Anda di halaman 1dari 3

BORANG PENCALONAN MURID KE KELAS PEMULIHAN KHAS

Pencalonan Anda:
Untuk Program Pemulihan Khas, sila calonkan murid yang anda fikir:

a. Perlu ke Kelas Pemulihan Khas.


b. Boleh mendapat manfaat dari Kelas Pemulihan Khas jika setiap hari murid diberi
latihan atau kerja berkaitan kemahiran-kemahiran asas Bahasa Melayu dan
Matematik.

Nama Murid : _____________________________________________________


Jantina : _____________________________________________________
Kelas : _____________________________________________________
Umur : _____________________________________________________
Nama Guru Kelas : _____________________________________________________

Sila bulatkan ‘YA’ atau ‘TIDAK’.

A. KEMAHIRAN MEMBACA
a. Murid boleh mengenal nama huruf dan abjad. YA
TIDAK
b. Murid boleh mengeja dan menyebut suku kata KV seperti:
i. baju YA
ii. cawan TIDAK
iii. lembu
c. Murid boleh mengeja dan menyebut suku kata KVK seperti:
i. awan YA
ii. arnab TIDAK
iii. bakul
d. Murid boleh mengeja dan menyebut suku kata KVKK seperti: YA
i. abang TIDAK
ii. loceng
iii. kampung
e. Murid boleh mengeja dan menyebut perkataan yang melibatkan diftong dan
vokal berganding seperti:
i. pulau YA
ii. pakai TIDAK
iii. buih
iv. tiup
f. Murid boleh mengeja dan menyebut perkataan yang melibatkan digraph
seperti:
YA
i. nganga
TIDAK
ii. nyanyi
iii. ngeri
g. Murid boleh membaca ayat-ayat mudah serta menunjukkan kefahaman
dengan membuat apa yang terkandung dalam ayat seperti: YA
i. Saya membaca buku cerita. TIDAK
ii. Dia membeli baju di kedai.
h. Murid boleh membaca dan memahami cerita-cerita sesuai dengan Tahun YA
1, 2 dan 3. TIDAK

B. KEMAHIRAN MENGIRA
a. Murid boleh membilang 1-10. YA
TIDAK
b. Murid boleh membilang 11-99. YA
TIDAK
c. Murid boleh kenal nombor 1-10. YA
TIDAK
d. Murid boleh kenal nombor 11-99. YA
TIDAK
e. Murid boleh memadankan objek dalam lingkungan 1-10. YA
TIDAK
f. Murid boleh memadankan objek dalam lingkungan 11-99. YA
TIDAK
g. Murid boleh menyelesaikan operasi asas tambah 1 digit dengan 1 digit. YA
TIDAK
h. Murid boleh menyelesaikan operasi tambah dengan mengumpul semula. YA
TIDAK
i. Murid boleh menyelesaikan operasi tolak dengan mengumpul semula. YA
TIDAK
j. Murid boleh menyelesaikan operasi darab yang mudah. YA
TIDAK
k. Murid boleh menyelesaikan operasi bahagi yang mudah. YA
TIDAK

C. TINGKAH LAKU DI KELAS


a. Murid menumpukan perhatian semasa PdPc berlangsung. YA
TIDAK
b. Murid dapat ikut arahan guru. YA
TIDAK
c. Murid dapat menggerak balas. YA
TIDAK
d. Murid berkawan dengan rakan sekelas yang lain. YA
TIDAK
e. Murid selalu bising di dalam kelas. YA
TIDAK
f. Murid selalu menganggu ketenteraman kelas. YA
TIDAK
g. Murid selalu tidak hadir ke sekolah. YA
TIDAK
h. Murid menunjukkan sikap yang pasif. YA
TIDAK

TARIKH : ______________________