Anda di halaman 1dari 72

PENILAIAN HARIAN

SDN 11 ANGGREK - SEMESTER GANJIL


TAHUN PELAJARAN 2019/2020
DATA SEKOLAH DATA SISWA REKAP KI-3 REKAP KI-4

TEMA 1 TEMA 2 TEMA 3 TEMA 4

ST 1.1 ST 2.1 ST 3.1 ST 4.1

ST 1.2 ST 2.2 ST 3.2 ST 4.2

ST 1.3 ST 2.3 ST 3.3 ST 4.3

ST 1.4 ST 2.4 ST 3.4 ST 4.4


UNTUK KELAS 3 SD SEMESTER 1 (GANJIL)
MOHON MAAF !!!
APLIKASI TIDAK BISA DIEDIT UNTUK DIGUNAKAN PADA KELAS ATAUPUN SEMESTER BERBEDA
created by
MEYKE HURSAN, S.Pd
JIL

REKAP KI-4

TEMA 4

ST 4.1

ST 4.2

ST 4.3

ST 4.4

STER BERBEDA
DATA SISWA

NO. NIS / NISN NAMA

1 003 D Fitra Ramadhan Lamato


2 024 D Lucky Tahir
3 025 D Moh. Ferdiansyah Rianto
4 026 D Moh. Rifaldi Yusuf
5 027 D Rafki Makruf
6 009 D Rehan B. Wahidin
7 028 D Samsul Hutulo
8 013 D Aprilia Moha
9 031 D Melin Dano
10 033 D Zahira Moridu
11
12
13
14
15
16
17
18
19
DATA SEKOLAH

Sekolah : SDN 11 ANGGREK


Kelas/Semester : VI (Enam) / I (Satu)
Tahun Pelajaran : 2019/2020
Kepala Sekolah : Hj. Yusmin A. Husain, S.Pd.MM
NIP : 19750416 199808 2 001
Guru Kelas : Fery Gustomi Kaharu, S.Pd
NIP : 19820817 201403 1 003
Tanggal : Anggrek, ……………………….2019
1.1

TEMA : 1. Pertumbuhan dan Perkembangan Mahluk Hidup


SUB TEMA 1 : 1.1. Ciri-ciri Mahluk Hidup
Kelas : III (Tiga)
Sekolah : SDN 11 ANGGREK

PKN B. INDO
NO NIS / NISN NAMA SISWA KD 3.1 KD 4.1 KD 3.4 KD 4.4
Tls Lsn Tgs RT Prkt Prod Pryk NA Tls Lsn Tgs RT Prkt Prod Pryk NA

1 003 D Fitra Ramadhan Lamato 76 78 77 70 70 0

2 024 D Lucky Tahir 80 80 75 75 0

3 025 D Moh. Ferdiansyah Rianto 70 70 70 70 0

4 026 D Moh. Rifaldi Yusuf 70 70 70 70 0

5 027 D Rafki Makruf 70 70 70 70 0

6 009 D Rehan B. Wahidin 68 68 69 69 0

7 028 D Samsul Hutulo 70 70 70 70 0

8 013 D Aprilia Moha 70 70 70 70 0

9 031 D Melin Dano 70 70 70 70 0

10 033 D Zahira Moridu 70 70 70 70 0

11 - - 0 0

12 - - 0 0

13 - - 0 0

14 - - 0 0
1.1

15 - - 0 0
1.1

Semester : I (Satu)
Tahun Pelajaran : 2019 /2020

MATEMATIKA PJOK SBdP


KD 3.1 KD 4.1 KD 3.1 KD 4.1 KD 3.2 KD 4.2
Tls Lsn Tgs RT Prkt Prod Pryk NA Tls Lsn Tgs RT Prkt Prod Pryk NA Tls Lsn Tgs RT Prkt Prod Pryk NA

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0
1.1

0 0 0
1.2

TEMA : 1. Pertumbuhan dan Perkembangan Mahluk Hidup


SUB TEMA : 1.2. Pertumbuhan dan Perkembangan Manusia
Kelas : III (Tiga)
Sekolah : SDN 11 ANGGREK

