Anda di halaman 1dari 1

‫‪TABEL HURUF HIJAIYAH BERSAMBUNG‬‬ ‫‪TABEL HURUF HIJAIYAH BERSAMBUNG‬‬

‫‪Huruf Di awal Contoh‬‬ ‫‪Di tengah Contoh‬‬ ‫‪Di akhir‬‬ ‫‪Contoh‬‬ ‫‪Huruf Di awal Contoh‬‬ ‫‪Di tengah Contoh‬‬ ‫‪Di akhir‬‬ ‫‪Contoh‬‬
‫ا‬ ‫‪---‬‬ ‫حالمححـَممدد‬ ‫‪---‬‬ ‫ي ححشاَدء‬ ‫…ـاَ‬ ‫حا حن‬ ‫ا‬ ‫‪---‬‬ ‫حالمححـَممدد‬ ‫‪---‬‬ ‫ي ححشاَدء‬ ‫…ـاَ‬ ‫حا حن‬
‫ب‬ ‫بـ……‬ ‫مبـــــمسمم‬ ‫…ـــبـ ـ‪...‬‬ ‫ن حـَمعدبدد‬ ‫ـــــب‪….‬‬ ‫حالمحغميدب‬ ‫ب‬ ‫بـ……‬ ‫مبـــــمسمم‬ ‫…ـــبـ ـ‪...‬‬ ‫ن حـَمعدبدد‬ ‫ـــــب‪….‬‬ ‫حالمحغميدب‬
‫ت‬ ‫تـ……‬ ‫حتـمرمم مميمم‬ ‫…ـتـ ـ‪….‬‬ ‫ن ح مـَسسحتمعـَيمـدن‬ ‫ـــــت‪….‬‬ ‫حالمحبيمدت‬ ‫ت‬ ‫تـ……‬ ‫حتـمرمم مميمم‬ ‫…ـتـ ـ‪….‬‬ ‫ن ح مـَسسحتمعـَيمـدن‬ ‫ـــــت‪….‬‬ ‫حالمحبيمدت‬
‫ث‬ ‫‪…..‬ثــ‬ ‫حثـموبب‬ ‫…ـــثــــ‪..‬‬ ‫حمـَثحلددهمم‬ ‫…ــــــثـــ‬ ‫ححـَمديمدثـــ‬ ‫ث‬ ‫‪…..‬ثــ‬ ‫حثـموبب‬ ‫…ـــثــــ‪..‬‬ ‫حمـَثحلددهمم‬ ‫…ــــــثـــ‬ ‫ححـَمديمدثـــ‬
‫ج‬ ‫جـ…‬ ‫حجحسـَبد‬ ‫ َ‪...‬ــجــ‪...‬‬ ‫ي حـَمسدجـَدد‬ ‫…ــج‬ ‫ثحـَملـبج‬ ‫ج‬ ‫جـ…‬ ‫حجحسـَبد‬ ‫ َ‪...‬ــجــ‪...‬‬ ‫ي حـَمسدجـَدد‬ ‫…ــج‬ ‫ثحـَملـبج‬
‫ح‬ ‫حـ…‬ ‫حححسـَبد‬ ‫…ــحـ…‬ ‫حيـمحدسدد‬ ‫…ــح‬ ‫مسسميدح‬ ‫حالم ح م‬ ‫ح‬ ‫حـ…‬ ‫حححسـَبد‬ ‫…ــحـ…‬ ‫حيـمحدسدد‬ ‫…ــح‬ ‫مسسميدح‬ ‫حالم ح م‬
‫خ‬ ‫خـ…‬ ‫ش‬ ‫حخ م ح‬ ‫…ــخـ…‬ ‫حيـمخحش‬ ‫…ــخ‬ ‫ن حن محسمخ‬ ‫خ‬ ‫خـ…‬ ‫ش‬ ‫حخ م ح‬ ‫…ــخـ…‬ ‫حيـمخحش‬ ‫…ــخ‬ ‫ن حن محسمخ‬
‫د‬ ‫‪---‬‬ ‫حدحرحس‬ ‫‪---‬‬ ‫فححقحدحر‬ ‫ـد‪….‬‬ ‫حمحسـَبد‬ ‫د‬ ‫‪---‬‬ ‫حدحرحس‬ ‫‪---‬‬ ‫فححقحدحر‬ ‫ـد‪….‬‬ ‫حمحسـَبد‬
