Anda di halaman 1dari 35

SOALAN

RBT
TINGKATAN 2
PAT 2019
BAHAGIAN A
[15 Markah]
Sila bulatkan pada jawapan yang betul

1. Apakah yang dimaksudkan dengan masalah inventif


A. Masalah yang dapat diselesaikan tanpa ada kesan sampingan
B. Masalah yang mempunyai kesan sampingan apabila usaha penambahbaik berlaku
C. Masalah yang dapat diselesaikan dengan mudah
D. Masalah yang sukar untuk diselesaikan

2. Rajah berikut berkaitan dengan teknologi pembuatan produk kaedah moden, KECUALI

A B C D

3. Gambarajah dibawah menunjukkan salah satu komponen mekanikal.

Nyatakan fungsi komponen makanikal diatas


A. Pengantara bagi penghantaran kuasa antara gear
B. Memegang dan mencengkam mata gerudi
C. Pengantara bagi objek yang berputar
D. Menukar gerakan lenear kepada gerakan berputar seterusnya sebagai penghantar kuasa ke
kotak gear untuk menggerakkan kenderaan
4. Rajah di bawah menunjukkan sejenis sambungan litar

Namakan sambungan litar tersebut


A. Litar selari
B. Litar tertutup
C. Litar terbuka
D. Litar pintas

5. Apakah fungsi mikropemproses?


A. Peranti pemproses mikro dalam satu cip yang disokong oleh input, output, RAM dan ROM.
B. Peranti yang dipasang bersama dengan cip sokongan dalam satu cip pemproses.
C. Peranti kawalan dalam satu cip yang terdiri daripada CPU, RAM, ROM dan port input/output.
D. Peranti yang bergabungan dengan mikropengawal.

6. Gambarajah di bawah menunjukkan salah satu kaedah akuaponik secara takungan dan kitaran.

Namakan system akuaponik diatas


A. Akuaponik buatan
B. Akuaponik system Raft
C. Akuaponik system Ebb dan Flow
D. Akuaponik secara kitaran semula
7. Rajah dibawah menunjukkan penerangan fasa penyelesaian masalah inventif. Nyatakan fasa bagi Y
pada rajah itu.

A. Model masalah
B. Meringkaskan masalah
C. Penyelesaian khusus
D. Masalah umum

8. Apakah kaedah pembuatan yang mewakili maklumat di atas.


A. Acuan
B. Tuangan
C. Pemesinan
D. Sambungan

9. Antara berikut, yang manakah BUKAN komponen mekanikal ?


10. Gambarajah dibawah menunjukkan sejenis alatan untuk memotong.

Apakah fungsi alat tersebut ?


A. Untuk membuang kulit syur-sayuran dan buah-buahan
B. Mengukir bahan-bahan dan sayur-sayuran
C. Membentuk, merapi dan membuang kulit buah-buahan dan sayur-sayuran
D. Membentuk doh, sayur-sayuran berubi dan juga buah-buahan

11. Antara berikut, yang manakah bukan proses pembuatan menggunakan kaedah moden?
A. Melicinkan permukaan kayu menggunakan mesin pelelas.
B. Memotong kayu menggunakan mesin gergaji.
C. Mengecat menggunakan berus cat.
D. Memutarkan skru menggunakan pemutar skru tanpa wayar.

12. Apakah maksud litar tertutup?


A. Litar yang tidak mempunyai satu kitaran lengkap arus, voltan dan kuasa dalam satu litar elektrik.
B. Wayar positif yang bocor bersentuhan dengan wayar negatif yang bocor tanpa melalui mentol.
C. Mempunyai satu kitaran lengkap pergerakan arus, voltan dan kuasa dalam satu litar elektrik.
D. Litar mempunyai banyak pergerakan arus elektrik, voltan dan kuasa dalam beberapa litar
elektrik.

