Anda di halaman 1dari 1

MINGGU 2

MATA PELAJARAN PENDIDIKAN SENI VISUAL KELAS 4 AL - BIRUNI


HARI SELASA TARIKH 07-01-2020 MASA 12:20 - 13:20
TEMA ALAM SEMULAJADI BIDANG MENGGAMBAR

TAJUK SENJA NAN INDAH AKTIVITI CATAN

KOD STANDARD KANDUNGAN 1.1, 1.2 KOD STANDARD PEMBELAJARAN 1.1.1, 2.1.1
Objektif Pembelajaran (OP): Kriteria Kejayaan(KK) :
Pada akhir pengajaran dan pembelajaran, murid dapat : Murid dapat :
 Menghasilkan satu lukisan teknik catan basah atas basah  Mengenal pasti sekurang-kurangnya 2 bahasa seni yang
dengan teknik yang betul. terdapat pada contoh catan dengan betulnya.
 Menghasilkan satu lukisan teknik basah atas basah
menggunakan media dan bahan yang sesuai dengan
betulnya.

RANGKA PENGAJARAN IMPAK/RELEKSI


Aktiviti Pemula (Starter):
1. Murid mendengar lagu ‘Desa Tercinta’. Kehadiran : ___ /____
2. Murid bersoal-jawab bersama-sama guru tentang lagu yang didengar.
Apa itu desa? ___ /___ murid dapat mencapai
Terangkan keindahan desa mengikut perspektif kamu. OP dan KK

___ /___ murid tidak dapat


Aktiviti Utama (Main Activities):
mencapai OP dan KK
1. Murid melihat contoh catan yang dipamerkan guru.
2. Murid berbincang tentang bahasa seni yang terdapat pada contoh yang dilihat secara berpasangan
melalui aktiviti Think-Pair-Share. (cth: warna, ruang, garisan)
3. Murid dipilih secara rawak untuk menyatakan jawapan.
4. Murid bersoal jawab tentang alat dan bahan yang digunakan dalam penghasilan catan melalui aktiviti
Dragon Ball.
5. Murid melihat demonstrasi teknik basah atas basah yang ditunjukkan guru.
6. Murid menghasilkan teknik basah atas basah dengan bimbingan guru.
Pengayaan:
1. Menghasilkan teknik basah atas basah dalam catan.
Pemulihan :
1. Latih tubi campuran warna dan air.
Aktiviti Penutup (Plenary):

1. Murid mendengar guru membuat rumusan pelajaran.

Contoh catan, kertas lukisan, berus, palet, warna air, air dan
BAHAN BANTU BELAJAR TAHAP PENGUASAAN PBD
cawan

1
ILMU Alam Sekitar
2
PENGISIAN 3
KURIKULUM
EMK Kreativiti dan Inovasi
4
5
NILAI Menghargai Alam Sekitar
6
CATATAN/ PdPc ditangguhkan
KEMAHIRAN BERFIKIR Mengaplikasi kerana :
Kursus/Bengkel ☐
KECERDASAN PELBAGAI Naturalis Mesyuarat/Taklimat ☐
Program Sekolah ☐
Cuti sakit / CRK ☐
KAEDAH PENILAIAN Lisan, Hasil kerja Pertandingan Luar ☐
Lain-lain ☐

©HAK CIPTA TERPELIHARA 2019 SK TAMAN MIDAH 2, KUALA LUMPUR