‫ذ‬ ‫‪---‬‬ ‫حذحهحب‬ ‫‪---‬‬ ‫ي حمذحهدب‬ ‫…ـذ‬ ‫حيــموحمـَئمـَذذ‬ ‫ذ‬ ‫‪---‬‬ ‫حذحهحب‬ ‫‪---‬‬ ‫ي حمذحهدب‬ ‫…ـذ‬ ‫حيــموحمـَئمـَذذ‬
‫ر‬ ‫‪---‬‬ ‫حرمضـحي‬ ‫‪---‬‬ ‫حيـمرحض‬ ‫…ــر‬ ‫تحـَ منحدر‬ ‫ر‬ ‫‪---‬‬ ‫حرمضـحي‬ ‫‪---‬‬ ‫حيـمرحض‬ ‫…ــر‬ ‫تحـَ منحدر‬
‫ز‬ ‫‪---‬‬ ‫حزحمبن‬ ‫‪---‬‬ ‫ممميـحزابن‬ ‫…ــز‬ ‫ن دمعمجدز‬ ‫ز‬ ‫‪---‬‬ ‫حزحمبن‬ ‫‪---‬‬ ‫ممميـحزابن‬ ‫…ــز‬ ‫ن دمعمجدز‬
‫س‬ ‫سـ…‬ ‫حسأأحل‬ ‫…ـســ…‬ ‫ي حمسأأدل‬ ‫…ـسـ‬ ‫ل حيمحسـ‬ ‫س‬ ‫سـ…‬ ‫حسأأحل‬ ‫…ـســ…‬ ‫ي حمسأأدل‬ ‫…ـسـ‬ ‫ل حيمحسـ‬
‫ش‬ ‫شـ…‬ ‫شحربة‬ ‫حح‬ ‫…ـشــ…‬ ‫ي حمشحهدد‬ ‫…ـشـ‬ ‫امخحشـ‬ ‫ش‬ ‫شـ…‬ ‫شحربة‬ ‫حح‬ ‫…ـشــ…‬ ‫ي حمشحهدد‬ ‫…ـشـ‬ ‫امخحشـ‬
‫ص‬ ‫صــ…‬ ‫حصحدحر‬ ‫…ــصــ‪..‬‬ ‫ي حمصدددر‬ ‫…ــص‬ ‫د إيـمخملدص‬ ‫ص‬ ‫صــ…‬ ‫حصحدحر‬ ‫‪..‬ــصــ‪..‬‬ ‫ي حمصدددر‬ ‫…ــص‬ ‫د إيـمخملدص‬
‫ض‬ ‫ضــ…‬ ‫ضحك‬ ‫حم‬ ‫‪..‬ــضــ‪..‬‬ ‫ي حمضححدك‬ ‫…ــض‬ ‫ب حمعدض‬ ‫ض‬ ‫ضــ…‬ ‫ضحك‬ ‫حم‬ ‫‪..‬ــضــ…‬ ‫ي حمضححدك‬ ‫…ــض‬ ‫ب حمعدض‬
‫ط‬ ‫طــ…‬ ‫حطحبـبق‬ ‫…ــطــ…‬ ‫ي حـَمنـمطـدق‬ ‫…ــط‬ ‫حسلح ح‬
‫ط‬ ‫ط‬ ‫طــ…‬ ‫حطحبـبق‬ ‫…ــطــ…‬ ‫ي حـَمنـمطـدق‬ ‫…ــط‬ ‫حسلح ح‬
‫ط‬
‫ظ‬ ‫ظــ…‬ ‫حظحهحر‬ ‫…ــظــ…‬ ‫ي حمظحهدر‬ ‫…ــظ‬ ‫غحلح ح‬
‫ظ‬ ‫ظ‬ ‫ظــ…‬ ‫حظحهحر‬ ‫…ــظــ…‬ ‫ي حمظحهدر‬ ‫…ــظ‬ ‫غحلح ح‬
‫ظ‬
‫ع‬ ‫عــ…‬ ‫حعـَميـبن‬ ‫…ـعــ…‬ ‫حيـمنمعدق‬ ‫…ـعـ‬ ‫حمنحـَحعـ‬ ‫ع‬ ‫عــ…‬ ‫حعـَميـبن‬ ‫…ـعــ…‬ ‫حيـمنمعدق‬ ‫…ـعـ‬ ‫حمنحـَحعـ‬
‫غ‬ ‫غــ…‬ ‫غحمضحب‬ ‫…ـغــ…‬ ‫ي حـَمغحضدب‬ ‫…ـغــ‬ ‫ب حلححغــ‬ ‫غ‬ ‫غــ…‬ ‫غحمضحب‬ ‫…ـغــ…‬ ‫ي حـَمغحضدب‬ ‫…ـغــ‬ ‫ب حلححغــ‬