13. Gambarajah dibawah menunjukkan satu komponen elektronik.

Apakah komponen elektronik tersebut


A. Mikropengawal
B. Mikropemproses
C. Mikrowave
D. Mikrobakteria
14. Gambarajah di bawah menunjukkan litar bersiri.

Berapakah jumlah rintangan bagi litar di atas.


A. 11 Ω
B. 12 Ω
C. 13 Ω
D. 14 Ω

15. Gambarajah dibawah menunjukkan penggunaan teknologi dalam bidang pembuatan. Pilih gambar
yang menggunakan teknologi moden.
BAHAGIAN B
[55 Markah]

1. Tandakan √ pada pernyataan yang betul dan X bagi pernyataan yang salah.

(a) Masalah bukan inventif ialah masalah yang tidak mempunyai kesan
Sampingan setelah penyelesaian dan penambahbaikan dilakukan.

(b) Masalah inventif ialah masalah yang mempunyai kesan sampingan


setelah penyelesaian dan penambahbaikan dilakukan.

(c) Contoh penyelesaian masalah bukan inventif ialah Encik Kamal


mengubahsuai keretanya agar lebih rendah disebabkan keretanya
sukar melalui jalan yang berbonggol dan berlubang.
[3markah]

2. Berdasarkan model fungsi produk dibawah, nyatakan maksud garisan interaksi yang dilabelkan pada
A, B dan C

A
B
C
D Berguna tetapi tidak mencukupi
[3 markah]
3. Nyatakan gambarajah di bawah samada menggunakan kaedah KONVENSIONAL atau MODEN dalam
teknologi pembuatan.

[3 markah]

4. Maklumat berikut berkaitan dengan kaedah pembuatan acuan model 3D


Pemesinan
Pembentukan
Tuangan
Padankan kaedah itu berdasarkan penerangan yang diberi.
PENERANGAN KAEDAH
Proses mengubah bentuk sesuatu bahan menjadi bentuk yang dikehendaki
agar boleh digunakan untuk membina sesuatu produk
Proses membentuk sesuatu produk melalui proses peleburan dan
menuangnya di dalam acuan yang telah disediakan
Proses membuang sesuatu bahagian daripada bahan menjadi bentuk yang
dikehendaki
[3 markah]

5. Nyatkan komponen mekanikal berdasarkan rajah yang diberi.

Bindu (Chuck) Tuil / Tuas (Lever) Galas bebola (Ball bearing)


6. Rajah di bawah menunjukkan tuil kelas 2

Namakan bahagian yang berlabel X, Y dan Z

X : Fulkrum
Y : ………………………………………………………………….
Z: …………………………………………………………………..
[2 markah]

7. Maklumat di bawah adalah tentang elemen system elektrik

Medium A
Kawalan B
Beban C
Padankan pernyataan yang betul dengan menulis A, B dan C pada petak yang disediakan.

Peralatan elektrik yang disambungkan pada litar elektrik untuk


membolehkannya berfungsi

Perantara antara sumber dengan beban

Pengawalan arus elektrik secara selamat iaitu dengan memutus dan


menyambungkan litar
[3 markah]

8. Rajah di bawah menunjukkan litar bergambar bagi sebuah gajet elektrik.


Buat analisis elemen system elektrik dengan melengkapkan jadual di bawah

Elemen Komponen
elektrik elektrik

Sumber

Beban

Medium Wayar

Kawalan
[3 markah]

9. Namakan peranti output yang ditunjukkan pada gambarajah dibawah.

Motot AT
[2 markah]

10. Padankan parameter dengan contoh percanggahan fizikal yang diberi dengan menulis A, B dan C
pada ruang yang disediakan

A B C

Ketinggian Saiz Beban

Percanggahan Fizikal Parameter

Besar – Kecil
Berat – Ringan
Tinggi - Rendah
[3 markah]
11. Pernyataan di bawah adalah tentang peranti input analog.

Penderia jarak (Infrared Distance


Sensor) A

Penderia Cahaya B

Penderia Suhu C
Padankan pernyataan yang betul bagi fungsi peranti input analog dengan menulis A, B dan C pada
petak yang disediakan.

