Anda di halaman 1dari 14

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN PRNDIDIKAN KESENIAN (SENI MUZIK) TAHUN 3 2020

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN PENDIDIKAN KESENIAN (SENI MUZIK) TAHUN 3

SEMESTER PERTAMA
MINGGU UNIT / TAJUK / STANDARD KANDUNGAN /
OBJEKTIF CATATAN
TARIKH BIDANG STANDARD PEMBELAJARAN
UNIT 1 : TUT TUT 2.2 Kemahiran Seni Muzik Pada akhir pembelajaran, murid dapat EMK
KERETA API menyanyi dengan teknik pernafasan dan pic Bahasa
yang betul. KBAT :
2.2.1 Bernyanyi dengan
Minggu TARIK DAN HEMBUS/ Mengaplikasi
teknik pernafasan yang betul.
1 IKUT TEMPO
BBM
2.2.2 Bernyanyi dengan pic
Audio 1-7, Skor lagu
yang betul
BT m/s 10-11
EMK
UNIT 1 : TUT TUT 2.2 Kemahiran Seni Muzik Pada akhir pembelajaran, murid dapat Kreativiti dan Inovasi
KERETA API memainkan alat perkusi mengikut tempo. KBAT
Minggu 2.2.4 Memainkan alat perkusi Mengaplikasi
2
TARIK DAN HEMBUS/ mengikut tempo.
IKUT TEMPO BBM
Audio 5,8, BT m/s 12

EMK
UNIT 1 : TUT TUT 2.2 Kemahiran Seni Muzik Pada akhir pembelajaran, murid dapat Kreativiti dan inovasi
Minggu KBAT
KERETA API membuat pergerakan berdasarkan tempo.
3 2.2.7 Membuat pergerakan Mengaplikasi
BERGERAK IKUT berdasarkan tempo
BBM
TEMPO
Audio 8, BT m/s 13

Rozayus Academy | https://rphpak21sekolahrendah.avana.asia Page 1


RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN PRNDIDIKAN KESENIAN (SENI MUZIK) TAHUN 3 2020

MINGGU UNIT / TAJUK / STANDARD KANDUNGAN /


OBJEKTIF CATATAN
TARIKH BIDANG STANDARD PEMBELAJARAN

EMK
UNIT 2 : MALAYSIA 2.2 Kemahiran Seni Muzik Pada akhir pembelajaran, murid dapat Bahasa, Nilai murni
KITA menyanyi dengan pic yang betul dan mengikut
Minggu 2.2.2 Bernyanyi dengan pic tempo. KBAT
4 yang betul. Mengaplikasi
KITA SATU KELUARGA
/ AJUK SAYA 2.2.3 Bernyanyi mengikut BBM
tempo Audio 9-14
BT m/s 18

UNIT 2 : MALAYSIA EMK


2.2.6 Membuat pergerakan Pada akhir pembelajaran, murid dapat Nilai murni
KITA berdasarkan corak irama dari membuat pergerakan berdasarkan corak irama
muzik yang didengar. dari muzik didengar. KBAT
Minggu Mengaplikasi
5
KITA SATU KELUARGA
/ PERGERAKAN BBM
Audio 15
BT m/s 20

EMK
UNIT 2 : MALAYSIA 2.2.6 Membuat pergerakan Pada akhir pembelajaran, murid dapat Nilai murni
KITA berdasarkan corak irama dari membuat pergerakan berdasarkan corak irama
Minggu muzik yang didengar. dari muzik didengar. KBAT
6 Mengaplikasi
KITA SATU KELUARGA
/ PERGERAKAN BBM
Audio 15
BT m/s 20

Rozayus Academy | https://rphpak21sekolahrendah.avana.asia Page 2


RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN PRNDIDIKAN KESENIAN (SENI MUZIK) TAHUN 3 2020

MINGGU UNIT / TAJUK / STANDARD KANDUNGAN /


OBJEKTIF CATATAN
TARIKH BIDANG STANDARD PEMBELAJARAN

EMK
UNIT 2 : MALAYSIA 2.2.6 Membuat pergerakan Pada akhir pembelajaran, murid dapat Nilai murni
KITA berdasarkan corak irama dari membuat pergerakan berdasarkan corak irama
Minggu muzik yang didengar. dari muzik didengar. KBAT
7 Mengaplikasi
KITA SATU KELUARGA
/ PERGERAKAN BBM
Audio 15
BT m/s 20

