Anda di halaman 1dari 5

RANCANGAN PELAJARAN HARIAN

Minggu yang ke 1 Tarikh Tuesday, 02 January 2018

KELAS:
MASA:
KANDUNGAN
MATA PELAJARAN:
PETA :
Tajuk 1.0 Keselamatan
1 AL-BIRUNI Standard Kandungan 1.1 Mematuhi jadual tugas di ruang kerja
8.30 - 9.30 Standard 1.1.1 Menyenaraikan tugasan di
PENGURUSAN DIRI Pembelajaran ruang kerja
Objektif Diakhir pengajaran murid dapat :
1. Menyenaraikan tugasan di ruang kerja
PETA BUIH Nilai Kerjasama
BBM Kad imbasan,buku teks,buku aktiviti, lembaran kerja
Aktiviti 1.murid bersama guru menyenaraikan menyenaraikan tugasan di ruang kerja
EMK Bahasa
Impak/Refleksi …………/………orang murid menguasai objektif dan diberi latihan pengayaan
……….../……….orang murid belum menguasai objektif dan diberi latihan
pemulihan
Catatan Pdpc hari ini tidak dapat dijalankan kerana :

Tajuk Motor Kasar


4 AL-BIRUNI Standard Kandungan 1.1 Pergerakan motor kasar dengan menggunakan alatan
10.00 - 11.00 Standard 1.1.1 Melakukan pergerakan tangan dengan menggunakan tali/ reben
TMK Pembelajaran i. hadapan ii. Belakang iii. berpasangan
Objektif Diakhir pengajaran murid dapat :
1. Melakukan pergerakan tangan dengan menggunakan tali/ reben
PETA BUIH i. hadapan ii. Belakang iii. berpasangan
Nilai Berdisiplin
BBM Alat tulis, buku teks,alatan sukan
Aktiviti 1.Murid melakukan pergerakan tangan dengan menggunakan tali/ reben i.
hadapan ii. Belakang iii. berpasangan

EMK Bahasa
Impak/Refleksi …………/………orang murid menguasai objektif dan diberi latihan pengayaan
……….../……….orang murid belum menguasai objektif dan diberi latihan
pemulihan
Catatan Pdpc hari ini tidak dapat dijalankan kerana :
RANCANGAN PELAJARAN HARIAN
Minggu yang ke 1 Tarikh Wednesday, 02 January 2019

KELAS:
MASA:
KANDUNGAN
MATA PELAJARAN:
PETA :
Tajuk Urus Diri
1 AL-BIRUNI Standard Kandungan 1.1 Mengenal anggota badan
8.30 - 9.30 Standard
PENGURUSAN DIRI 1.1.1 Menamakan bahagian kepala
Pembelajaran
Objektif Diakhir pengajaran murid dapat :
1.Menamakan bahagian kepala
PETA BUIH
Nilai Kerjasama
BBM Kad imbasan,buku teks,buku aktiviti, lembaran kerja
Aktiviti 1.murid bersama guru menyanyikan lagu Kalau Rasa Gembira
EMK Bahasa
Impak/Refleksi …………/………orang murid menguasai objektif dan diberi latihan pengayaan
……….../……….orang murid belum menguasai objektif dan diberi latihan pemulihan
Catatan Pdpc hari ini tidak dapat dijalankan kerana :

Tajuk Pengenalan Makmal Komputer


4 AL-BIRUNI
Standard Kandungan 1.1 Mengenal pasti dan menyatakan lokasi makmal computer
8.30 - 9.30
TMK Standard
1.1.1 Mengecam pelan lokasi makmal komputer
Pembelajaran
Objektif Diakhir pengajaran murid dapat :
PETA BUIH 1. Mengecam pelan lokasi makmal komputer
Nilai Kerjasama
BBM Kad imbasan,buku teks,buku aktiviti, lembaran kerja
Aktiviti 1.murid bersama guru berjalan ke makmal komputer berdasarkan pelan.
EMK Bahasa
Impak/Refleksi …………/………orang murid menguasai objektif dan diberi latihan pengayaan
……….../……….orang murid belum menguasai objektif dan diberi latihan pemulihan
Catatan Pdpc hari ini tidak dapat dijalankan kerana :
RANCANGAN PELAJARAN HARIAN
Minggu yang ke 1 Tarikh Thursday, 03 January 2019

