Anda di halaman 1dari 18

RANCANGAN

PENGAJARAN
TAHUNAN
(RPT)

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN (RPT) PENDIDIKAN SENI VISUAL TAHUN 4


2020
NURUL FATEKAH BINTI ABDULLAH
RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN

PENDIDIKAN SENI VISUAL TAHUN 4 2020

SEMESTER PERTAMA
MINGGU UNIT / TAJUK / STANDARD KANDUNGAN /
OBJEKTIF CATATAN
TARIKH BIDANG STANDARD PEMBELAJARAN
Minggu 1.1 Bahasa Seni Visual
1 Menggambar 2.1 Kemahiran Seni Visual Di akhir pembelajaran EMK
murid dapat; Kreativiti dan
Alam semula 1.1.1 Mengenal pasti dan membanding beza bahasa seni Mengaplikasi bahasa seni inovasi
visual yang ada pada karya dalam Bidang Menggambar visual melalui penerokaan
jadi
(i) Catan (warna, ruang, imbangan dan kontra). media yang digunakan KBAT
2- 3 Mengaplikasi
untuk penghasilan karya
JANUARI Hasil karya 2.1.1 Mengaplikasikan bahasa seni visual pada karya catan basah atas basah
catan catan dalam Bidang Menggambar melalui penerokaan : BBM
(i) media dan teknik basah atas basah Karya teknik
(ii) proses pengkaryaan basah

Minggu 1.1 Bahasa Seni Visual


2 Menggambar 2.1 Kemahiran Seni Visual Di akhir pembelajaran EMK
murid dapat; Kreativiti dan
Alam semula 1.1.1 Mengenal pasti dan membanding beza bahasa seni Mengaplikasi bahasa seni inovasi
visual yang ada pada karya dalam Bidang Menggambar visual melalui penerokaan
jadi
6-10 (i) Catan (warna, ruang, imbangan dan kontra). media yang digunakan KBAT
JANUARI Hasil karya Mengaplikasi
untuk penghasilan karya
catan 2.1.1 Mengaplikasikan bahasa seni visual pada karya catan basah atas basah
catan dalam Bidang Menggambar melalui penerokaan : BBM
(iii) media dan teknik basah atas basah Karya teknik
(iv) proses pengkaryaan basah
Minggu Menggambar 3.1 Penghasilan karya kreatif Di akhir pembelajaran EMK
3 Alam 4.1 Penghayatan Karya Seni Visual murid dapat: Kreativiti dan
Semulajadi Menghasilkan karya catan inovasi
3.1.1 Menghasilkan karya kreatif dalam Bidang menggunakan teknik
Menggambar berdasarkan: basah atas basah dan KBAT
Hasil karya i. penentuan tema dan tajuk melalui sumber idea boleh membuat apreasasi Menganalisa
catan ii. perkembangan idea melalui pengolahan secara lisan
komposisi, kadar banding, perspektif dan reka BBM
13-17 letak melalui kajian lakaran. Karya teknik
JANUARI iii. penetapan jenis media dan teknik yang sesuai basah
berdasarkan perkembangan idea.
iv. disiplin pengkaryaan dan nilai murni kemasan
akhir
4.1.1 Mempamerkan karya yang dihasilkan.
4.1.2 Membuat pernyataan lisan secara kritis karya
sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni visual,
teknik dan proses serta menghubung kait seni dengan
kehidupan harian.
MINGGU UNIT / TAJUK
STANDARD KANDUNGAN / STANDARD PEMBELAJARAN OBJEKTIF CATATAN
TARIKH / BIDANG
1.1 Bahasa Seni Visual Pada akhir Pembelajaran
Minggu 4 2.1 Kemahiran Seni Visual Murid dapat EMK
20-24 Menggambar 1) Membanding beza Keusahawanan
JANUARI Alam Semula 1.1.1 Mengenal pasti dan membanding beza bahasa seni bahasa seni visual
visual yang ada pada karya dalam Bidang Menggambar: imbangan KBAT
jadi
(ii) mozek (simetri , tidak simetri) Mengaplikasi
dalam teknik susunan
Mozek 2.1.2 Mengaplikasikan bahasa seni visual pada karya Contoh mozek
bahan.
CUTI mozek dalam Bidang Menggambar melalui penerokaan:
TAHUN (i) media dan teknik susunan bahan.
BARU CINA (ii) proses pengkaryaan.
23-26
JANUARI