UNIT 3 : TEPUK 2.2 Kemahiran Seni Muzik Pada akhir pembelajaran, murid dapat EMK
AMAI—AMAI memainkan alat perkusi mengikut corak irama Keusahawanan
Minggu 2.2.5 Memainkan alat perkusi berdasarkan skor ikon yang mewakili nilai not.
8 KBAT
mengikut corak irama Mengaplikasi
berdasar- kan skor ikon yang
mewakili nilai not BBM
Audio 21-23
BT m/s 27

3.2 Menghasilkan idea muzikal


Pada akhir pembelajaran, murid dapat EMK
UNIT 3 : PUTAR— kreatif Kreativiti dan inovasi
PUTAR RODA CIPTAAN mempersembahkan hasil ciptaan.
Minggu KBAT
9 3.2.2 Mencipta corak irama Mencipta
mu- dah mengunakan ikon
mewakili nilai not semibref, BBM
minim, krocet Audio 24-25
3.2.3 Mempersembahkan BT m/s 28-29
hasil ciptaan

Rozayus Academy | https://rphpak21sekolahrendah.avana.asia Page 3


RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN PRNDIDIKAN KESENIAN (SENI MUZIK) TAHUN 3 2020

MINGGU UNIT / TAJUK / STANDARD KANDUNGAN /


OBJEKTIF CATATAN
TARIKH BIDANG STANDARD PEMBELAJARAN

Minggu UNIT 4 : SERANGGA 1.2 BAHASA MUZIK Pada akhir pembelajaran, murid dapat EMK
10 Kelestarian AlamSekitar
COMEL menyanyikan lagu dengan pic yang betul.
1.2.1 Mengenal dan KBAT
TEKSTUR MUZIK Menganalisis
membezakan tekstur tebal dan Mengaplikasi
nipis.
1.2.3 Mengaplikasikan pemaha- BBM
man tekstur tebal dan nipis Audio 30-38
BT m/s 36-37
dalam aktiviti muzik.

Minggu UNIT 4 : SERANGGA 3.2 MENGHASILKAN IDEA Pada akhir pembelajaran, murid dapat EMK
Kelestarian AlamSekitar
11 COMEL MUZIKAL KREATIF memainkan ciptaan secara bergilir-gilir
KBAT
GIGIH SI LABAH-LABAH Menilai
3.2.1 Menghasilkan kesan bunyi
untuk mengiringi BBM
persembahan. Audio 36-38
3.2.3 Mempersembahkan hasil BT m/s 38
ciptaan.

CUTI PERTENGAHAN PENGGAL 1


(KUMPULAN A: 13.03.2020 - 21.03.2020, KUMPULAN B: 14.03.2020 - 22.03.2020)

Rozayus Academy | https://rphpak21sekolahrendah.avana.asia Page 4


RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN PRNDIDIKAN KESENIAN (SENI MUZIK) TAHUN 3 2020

MINGGU UNIT / TAJUK / STANDARD KANDUNGAN /


OBJEKTIF CATATAN
TARIKH BIDANG STANDARD PEMBELAJARAN
4.2 PENGHAYATAN KARYA
Minggu UNIT 4 : MUZIK JAZ MUZIK Pada akhir pembelajaran, murid dapat EMK
12 Kelestarian alam sekitar
membuat ulasan terhadap muzik popular yang
4.2.1 Membuat ulasan didengari. KBAT
Menilai
terhadap muzik popular yang
didengar dari aspek:
BBM
(i) jenis muzik. Muzik Jaz
(ii) masyarakat yang BT m/s 39
mengamal- kan muzik tersebut.
2.2 KEMAHIRAN SENI MUZIK
Minggu UNIT 5 : PAHLAWAN Pada akhir pembelajaran, murid dapat EMK
13 Patriotisme
KECIL 2.2.2 Bernyanyi dengan pic menyanyi dengan pic yang betul.
yang betul. KBAT
PEMANASAN SUARA / Mengaplikasi
PARANG ILANG 2.2.8 Merancang pergerakan
BBM
berdasarkan muzik yang Audio 41-45
didengar: BT m/s 44-45
(ii) tempo
Minggu
14 UNIT 5 : PAHLAWAN 2.2 KEMAHIRAN SENI MUZIK Pada akhir pembelajaran, murid dapat EMK
Patriotisme
KECIL menyanyi dengan pic yang betul.
2.2.2 Bernyanyi dengan pic KBAT
PEMANASAN SUARA / yang betul. Mengaplikasi
PARANG ILANG
BBM
2.2.8 Merancang pergerakan Audio 41-45
berdasarkan muzik yang BT m/s 44-45
didengar: (ii) tempo