Penerangan Jawapan
Berfungsi untuk mengesan suhu dalam julat
tertentu

Peranti yang peka kepada cahaya


Mengesan dan membaca ukuran jarak antara
penderia dengan objek atau halangan
[3 markah]

12. Rajah dibawah menunjukkan jenis litar elektrik.

Berdasarkan gambarajah diatas, tandakan √ pada jenis litar yang BETUL dan X pada litar yang
SALAH

(a) Litar tertutup

(b) Litar pintas

(c) Litar buka

[3 markah]
13. Namakan komponen mekanikal yang ditunjukkan dalam rajah di bawah.

[3 markah]

14. Rajah di bawah menunjukkan alatan yang menggunakan prinsip tuil. Tuliskan X, Y atau Z mengikut
label yang betul.

Daya
Fulkrum
Beban
[3 markah]

15. Namakan system akuaponik yang ditunjukkan dalam rajah dibawah.

[3 markah]

16. Padankan jenis alatan dan perkakasan dalam proses penyediaan reka bentuk makanan dengan
menulis A, B dan C pada pernyataan yang betul
Alatan memotong A
Alatan membentuk dan
mengukir
B
Alatan menghias C
Pisau ukir
Tiub aising
Pisau bergerigi
[3 markah]

17. Rajah di bawah menunjukkan perkakasan dalam proses penyediaan reka bentuk makanan.

A B C

Padankan penerangan yang betul dengan menulis A, B dan C pada petak yang disediakan dibawah.

Untuk membakar makanan

Digunakan untuk mengadun semua jenis adunan


untuk membuat kek, biskut dan roti

Mengisar pelbagai jenis makanan

[3 markah]

18. Nyatakan garisan interaksi di bawah ini.

Simbol Maksud

Bermasalah

[2 markah]
19. Rajah di bawah menunjukkan litar bergambar bagi satu gajet elektrik.

Berdasarkan gambarajah di atas lengkapkan jadual justifikasi di bawah dengan menulis komponen
yang berkaitan dengan justifikasi yang diberikan.

Komponen Justifikasi

Bateri Memberi sumber elektrik kepada gajet

Merupakan beban kepada gajet

Berfungsi untuk membuka dan memuyuskan litar

[2 markah]

20. Suaikan komponen mekanikal yang betul berdasarkan pernyataan fungsi yang diberikan di bawah.

Fungsi Komponen Nama Komponen

Sebagai penghubung sesuatu komponen Rantai (chain)


bagi melengkap suatu system

Sebagai pengurang geseran bagi Pautan (linkage)


menggerakkan sesuatu komponen

Sebagai pengantara bagi penghantaran Gelongsor (slider)


kuasa antara dua gear

[2 markah]
BAHAGIAN C
[30 Markah]

1. Rajah di bawah menunjukkan litar bergambar untuk gajet elektrik.

Berdasarkan gambarajah di atas

(a) Namakan jenis litar di atas

……………………………………………………………………………………………………………………………………………
[2 markah]

(b) Lengkapkan analisis bagi setiap parameter di bawah dengan melengkapkan jadual di bawah.

Parameter Analisis Formula


Rintangan Semakin bertambah laluan arus, jumlah
rintangan semakin berkurangan
Arus Arus yang mengalir di setiap laluan
bergantung kepada rintangan yang
dilalui
Voltan Nilai voltan adalah sama pada setiap
laluan arus
[3 markah]

(c) Nyatakan elemen komponen yang terdapat bagi gambarajah litar di atas dengan melengkapkan
jadual di bawah.

Komponen Elemen

Beban

Sumber

Kawalan
[3 markah]
(d) Jika satu mentol terbakar, apakah kesannya kepada mentol yang lain ?

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
[2 markah]
2. Rajah di bawah menunjukkan mesin jahit yang menggunakan system mekanikal.

Berdasarkan rajah di atas

(a) Nyatakan komponen mekanikal yang dilabelkan dengan X dan Y

X : …………………………………………………………………………………………..

