Anda di halaman 1dari 9

Buku Pengurusan HEM 2014

PENGENALAN :

Perancangan ini bertujuan untuk memastikan kemudahan Skim Pinjaman Buku Teks digunakan
dengan sebaik mungkin dan memberi manfaat sepenuhnya kepada semua murid.

VISI :

Sekolah Rendah Arab JAIM Jelatang Cemerlang 2014

MISI :

Melaksanakan agenda Kementerian Pelajaran Malaysia bersesuaian dengan peringkat sekolah kepada
semua murid bagi menghasilkan kecemerlangan dalam bidang kurikulum dan kokurikulum untuk
membentuk insan yang berkampuan dalam menghadapi segala cabaran.

MATLAMAT :

 Memastikan semua murid mendapat bekalan buku teks secukupnya.


 Memastikan semua murid menjaga dan menghargai buku-buku pinjaman masing-masing.
 Memberi pendedahan ilmu pengetahuan kepada murid selaras dengan usia mereka.

OBJEKTIF :

 Untuk meringankan beban kewangan yang ditanggung oleh ibu bapa atau penjaga.
 Untuk memastikan tiada murid tercicir dalam pelajaran.
 Untuk memudahkan proses pengajaran dan pembelajaran.
 Untuk memastikan matlamat murid mengusai 3M berjaya.

SASARAN :

Semua murid.

JANGKA MASA :

Sepanjang tahun.

67
Buku Pengurusan HEM 2014

Pengerusi :Pn. Khadijah Binti Md Noor (Guru Besar)


Naib Pengerusi :En. Azahri B. Ahmad (PK HEM)
Setiausaha :Pn. Noor Afni Binti Roslan
Pen. Setiausaha 1 :Pn. Nor Amirah Binti Abd Rahman
Pen. Setiausaha 2 :En. Mahthir Bin Abd. Halim
AJK :
:
:
:
:
:
:
:

Senarai Tugas :

*MENYEDIAKAN BUKU PENGURUSAN SPBT


1. Menyelaras hal-hal pengeluaran, pengambilan, pengagihan, dan hapuskira buku-buku
bantuan.

2. Mengurus kutipan data-data, mengawal buku-buku stok dan mengawal buku-buku bantuan.

3. Bertanggungjawab mengadakan pemeriksaan dengan kerjasama pengawas dan guru-guru


serta berhak menuntut gantirugi kepada murid yang merosakkan buku SPBT.

4. Mengedarkan borang permohonan SPBT kepada murid dan boring yang sudah lengkap
dikumpul oleh guru kelas seterusnya diserahkan kepada guru SPBT.

5. Mengadakan mesyuarat yang dipengerusikan oleh Guru Besar/GPK HEM bagi menentukan
murid-murid yang layak mendapat bantuan bagi tahun semasa.

6. Mengedarkan senarai nama murid yang layak dan gagal kepada guru kelas.

7. Membuat pesanan buku :


- pada pertengahan tahun ke Biro Buku Teks

68
Buku Pengurusan HEM 2014

- mencadangkan pertukaran buku pada awal tahun (jika perlu)


- membuat anggaran yang tepat untuk tahun berikutnya
- Mengisi borang maklumat berkomputer dan menghantar mengikut jadual
-
8. Pengedaran :
- mengedarkan buku teks
- menentukan tarikh pengedaran
- mengesan kelancaran pengedaran
- mendapatkan borang daripada murid yang baru masuk/ bertukar sekolah
- mengedarkan buku kepada murid-murid yang baru masuk
- memastikan borang SPBT telah dihantar ke sekolah pelajar yang bertukar
- memastikan guru kelas telah mengagihkan buku pinjaman kepada semua murid yang
layak
- memastikan guru kelas telah melengkapkan borang pinjaman SPBT/Borang G
mengikut jadual

9. Pengurusan Rekod dan Dokumen :


- menyelenggarakan fail yang kemaskini mengikut jenis
- rekod buku stok yang kemaskini (mengikut kelas)
- senarai tugas guru – pengedaran/pengumpulan
- menyimpan rekod, hapus kira, rosak atau hilang

