Anda di halaman 1dari 7

Buku Pengurusan HEM 2014

PENGENALAN :

Aplikasi SMM versi 4 adalah sinambungan dari Aplikasi SMM versi 3.02 yang digunakan di sekolah-
sekolah. Terdapat beberapa penambahbaikan yang telah dikenalpasti dan dimasukkan ke dalam
aplikasi ini. Hampir semua maklumat yang ada dalam aplikasi SMM versi 3.02 dan aplikasi BMM dapat
dipindahkan ke dalam Aplikasi SMM versi 4. Beberapa medan baru telah ditambah atas permintaan
dan keperluan Bahagian-Bahagian Kementerian Pelajaran Malaysia serta agensi yang menggunakan
data SMM sebagai asas rujukan. Aplikasi SMM versi 4 merangkumi SMM, BMM, Modul DO dan
Laporan Kokurikulum dalam satu aplikasi bagi memudahkan kerja-kerja kemaskini data, mengelak
kerja berulang dan membolehkan semua data sekolah digabung ke peringkat PPD dan peringkat JPN.
Kini aplikasi ini telah dikemaskini lagi dengan penggunaan versi 4.02.

VISI :

Sekolah Rendah Arab JAIM Jelatang Cemerlang 2014

MISI :

Melaksanakan agenda Kementerian Pelajaran Malaysia bersesuaian dengan peringkat sekolah kepada
semua murid bagi menghasilkan kecemerlangan dalam bidang kurikulum dan kokurikulum untuk
membentuk insan yang berkampuan dalam menghadapi segala cabaran.

OBJEKTIF :

1. Dapat mewujudkan satu jaringan bermaklumat bagi menyokong, membantu dan memudahkan
segala keperluan guru dan murid di sekolah.
2. Pihak Pengurusan Pendidikan dapat mengesan lebih awal masalah dan kekurangan yang
dihadapi murid dari aspek keperluan pendidikan, kesihatan, kokurikulum dan bantuan
persekolahan supaya Dasar Pendidikan Wajib dan Pendemokrasian Pendidikan untuk semua
dapat dilaksanakan dengan berkesan.
3. Dapat menyalurkan bantuan secara tepat, cepat dan terurus serta dapat mengurangkan beban
tugas guru, ibu bapa dan penjaga dengan hanya perlu mengisi satu Borang Bantuan Murid ( BMM ).
4. Sistem ini juga dapat memperkemas dan memperjelaskan dasar sedia ada yang dilaksanakan
oleh KPM yang akan menjadi nilai tambah bagi meningkatkan lagi mutu perkhidmatan warga
pendidik seperti yang termaktub di dalam Pelan Induk Pembangunan Pendidikan (PIPP) 2006 –
2010.

SASARAN :

Sistem Maklumat Murid ( SMM ) ini disasarkan kepada semua murid sekolah ini bagi memudahkan
pengesanan dan pengurusan perolehan data murid.

JANGKA MASA :

39
Buku Pengurusan HEM 2014

Sistem ini diaplikasikan sepanjang tahun.

STRATEGI :

 Mengemaskini data-data yang sedia ada dari semasa ke semasa dan memasukkan data-data
pelajar baru.
 Guru data mengumpul data-data yang telah dikemaskini oleh guru kelas dan
menggabungkannya.
 Guru data, guru SMM bersama GPK HEM menyemak data-data yang telah dikumpul.
 Guru data dan GPK HEM membantu guru kelas yang mempunyai masalah ketika
melengkapkan data.

40
Buku Pengurusan HEM 2014

Pengerusi : Pn. Khadijah Binti Md Nor (Guru Besar)


Naib Pengerusi : En. Azahri Bin Ahmad (PK HEM)
Setiausaha : Norliza Binti Mahamud
AJK : En. Mohd. Sharif Bin Mohd. Ali
: 1K –
: 1S –
: 2K –
: 2S –
: 3K –
: 3S –
: 4K –
: 4S –
: 5K –
: 5S –
: 6K –
: 6S –

SENARAI TUGAS :

1. Mengemaskini data murid dari semasa kesemasa.

2. Guru Kelas menghantar data yang telah siap dan lengkap kepada Guru Data untuk digabungkan
dan disemak.

3. Mengumpul dan melengkapkan data berdasarkan data mentah yang diperoleh dari ibu bapa /
penjaga dalam aplikasi data SMM terutama Tahun 1.

4. Menyimpan rekod inventori jumlah murid (data mentah).

5. Menghantar disket yang mengandungi maklumat murid yang lengkap ke PPD pada 31 Januari dan
Jun setiap tahun atau bila-bila apabila dikehendaki.

6. Mengadakan Mesyuarat AJK sekurang-kurangnya 3 kali setahun.

41
Buku Pengurusan HEM 2014

PENGERUSI
PN. KHADIJAH BINTI MD NOR

NAIB PENGERUSI
EN. AZAHRI BIN AHMAD

SETIAUSAHA
NORLIZA BINTI MAHAMUD

AJK

En. Mohd. Sharif Bin Mohd. Ali


1K –
1S –
2K –
2S –
3K –
3S –
4K –
4S –
5K –
5S –
6K –
6S –

42
Buku Pengurusan HEM 2014

PELAN TINDAKAN/AKTIVITI :

DIS
BIL AKTIVITI JAN FEB MAC APR MEI JUN JUL OGS SEP OKT NOV
13

1 Mesyuarat AJK SMM

2 Pengantaran Data SMM ke PPD/JU SMM Negeri

43
Buku Pengurusan HEM 2014

CARTA GANTT :

BIL AKTIVITI DIS 12 JAN FEB MAC APR MEI JUN JUL OGS SEP OKT NOV

1 Mesyuarat AJK

Hantar ke guru
2
data

Hantar ke
3 PPD/JU SMM
Negeri

44
Buku Pengurusan HEM 2014

PENILAIAN

 Guru Besar
 GPK HEM
 PPD
 JPN

SUMBER KOS

 Tiada

ANGGARAN KOS

 Tiada

45

Anda mungkin juga menyukai