Anda di halaman 1dari 6

SJK(C) HUA MIN,SUNGAI KARANGAN ,

09410 PADANG SERAI,KEDAH DARUL AMAN.

“POST MORTEM ”PROGRAM TRANSISI

Nama Guru …………………………


Mata Pelajaran _PSV____________________________
Darjah :Tahun Satu
Minggu Ke :_Pertama_________________________

A. Masalah-masalah dan kelemahan-kelemahan


Murid-murid keliru dengan tatacara keluar kelas untuk pulang ke rumah.

B . Cara-cara /Kaedah-kaedah mengatasinya


Guru memberi arahan yang lebih jelas supaya murid dapat memahami tatacara keluar kelas untuk
pulang ke rumah.

C Tindakan susulan
Guru memberi arahan dan bimbingan kepada murid supaya murid dapat keluar kelas untuk
pulang ke rumah dengan teratur.

Tanda Tangan Guru:_______________________ Tarikh: __________________


SJK(C) HUA MIN,SUNGAI KARANGAN ,
09410 PADANG SERAI,KEDAH DARUL AMAN.

“POST MORTEM ”PROGRAM TRANSISI

Nama Guru …………………………


Mata Pelajaran _PSV____________________________
Darjah :Tahun Satu
Minggu Ke :_Kedua_________________________

A. Masalah-masalah dan kelemahan-kelemahan


1. Murid-murid keliru dengan tatacara memasuki tempat ibadat.

2. Murid tidak dapat bilang bilangan menggunakan Bahasa Inggeris/Cina.

B . Cara-cara /Kaedah-kaedah mengatasinya


Guru memberi arahan yang lebih jelas supaya murid dapat memahami tatacara memasuki tempat
ibadat.

C Tindakan susulan
Guru memberi arahan dan bimbingan kepada murid supaya murid dapat menguasai tatacara
memasuki tempat ibadat.
SJK(C) HUA MIN,SUNGAI KARANGAN ,
09410 PADANG SERAI,KEDAH DARUL AMAN.

“POST MORTEM ”PROGRAM TRANSISI

Nama Guru …………………………


Mata Pelajaran _PSV____________________________
Darjah :Tahun Satu
Minggu Ke :_Ketiga_________________________

A. Masalah-masalah dan kelemahan-kelemahan


Murid tidak tahu memilih warna yang sesuai untuk mewarna

B . Cara-cara /Kaedah-kaedah mengatasinya


Guru memberi contoh dan memberi tunjuk ajar.

C Tindakan susulan
Guru memberi bimbingan kepada murid yang tidak mewarna dengan warna yang sesuai.

Tanda Tangan Guru:_______________________ Tarikh: __________________


SJK(C) HUA MIN,SUNGAI KARANGAN ,
09410 PADANG SERAI,KEDAH DARUL AMAN.

“POST MORTEM ”PROGRAM TRANSISI

Nama Guru …
Mata Pelajaran _Bahasa Inggeris__
Darjah :Tahun Satu
Minggu Ke :_Pertama__

A. Masalah-masalah dan kelemahan-kelemahan


Murid tidak tahu menulis atas buku latihan empat garisan dengan cara yang betul.

B . Cara-cara /Kaedah-kaedah mengatasinya


Guru memberi demonstrasi untuk mengguna buku latihan empat garisan.

C Tindakan susulan
Murid-murid diberi galakan dan pujian apabila dapat menulis atas buku latihan empat garisan
dengan cara yang betul.

Tanda Tangan Guru:_______________________ Tarikh: __________________


SJK(C) HUA MIN,SUNGAI KARANGAN ,
09410 PADANG SERAI,KEDAH DARUL AMAN.

“POST MORTEM ”PROGRAM TRANSISI

Nama Guru
Mata Pelajaran _Bahasa Inggeris__
Darjah :Tahun Satu
Minggu Ke :_Kedua__

A. Masalah-masalah dan kelemahan-kelemahan


Murid tidak dapat mengenali alphabet A-Z

B . Cara-cara /Kaedah-kaedah mengatasinya


Guru memaparkan video mengajar murid menyanyi sambil mengingat alphabet A-Z

C Tindakan susulan
Murid-murid diberi galakan dan pujian apabila dapat mingingat alphabet A-Z

Tanda Tangan Guru:_______________________ Tarikh: __________________


SJK(C) HUA MIN,SUNGAI KARANGAN ,
09410 PADANG SERAI,KEDAH DARUL AMAN.

“POST MORTEM ”PROGRAM TRANSISI

Nama Guru …
Mata Pelajaran _Bahasa Inggeris__
Darjah :Tahun Satu
Minggu Ke :_Ketiga

A. Masalah-masalah dan kelemahan-kelemahan


1. Murid tidak dapat mengeluar bunyi phonics dengan betul

2. Murid tidak tahu menghantar buku latihan dalam kumpulan.

B . Cara-cara /Kaedah-kaedah mengatasinya


1. Guru memaparkan video mengajar murid mengeluar bunyi phonics dengan betul

2. Guru mengajar murid menghantar buku latihan dalam kumpulan

C Tindakan susulan
Murid-murid digalak menghantar buku kepada ketua kumpulan

Tanda Tangan Guru:_______________________ Tarikh: __________________