identiti nasional STRATEGI PELAKSANAAN : Penyertaan pertandingan pidato, puisi, bahas ala parlimen, pantun, penulisan esei dan teater KOMSAS

Status Pelaksanaan SASARAN 2010-2012

PELAN TINDAKAN

INDIKATOR

TAHAP

2010

2010 2011 JUN DIS 2012

PELAKSANA

CATATAN

Mensasarkan penglibatan murid secara menyeluruh dan pencapaian pada tahap yang cemerlang/ gemilang

Peningkatan pencapaian PMR dan SPM dari tahun ke tahun.

Sekurangkurangnya murid SMKJE berjaya mewakili daerah bagi pertandingan Koakademik BM yang dianjurkan oleh daerah atau pihak luar

RANCANG

Secara koperatif oleh semua yang terlibat

•

CAPAI (Terbaik 2008)

Cemerlang Peringkat Kebangsaan (UKM): Tempat 1 & 3 ± Menulis Esei Peringkat Negeri: Tempat ke-3 Bahas dan Pantun Peringkat Daerah: Naib Johan - Teater, Johan & ke-3 - Pidato, Tempat ke-7- Puisi

•

ULASAN : Pencapaian separuh penggal tahun 2008 menunjukkan peningkatan berbanding dengan tahun-tahun sebelumnya. Hal ini demikian kerana wujudnya komitmen dan keprihatinan semua guru Bahasa Melayu dan sokongan guru-guru lain serta pentadbir sekolah. Murid-murid berminat menyertai pertandingan aktiviti koakademik Bahasa Melayu sekiranya diberikan peluang dan ruang untuk menonjolkan bakat masingmasing.

DISEDIAKAN OLEH :

PN. FATIMAH BT. SEPUAN DISEMAK OLEH : (Ketua Panitia BM 2008)

DIBANTU OLEH TARIKH :

:

PN. SURIYATI AHMAD, PN. NAKIAH AHMAD, PN. AIDA SUZANA INAN, PN. NORLIA MD. SALLEH

10 SEPTEMBER 2009 TARIKH :

JADUAL 4 : LAPORAN KAJIAN AKHIR TAHUN
TERAS : FOKUS : STRATEGI PELAKSANAAN :

Status Pelaksanaan PELAN TINDAKAN INDIKATOR SASARAN 2010-2012 TAHAP 2010 JUN RANCANG 2010 2011 DIS 2012 PELAKSANA CATATAN

CAPAI

ULASAN : ...

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful