Anda di halaman 1dari 2

Objetif Pembelajaran: Diakhir

pembelajaran murid dapat:


 Membina sekurang-
kurangnya 4 ayat dengan
lengkap berdasarkan gambar
dan perkataan.
Kriteria Kejayaan: Saya dapat
1. Menyatakan kata nama
dengan betul.
2. Menyusun frasa mudah
menjadi ayat yang lengkap.
3. Menulis 4 ayat lengkap
dengan betul.
.

Anda mungkin juga menyukai