PKN B. INDO B. INDO


NO NIS / NISN NAMA SISWA KD 3.1 KD 3.3 KD 4.1 KD 4.3 KD 3.4 KD 4.4
Tls Lsn Tgs RT Tls Lsn Tgs RT Prkt Prod Pryk NA Prkt Prod Pryk NA Tls Lsn Tgs RT Prkt

1 003 D Fitra Ramadhan Lamato 80 80 0 0

2 024 D Lucky Tahir 0 0

3 025 D Moh. Ferdiansyah Rianto 0 0

4 026 D Moh. Rifaldi Yusuf 0 0

5 027 D Rafki Makruf 0 0

6 009 D Rehan B. Wahidin 0 0

7 028 D Samsul Hutulo 0 0

8 013 D Aprilia Moha 0 0

9 031 D Melin Dano 0 0

10 033 D Zahira Moridu 0 0

11 - - 0 0

12 - - 0 0

13 - - 0 0

14 - - 0 0
1.2

15 - - 0 0
1.2

Semester : I (Satu)
Tahun Pelajaran : 2019 /2020

B. INDO MATEMATIKA PJOK SBdP


KD 4.4 KD 3.1 KD 4.1 KD 3.1 KD 4.1 KD 3.3 KD 4.3
Prod Pryk NA Tls Lsn Tgs RT Prkt Prod Pryk NA Tls Lsn Tgs RT Prkt Prod Pryk NA Tls Lsn Tgs RT Prkt Prod Pryk NA

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0
1.2

0 0 0 0
1.3

TEMA : 1. Pertumbuhan dan Perkembangan Mahluk Hidup


SUB TEMA : 1.3. Pertumbuhan Hewan
Kelas : III (Tiga)
Sekolah : SDN 11 ANGGREK

PKN B. INDO
NO NIS / NISN NAMA SISWA KD 3.4 KD 4.4 KD 3.4 KD 4.4
Tls Lsn Tgs RT Prkt Prod Pryk NA Tls Lsn Tgs RT Prkt Prod Pryk NA

1 003 D Fitra Ramadhan Lamato 0 0

2 024 D Lucky Tahir 0 0

3 025 D Moh. Ferdiansyah Rianto 0 0

4 026 D Moh. Rifaldi Yusuf 0 0

5 027 D Rafki Makruf 0 0

6 009 D Rehan B. Wahidin 0 0

7 028 D Samsul Hutulo 0 0

8 013 D Aprilia Moha 0 0

9 031 D Melin Dano 0 0

10 033 D Zahira Moridu 0 0

11 - - 0 0

12 - - 0 0

13 - - 0 0

14 - - 0 0
1.3

15 - - 0 0
1.3

Semester : I (Satu)
Tahun Pelajaran : 2019 /2020

MATEMATIKA PJOK SBdP


KD 3.1 KD 4.1 KD 3.1 KD 4.1 KD 3.1 KD 4.1
Tls Lsn Tgs RT Prkt Prod Pryk NA Tls Lsn Tgs RT Prkt Prod Pryk NA Tls Lsn Tgs RT Prkt Prod Pryk NA

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0
1.3

0 0 0
1.4

TEMA : 1. Pertumbuhan dan Perkembangan Mahluk Hidup


SUB TEMA : 1.4. Pertumbuhan dan Perkembangan Tumbuhan
Kelas : III (Tiga)
Sekolah : SDN 11 ANGGREK

PKN B. INDO MATEMATIKA


NO NIS / NISN NAMA SISWA KD 3.4 KD 4.4 KD 3.4 KD 4.4 KD 3.1
Tls Lsn Tgs RT Prkt Prod Pryk NA Tls Lsn Tgs RT Prkt Prod Pryk NA Tls Lsn Tgs RT

1 003 D Fitra Ramadhan Lamato 0 0

2 024 D Lucky Tahir 0 0

3 025 D Moh. Ferdiansyah Rianto 0 0

4 026 D Moh. Rifaldi Yusuf 0 0

5 027 D Rafki Makruf 0 0

6 009 D Rehan B. Wahidin 0 0

7 028 D Samsul Hutulo 0 0

8 013 D Aprilia Moha 0 0

9 031 D Melin Dano 0 0

10 033 D Zahira Moridu 0 0

11 - - 0 0

12 - - 0 0

13 - - 0 0

14 - - 0 0
1.4

15 - - 0 0
1.4

Semester : I (Satu)
Tahun Pelajaran : 2019 /2020

MATEMATIKA PJOK SBdP


KD 4.1 KD 3.1 KD 4.1 KD 3.1 KD 3.3 KD 3.4 KD 4.1 KD 4.4
Prkt Prod Pryk NA Tls Lsn Tgs RT Prkt Prod Pryk NA Tls Lsn Tgs RT Tls Lsn Tgs RT Tls Lsn Tgs RT Prkt Prod Pryk NA Prkt Prod Pryk NA

