Anda di halaman 1dari 5

RANCANGAN PELAJARAN HARIAN

Minggu yang ke 10 Tarikh Selasa, 05 Mac 2019

KELAS:
MASA:
KANDUNGAN
MATA PELAJARAN:
PETA :
Tajuk Kemahiran Manipulasi Alatan
2 AL-FARABI Standard Kandungan 1.3 Melakukan kemahiran manipulasi alatan
7.30 - 8.30 Standard 1.3.4 Menangkap objek dengan serapan daya
PEND. JASMANI DAN Pembelajaran
KESIHATAN Objektif Diakhir pengajaran murid dapat :
1. Menangkap objek dengan serapan daya
Nilai Berdisiplin
PETA BUIH BBM Alat tulis, buku teks,alatan sukan
Aktiviti 1.Murid melakukan pergerakan menangkap objek dengan serapan daya

EMK Bahasa
Impak/Refleksi …………/………orang murid menguasai objektif dan diberi latihan pengayaan
……….../……….orang murid belum menguasai objektif dan diberi latihan
pemulihan
Catatan Pdpc hari ini tidak dapat dijalankan kerana :
Tajuk Kemahiran Manipulasi Alatan
5 AL-FARABI Standard Kandungan 1.3 Berkebolehan melakukan kemahiran manipulasi alatan
8.30 - 9.30 Standard
PEND. JASMANI DAN 1.3.1 Melakukan skip bebas dengan menggunakan tali skipping / gelung rotan
Pembelajaran
KESIHATAN Objektif Diakhir pengajaran murid dapat :
Melakukan skip bebas dengan menggunakan tali skipping / gelung rotan
Nilai Kerjasama
PETA BUIH BBM Kad imbasan,buku teks,buku aktiviti, lembaran kerja
Aktiviti 1.murid bersama guru melakukan skip bebas dengan menggunakan tali skipping
/ gelung rotan
EMK Bahasa
Impak/Refleksi …………/………orang murid menguasai objektif dan diberi latihan pengayaan
……….../……….orang murid belum menguasai objektif dan diberi latihan
pemulihan
Catatan Pdpc hari ini tidak dapat dijalankan kerana :

Tajuk KEMAHIRAN KENDIRI


1 AL-BIRUNI Standard Kandungan 1.4 Memakai pakaian.
10.00 - 11.00 Standard
1.4.2 Menamakan jenis pakaian harian mengikut jantina.
PENGURUSAN DIRI Pembelajaran
Objektif Diakhir pengajaran murid dapat :
1 Menamakan jenis pakaian harian mengikut jantina.
PETA BUIH Nilai Kerjasama
BBM Kad imbasan,buku teks,buku aktiviti, lembaran kerja
Aktiviti 1.murid bersama guru menamakan jenis pakaian harian mengikut jantina.
EMK Bahasa
Impak/Refleksi …………/………orang murid menguasai objektif dan diberi latihan pengayaan
……….../……….orang murid belum menguasai objektif dan diberi latihan
pemulihan
Catatan Pdpc hari ini tidak dapat dijalankan kerana :
RANCANGAN PELAJARAN HARIAN

Minggu yang ke 10 Tarikh Rabu, 06 Mac 2019

KELAS:
MASA:
KANDUNGAN
MATA PELAJARAN:
PETA :
Tajuk PENGURUSAN MAKMAL KOMPUTER
4 AL-BIRUNI Standard Kandungan 2.2Mengenal pasti peraturan di dalam makmal komputer
8.30 - 9.30 Standard
2.2.1 Mengenal pasti dan menyatakan peraturan di makmal komputer
TMK Pembelajaran
Objektif Diakhir pengajaran murid dapat :
Mengenal pasti dan menyatakan peraturan di makmal komputer
PETA BUIH Nilai Kerjasama
BBM Kad imbasan,buku teks,buku aktiviti, lembaran kerja
Aktiviti 1.murid bersama guru mengenal pasti dan menyatakan peraturan di makmal
komputer
EMK Bahasa
Impak/Refleksi …………/………orang murid menguasai objektif dan diberi latihan pengayaan
……….../……….orang murid belum menguasai objektif dan diberi latihan
pemulihan
Catatan Pdpc hari ini tidak dapat dijalankan kerana :

Tajuk PERISIAN APLIKASI


6 AL-FARABI Standard Kandungan 2.1 Mengetahui ikon perisian pemproses kata (MS Word)
10.00 - 11.00 Standard
2.1.1 Menyatakan penggunaan ikon; iii. Close iv. New
TMK Pembelajaran
Objektif Diakhir pengajaran murid dapat :
Menyatakan penggunaan ikon; iii. Close iv. New
PETA BUIH Nilai Kerjasama
BBM Kad imbasan,buku teks,buku aktiviti, lembaran kerja
Aktiviti
1.murid bersama guru Menyatakan penggunaan ikon; iii. Close iv. New

