Anda di halaman 1dari 2

RANCANGAN PEMBELAJARAN HARIAN TS25

MATA
KIMIA MINGGU 1
PELAJARAN
KELAS 5 Cerdas MASA 0800-0830
TARIKH 3 Januari 2018 HARI Khamis
BIDANG : Manusia & Kepelbagaian benda hidup
Tajuk : Mikroorganisma & kesannya ke atas benda hidup
KOD 1.1.1 : Menyenaraikan pelbagai
KOD STANDARD 1.1 Memahami pengelasan STANDARD
jenis mikroorganisma
KANDUNGAN mikroorganisma PEMBELAJAR
AN
1. Menyatakan 5 ciri ciri bagi 5
Diakhir pdp, murid akan dapat : jenis mikroorganisma
OBJEKTIF Mengenal pasti jenis jenis KRITERIA sebanyak
PEMBELAJARAN mikroorganisma dengan tepat dan KEJAYAAN 2. melukis 5 jenis
terperinci mikroorganisma

STRATEGI PEMBELAJARAN & PENGAJARAN

AKTIVITI
PERMULAAN 1. Tayangan video pelbagai jenis mikroorganisma

2. Sesi soal jawab mengenai video

1. Pelajar dibahagikan kepada 5 kumpulan berdasarkan 5 jenis mikroorganisma

2. Kerja kumpulan :

2.1 Setiap kumpulan membincangkan ciri-ciri mikroorganisma berdasarkan


rupabentuk, saiz, nutrisi, cara pembiakan dan habitat dengan merujuk buku
teks
AKTIVITI UTAMA
2.2 Murid menggunakan peta Ithink yang sesuai

2.3 Pelajar membuat pembentangan tentang hasil perbincangan dalam


kumpulan.
2.4 Guru merumus pelajaran hari ini dan menerapkan nilai murni dan
bertanyakan soalan kepada murid mengenai kemahiran yang dilakukan hari
ini.

AKTIVITI 3. Menjawab soalan yang disediakan oleh guru bagi mendapatkan maklum balas dari
PENUTUP murid.
PEMBELAJARAN
ALAF 21  Three Stray,
v P. Koperatif v Peta I-Think One Stay
v Round Table  Pembentanga
 Role  Lain – lain :
PBL  Think, Pair –
Play/Main n Hasil _______________________________
Share
 P. Masteri v Hot Seat Peranan Sendiri
v Gallery walk  Deklamasi
 Inkuiri Pen. Sajak/Nyanyi
 PM. an
Masalah
1
Buku teks Internet  Radio / TV  Lain-lain :
BAHAN BANTU ________________________
 Kad manila  Eksperimen  Bola
BELAJAR (BBB) __________________________________
 Powerpoint Gambar /cerita  Field Marker _________________________________

KECERDASAN Interpersonal  Muzikal  Kinestatik  Naturalis


PELBAGAI  Intrapersonal  Verbal Linguistik  Logik Matematik  Visual Ruang

ELEMEN
MERENTASI Kreativiti & Inovasi  TMK  Keusahawanan
KURIKULUM
(EMK)

 Membuat  Membuat
Membanding
KEMAHIRAN  Menghubungkait Inferens Keputusan
beza
Menginterpretasi  Membuat Membuat
BERFIKIR Mengkategori
 Mencipta Analogi Ramalan Rumusan
 Menjana Idea Mentafsir  Menilai

Hasil
PENILAIAN Lembaran Kerja Pembentangan  Lisan
 Pemerhatian Tugasan individu /  folio  Lain – lain :
PENGAJARAN &  Kuiz  Perbincangan ____________________
PEMBELAJARAN kumpulan
 Projek  Senarai semak
 Ujian

 Pemikiran Kritikal
Komunikasi
 Kreativiti dan
ELEMEN 6K Kolaboratif
inovatif
 Karektor
 Kebangsaan

 _____/____ orang murid dapat menguasai objektif pembelajaran dan diberi


latihan pengayaan / pengukuhan.
 ____/____ orang murid tidak menguasai objektif pembelajaran dan diberi
latihan pemulihan
 Mesyuarat /
 Cuti Rehat / Cuti
REFLEKSI Kursus
Sakit
Aktiviti pengajaran &  Program
 Cuti Bencana /
pembelajaran ditangguhkan Sekolah
kerana …. Cuti Khas
 Mengiringi
 Cuti Peristiwa /
Murid Keluar
Cuti
 Aktiviti Luar
Aktiviti PdP dibawa ke :

PEMULIHAN
KERJA SUSULAN
UNTUK MURID
PENGAYAAN