Rozayus Academy | https://rphpak21sekolahrendah.avana.asia Page 5


RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN PRNDIDIKAN KESENIAN (SENI MUZIK) TAHUN 3 2020

MINGGU UNIT / TAJUK / STANDARD KANDUNGAN /


OBJEKTIF CATATAN
TARIKH BIDANG STANDARD PEMBELAJARAN

Minggu UNIT 5 : PAHLAWAN 2.2 KEMAHIRAN SENI MUZIK Pada akhir pembelajaran, murid dapat EMK
15 Patriotisme
KECIL merancang pergerakan berdasarkan muzik
2.2.8 Merancang pergerakan yang didengar. KBAT
PEMANASAN SUARA / berdasarkan muzik yang Mengaplikasi
PARANG ILANG didengar:
BBM
(i) corak irama lagu. Audio 46-47
(ii) tempo BT m/s 46-47

Minggu Projek Kesenian


16-17 (3.3-3.3.1, 3.3.6)
• Pra Persediaan Persembahan Seni
 Membuat persembahan kumpulan. . Menggunakan kreativiti dalam merancang persembahan seni
- merancang dan membuat persediaan - latihan persembahan (Nyanyian)

Projek Kesenian
Minggu  Aplikasi Pengetahuan dan Kemahiran Muzik
18-19  Menggunakan kreativiti dalam merancang persembahan seni - merancang dan membuat persediaan

Projek Kesenian
Minggu  Pameran Dan Persembahan Seni
20  latihan persembahan – persembahan
CUTI PENGGAL 1
(KUMPULAN A: 22.05.2020 - 06.06.2020, KUMPULAN B: 23.05.2020 - 07.06.2020)
CUTI HARI RAYA AIDILFITRI
24-25.05.2020

Rozayus Academy | https://rphpak21sekolahrendah.avana.asia Page 6


RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN PRNDIDIKAN KESENIAN (SENI MUZIK) TAHUN 3 2020

SEMESTER KEDUA

MINGGU STANDARD KANDUNGAN /


UNIT / TAJUK / BIDANG OBJEKTIF CATATAN
TARIKH STANDARD PEMBELAJARAN
1.2 BAHASA MUZIK EMK
Minggu UNIT 6 : 2.2 KEMAHIRAN SENII MUZIK Pada akhir pembelajaran, murid dapat Bahasa
BELON UDARA TINGGI memainkan rekoder mengikut tempo dengan
21 1.2.2 Membaca not pada baluk: KBAT
DI LANGIT ton yang baik.
(i) not G, A dan B. Mengaplikasi
KENALI REKODER (ii) menggunakan jenis not .
( semibref, minim, krocet) BBM:
Audio 48-49
BT m/s 54-55
2.2.9 Mengenal dan
memahami:
(i) bahagian rekoder.
(iii) penjarian asas rekoder

2.2.10 Memainkan rekoder


mengikut tempo dengan ton
yang baik: (i)-(vi)
EMK
Minggu UNIT 6 : 2.2 KEMAHIRAN SENII MUZIK Pada akhir pembelajaran, murid dapat Bahasa
BELON UDARA TINGGI memainkan rekoder mengikut tempo dengan
22 2.2.10 Memainkan rekoder KBAT
DI LANGIT ton yang baik.
- Mengaplikasi
mengikut tempo dengan ton
23
KENALI REKODER yang baik: (i)-(vi)
BBM:
Audio 50-53
BT m/s 56-57

Rozayus Academy | https://rphpak21sekolahrendah.avana.asia Page 7


RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN PRNDIDIKAN KESENIAN (SENI MUZIK) TAHUN 3 2020

MINGGU STANDARD KANDUNGAN /


UNIT / TAJUK / BIDANG OBJEKTIF CATATAN
TARIKH STANDARD PEMBELAJARAN

Minggu 2.2 KEMAHIRAN SENII MUZIK Pada akhir pembelajaran, murid dapat EMK
Kelestarian alam
UNIT 7 : OH , menyanyi dengan pic yang betul.
24 sekitar
2.2.2 Bernyanyi dengan pic
BERWARNA - WARNI KBAT
yang betul. Mencipta