EMK Bahasa
Impak/Refleksi …………/………orang murid menguasai objektif dan diberi latihan pengayaan
……….../……….orang murid belum menguasai objektif dan diberi latihan
pemulihan
Catatan Pdpc hari ini tidak dapat dijalankan kerana :
RANCANGAN PELAJARAN HARIAN

Minggu yang ke 10 Tarikh Khamis, 07 Mac 2019

KELAS:
MASA:
KANDUNGAN
MATA PELAJARAN:
PETA :
Tajuk KEMAHIRAN KENDIRI
1 AL-BIRUNI Standard Kandungan 1.4 Memakai pakaian.
7.30 - 8.30 Standard
1.4.2 Menamakan jenis pakaian harian mengikut jantina.
PENGURUSAN DIRI Pembelajaran
Objektif Diakhir pengajaran murid dapat :
1 Menamakan jenis pakaian harian mengikut jantina.
PETA BUIH Nilai Kerjasama
BBM Kad imbasan,buku teks,buku aktiviti, lembaran kerja
Aktiviti 1.murid bersama guru menamakan jenis pakaian harian mengikut jantina.
EMK Sains dan Teknologi
Impak/Refleksi …………/………orang murid menguasai objektif dan diberi latihan pengayaan
……….../……….orang murid belum menguasai objektif dan diberi latihan
pemulihan
Catatan Pdpc hari ini tidak dapat dijalankan kerana :
Tajuk Kemahiran Manipulasi Alatan
5 AL-FARABI Standard Kandungan 1.3 Berkebolehan melakukan kemahiran manipulasi alatan
11.00 - 11.30 Standard
PEND. JASMANI DAN 1.3.1 Melakukan skip bebas dengan menggunakan tali skipping / gelung rotan
Pembelajaran
KESIHATAN Objektif Diakhir pengajaran murid dapat :
Melakukan skip bebas dengan menggunakan tali skipping / gelung rotan
Nilai Kerjasama
PETA BUIH BBM Kad imbasan,buku teks,buku aktiviti, lembaran kerja
Aktiviti 1.murid bersama guru melakukan skip bebas dengan menggunakan tali skipping
/ gelung rotan
EMK Bahasa
Impak/Refleksi …………/………orang murid menguasai objektif dan diberi latihan pengayaan
……….../……….orang murid belum menguasai objektif dan diberi latihan
pemulihan
Catatan Pdpc hari ini tidak dapat dijalankan kerana :

Tajuk PERISIAN APLIKASI


6 AL-JAZARI Standard Kandungan 2.1 Mengetahui ikon perisian pemproses kata (MS Word)
11.30 - 12.30 Standard
2.1.1 Menyatakan penggunaan ikon; iii. Close iv. New
TMK Pembelajaran
Objektif Diakhir pengajaran murid dapat :
Menyatakan penggunaan ikon; iii. Close iv. New
PETA BUIH Nilai Kerjasama
BBM Kad imbasan,buku teks,buku aktiviti, lembaran kerja
Aktiviti 1.murid bersama guru Menyatakan penggunaan ikon; iii. Close iv. New
EMK Sains dan Teknologi
Impak/Refleksi …………/………orang murid menguasai objektif dan diberi latihan pengayaan
……….../……….orang murid belum menguasai objektif dan diberi latihan
pemulihan
Catatan Pdpc hari ini tidak dapat dijalankan kerana :
RANCANGAN PELAJARAN HARIAN

Minggu yang ke 10 Tarikh Jumaat, 08 Mac 2019

KELAS:
MASA:
KANDUNGAN
MATA PELAJARAN:
PETA :
Tajuk Kemahiran Manipulasi Alatan
2 AL-FARABI Standard Kandungan 1.3 Melakukan kemahiran manipulasi alatan
8.30 - 9.30 Standard 1.3.4 Menangkap objek dengan serapan daya
PEND. JASMANI DAN Pembelajaran
KESIHATAN Objektif Diakhir pengajaran murid dapat :
1. Menangkap objek dengan serapan daya
Nilai Berdisiplin
PETA BUIH BBM Alat tulis, buku teks,alatan sukan
Aktiviti 1.Murid melakukan pergerakan menangkap objek dengan serapan daya

EMK Bahasa
Impak/Refleksi …………/………orang murid menguasai objektif dan diberi latihan pengayaan
……….../……….orang murid belum menguasai objektif dan diberi latihan
pemulihan
Catatan Pdpc hari ini tidak dapat dijalankan kerana :

Tajuk 2. PERANTI KOMPUTER


5 AL-FARABI Standard Kandungan 2.3 Mengetahui jenis storan
10.00 - 11.00 Standard 2.3.1 Mengenal pasti dan menyatakan storan:
TMK Pembelajaran i. Pemacu kilat (flashdrive)i. Pemacu cakera keras luaran
(external hard disk drive)iii. Cakera padat (Compact disk)
Objektif Diakhir pengajaran murid dapat :
PETA BUIH 1. Mengenal pasti dan menyatakan storan
Nilai Kerjasama
BBM Kad imbasan,buku teks,buku aktiviti, lembaran kerja
Aktiviti
1.murid bersama guru mengenal storan.