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0
1.4

0 0 0 0
2.1

TEMA : 2. Menyayangi Tumbuhan dan Hewan


SUB TEMA : 2.1 Manfaat Tumbuhan Bagi Kehidupan Manusia
Kelas : III (Tiga)
Sekolah : SDN 11 ANGGREK

PKN B. INDO
NO NIS / NISN NAMA SISWA KD 3.1 KD 4.1 KD 3.8 KD 4.8
Tls Lsn Tgs RT Prkt Prod Pryk NA Tls Lsn Tgs RT Prkt Prod Pryk NA

1 003 D Fitra Ramadhan Lamato 100 100 0 0

2 024 D Lucky Tahir 0 0

3 025 D Moh. Ferdiansyah Rianto 0 0

4 026 D Moh. Rifaldi Yusuf 0 0

5 027 D Rafki Makruf 0 0

6 009 D Rehan B. Wahidin 0 0

7 028 D Samsul Hutulo 0 0

8 013 D Aprilia Moha 0 0

9 031 D Melin Dano 0 0

10 033 D Zahira Moridu 0 0

11 - - 0 0

12 - - 0 0

13 - - 0 0

14 - - 0 0
2.1

15 - - 0 0
2.1

Semester : I (Satu)
Tahun Pelajaran : 2019 /2020

MATEMATIKA PJOK SBdP


KD 3.1 KD 4.1 KD 3.2 KD 4.2 KD 3.2 KD 4.2
Tls Lsn Tgs RT Prkt Prod Pryk NA Tls Lsn Tgs RT Prkt Prod Pryk NA Tls Lsn Tgs RT Prkt Prod Pryk NA

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0
2.1

0 0 0
2.2

TEMA : 2. Menyayangi Tumbuhan dan Hewan


SUB TEMA : 2.2 Manfaat Hewan Bagi Kehidupan Manusia
Kelas : III (Tiga)
Sekolah : SDN 11 ANGGREK

PKN B. INDO
NO NIS / NISN NAMA SISWA KD 3.3 KD 4.3 KD 3.8 KD 4.8
Tls Lsn Tgs RT Prkt Prod Pryk NA Tls Lsn Tgs RT Prkt Prod Pryk NA

1 003 D Fitra Ramadhan Lamato 0 0

2 024 D Lucky Tahir 0 0

3 025 D Moh. Ferdiansyah Rianto 0 0

4 026 D Moh. Rifaldi Yusuf 0 0

5 027 D Rafki Makruf 0 0

6 009 D Rehan B. Wahidin 0 0

7 028 D Samsul Hutulo 0 0

8 013 D Aprilia Moha 0 0

9 031 D Melin Dano 0 0

10 033 D Zahira Moridu 0 0

11 - - 0 0

12 - - 0 0

13 - - 0 0

14 - - 0 0
2.2

15 - - 0 0
2.2

Semester : I (Satu)
Tahun Pelajaran : 2019 /2020

MATEMATIKA PJOK SBdP


KD 3.1 KD 4.1 KD 3.2 KD 4.2 KD 3.3 KD 4.3
Tls Lsn Tgs RT Prkt Prod Pryk NA Tls Lsn Tgs RT Prkt Prod Pryk NA Tls Lsn Tgs RT Prkt Prod Pryk NA

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0
2.2

0 0 0
2.3

TEMA : 2. Menyayangi Tumbuhan dan Hewan


SUB TEMA : 2.3 Menyayangi Tumbuhan
Kelas : III (Tiga)
Sekolah : SDN 11 ANGGREK

PKN B. INDO
NO NIS / NISN NAMA SISWA KD 3.3 KD 4.3 KD 3.5 KD 4.5
Tls Lsn Tgs RT Prkt Prod Pryk NA Tls Lsn Tgs RT Prkt Prod Pryk NA

