Anda di halaman 1dari 2

KETERANGAN KELAHIRAN

Yang bertanda tangan dibawah ini : Bidan Silvia D. AM.Keb menerangkan bahwa

Nama :

Umur :

Istri dari :

Pekerjaan :

Alamat :

Betul telah melahirkan seorang bayi Laki-Laki / Perempuan pada:

Tanggal......................................................Jam................................. BB / PB.......................................................

Diberi nama ..........................................................................................................................................................

Pangandaran, .......................20..

Penolong

Silvia diana AM.Keb

Nip.19850617 201704 2 002

KETERANGAN KELAHIRAN

Yang bertanda tangan dibawah ini : Bidan Silvia D. AM.Keb menerangkan bahwa

Nama :

Umur :

Istri dari :

Pekerjaan :

Alamat :

Betul telah melahirkan seorang bayi Laki-Laki / Perempuan pada:

Tanggal .....................................................Jam ................................. BB / PB .........................................................

Diberi nama..............................................................................................................................................................

Pangandaran, .......................20.....

Penolong

Silvia diana AM.Keb

Nip.19850617 201704 2 002