Anda di halaman 1dari 4

MATA PELAJARAN: TAJUK: 9.

PANJANG Kelas: 5 ARIF Tarikh: 13/10/19


MATEMATIK Masa: 12.45- 01.15 petang Hari: AHAD
STANDARD KANDUNGAN: STANDARD PEMBELAJARAN:
9.1 Mengetahui unit sentimeter dan meter 9.1.1 Mengenal unit sentimeter dan meter pada pembaris
dan pita ukur.
9.1.2 Mengenal ukuran panjang dalam :
i. unit sentimeter (cm) ii. unit meter (m)
OBJEKTIF PEMBELAJARAN (OP): NILAI MURNI EMK
Murid dapat mengenal unit sentimeter dan meter pada Kerjasama, bertanggungjawab, Bahasa Melayu
pembaris dan pita ukur. kerajinan, toleransi, keberanian.
KRITERIA KEJAYAAN (KK):
Murid boleh boleh membaca nombor pada pembaris
ASPIRASI MURID
Pengetahuan/ KBAT / Kemahiran Memimpin / Kemahiran Dwi Bahasa / Etika & Kerohanian / Identiti Nasional
AKTIVITI Bahan Bantu
Belajar
SET INDUKSI Perbincangan mengenai perbandingan antara dua objek yang mana lebih
Panjang.
AKTIVITI UTAMA  Murid diperkenalkan dengan pembaris pendek, pembaris Pembaris pendek,
Panjang dan pita ukur. pembaris Panjang,
 Murid diajar membaca unit sentimeter pada pembaris pendek dan pita ukur.
dan pembaris Panjang.
 Murid diajar membaca unit meter pada pita ukur.
 Murid diajar cara mengukur dengan menggunakan pembaris
pendek dan Panjang dan merekod bacaan ukuran.
 Murid diajar cara mengukur dengan menggunakan pita ukur dan
merekod bacaan ukuran.
 Latihan.
PENUTUP Guru membuat ulasan pdpc

TINDAKAN Pemulihan: TINDAKAN SUSULAN


SUSULAN
REFLEKSI 4 daripada 6 murid dapat menggunakan alat dan membaca ukuran dengan betul.

PENTAKSIRAN ⃝ LEMBARAN KERJA ⃝ HASIL KERJA ⃝ TUGASAN

MATA PELAJARAN: TAJUK: 9. PANJANG Kelas: 5 ARIF Tarikh: 13/10/19


MATEMATIK Masa: 12.45- 01.15 petang Hari: AHAD
STANDARD KANDUNGAN: STANDARD PEMBELAJARAN:
9.1 Mengetahui unit sentimeter dan meter 9.1.3 Menulis ukuran panjang dalam :
i. sentimeter dengan menggunakan simbol cm
ii. meter dengan menggunakan simbol m
OBJEKTIF PEMBELAJARAN (OP): NILAI MURNI EMK
Murid dapat menulis ukuran Panjang menggunakan Kerjasama, bertanggungjawab, Bahasa Melayu
symbol cm dan m. kerajinan, toleransi, keberanian.
KRITERIA KEJAYAAN (KK):
Murid boleh boleh membaca nombor pada pembaris
ASPIRASI MURID
Pengetahuan/ KBAT / Kemahiran Memimpin / Kemahiran Dwi Bahasa / Etika & Kerohanian / Identiti Nasional
AKTIVITI Bahan Bantu
Belajar
SET INDUKSI Perbincangan mengenai perbandingan antara dua objek yang mana lebih
Panjang.
AKTIVITI UTAMA  Murid diajar cara mengukur buku, kotak pensil, pin, pemadam Pembaris pendek,
dengan menggunakan pembaris pendek dan panjang . pembaris Panjang,
dan pita ukur.
 Murid diajar cara menulis ukuran panjang sentimeter dengan
menggunakan simbol cm.
 Murid diajar cara mengukur panjang papan putih, pintu, meja
makan, lebar tangga, panjang kelas dengan menggunakan pita
ukur.
 Murid diajar cara menulis ukuran panjang meter menggunakan
simbol m.
 Latihan.
PENUTUP Guru membuat ulasan pdpc

TINDAKAN Pemulihan: TINDAKAN SUSULAN


SUSULAN
REFLEKSI 4 daripada 6 murid dapat menggunakan alat dan membaca ukuran dengan betul.