Y: …………………………………………………………………………………………..

[2 markah]

(b) Nyatakan fungsi X dan Y

Fungsi X : …………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………….

Fungsi Y : …………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………….
[2 markah]

(c) Nyatakan komponen bagi system input, output dan proses dalam proses pada peralatan di atas

Sistem Komponen
Input
Proses
Output
[3 markah]

(d) Berikan 3 contoh peralatan yang menggunakan system mekanikal seperti di atas

[3 markah]
3. Rajah di bawah menunjukkan dua system akuaponik

X Y
Berdasarkan gambarajah di atas ,

(a) Nyatakan jenis reka bentuk system akuaponik diatas

X : ………………………………………………………………………….

Y : …………………………………………………………………………

[2 markah]

(b) Berdasarkan gambarajah di atas system akuaponik yang manakah tidak memerlukan media
penanaman

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….
[1 markah]

(c) Nyatakan kelebihan system akuaponik X dan Y

X Y

[4 markah]

(d) Berikan 3 unsur dalam system akuaponik berdasarkan fungsi yang diberikan.

Unsur Fungsi

Mengeluarkan sisa makanan yang mengandungi ammonia

Menapis dan mengubah ammonia menjadi nitrat dan zat yang berfungsi
sebagai baja

Menyerap air dan ammonia yang dibebaskan oleh ikan

[3 markah]
SKEMA
JAWAPAN
BAHAGIAN A
[15 Markah]
Sila bulatkan pada jawapan yang betul

3. Apakah yang dimaksudkan dengan masalah inventif


E. Masalah yang dapat diselesaikan tanpa ada kesan sampingan
F. Masalah yang mempunyai kesan sampingan apabila usaha penambahbaik berlaku
G. Masalah yang dapat diselesaikan dengan mudah
H. Masalah yang sukar untuk diselesaikan

4. Rajah berikut berkaitan dengan teknologi pembuatan produk kaedah moden, KECUALI

A B C D

3. Gambarajah dibawah menunjukkan salah satu komponen mekanikal.

Nyatakan fungsi komponen makanikal diatas


E. Pengantara bagi penghantaran kuasa antara gear
F. Memegang dan mencengkam mata gerudi
G. Pengantara bagi objek yang berputar
H. Menukar gerakan lenear kepada gerakan berputar seterusnya sebagai penghantar kuasa ke
kotak gear untuk menggerakkan kenderaan
16. Rajah di bawah menunjukkan sejenis sambungan litar

Namakan sambungan litar tersebut


E. Litar selari
F. Litar tertutup
G. Litar terbuka
H. Litar pintas

17. Apakah fungsi mikropemproses?


E. Peranti pemproses mikro dalam satu cip yang disokong oleh input, output, RAM dan ROM.
F. Peranti yang dipasang bersama dengan cip sokongan dalam satu cip pemproses.
G. Peranti kawalan dalam satu cip yang terdiri daripada CPU, RAM, ROM dan port input/output.
H. Peranti yang bergabungan dengan mikropengawal.

18. Gambarajah di bawah menunjukkan salah satu kaedah akuaponik secara takungan dan kitaran.

Namakan system akuaponik diatas


E. Akuaponik buatan
F. Akuaponik system Raft
G. Akuaponik system Ebb dan Flow
H. Akuaponik secara kitaran semula
19. Rajah dibawah menunjukkan penerangan fasa penyelesaian masalah inventif. Nyatakan fasa bagi Y
pada rajah itu.

E. Model masalah
F. Meringkaskan masalah
G. Penyelesaian khusus
H. Masalah umum

20. Apakah kaedah pembuatan yang mewakili maklumat di atas.


E. Acuan
F. Tuangan
G. Pemesinan
H. Sambungan

21. Antara berikut, yang manakah BUKAN komponen mekanikal ?


22. Gambarajah dibawah menunjukkan sejenis alatan untuk memotong.

Apakah fungsi alat tersebut ?


