Anda di halaman 1dari 1

Ruj.

Kami: SMKSG/Asrama/02/04/004/ ( )
Tarikh: 1 Jul 2013

PERTUDUHAN TATATERTIB DENGAN TUJUAN GANTUNG ASRAMA

Adalah kamu,MUHAMMAD FAHMI BIN SATAR, No. Kad Pengenalan: 961208015301 dari
tingkatan 5K1 telah dituduh melanggar peraturan asrama SMK Seri Gading dan akan
dikenakan pertuduhan tatatertib dengan tujuan gantung asrama sekolah mengikut
hukuman dan tindakan Asrama yang sedia ada.

2. Saya ( selepas ini dirujuk sebagai Pengetua SMK Seri Gading) dengan ini memaklumkan
di bawah tanggungjawab disiplin pelajar-pelajar asrama adalah terletak pada pengetua sekolah.

3. Saya dengan ini memaklumkan bahawa. kamu ( selepas ini dirujuk sebagai nama murid di
atas) dengan ini dipertuduhkan dengan tuduhan melanggar disiplin asrama seperti berikut:

Bahawa kamu, MUHAMMAD FAHMI BIN SATAR No. Pengenalan 961208015301


tingkataan 5AK1 pada hari Khamis tarikh 9/5/2013,jam lebih kurang 2.30 pagi di
kawasan Asrama telah didapati melakukan kesalahan-kesalahan seperti berikut:

(i) mengancam/memukul/mencederakan MUHAMMAD HAZMI B


HAMDAN KP 990829017185 dari tingkatan 2KAA.

Dengan ini kamu telah melakukan kesalahan di bawah Undang-undang dan


Peraturan asrama SMK Sri Gading

4. Di bawah peraturan asrama SMK Seri Gading, sekiranya didapati bahawa adalah perlu dan
sesuai untuk tujuan mengekalkan disiplin dan ketenteraman asrama, di Sekolah Menengah
Menengah Kebangsaan Seri Gading, kamu boleh digantung dari asrama sekiranya kamu
didapati bersalah mengikut pertuduhan yang tersebut di atas.

5. Berdasarkan laporan Warden Asrama dan siasatan Guru Penyelaras Disiplin kamu mengaku
bersalah melakukan perkara seperti tersebut di dalam pertuduhan di atas. Dengan pengakuan
bersalah itu, kamu dengan ini dikenakan TINDAKAN GANTUNG ASRAMA selama 14 hari mulai
19 JULAI 2013.

" BERKHIDMAT UNTUK NEGARA "

Saya yang menurut perintah,

…………………………………
( Pengetua )
SMK Seri Gading
Batu Pahat

s.k. En. Satar bin Hj. Marzuki