Anda di halaman 1dari 3

LAPORAN 2 :

PROGRAM TEKNIK MENJAWAB PENDIDIKAN MORAL SPM


TAHUN 2019

Nama Program:
Teknik Menjawab Pendidikan Moral

Pendahuluan:
Bengkel Teknik menjawab diadakan adalah untuk meningkatkan prestasi murid untuk menjawab
Kertas Pendidikan Moral SPM. Justeru itu, bengkel ini bertujuan memberi pendedahan mengenai
cara menjawab soalan struktur dengan tepat.

Tarikh: 27 September 2019


Hari/Masa: Jumaat / 8.00-12.00pm
Tempat: Pusat Sumber
Sasaran: Murid Tingkatan 5 (Pendidikan Moral)
Nama penceramah: Pn. Roslizawani Kartina

Objektif:
1.Meningkatkan peratus kelulusan dan cemerlang
2. Murid dapat menjawab soalan struktur dengan tepat.

Laporan program:
Penceramah ini telah membincangkan teknik-teknik bagi menjawab soalan struktur.
Pelajar dan guru mudah faham akan isi pembelajaran yang disampaikan oleh penceramah.
Cadangan penambahbaikan:
1. Menyoal pelajar dengan lebih banyak soalan dan mengadakan kuiz yang menarik bagi
menambah minat pelajar.

Penilaian Program:

Kekuatan Program:
Penceramah yang berpengalaman.

Kelemahan Program:
Kekangan masa

Cadangan Penambahbaikan:
Meningkatkan minat murid terhadap mata pelajaran Pendidikan Moral dan merancang untuk
mengadakan bengkel pendidikan moral sebelum peperiksaan SPM.
Gambar-gambar sepanjang aktiviti

Penceramah sedang memberikan taklimat teknik menjawab soalan esei Pendidikan Moral kepada
semua pelajar.

Pelajar memberi tumpuan pada bengkel dan sedang menulis nota penting.

Disediakan oleh, Disemak oleh,

………………………… ………………………………………….
(RATHAI A/P RAGUPATHY) (SARANJIT KAUR A/P PREM SINGH)
Ketua Panitia Pendidikan Moral Ketua Bidang Kemanusiaan