AJUK SAYA BBM


Audio 54-57
BT m/s 63
3.2 Menghasilkan idea muzikal
Minggu EMK
kreatif. Pada akhir pembelajaran, murid dapat Kreativiti dan Inovasi
UNIT 7 : mencipta corak irama mudah mengunakan
25 KBAT
3.2.2 Mencipta corak irama ikon.
Mencipta
IRAMA BINGO mudah mengunakan ikon
mewakili nilai not semibref, BBM
Audio 58
minim, krocet BT m/s 64-65
1.2.4 Mengaplikasikan pen-
Minggu getahuan notasi muzik dalam Pada akhir pembelajaran, murid dapat EMK
UNIT 8 : aktiviti permainan rekoder. memainkan rekoder dengan mengaplikasikan Nilai murni
26 CANTIK BERCAHAYA pembacaan skor muzik.
KBAT
2.2.9 Mengenal dan Mengaplikasi
SAYANGI REKODER Memahami
(ii) Cara menjaga rekoder BBM
Audio 59-63
BT m/s 70-71
2.2.11 Memainkan rekoder
dengan mengaplikasikan
pembacaan skor muzik.

Rozayus Academy | https://rphpak21sekolahrendah.avana.asia Page 8


RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN PRNDIDIKAN KESENIAN (SENI MUZIK) TAHUN 3 2020

MINGGU STANDARD KANDUNGAN /


UNIT / TAJUK / BIDANG OBJEKTIF CATATAN
TARIKH STANDARD PEMBELAJARAN
2.2.5 Memainkan alat perkusi
Minggu mengikut corak irama Pada akhir pembelajaran, murid dapat EMK
berdasarkan skor ikon yang Nilai murni
27 UNIT 8 : mencipta corak irama mudah menggunakan Kreativiti dan Inovasi
CANTIK BERCAHAYA mewakili nilai not semibref,
ikon mewakili nilai not semibref, minim, krocet.
minim,krocet KBAT
PERKUSI GUBAHANKU / 3.2.2 Mencipta corak irama Mencipta

SELAMAT MALAM mudah menggunakan ikon


mewakili nilai not semibref, BBM
Audio 61-63
minim, krocet BT m/s 72-73
3.3.7 Membuat persembahan
muzik

CUTI PERTENGAHAN PENGGAL 2


(KUMPULAN A: 24.07.2020 - 01.08.2020, KUMPULAN B: 25.07.2020 - 02.08.2020)
CUTI HARI RAYA AIDILADHA
31.07.2020 – 01.8.2020
2.2.5 Memainkan alat perkusi
Minggu EMK
mengikut corak irama Pada akhir pembelajaran, murid dapat Nilai murni
berdasarkan skor ikon yang mencipta corak irama mudah menggunakan Kreativiti dan Inovasi
28 UNIT 8 :
mewakili nilai not semibref,
CANTIK BERCAHAYA ikon mewakili nilai not semibref, minim, krocet. KBAT
minim,krocet
Mencipta
3.2.2 Mencipta corak irama
PERKUSI GUBAHANKU /
mudah menggunakan ikon
SELAMAT MALAM BBM
mewakili nilai not semibref, Audio 61-63
minim, krocet BT m/s 72-73
3.3.7 Membuat persembahan
muzik

Rozayus Academy | https://rphpak21sekolahrendah.avana.asia Page 9


RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN PRNDIDIKAN KESENIAN (SENI MUZIK) TAHUN 3 2020

MINGGU STANDARD KANDUNGAN /


UNIT / TAJUK / BIDANG OBJEKTIF CATATAN
TARIKH STANDARD PEMBELAJARAN

Minggu EMK
2.2.2 Bernyanyi dengan pic Pada akhir pembelajaran, murid dapat Nilai murni
UNIT 9 : BONEKA yang betul. menyanyi lagu dengan pic yang betul.
29 MENARI MENCUIT HATI KBAT
2.2.3 Bernyanyi mengikut Mencpta
NYANYI SEPERTI AKU tempo.
/ BONEKA BBM
BT m/s 82-83
Audio 69-70

Minggu EMK
2.2.2 Bernyanyi dengan pic Pada akhir pembelajaran, murid dapat
Nilai murni
UNIT 9 : BONEKA yang betul. menyanyi lagu dengan pic yang betul.
30 MENARI MENCUIT HATI KBAT
2.2.3 Bernyanyi mengikut Mengaplikasi
NYANYI SEPERTI AKU tempo.
/ BONEKA BBM
BT m/s 80-81
Audio 65-68

Minggu 3.2.1 Menghasilkan kesan bunyi Pada akhir pembelajaran, murid dapat EMK
Nilai murni
untuk mengiringi mempersembahkan hasil ciptaan.
31 UNIT 9 : persembahan. KBAT
TAMAK SELALU RUGI Mencpta