E. Untuk membuang kulit syur-sayuran dan buah-buahan
F. Mengukir bahan-bahan dan sayur-sayuran
G. Membentuk, merapi dan membuang kulit buah-buahan dan sayur-sayuran
H. Membentuk doh, sayur-sayuran berubi dan juga buah-buahan

23. Antara berikut, yang manakah bukan proses pembuatan menggunakan kaedah moden?
E. Melicinkan permukaan kayu menggunakan mesin pelelas.
F. Memotong kayu menggunakan mesin gergaji.
G. Mengecat menggunakan berus cat.
H. Memutarkan skru menggunakan pemutar skru tanpa wayar.

24. Apakah maksud litar tertutup?


E. Litar yang tidak mempunyai satu kitaran lengkap arus, voltan dan kuasa dalam satu litar elektrik.
F. Wayar positif yang bocor bersentuhan dengan wayar negatif yang bocor tanpa melalui mentol.
G. Mempunyai satu kitaran lengkap pergerakan arus, voltan dan kuasa dalam satu litar elektrik.
H. Litar mempunyai banyak pergerakan arus elektrik, voltan dan kuasa dalam beberapa litar
elektrik.

25. Gambarajah dibawah menunjukkan satu komponen elektronik.

Apakah komponen elektronik tersebut


E. Mikropengawal
F. Mikropemproses
G. Mikrowave
H. Mikrobakteria
26. Gambarajah di bawah menunjukkan litar bersiri.

Berapakah jumlah rintangan bagi litar di atas.


E. 11 Ω
F. 12 Ω
G. 13 Ω
H. 14 Ω

27. Gambarajah dibawah menunjukkan penggunaan teknologi dalam bidang pembuatan. Pilih gambar
yang menggunakan teknologi moden.

JAWAPAN
1. B 6. C 11. C
2. C 7. A 12. C
3. C 8. C 13. A
4. C 9. B 14. A
5. A 10. A 15. D
BAHAGIAN B
[55 Markah]

21. Tandakan √ pada pernyataan yang betul dan X bagi pernyataan yang salah.

(d) Masalah bukan inventif ialah masalah yang tidak mempunyai kesan
X
Sampingan setelah penyelesaian dan penambahbaikan dilakukan.

(e) Masalah inventif ialah masalah yang mempunyai kesan sampingansetelah penyelesaian dan penambahbaikan dilakukan.

(f) Contoh penyelesaian masalah bukan inventif ialah Encik Kamal


X
mengubahsuai keretanya agar lebih rendah disebabkan keretanya
sukar melalui jalan yang berbonggol dan berlubang.
[3markah]

22. Berdasarkan model fungsi produk dibawah, nyatakan maksud garisan interaksi yang dilabelkan pada
A, B dan C

A Bermasalah
B Berguna tetapi tidak mencukupi
C Berguna tetapi berlebihan
D Berguna tetapi tidak mencukupi
[3 markah]
23. Nyatakan gambarajah di bawah samada menggunakan kaedah KONVENSIONAL atau MODEN dalam
teknologi pembuatan.

Konvensional Moden Moden


[3 markah]

24. Maklumat berikut berkaitan dengan kaedah pembuatan acuan model 3D


Pemesinan
Pembentukan
Tuangan
Padankan kaedah itu berdasarkan penerangan yang diberi.
PENERANGAN KAEDAH
Proses mengubah bentuk sesuatu bahan menjadi bentuk yang dikehendaki
agar boleh digunakan untuk membina sesuatu produk Pembentukan
Proses membentuk sesuatu produk melalui proses peleburan dan
menuangnya di dalam acuan yang telah disediakan Tuangan
Proses membuang sesuatu bahagian daripada bahan menjadi bentuk yang
dikehendaki Pemesinan
[3 markah]

25. Nyatkan komponen mekanikal berdasarkan rajah yang diberi.

Bindu (Chuck) Tuil / Tuas (Lever) Galas bebola (Ball bearing)

Galas bebola Tuil / Tuas Bindu


(ball bearing) (lever) (Chuck)
26. Rajah di bawah menunjukkan tuil kelas 2

Namakan bahagian yang berlabel X, Y dan Z

X : Fulkrum
Y : Beban
Z : Daya
[2 markah]

27. Maklumat di bawah adalah tentang elemen system elektrik

Medium A
Kawalan B
Beban C
Padankan pernyataan yang betul dengan menulis A, B dan C pada petak yang disediakan.