1 003 D Fitra Ramadhan Lamato 0 0

2 024 D Lucky Tahir 0 0

3 025 D Moh. Ferdiansyah Rianto 0 0

4 026 D Moh. Rifaldi Yusuf 0 0

5 027 D Rafki Makruf 0 0

6 009 D Rehan B. Wahidin 0 0

7 028 D Samsul Hutulo 0 0

8 013 D Aprilia Moha 0 0

9 031 D Melin Dano 0 0

10 033 D Zahira Moridu 0 0

11 - - 0 0

12 - - 0 0

13 - - 0 0

14 - - 0 0
2.3

15 - - 0 0
2.3

Semester : I (Satu)
Tahun Pelajaran : 2019 /2020

MATEMATIKA PJOK SBdP


KD 3.2 KD 4.2 KD 3.2 KD 4.2 KD 3.1 KD 4.1
Tls Lsn Tgs RT Prkt Prod Pryk NA Tls Lsn Tgs RT Prkt Prod Pryk NA Tls Lsn Tgs RT Prkt Prod Pryk NA

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0
2.3

0 0 0
2.4

TEMA : 2. Menyayangi Tumbuhan dan Hewan


SUB TEMA : 2.4 Menyayangi Hewan
Kelas : III (Tiga)
Sekolah : SDN 11 ANGGREK

PKN B. INDO
NO NIS / NISN NAMA SISWA KD 3.3 KD 4.3 KD 3.5 KD 4.5
Tls Lsn Tgs RT Prkt Prod Pryk NA Tls Lsn Tgs RT Prkt Prod Pryk NA

1 003 D Fitra Ramadhan Lamato 0 0

2 024 D Lucky Tahir 0 0

3 025 D Moh. Ferdiansyah Rianto 0 0

4 026 D Moh. Rifaldi Yusuf 0 0

5 027 D Rafki Makruf 0 0

6 009 D Rehan B. Wahidin 0 0

7 028 D Samsul Hutulo 0 0

8 013 D Aprilia Moha 0 0

9 031 D Melin Dano 0 0

10 033 D Zahira Moridu 0 0

11 - - 0 0

12 - - 0 0

13 - - 0 0

14 - - 0 0
2.4

15 - - 0 0
2.4

Semester : I (Satu)
Tahun Pelajaran : 2019 /2020

MATEMATIKA PJOK SBdP


KD 3.2 KD 4.2 KD 3.2 KD 4.2 KD 3.4 KD 4.4
Tls Lsn Tgs RT Prkt Prod Pryk NA Tls Lsn Tgs RT Prkt Prod Pryk NA Tls Lsn Tgs RT Prkt Prod Pryk NA

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0
2.4

0 0 0
3.1

TEMA : 3. Benda di Sekitarku


SUB TEMA : 3.1 Aneka Benda di Sekitarku
Kelas : III (Tiga)
Sekolah : SDN 11 ANGGREK

PKN B. INDO
NO NIS / NISN NAMA SISWA KD 3.1 KD 4.1 KD 3.1 KD 4.1
Tls Lsn Tgs RT Prkt Prod Pryk NA Tls Lsn Tgs RT Prkt Prod Pryk NA

1 003 D Fitra Ramadhan Lamato 100 100 0 0

2 024 D Lucky Tahir 35 35 0 0

3 025 D Moh. Ferdiansyah Rianto 0 0

4 026 D Moh. Rifaldi Yusuf 0 0

5 027 D Rafki Makruf 0 0

6 009 D Rehan B. Wahidin 0 0

7 028 D Samsul Hutulo 0 0

8 013 D Aprilia Moha 26 26 0 0

9 031 D Melin Dano 0 0

10 033 D Zahira Moridu 0 0

11 - - 0 0

12 - - 0 0

13 - - 0 0

14 - - 0 0
3.1

15 - - 0 0
3.1

Semester : I (Satu)
Tahun Pelajaran : 2019 /2020

MATEMATIKA PJOK SBdP


KD 3.7 KD 4.7 KD 3.3 KD 4.3 KD 3.2 KD 4.2
Tls Lsn Tgs RT Prkt Prod Pryk NA Tls Lsn Tgs RT Prkt Prod Pryk NA Tls Lsn Tgs RT Prkt Prod Pryk NA