PENTAKSIRAN ⃝ LEMBARAN KERJA ⃝ HASIL KERJA ⃝ TUGASAN

MATA PELAJARAN: TAJUK: 9. PANJANG Kelas: 5 ARIF Tarikh: 13/10/19


MATEMATIK Masa: 12.45- 01.15 petang Hari: AHAD
STANDARD KANDUNGAN: STANDARD PEMBELAJARAN:
9.2 Mengukur dalam unit sentimeter 9.2.1 Mengukur dan menandakan jarak antara dua titik
dan meter yang diberi dalam unit : i. sentimeter ii. meter
9.2.2 Mengukur dan merekodkan ukuran panjang objek
dalam unit : i. sentimeter ii. meter
9.2.3 Melukis garis lurus mengikut ukuran yang diberi
dalam unit : i. sentimeter ii. meter
OBJEKTIF PEMBELAJARAN (OP): NILAI MURNI EMK
Murid dapat mengukur, menandakan, merekodkan dan Kerjasama, bertanggungjawab, Bahasa Melayu
melukis garis lurus mengikut jarak antara dua titik kerajinan, toleransi, keberanian.
dalam unit sentimeter dan meter. KRITERIA KEJAYAAN (KK):
Murid boleh boleh membaca nombor pada pembaris
ASPIRASI MURID
Pengetahuan/ KBAT / Kemahiran Memimpin / Kemahiran Dwi Bahasa / Etika & Kerohanian / Identiti Nasional
AKTIVITI Bahan Bantu
Belajar
SET INDUKSI Perbincangan mengenai perbandingan antara dua objek yang mana lebih
Panjang.
AKTIVITI UTAMA  Murid diberikan ukuran dalam sentimeter dan meter. Pembaris pendek,
 murid diminta mengukur dan menandakan jarak antara dua titik. pembaris Panjang,
 Murid diajar cara mengukur benda dan tempat dan merekodkan dan pita ukur.
ukuran panjang dalam unit sentimeter dan meter.
 Murid diajar cara melukis garis lurus mengikut ukuran yang
diberi dalam unit cm dan m.
 Latihan.
PENUTUP Guru membuat ulasan pdpc

TINDAKAN Pemulihan: TINDAKAN SUSULAN


SUSULAN
REFLEKSI 4 daripada 6 murid dapat menggunakan alat dan membaca ukuran dengan betul.

PENTAKSIRAN ⃝ LEMBARAN KERJA ⃝ HASIL KERJA ⃝ TUGASAN


MATA PELAJARAN: TAJUK: 10. JISIM Kelas: 5 ARIF Tarikh: 13/10/19
MATEMATIK Masa: 12.45- 01.15 petang Hari: AHAD
STANDARD KANDUNGAN: STANDARD PEMBELAJARAN:
10.2 Menimbang dalam unit gram dan kilogram. 10.2.1 Menimbang dan merekod objek dalam :
i. gram ii. kilogram
OBJEKTIF PEMBELAJARAN (OP): NILAI MURNI EMK
Murid dapat menimbang dan merekod objek dalam Kerjasama, bertanggungjawab, Bahasa Melayu
gram dan kilogram. kerajinan, toleransi, keberanian.
KRITERIA KEJAYAAN (KK):
Murid boleh boleh membaca nombor pada muka
penimbang.
ASPIRASI MURID
Pengetahuan/ KBAT / Kemahiran Memimpin / Kemahiran Dwi Bahasa / Etika & Kerohanian / Identiti Nasional
AKTIVITI Bahan Bantu
Belajar
SET INDUKSI Perbincangan mengenai perbandingan jisim antara dua objek yang mana
lebih berat.
AKTIVITI UTAMA  Murid diperkenalkan dengan apa itu jisim. Penimbang
 Murid diperkenalkan dengan unit gram dan kilogram.
 Murid diperkenalkan dengan penimbang.
 Murid diajar cara menimbang beberapa objek seperti buku teks,
kotak pensil, kasut, minyak masak, tepung, dan buah.
 Murid diajar cara membaca jarum pada muka penimbang
 Murid diajar cara merekodkan bacaan berat dalam gram dan
kilogram.
 Latihan.
PENUTUP Guru membuat ulasan pdpc

TINDAKAN Pemulihan: TINDAKAN SUSULAN


SUSULAN
REFLEKSI 4 daripada 6 murid dapat menggunakan alat penimbang dan membaca ukuran berat dengan
betul.
PENTAKSIRAN ⃝ LEMBARAN KERJA ⃝ HASIL KERJA ⃝ TUGASAN