3.2.3 Mempersembahkan hasil BBM


ciptaan BT m/s 82-83
Audio 69-70

Rozayus Academy | https://rphpak21sekolahrendah.avana.asia Page 10


RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN PRNDIDIKAN KESENIAN (SENI MUZIK) TAHUN 3 2020

MINGGU STANDARD KANDUNGAN /


UNIT / TAJUK / BIDANG OBJEKTIF CATATAN
TARIKH STANDARD PEMBELAJARAN

Minggu UNIT 9 : 3.3.6 Merancang persembahan Pada akhir pembelajaran, murid dapat EMK
Nilai murni
PENGHAYATAN KARYA muzik. merancang persembahan muzik.
32 Kreativiti dan Inovasi
MUZIK
4.2.2 Membuat ulasan KBAT
terhadap persembahan Menilai
kesenian rakan dari aspek:
(i) kreativiti BBM
(ii)Kerjasama BT m/s 84-85
Rakaman persembahan.

2.2 Kemahiran Seni Muzik Pada akhir pembelajaran, murid dapat EMK
Minggu Bahasa
UNIT 10 : menyanyikan lagu dengan pic yang betul.
ANYAMAN BERZAMAN 2.2.2 Bernyanyi dengan pic KBAT
33
yang betul Mengaplikasi

CIK KECIK KEBOM 2.2.7 Membuat pergerakan BBM


ber- dasarkan tempo. BT m/s 92-93
Audio 71-74
3.2 Menghasilkan idea muzikal
kreatif Pada akhir pembelajaran, murid dapat EMK
Nilai murni
UNIT 10 : memainkan corak irama dengan skor ikon.
Minggu Kreativiti dan Inovasi
PERMAINAN BUAH 3.2.2 Mencipta corak irama
LAZAT mudah mengunakan ikon KBAT
34 Mencipta
mewakili nilai not semibref,
minim, krocet.
3.3.7 Membuat persembahan BBM
muzik BT m/s 94-95, Audio 75.

Rozayus Academy | https://rphpak21sekolahrendah.avana.asia Page 11


RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN PRNDIDIKAN KESENIAN (SENI MUZIK) TAHUN 3 2020

MINGGU STANDARD KANDUNGAN /


UNIT / TAJUK / BIDANG OBJEKTIF CATATAN
TARIKH STANDARD PEMBELAJARAN
4.2 Penghayatan Karya Muzik
EMK
Pada akhir pembelajaran, murid dapat Bahasa
UNIT 10 : 4.2.1 Membuat ulasan terhadap membuat ulasan terhadap muzik popular yang
Minggu MUZIK ROCK muzik popular yang didengar dari didengar. KBAT
aspek: Menganalisis
35 (i) jenis muzik.
(ii) masyarakat yang menga- BBM
malkan muzik tersebut Muzik Rock
BT m/s 96

Minggu Projek Kesenian


36-37  Pra Persediaan Persembahan Seni
 3.3.2 Membuat persembahan kumpulan. . Menggunakan kreativiti dalam merancang persembahan seni
 - merancang dan membuat persediaan - latihan persembahan (Tarian)

Minggu Projek Kesenian


38  Aplikasi Pengetahuan dan Kemahiran Muzik
 Menggunakan kreativiti dalam merancang persembahan seni - merancang dan membuat persediaan
Minggu
39 Projek Kesenian
 latihan persembahan - persembahan
MINGGU
40 MINGGU PEPERIKSAAN

MINGGU
41-43 PENGURUSAN AKHIR TAHUN

Rozayus Academy | https://rphpak21sekolahrendah.avana.asia Page 12


RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN PRNDIDIKAN KESENIAN (SENI MUZIK) TAHUN 3 2020

CUTI DEEPAVALI
(KUMPULAN A: 14- 16 NOVEMBER 2020, KUMPULAN B: 13-16 NOVEMBER 2020)

CUTI AKHIR TAHUN


(KUMPULAN A: 20.11.2020 – 31.12.2020, KUMPULAN B: 22.11.2020 – 31.12.2020)
*TEMA PERSEMBAHAN KESENIAN UNTUK PROJEK KESENIAN SEMESTER 1&2 MENGIKUT KREATIVITI GURU

#MEMERLUKAN RPH LENGKAP UNTUK SETAHUN? Sila order melalui website:-


https://rphpak21sekolahrendah.avana.asia

ATAU WHATSAPP : 011 5668 0954.

FREE RPT 2020 :- https://telegram.me/RPT2020SekolahRendah

Rozayus Academy | https://rphpak21sekolahrendah.avana.asia Page 13