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0
3.1

0 0 0
3.2

TEMA : 3. Benda di Sekitarku


SUB TEMA : 3.2. Wujud Benda
Kelas : III (Tiga)
Sekolah : SDN 11 ANGGREK

PKN B. INDO
NO NIS / NISN NAMA SISWA KD 3.1 KD 4.1 KD 3.1 KD 4.1
Tls Lsn Tgs RT Prkt Prod Pryk NA Tls Lsn Tgs RT Prkt Prod Pryk NA

1 003 D Fitra Ramadhan Lamato 0 0

2 024 D Lucky Tahir 0 0

3 025 D Moh. Ferdiansyah Rianto 0 0

4 026 D Moh. Rifaldi Yusuf 0 0

5 027 D Rafki Makruf 0 0

6 009 D Rehan B. Wahidin 0 0

7 028 D Samsul Hutulo 0 0

8 013 D Aprilia Moha 0 0

9 031 D Melin Dano 0 0

10 033 D Zahira Moridu 0 0

11 - - 0 0

12 - - 0 0

13 - - 0 0

14 - - 0 0
3.2

15 - - 0 0
3.2

Semester : I (Satu)
Tahun Pelajaran : 2019 /2020

MATEMATIKA PJOK SBdP


KD 3.7 KD 4.7 KD 3.3 KD 4.3 KD 3.2 KD 4.2
Tls Lsn Tgs RT Prkt Prod Pryk NA Tls Lsn Tgs RT Prkt Prod Pryk NA Tls Lsn Tgs RT Prkt Prod Pryk NA

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0
3.2

0 0 0
3.3

TEMA : 3. Benda di Sekitarku


SUB TEMA : 3.3. Perubahan Wujud Benda
Kelas : III (Tiga)
Sekolah : SDN 11 ANGGREK

PKN B. INDO
NO NIS / NISN NAMA SISWA KD 3.3 KD 4.3 KD 3.1 KD 4.1
Tls Lsn Tgs RT Prkt Prod Pryk NA Tls Lsn Tgs RT Prkt Prod Pryk NA

1 003 D Fitra Ramadhan Lamato 0 0

2 024 D Lucky Tahir 0 0

3 025 D Moh. Ferdiansyah Rianto 0 0

4 026 D Moh. Rifaldi Yusuf 0 0

5 027 D Rafki Makruf 0 0

6 009 D Rehan B. Wahidin 0 0

7 028 D Samsul Hutulo 0 0

8 013 D Aprilia Moha 0 0

9 031 D Melin Dano 0 0

10 033 D Zahira Moridu 0 0

11 - - 0 0

12 - - 0 0

13 - - 0 0

14 - - 0 0
3.3

15 - - 0 0
3.3

Semester : I (Satu)
Tahun Pelajaran : 2019 /2020

MATEMATIKA PJOK SBdP


KD 3.7 KD 4.7 KD 3.3 KD 4.3 KD 3.1 KD 4.1
Tls Lsn Tgs RT Prkt Prod Pryk NA Tls Lsn Tgs RT Prkt Prod Pryk NA Tls Lsn Tgs RT Prkt Prod Pryk NA

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0
3.3

0 0 0
3.4

TEMA : 3. Benda di Sekitarku


SUB TEMA : 3.4. Keajaiban Perubahan Wujud Benda
Kelas : III (Tiga)
Sekolah : SDN 11 ANGGREK

PKN B. INDO
NO NIS / NISN NAMA SISWA KD 3.4 KD 4.4 KD 3.1 KD 4.1
Tls Lsn Tgs RT Prkt Prod Pryk NA Tls Lsn Tgs RT Prkt Prod Pryk NA

1 003 D Fitra Ramadhan Lamato 0 0

2 024 D Lucky Tahir 0 0

3 025 D Moh. Ferdiansyah Rianto 0 0

4 026 D Moh. Rifaldi Yusuf 0 0

5 027 D Rafki Makruf 0 0

6 009 D Rehan B. Wahidin 0 0

7 028 D Samsul Hutulo 0 0

8 013 D Aprilia Moha 0 0

9 031 D Melin Dano 0 0

10 033 D Zahira Moridu 0 0

11 - - 0 0

12 - - 0 0

13 - - 0 0

14 - - 0 0
3.4

15 - - 0 0
3.4

Semester : I (Satu)
Tahun Pelajaran : 2019 /2020

MATEMATIKA PJOK SBdP


KD 3.7 KD 4.7 KD 3.3 KD 4.3 KD 3.4 KD 4.4
Tls Lsn Tgs RT Prkt Prod Pryk NA Tls Lsn Tgs RT Prkt Prod Pryk NA Tls Lsn Tgs RT Prkt Prod Pryk NA