10. Pengurusan Keselamatan Buku :


- memastikan ada bilik khas SPBT (BOSS)
- mengurus bilik SPBT
- membuat peraturan penggunaan bilik SPBT
- peraturan mengedarkan ke sekolah lain
- memastikan pelajar membalut buku SPBT dengan plastik

11. Pengurusan Pemulangan Buku :


- menentukan tarikh pemulangan mengikut kelas
- menyediakan senarai nama guru bertugas mengikut tarikh/kelas
- melaporkan kepada Guru Besar/Penolong Kanan HEM tentang proses pemulangan :
 peratus dan jumlah rosak/hilang
 guru bertugas
 hapus kira
 kekurangan/lebihan

12. Pengurusan Stok dan Inventori :


- surat-menyurat kepada Biro Buku Teks dan Jabatan Pelajaran Negeri
- menyimpan invois, bil dan pengesahannya
- melengkapkan buku stok dan menyimpan dokumen dengan teratur dan selamat
- mengemaskini inventori SPBT
- mengisi borang maklumat kekurangan/lebihan buku ke PPD

13. Cadangan Buku Bacaan Tambahan :


- mendapatkan maklumat daripada Ketua Panitia/Guru Kanan Mata Pelajaran
- Merekodkan dan menyimpan buku-buku bacaan tambahan
- Memaklumkan kepada Guru Besar/Penolong Kanan HEM

69
Buku Pengurusan HEM 2014

14. Menyediakan senarai buku teks bagi setiap kelas untuk disedarkan kepada pelajar yang tidak
mendapat pinjaman buku teks (jika perlu).

15. Mengadakan mesyuarat AJK sekurang-kurangnya 3 kali setahun.

70
Buku Pengurusan HEM 2014

PENGERUSI
PN. KHADIJAH BINTI MD NOR

NAIB PENGERUSI
EN. AZAHRI BIN AHMAD

SETIAUSAHA
PN. NOOR AFNI BINTI ROSLAN

PEN. SETIAUSAHA 1 PEN. SETIAUSAHA 2


PN. NORSHIHANA BINTI HAMZAH EN. MAHTHIR BIN AB. HALIM

AJK

GURU KELAS

71
Buku Pengurusan HEM 2014

PELAN TINDAKAN/AKTIVITI :

DIS
AKTIVITI JAN FEB MAC APR MEI JUN JUL OGS SEP OKT NOV DIS
13
BIL
1 Mesyuarat AJK SPBT

2 Mengedarkan buku teks kepada murid

3 Pemulangan buku teks


Mengemaskini maklumat SPBT dalam buku
4
stok dan fail
5 Menghadiri Taklimat keperluan buku teks

6 Membuat pemeriksaan terhadap buku teks

7 Membuat hapus kira dan pelupusan


Menerima bekalan buku teks SPBT daripada
8
penerbit/pengedar
Memproses buku yang diterima dan
9
memasukkan ke dalam buku stok
10 Membaik pulih terhadap buku rosak

11 Mesyuarat Kelab SPBT Sekolah


Meningkatkan keceriaan
12
BOSS

72
Buku Pengurusan HEM 2014

CARTA GANT :

DIS 12/
BIL AKTIVITI JAN FEB MAC APR MEI JUN JUL OGS SEP OKT NOV
13

1 Mesyuarat AJK

Mengedarkan buku
2
teks kepada murid

Pemulangan buku
3
teks
Mengemaskini
maklumat SPBT
4
dalam buku stok dan
fail

Menghadiri taklimat
5
keperluan buku teks

Membuat
pemeriksaan
6
terhadap buku teks

Membuat hapuskira
7 dan pelupusan

8 Menerima bekalan
buku teks SPBT

73
Buku Pengurusan HEM 2014

daripada penerbit /
pengedar

Memproses buku
yang diterima dan
9
memasukkan ke
dalam buku stok
Membaik pulih
10 terhadap buku rosak

Mesyuarat Kelab
11 SPBT

Meningkatkan
12 keceriaan BOSS

74
Buku Pengurusan SPBT 2013

PENILAIAN

 Guru Besar
 GPK HEM

SUMBER KOS

 Tiada

ANGGARAN KOS

 RM

ANGGARAN PERBELANJAAN :

BIL AKTIVITI KOS (RM)


1.
2.
3.
4.
JUMLAH PERBELANJAAN

75

Anda mungkin juga menyukai