Anda di halaman 1dari 15

INSTRUMEN PENENTU PENGUASAAN

MEMBACA DAN MENULIS


(IPP2M)

TAHAP 2
(TAHUN 4, 5, 6)
SK & SJK

BAHAN GURU/SKEMA JAWAPAN

1 JAM 30 MINIT

Edisi 2019

BAHAGIAN PENDIDIKAN KHAS


KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA
1.(a) Huruf vokal

1(a) Tulis huruf vokal berdasarkan gambar.

Contoh:
1.

e i

5. 2.

Huruf Vokal

o u

4. 3.

e a

INSTRUMEN PENENTU PENGUASAAN MEMBACA DAN MENULIS (IPP2M)


BAHAGIAN PENDIDIKAN KHAS, KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA 1
1.(b) Huruf kecil

1(b) Tuliskan huruf awal dengan menggunakan huruf kecil


berdasarkan gambar.

Contoh:

b
__aju

1. 2.

m
___ata p
___en

3. 4.

c
___awan ___arpu
g

INSTRUMEN PENENTU PENGUASAAN MEMBACA DAN MENULIS (IPP2M)


BAHAGIAN PENDIDIKAN KHAS, KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA 2
1.(c) Huruf besar

1(c) Tuliskan huruf awal dengan menggunakan huruf besar


berdasarkan gambar.

Contoh:

S
___

1. 2.

T
___ K
___

3. 4.

N
___ J
___

INSTRUMEN PENENTU PENGUASAAN MEMBACA DAN MENULIS (IPP2M)


BAHAGIAN PENDIDIKAN KHAS, KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA 3
2. Suku kata terbuka

2(a) Lengkapkan perkataan dengan suku kata yang diberi.

ba ke ro pi su bi

Contoh:

1.

ro
___ti u___
bi

2. 3.
.. ..

pi
a__ pa___
su

4. 5.
.. ..

ba na
re___ __reta
ke

INSTRUMEN PENENTU PENGUASAAN MEMBACA DAN MENULIS (IPP2M)


BAHAGIAN PENDIDIKAN KHAS, KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA 4
2(b) Pilih dan tulis perkataan berdasarkan gambar.

Contoh:

Saya ada kamera baharu. (kamera/ kemeja)


________

1. _______
Ibu mendukung adik. ( Ubi / Ibu )

2. Ini lori bapa Raju. ( feri / lori )


_______

3. Air kelapa muda sedap diminum.


_________
( kelapa / kepala )

INSTRUMEN PENENTU PENGUASAAN MEMBACA DAN MENULIS (IPP2M)


BAHAGIAN PENDIDIKAN KHAS, KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA 5
3. Perkataan suku kata tertutup

3(a) Lengkapkan suku kata dan tulis semula perkataan.

Contoh:

jam = jam

1.
a + dik = adik

2.

po + kok = pokok

3.
kun ci =
+ kunci

4.
ba + si + kal = basikal

5.

ram + bu + tan = rambutan

INSTRUMEN PENENTU PENGUASAAN MEMBACA DAN MENULIS (IPP2M)


BAHAGIAN PENDIDIKAN KHAS, KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA 6
3(b) Tulis perkataan berdasarkan gambar.

singa kipas baldi landak ketupat

Contoh:

ketupat
Ibu rebus ____________ di dapur.

1.

kipas atas meja.


Kipas letak ________

2.

baldi
Ibu beli ________ di pasar raya.

3.

landak sangat tajam.


Duri ________

INSTRUMEN PENENTU PENGUASAAN MEMBACA DAN MENULIS (IPP2M)


BAHAGIAN PENDIDIKAN KHAS, KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA 7
4. Perkataan yang mengandungi suku kata tertutup ”ng”

4. Lengkapkan suku kata dan tulis perkataan berdasarkan gambar.


Contoh:

bu + rung burung
=

1.
u + dang udang
=

2.
kam + bing kambing
=

3.
mang + ga mangga
=

4.
tong kat tongkat
+ =

INSTRUMEN PENENTU PENGUASAAN MEMBACA DAN MENULIS (IPP2M)


BAHAGIAN PENDIDIKAN KHAS, KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA 8
5. Perkataan diftong dan vokal berganding

5. Pilih dan isi perkataan yang betul pada tempat kosong yang
sesuai.

Contoh:

Adik bermain buih sabun di dalam bilik air.

buih tapai pisau paip kerbau tupai

1.

pisau yang
Bapa potong daging guna ________
tajam.