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0
3.4

0 0 0
4.1

TEMA : 4. Kewajiban dan Hakku


SUB TEMA : 4.1 Kewajiban dan Hakku di Rumah
Kelas : III (Tiga)
Sekolah : SDN 11 ANGGREK

PKN B. INDO
NO NIS / NISN NAMA SISWA KD 3.2 KD 4.2 KD 3.10 KD 4.10
Tls Lsn Tgs RT Prkt Prod Pryk NA Tls Lsn Tgs RT Prkt Prod Pryk NA

1 003 D Fitra Ramadhan Lamato 0 0

2 024 D Lucky Tahir 0 0

3 025 D Moh. Ferdiansyah Rianto 0 0

4 026 D Moh. Rifaldi Yusuf 0 0

5 027 D Rafki Makruf 0 0

6 009 D Rehan B. Wahidin 0 0

7 028 D Samsul Hutulo 0 0

8 013 D Aprilia Moha 0 0

9 031 D Melin Dano 0 0

10 033 D Zahira Moridu 0 0

11 - - 0 0

12 - - 0 0

13 - - 0 0

14 - - 0 0
4.1

15 - - 0 0
4.1

Semester : I (Satu)
Tahun Pelajaran : 2019 /2020

MATEMATIKA PJOK SBdP


KD 3.3 KD 4.3 KD 3.8 KD 4.8 KD 3.2 KD 4.2
Tls Lsn Tgs RT Prkt Prod Pryk NA Tls Lsn Tgs RT Prkt Prod Pryk NA Tls Lsn Tgs RT Prkt Prod Pryk NA

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0
4.1

0 0 0
4.2

TEMA : 4. Kewajiban dan Hakku


SUB TEMA : 4.2 Kewajiban dan Hakku di Sekolah
Kelas : III (Tiga)
Sekolah : SDN 11 ANGGREK

PKN B. INDO
NO NIS / NISN NAMA SISWA KD 3.2 KD 4.2 KD 3.10 KD 4.10
Tls Lsn Tgs RT Prkt Prod Pryk NA Tls Lsn Tgs RT Prkt Prod Pryk NA

1 003 D Fitra Ramadhan Lamato 0 0

2 024 D Lucky Tahir 0 0

3 025 D Moh. Ferdiansyah Rianto 0 0

4 026 D Moh. Rifaldi Yusuf 0 0

5 027 D Rafki Makruf 0 0

6 009 D Rehan B. Wahidin 0 0

7 028 D Samsul Hutulo 0 0

8 013 D Aprilia Moha 0 0

9 031 D Melin Dano 0 0

10 033 D Zahira Moridu 0 0

11 - - 0 0

12 - - 0 0

13 - - 0 0

14 - - 0 0
4.2

15 - - 0 0
4.2

Semester : I (Satu)
Tahun Pelajaran : 2019 /2020

MATEMATIKA PJOK SBdP


KD 3.3 KD 4.3 KD 3.8 KD 4.8 KD 3.3 KD 4.3
Tls Lsn Tgs RT Prkt Prod Pryk NA Tls Lsn Tgs RT Prkt Prod Pryk NA Tls Lsn Tgs RT Prkt Prod Pryk NA

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0
4.2

0 0 0
4.3

TEMA : 4. Kewajiban dan Hakku


SUB TEMA : 4.3 Kewajiban dan Hakku dalam Bertetangga
Kelas : III (Tiga)
Sekolah : SDN 11 ANGGREK

PKN B. INDO
NO NIS / NISN NAMA SISWA KD 3.2 KD 4.2 KD 3.10 KD 4.10
Tls Lsn Tgs RT Prkt Prod Pryk NA Tls Lsn Tgs RT Prkt Prod Pryk NA