Peralatan elektrik yang disambungkan pada litar elektrik untuk C


membolehkannya berfungsi

Perantara antara sumber dengan beban A

Pengawalan arus elektrik secara selamat iaitu dengan memutus dan B


menyambungkan litar
[3 markah]

28. Rajah di bawah menunjukkan litar bergambar bagi sebuah gajet elektrik.
Buat analisis elemen system elektrik dengan melengkapkan jadual di bawah

Elemen Komponen
elektrik elektrik

Sumber Bateri

Beban Mentol

Medium Wayar

Kawalan Suis
[3 markah]

29. Namakan peranti output yang ditunjukkan pada gambarajah dibawah.

Pembaz / buzer Motot AT Diod pemancar cahaya (LED)


[2 markah]

30. Padankan parameter dengan contoh percanggahan fizikal yang diberi dengan menulis A, B dan C
pada ruang yang disediakan

A B C

Ketinggian Saiz Beban

Percanggahan Fizikal Parameter

Besar – Kecil B
Berat – Ringan C
Tinggi - Rendah A
[3 markah]
31. Pernyataan di bawah adalah tentang peranti input analog.

Penderia jarak (Infrared Distance


Sensor) A

Penderia Cahaya B

Penderia Suhu C
Padankan pernyataan yang betul bagi fungsi peranti input analog dengan menulis A, B dan C pada
petak yang disediakan.

Penerangan Jawapan
Berfungsi untuk mengesan suhu dalam julat
tertentu C

Peranti yang peka kepada cahaya B


Mengesan dan membaca ukuran jarak antara
penderia dengan objek atau halangan A
[3 markah]

32. Rajah dibawah menunjukkan jenis litar elektrik.

Berdasarkan gambarajah diatas, tandakan √ pada jenis litar yang BETUL dan X pada litar yang
SALAH

(d) Litar tertutup X

(e) Litar pintas X

(f) Litar buka √

[3 markah]
33. Namakan komponen mekanikal yang ditunjukkan dalam rajah di bawah.

Tali Sawat Galas bebola Gear

[3 markah]

34. Rajah di bawah menunjukkan alatan yang menggunakan prinsip tuil. Tuliskan X, Y atau Z mengikut
label yang betul.

Daya X
Fulkrum Y
Beban Z
[3 markah]

35. Namakan system akuaponik yang ditunjukkan dalam rajah dibawah.

Sistem NFT Sistem Ebb & Flow Sistem Raft


[3 markah]

36. Padankan jenis alatan dan perkakasan dalam proses penyediaan reka bentuk makanan dengan
menulis A, B dan C pada pernyataan yang betul
Alatan memotong A
Alatan membentuk dan
mengukir
B
Alatan menghias C
Pisau ukir B
Tiub aising C
Pisau bergerigi A
[3 markah]

37. Rajah di bawah menunjukkan perkakasan dalam proses penyediaan reka bentuk makanan.

A B C

Padankan penerangan yang betul dengan menulis A, B dan C pada petak yang disediakan dibawah.

Untuk membakar makanan B

Digunakan untuk mengadun semua jenis adunan A


untuk membuat kek, biskut dan roti

Mengisar pelbagai jenis makanan C

[3 markah]

38. Nyatakan garisan interaksi di bawah ini.

Simbol Maksud

Berguna tetapi berlebihan

Bermasalah

Berguna tetapi tidak mencukupi

[2 markah]
39. Rajah di bawah menunjukkan litar bergambar bagi satu gajet elektrik.