2.

paip air selepas digunakan.


Sila tutup ________

3.

Kerbau meragut rumput di padang.


__________

4.

tupai melompat di atas pokok.


Seekor ________
pisau

INSTRUMEN PENENTU PENGUASAAN MEMBACA DAN MENULIS (IPP2M)


BAHAGIAN PENDIDIKAN KHAS, KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA 9
6. Perkataan digraf dan konsonan bergabung

6. Pilih dan tulis semula ayat yang sesuai berpandukan gambar.

Nyamuk membiak di dalam takungan air.


Ali mewarna menggunakan krayon.
Singa mengaum kelaparan.
Yati menyimpan duit syiling di dalam tabung.
Ahli pengakap bermalam di dalam khemah.

Contoh:

Ali mewarna menggunakan krayon.

1.
Ahli pengakap bermalam di dalam khemah.

2.
Nyamuk membiak di dalam takungan air.

3.
Singa mengaum kelaparan.

4.
Yati menyimpan duit syiling di dalam tabung.

INSTRUMEN PENENTU PENGUASAAN MEMBACA DAN MENULIS (IPP2M)


BAHAGIAN PENDIDIKAN KHAS, KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA 10
7. (a) Menyusun perkataan menjadi ayat yang betul

7(a) Susun semula perkataan-perkataan supaya menjadi ayat yang


betul.

pintu . kuat menutup

Aiman dengan
Contoh ayat: Aiman menutup pintu dengan kuat.

1. patah Raket . Misbun

telah badminton abang

Raket badminton abang Misbun telah patah.

2. membeli pasar belimbing di

buah Emak .

Emak membeli buah belimbing di pasar.

3. baharu . Teropong Ah Choi

mahal dan

Teropong Ah Choi baharu dan mahal.

INSTRUMEN PENENTU PENGUASAAN MEMBACA DAN MENULIS (IPP2M)


BAHAGIAN PENDIDIKAN KHAS, KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA 11
7. (b) Membina ayat berpandukan gambar dan frasa

7(b) Bina ayat berpandukan gambar dan frasa yang diberi.

Contoh:
memberus gigi

Abu memberus gigi setiap hari.

1.
surat khabar

Bapa membaca surat khabar di ruang tamu.

2.

pokok bunga

Tina menanam pokok bunga di dalam pasu.

(Ayat yang bersesuaian adalah diterima.)


2

INSTRUMEN PENENTU PENGUASAAN MEMBACA DAN MENULIS (IPP2M)


BAHAGIAN PENDIDIKAN KHAS, KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA 12
8. Bacaan dan pemahaman

8. Baca petikan di bawah dan jawab soalan-soalan berikutnya.

Berkelah di Pantai Teluk Kemang, Port Dickson

Pada hari Sabtu yang lalu, Sani dan keluarga berkelah di


Pantai Teluk Kemang, Port Dickson. Mereka ke sana menaiki kereta.
Bekalan yang dibawa ialah nasi lemak dan ayam goreng. Abang
membawa segulung tikar mengkuang manakala adik pula
membawa pelampung. Mereka sekeluarga sungguh seronok
berkelah bersama-sama.

INSTRUMEN PENENTU PENGUASAAN MEMBACA DAN MENULIS (IPP2M)


BAHAGIAN PENDIDIKAN KHAS, KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA 13
Jawab soalan-soalan di bawah.

1. Bilakah mereka pergi berkelah?

Mereka pergi berkelah pada hari Sabtu.

2. Di manakah keluarga Sani berkelah?

Keluarga Sani berkelah di Pantai Teluk Kemang, Port


Dickson.

3. Siapakah yang membawa pelampung?

Adik yang membawa pelampung.

4. Apakah aktiviti yang boleh dilakukan di pantai?


Berenang / bermain pasir / bermain bola / berkelah.

INSTRUMEN PENENTU PENGUASAAN MEMBACA DAN MENULIS (IPP2M)


BAHAGIAN PENDIDIKAN KHAS, KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA 14