‫ف‬ ‫فــ…‬ ‫مفميحاَ‬ ‫…ـفـــ…‬ ‫ي حـَمفــَحقـَده‬ ‫…ـفـ‬ ‫ي دمودس دفـ‬ ‫ف‬ ‫فــ…‬ ‫مفميحاَ‬ ‫…ـفـــ…‬ ‫ي حـَمفــَحقـَده‬ ‫…ـفـ‬ ‫ي دمودس دفـ‬
‫ق‬ ‫قــ…‬ ‫قحمريمبب‬ ‫…ـقــ…‬ ‫ي حـَمقحرأأ‬ ‫…ــق‬ ‫حخحلـحق‬ ‫ق‬ ‫قــ…‬ ‫قحمريمبب‬ ‫…ـقــ…‬ ‫ي حـَمقحرأأ‬ ‫…ــق‬ ‫حخحلـحق‬
‫ك‬ ‫كــ…‬ ‫حكحتحب‬ ‫…ـكــ…‬ ‫يحمكـدتدب‬ ‫…ـك‬ ‫ل‬ ‫حم ح ح‬ ‫ك‬ ‫كــ…‬ ‫حكحتحب‬ ‫…ـكــ…‬ ‫يحمكـدتدب‬ ‫…ـك‬ ‫ل‬ ‫حم ح ح‬
‫ل‬ ‫لـ…‬ ‫حلـحهذب‬ ‫…ـلــ…‬ ‫ي حلمحعدب‬ ‫…ـلـ‬ ‫حعحسبلـ‬ ‫ل‬ ‫لـ…‬ ‫حلـحهذب‬ ‫…ـلــ…‬ ‫ي حلمحعدب‬ ‫…ـلـ‬ ‫حعحسبلـ‬
‫م‬ ‫مــ…‬ ‫حممسمجبد‬ ‫…ـمــ…‬ ‫ي حـَممدكـدثـــ‬ ‫…ـم‬ ‫الحرمحدمي‬ ‫م‬ ‫مــ…‬ ‫حممسمجبد‬ ‫…ـمــ…‬ ‫ي حـَممدكـدثـــ‬ ‫…ـم‬ ‫الحرمحدمي‬
‫ن‬ ‫نــ…‬ ‫ن حمعمقدلـ‬ ‫…ـنــ…‬ ‫ح حج دحن‬ ‫…ــن‬ ‫الحرمحـَحمدن‬ ‫ن‬ ‫نــ…‬ ‫ن حمعمقدلـ‬ ‫…ـنــ…‬ ‫ح حج دحن‬ ‫…ــن‬ ‫الحرمحـَحمدن‬
‫و‬ ‫‪---‬‬ ‫حوحصحلـ‬ ‫‪---‬‬ ‫فححسموحف‬ ‫…ــو‬ ‫ح معدبمو‬ ‫و‬ ‫‪---‬‬ ‫حوحصحلـ‬ ‫‪---‬‬ ‫فححسموحف‬ ‫…ــو‬ ‫ح معدبمو‬
‫هـ‬ ‫هــ…‬ ‫حهـحذا‬ ‫…ــهـ…‬ ‫محيمدىِ‬ ‫…ـه‬ ‫حماَ ح دل‬ ‫هـ‬ ‫هــ…‬ ‫حهـحذا‬ ‫…ــهـ…‬ ‫محيمدىِ‬ ‫…ـه‬ ‫حماَ ح دل‬
‫ل‬ ‫‪---‬‬ ‫حلحعـحن‬ ‫‪---‬‬ ‫ي دحلمعــدن‬ ‫…ـل‬ ‫مطمفـلل‬ ‫ل‬ ‫‪---‬‬ ‫حلحعـحن‬ ‫‪---‬‬ ‫ي دحلمعــدن‬ ‫…ـل‬ ‫مطمفـلل‬
‫ء‬ ‫‪---‬‬ ‫حء َأأنمحت‬ ‫‪---‬‬ ‫ح ميسس محتـمزدءموحن‬ ‫‪---‬‬ ‫ي ححشاَدء‬ ‫ء‬ ‫‪---‬‬ ‫حء َأأنمحت‬ ‫‪---‬‬ ‫ح ميسس محتـمزدءموحن‬ ‫‪---‬‬ ‫ي ححشاَدء‬
‫ي‬ ‫يـ…‬ ‫ي حمغمفــحر‬ ‫…ـيـ…‬ ‫حشيمئلاَ‬ ‫…ــي‬ ‫ح ميسسحتمحمي‬ ‫ي‬ ‫يـ…‬ ‫ي حمغمفــحر‬ ‫…ـيـ…‬ ‫حشيمئلاَ‬ ‫…ــي‬ ‫ح ميسسحتمحمي‬

Anda mungkin juga menyukai