EMK Bahasa
Impak/Refleksi …………/………orang murid menguasai objektif dan diberi latihan pengayaan
……….../……….orang murid belum menguasai objektif dan diberi latihan
pemulihan
Catatan Pdpc hari ini tidak dapat dijalankan kerana :
Tajuk PENGURUSAN MAKMAL KOMPUTER
4 AL-FARABI Standard Kandungan 2.2Mengenal pasti peraturan di dalam makmal komputer
11.00 - 12.00 Standard
2.2.1 Mengenal pasti dan menyatakan peraturan di makmal komputer
TMK Pembelajaran
Objektif Diakhir pengajaran murid dapat :
Mengenal pasti dan menyatakan peraturan di makmal komputer
PETA DAKAP Nilai Kerjasama
BBM Kad imbasan,buku teks,buku aktiviti, lembaran kerja
Aktiviti 1.murid bersama guru mengenal pasti dan menyatakan peraturan di makmal
komputer
EMK Bahasa
Impak/Refleksi …………/………orang murid menguasai objektif dan diberi latihan pengayaan
……….../……….orang murid belum menguasai objektif dan diberi latihan
pemulihan
Catatan Pdpc hari ini tidak dapat dijalankan kerana :
Minggu yang ke 11 Tarikh Isnin, 11 Mac 2019

KELAS:
MASA:
KANDUNGAN
MATA PELAJARAN:
PETA :
Tajuk Kemahiran Manipulasi Alatan
5 AL-FARABI Standard Kandungan 1.3 Berkebolehan melakukan kemahiran manipulasi alatan
8.00 - 8.30 Standard
1.3.1 Melakukan skip bebas dengan menggunakan tali skipping / gelung rotan
PEND. JASMANI DAN Pembelajaran
KESIHATAN Objektif Diakhir pengajaran murid dapat :
Melakukan skip bebas dengan menggunakan tali skipping / gelung rotan
Nilai Kerjasama
PETA BUIH BBM Kad imbasan,buku teks,buku aktiviti, lembaran kerja
Aktiviti 1.murid bersama guru melakukan skip bebas dengan menggunakan tali skipping
/ gelung rotan
EMK Bahasa
Impak/Refleksi …………/………orang murid menguasai objektif dan diberi latihan pengayaan
……….../……….orang murid belum menguasai objektif dan diberi latihan
pemulihan
Catatan Pdpc hari ini tidak dapat dijalankan kerana :

Tajuk KEMAHIRAN KENDIRI


1 AL-BIRUNI Standard Kandungan 1.4 Memakai pakaian.
8.30 - 9.30 Standard
1.4.2 Menamakan jenis pakaian harian mengikut jantina.
PENGURUSAN DIRI Pembelajaran
Objektif Diakhir pengajaran murid dapat :
1 Menamakan jenis pakaian harian mengikut jantina.
PETA BUIH Nilai Kerjasama
BBM Kad imbasan,buku teks,buku aktiviti, lembaran kerja
Aktiviti
1.murid bersama guru menamakan jenis pakaian harian mengikut jantina.

EMK Sains dan Teknologi


Impak/Refleksi …………/………orang murid menguasai objektif dan diberi latihan pengayaan
……….../……….orang murid belum menguasai objektif dan diberi latihan
pemulihan
Catatan Pdpc hari ini tidak dapat dijalankan kerana :
Tajuk 2. PERANTI KOMPUTER
5 AL-FARABI Standard Kandungan 2.3 Mengetahui jenis storan
11.00 - 12.00 Standard 2.3.1 Mengenal pasti dan menyatakan storan:
TMK Pembelajaran i. Pemacu kilat (flashdrive)i. Pemacu cakera keras luaran
(external hard disk drive)iii. Cakera padat (Compact disk)
Objektif Diakhir pengajaran murid dapat :
PETA BUIH 1. Mengenal pasti dan menyatakan storan
Nilai Kerjasama
BBM Kad imbasan,buku teks,buku aktiviti, lembaran kerja
Aktiviti 1.murid bersama guru mengenal storan.
EMK Bahasa
Impak/Refleksi …………/………orang murid menguasai objektif dan diberi latihan pengayaan
……….../……….orang murid belum menguasai objektif dan diberi latihan
pemulihan
Catatan Pdpc hari ini tidak dapat dijalankan kerana :