KELAS:
MASA:
KANDUNGAN
MATA PELAJARAN:
PETA :
Tajuk 1. PENGURUSAN KOMPUTER
5 AL-BIRUNI Standard Kandungan 1.1 Mengaplikasikan penggunaan komputer
7.30 - 8.30 Standard 1.1.1 Memastikanperkakasan komputer dalam keadaan yang bersih dan
TMK Pembelajaran teratur.
Objektif Diakhir pengajaran murid dapat :
Memastikanperkakasan komputer dalam keadaan yang bersih dan teratur.
PETA BUIH
Nilai Kerjasama
BBM Kad imbasan,buku teks,buku aktiviti, lembaran kerja
Aktiviti 1.murid bersama guru membersih dan mengemas makmal komputer.
EMK Bahasa
Impak/Refleksi …………/………orang murid menguasai objektif dan diberi latihan pengayaan
……….../……….orang murid belum menguasai objektif dan diberi latihan pemulihan
Catatan Pdpc hari ini tidak dapat dijalankan kerana :

Tajuk Urus Diri


1 AL-BARUNI Standard Kandungan 1.1 Mengenal anggota badan
8.30 - 9.30 Standard
PENGURUSAN DIRI 1.1.1 Menamakan bahagian kepala
Pembelajaran
Objektif Diakhir pengajaran murid dapat :
1.Menamakan bahagian kepala
PETA BUIH Nilai Kerjasama
BBM Kad imbasan,buku teks,buku aktiviti, lembaran kerja
Aktiviti 1.murid bersama guru menyanyikan lagu Kalau Rasa Gembira
EMK Sains dan Teknologi
Impak/Refleksi …………/………orang murid menguasai objektif dan diberi latihan pengayaan
……….../……….orang murid belum menguasai objektif dan diberi latihan pemulihan
Catatan Pdpc hari ini tidak dapat dijalankan kerana :
Tajuk PENGURUSAN TEKNOLOGI MAKLUMAT DAN KOMUNIKASI
6 AL-BIRUNI Standard Kandungan 1.1 Memahami Penggunaan TMK
10.00 - 11.00 Standard
1.1.1 Mengamalkan etika dan tanggungjawab dalam TMK.
TMK Pembelajaran
Objektif Diakhir pengajaran murid dapat :
Mengamalkan etika dan tanggungjawab dalam TMK.
PETA BULATAN Nilai Kerjasama
BBM Kad imbasan,buku teks,buku aktiviti, lembaran kerja
Aktiviti 1.murid bersama guru mengenal pasti perkakasan komputer (monitor, tetikus,
papan kekunci, sistem unit, pencetak) berfungsi dengan baik.
EMK Bahasa
Impak/Refleksi …………/………orang murid menguasai objektif dan diberi latihan pengayaan
……….../……….orang murid belum menguasai objektif dan diberi latihan pemulihan
Catatan Pdpc hari ini tidak dapat dijalankan kerana :
RANCANGAN PELAJARAN HARIAN
Minggu yang ke 1 Tarikh Friday, 04 January 2019

KELAS:
MASA:
KANDUNGAN
MATA PELAJARAN:
PETA :
Tajuk PENGURUSAN TEKNOLOGI MAKLUMAT DAN KOMUNIKASI
6 AL-JAZARI Standard Kandungan 1.1 Memahami Penggunaan TMK
7.30 - 8.30 Standard
TMK 1.1.1 Mengamalkan etika dan tanggungjawab dalam TMK.
Pembelajaran
Objektif Diakhir pengajaran murid dapat :
Mengamalkan etika dan tanggungjawab dalam TMK.
PETA BUIH
Nilai Kerjasama
BBM Kad imbasan,buku teks,buku aktiviti, lembaran kerja
Aktiviti 1.murid bersama guru mengenal pasti perkakasan komputer (monitor, tetikus,
papan kekunci, sistem unit, pencetak) berfungsi dengan baik.
EMK Bahasa
Impak/Refleksi …………/………orang murid menguasai objektif dan diberi latihan pengayaan
……….../……….orang murid belum menguasai objektif dan diberi latihan pemulihan
Catatan Pdpc hari ini tidak dapat dijalankan kerana :

Tajuk Motor Kasar


2 AL-FARABI Standard Kandungan 1.1 Pergerakan motor kasar dengan menggunakan alatan
8.30 - 9.30 Standard 1.1.1 Melakukan pergerakan tangan dengan menggunakan tali/ reben
PEND. JASMANI DAN Pembelajaran i. hadapan ii. Belakang iii. berpasangan
KESIHATAN Objektif Diakhir pengajaran murid dapat :
1. Melakukan pergerakan tangan dengan menggunakan tali/ reben
i. hadapan ii. Belakang iii. berpasangan
PETA BUIH Nilai Berdisiplin
BBM Alat tulis, buku teks,alatan sukan
Aktiviti 1.Murid melakukan pergerakan tangan dengan menggunakan tali/ reben i.
hadapan ii. Belakang iii. berpasangan