Berdasarkan gambarajah di atas lengkapkan jadual justifikasi di bawah dengan menulis komponen
yang berkaitan dengan justifikasi yang diberikan.

Komponen Justifikasi

Bateri Memberi sumber elektrik kepada gajet

Mentol Merupakan beban kepada gajet

Suis Berfungsi untuk membuka dan memuyuskan litar

[2 markah]

40. Suaikan komponen mekanikal yang betul berdasarkan pernyataan fungsi yang diberikan di bawah.

Fungsi Komponen Nama Komponen

Sebagai penghubung sesuatu komponen Rantai (chain)


bagi melengkap suatu system

Sebagai pengurang geseran bagi Pautan (linkage)


menggerakkan sesuatu komponen

Sebagai pengantara bagi penghantaran Gelongsor (slider)


kuasa antara dua gear

[2 markah]
BAHAGIAN C
[30 Markah]

4. Rajah di bawah menunjukkan litar bergambar untuk gajet elektrik.

Berdasarkan gambarajah di atas

(e) Namakan jenis litar di atas

Litar selari
[2 markah]

(f) Lengkapkan analisis bagi setiap parameter di bawah dengan melengkapkan jadual di bawah.

Parameter Analisis Formula


Rintangan Semakin bertambah laluan arus, jumlah Rj =
1
+
1
+
1
rintangan semakin berkurangan 𝑅1 𝑅2 𝑅2
Arus Arus yang mengalir di setiap laluan
bergantung kepada rintangan yang Ij = I₁ + I₂ + I₃
dilalui
Voltan Nilai voltan adalah sama pada setiap
laluan arus Vj = V₁ = V₂ = V₃
[3 markah]

(g) Nyatakan elemen komponen yang terdapat bagi gambarajah litar di atas dengan melengkapkan
jadual di bawah.

Komponen Elemen

Mentol Beban

Bateri Sumber

Suis Kawalan
[3 markah]
(h) Jika satu mentol terbakar, apakah kesannya kepada mentol yang lain ?

Mentol lain masih boleh menyala

[2 markah]
5. Rajah di bawah menunjukkan mesin jahit yang menggunakan system mekanikal.

Berdasarkan rajah di atas

(e) Nyatakan komponen mekanikal yang dilabelkan dengan X dan Y

X : Tali Sawat

Y: Takal

[2 markah]

(f) Nyatakan fungsi X dan Y

Fungsi X : Menghubungkan roda imbang kepada roda mesin jahit.

Fungsi Y : Menghasilkan gerakan untuk dipindahkan kepada roda mesin jahit.


[2 markah]

(g) Nyatakan komponen bagi system input, output dan proses dalam proses pada peralatan di atas

Sistem Komponen
Input Pergerakan kaki
Proses Takal dan tali sawat bergerak
Output Mesin jahit menjahit pakaian
[3 markah]

(h) Berikan 3 contoh peralatan yang menggunakan system mekanikal seperti di atas

Lif Mesin basuh Mesin gerudi meja

[3 markah]
6. Rajah di bawah menunjukkan dua system akuaponik

X Y
Berdasarkan gambarajah di atas ,

(e) Nyatakan jenis reka bentuk system akuaponik diatas

X : Sistem Raft (Rakit)

Y : Sistem NFT

[2 markah]

(f) Berdasarkan gambarajah di atas system akuaponik yang manakah tidak memerlukan media
penanaman

Sistem Y / Sistem NFT


[1 markah]

(g) Nyatakan kelebihan system akuaponik X dan Y

X Y

Hasil tinggi Tidak memerlukan banyak air

[4 markah]

(h) Berikan 3 unsur dalam system akuaponik berdasarkan fungsi yang diberikan.

Unsur Fungsi

Ikan Mengeluarkan sisa makanan yang mengandungi ammonia

Bakteria Menapis dan mengubah ammonia menjadi nitrat dan zat yang berfungsi
sebagai baja

Tanaman Menyerap air dan ammonia yang dibebaskan oleh ikan

[3 markah]

Anda mungkin juga menyukai