1 003 D Fitra Ramadhan Lamato 0 0

2 024 D Lucky Tahir 0 0

3 025 D Moh. Ferdiansyah Rianto 0 0

4 026 D Moh. Rifaldi Yusuf 0 0

5 027 D Rafki Makruf 0 0

6 009 D Rehan B. Wahidin 0 0

7 028 D Samsul Hutulo 0 0

8 013 D Aprilia Moha 0 0

9 031 D Melin Dano 0 0

10 033 D Zahira Moridu 0 0

11 - - 0 0

12 - - 0 0

13 - - 0 0

14 - - 0 0
4.3

15 - - 0 0
4.3

Semester : I (Satu)
Tahun Pelajaran : 2019 /2020

MATEMATIKA PJOK SBdP


KD 3.3 KD 4.3 KD 3.9 KD 4.9 KD 3.1 KD 4.1
Tls Lsn Tgs RT Prkt Prod Pryk NA Tls Lsn Tgs RT Prkt Prod Pryk NA Tls Lsn Tgs RT Prkt Prod Pryk NA

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0
4.3

0 0 0
4.4

TEMA : 4. Kewajiban dan Hakku


SUB TEMA : 4.4 Kewajiban dan Hakku sebagai Warga Negara
Kelas : III (Tiga)
Sekolah : SDN 11 ANGGREK

PKN B. INDO
NO NIS / NISN NAMA SISWA KD 3.2 KD 4.2 KD 3.10 KD 4.10
Tls Lsn Tgs RT Prkt Prod Pryk NA Tls Lsn Tgs RT Prkt Prod Pryk NA

1 003 D Fitra Ramadhan Lamato 0 0

2 024 D Lucky Tahir 0 0

3 025 D Moh. Ferdiansyah Rianto 0 0

4 026 D Moh. Rifaldi Yusuf 0 0

5 027 D Rafki Makruf 0 0

6 009 D Rehan B. Wahidin 0 0

7 028 D Samsul Hutulo 0 0

8 013 D Aprilia Moha 0 0

9 031 D Melin Dano 0 0

10 033 D Zahira Moridu 0 0

11 - - 0 0

12 - - 0 0

13 - - 0 0

14 - - 0 0
4.4

15 - - 0 0
4.4

Semester : I (Satu)
Tahun Pelajaran : 2019 /2020

MATEMATIKA PJOK SBdP


KD 3.3 KD 4.3 KD 3.9 KD 4.9 KD 3.4 KD 4.4
Tls Lsn Tgs RT Prkt Prod Pryk NA Tls Lsn Tgs RT Prkt Prod Pryk NA Tls Lsn Tgs RT Prkt Prod Pryk NA

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0
4.4

0 0 0
KI-3

REKAPAN KI-3
PKN B. INDO MATEMATIKA PJOK
NO NAMA SISWA
3.1 3.2 3.3 3.4 3.1 3.4 3.5 3.8 3.10 3.1 3.2 3.3 3.7 3.1 3.2 3.3 3.8

1 Fitra Ramadhan Lamato 89

2 Lucky Tahir 58

3 Moh. Ferdiansyah Rianto 70

4 Moh. Rifaldi Yusuf 70

5 Rafki Makruf 70

6 Rehan B. Wahidin 68

7 Samsul Hutulo 70

8 Aprilia Moha 48

9 Melin Dano 70

10 Zahira Moridu 70

11 -

12 -

13 -

14 -
15 -
KI-3

PJOK SBdP
3.9 3.1 3.2 3.3 3.4
KI-4

REKAPAN KI-4
PKN B. INDO MATEMATIKA PJOK
NO NAMA SISWA
4.1 4.2 4.3 4.4 4.1 4.4 4.5 4.8 4.10 4.1 4.2 4.3 4.7 4.1 4.2 4.3 4.8

1 Fitra Ramadhan Lamato 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2 Lucky Tahir 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

3 Moh. Ferdiansyah Rianto 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4 Moh. Rifaldi Yusuf 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

5 Rafki Makruf 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

6 Rehan B. Wahidin 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

7 Samsul Hutulo 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

8 Aprilia Moha 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

9 Melin Dano 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

10 Zahira Moridu 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

11 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

12 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

13 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

14 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
KI-4

PJOK SBdP
4.9 4.1 4.2 4.3 4.4

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0
0 0 0 0 0