EMK Bahasa
Impak/Refleksi …………/………orang murid menguasai objektif dan diberi latihan pengayaan
……….../……….orang murid belum menguasai objektif dan diberi latihan pemulihan
Catatan Pdpc hari ini tidak dapat dijalankan kerana :
Tajuk PENGURUSAN TEKNOLOGI MAKLUMAT DAN KOMUNIKASI
6 AL-BIRUNI Standard Kandungan 1.1 Memahami Penggunaan TMK
10.00 - 11.00 Standard 1.1.1 Mengamalkan etika dan tanggungjawab dalam TMK.
TMK Pembelajaran i. mengenal pasti perkakasan komputer (monitor, tetikus, papan kekunci, sistem
unit, pencetak) berfungsi dengan baik.
ii.mengamalkan sikap berhemah ketika mencetak dokumen.
PETA POKOK Objektif Diakhir pengajaran murid dapat :
1. i. mengenal pasti perkakasan komputer (monitor, tetikus, papan kekunci, sistem
unit, pencetak) berfungsi dengan baik.
ii.mengamalkan sikap berhemah ketika mencetak dokumen.

Nilai Berdisiplin
BBM Komputer, LCD,DVD,buku teks,buku latihan,alat tulis,Kad imbasan
Aktiviti 1.murid diperkenalkan dengan perkakasan komputer (monitor, tetikus, papan
kekunci, sistem unit, pencetak) berfungsi dengan baik.
2.Murid diajarkan sikap berhemah ketika mencetak dokumen.
EMK Teknologi Maklumat
Impak/Refleksi …………/………orang murid menguasai objektif dan diberi latihan pengayaan
……….../……….orang murid belum menguasai objektif dan diberi latihan pemulihan
Catatan Pdpc hari ini tidak dapat dijalankan kerana :
RANCANGAN PELAJARAN HARIAN
Minggu yang ke 2 Tarikh Monday, 07 January 2019

KELAS:
MASA:
KANDUNGAN
MATA PELAJARAN:
PETA :
Tajuk Motor Kasar
2 AL-FARABI Standard Kandungan 1.1 Pergerakan motor kasar tanpa alatan
8.30 - 9.30 Standard 1.1.1 Melakukan pergerakan tangan dengan iringan muzik
PEND. JASMANI DAN Pembelajaran i. mengangkat dan menurun ii. Menggoyang iii. Menghayun iv. mendepang
KESIHATAN Objektif Diakhir pengajaran murid dapat :
1. mengangkat dan menurun ii. Menggoyang iii. Menghayun iv. mendepang
Nilai Kerjasama
PETA BUIH
BBM Kad imbasan,buku teks,buku aktiviti, lembaran kerja
Aktiviti 1.murid bersama guru melakukan pergerakan berdasarkan video yang dimainkan.
EMK Bahasa
Impak/Refleksi …………/………orang murid menguasai objektif dan diberi latihan pengayaan
……….../……….orang murid belum menguasai objektif dan diberi latihan pemulihan
Catatan Pdpc hari ini tidak dapat dijalankan kerana :

Tajuk Pengenalan Makmal Komputer


4 AL-FARABI Standard Kandungan 1.1 Mengenal pasti dan menyatakan lokasi makmal computer
10.00 - 11.00 Standard
TMK 1.1.1 Mengecam pelan lokasi makmal komputer
Pembelajaran
Objektif Diakhir pengajaran murid dapat :
1. Mengecam pelan lokasi makmal komputer
PETA BUIH Nilai Kerjasama
BBM Kad imbasan,buku teks,buku aktiviti, lembaran kerja
Aktiviti 1.murid bersama guru berjalan ke makmal komputer berdasarkan pelan.
EMK Sains dan Teknologi
Impak/Refleksi …………/………orang murid menguasai objektif dan diberi latihan pengayaan
……….../……….orang murid belum menguasai objektif dan diberi latihan pemulihan
Catatan Pdpc hari ini tidak dapat dijalankan kerana :
Tajuk Kemahiran Motor Kasar
4 AL-BIRUNI Standard Kandungan 1.1 Melakukan pergerakan motor kasar menggunakan alatan
11.00 - 11.30 Standard
1.1.1 Melompat melepasi tali yang direntang pada pelbagai aras ketinggian
KEMAHIRAN Pembelajaran
MANIPULATIF Objektif Diakhir pengajaran murid dapat :
1.Melompat melepasi tali yang direntang pada pelbagai aras ketinggian

PETA BUIH Nilai Berdisiplin


BBM Komputer, LCD,DVD,buku teks,buku latihan,alat tulis,Kad imbasan
Aktiviti 1. murid melakukan aktiviti yang diajarkan oleh guru
EMK Sains dan Teknologi
Impak/Refleksi …………/………orang murid menguasai objektif dan diberi latihan pengayaan
……….../……….orang murid belum menguasai objektif dan diberi latihan pemulihan
Catatan Pdpc hari ini tidak dapat dijalankan kerana :