Minggu
5 Menggambar 3.1 Penghasilan karya kreatif Di akhir pembelajaran EMK
Alam semula 4.1 Penghayatan Karya Seni Visual murid dapat: Kreativiti dan
27-31 jadi Menghasilkan karya inovasi
JANUARI 3.1.1 Menghasilkan karya kreatif dalam Bidang menggunakan teknik
Menggambar berdasarkan: mozek mengikut kreativiti. KBAT
i. penentuan tema dan tajuk melalui sumber idea. Mengaplikasi
ii. perkembangan idea melalui pengolahan
Hasil Karya komposisi, kadar banding perspektif dan reka
mozek letak melalui kajian lakaran.
iii. penetapan jenis media dan teknik yang sesuai
berdasarkan perkembangan idea.
iv. disiplin pengkaryaan dan nilai murni.
4.1.1 Mempamerkan karya yang dihasilkan
MINGGU UNIT / TAJUK
STANDARD KANDUNGAN / STANDARD PEMBELAJARAN OBJEKTIF CATATAN
TARIKH / BIDANG
Bidang 1.1 Bahasa Seni Visual EMK
Membuat 2.1 Kemahiran Seni Visual Di akhir pembelajaran, Kreativiti dan
Minggu Corak dan murid dapat inovasi
6 rekaan 1.1.2 Mengenal pasti dan membanding beza bahasa seni menjalankan aktiviti
3-7 Stensilan visual yang ada pada karya dalam Bidang Membuat penerokaan pelbagai . KBAT
FEBRUARI Corak dan Rekaan. Meneroka
media dan teknik stensilan
Alam (ii) stensilan
Semulajadi 2.1.6 Mengaplikasikan bahasa seni pada karya stensilan BBM
dalam bidang Membuat Corak dan Rekaan melalui
penerokaan:
i) media dan teknik stensilan.
proses pengkaryaan idea rekaan produk berfungsi.

Minggu Bidang 3.1 Penghasilan karya kreatif EMK


7 Membuat 4.1 Penghayatan Karya Seni Diakhir pembelajaran, Kreativiti dan
10 – 14 Corak dan murid dapat inovasi
rekaan 3.1.2 Menghasilkan corak kreatif dalam bidang Membuat memilih media dan teknik
FEBRUARI
Stensilan Corak dan Rekaan berdasarkan: yang sesuai untuk KBAT
i. penentuan tema dan tajuk melalui sumber menghasilkan corak Mengaplikasi
Alam idea.
stensilan dan menentukan
Semulajadi ii. perkembangan idea melalui pengolahan BBM
motif dan struktur susunan motif melalui tema,
kajian lakaran.
iii. penetapan jenis media dan teknik yang
sesuai berdasarkan perkembangan idea.
iv. disiplin pengkaryaan dan nilai murni.
v. kemasan akhir.
4.1.1 Mempamerkan karya yang dihasilkan.
MINGGU UNIT / TAJUK
STANDARD KANDUNGAN / STANDARD PEMBELAJARAN OBJEKTIF CATATAN
TARIKH / BIDANG
Minggu Membentuk 1.1 Bahasa Seni EMK
8 dan membuat 1.2 Kemahiran Seni visual Di akhir pembelajaran, Kreativiti dan
17 – 21 Binaan 1.1.3 Mengenal pasti dan membanding beza bahasa murid dapat: inovasi
FEBRUARI Arca seni visual yang
mengeksplorasi bahan
ada pada karya dalam Bidang Membentuk dan KBAT
Bunga Membuat untuk menghasilkan arca Mengaplikasi
Binaan: daun.
(i) Arca BBM
2.1.7 Mengaplikasikan bahasa seni visual pada karya
arca dalam
Bidang Membentuk dan Membuat Binaan melalui
penerokaan:
(i) media dan teknik susunan bahan.
(ii) proses pengkaryaan.

Minggu Membentuk 1.3 Bahasa Seni EMK


9 dan membuat 1.4 Kemahiran Seni visual Di akhir pembelajaran, Kreativiti dan
24-28 Binaan 1.1.3 Mengenal pasti dan membanding beza bahasa murid dapat: inovasi
FEBRUARI Arca seni visual yang
mengeksplorasi bahan
ada pada karya dalam Bidang Membentuk dan KBAT
UJIAN Bunga Membuat untuk menghasilkan arca Mengaplikasi
SELARAS 1 Binaan: daun.
(THN 4,5, (ii) Arca BBM
DAN 6) 2.1.7 Mengaplikasikan bahasa seni visual pada karya
24-27 FEB arca dalam
Bidang Membentuk dan Membuat Binaan melalui
penerokaan:
(iii) media dan teknik susunan bahan.
(iv) proses pengkaryaan.
MINGGU UNIT / TAJUK
STANDARD KANDUNGAN / STANDARD PEMBELAJARAN OBJEKTIF CATATAN
TARIKH / BIDANG
Membentuk 3.1 Penghasilan karya kreatif Di akhir pembelajaran, EMK
Minggu dan membuat 4.1Penghayatan karya seni visual murid dapat : Kreativiti dan
10 Binaan 3.1.4 Menghasilkan karya kreatif dalam Bidang inovasi
2-6 Arca Membentuk dan membuat binaan berdasarkan: Menghasilkan arca
MAC (i) penentuan tema dan tajuk melalui sumber menggunakan teknik KBAT
Bunga idea. asemblaj mengikut Mengaplikasi
(ii) perkembangan idea melalui pengolahan kreativiti.
komposisi, kadar banding, perspektif dan BBM
reka letak melalui kajian lakaran.
(iii) penetapan jenis media dan teknik yang
sesuai berdasarkan perkembangan idea.
(iv) disiplin pengkaryaan dan nilai murni.
4.1.1 Mempamerkan karya yang dihasilkan.

Bidang 1.1 Bahasa Seni Visual EMK


Minggu Mengenal Kraf Di akhir pembelajaran, Kreativiti dan
11 tangan 1.1.4 Mengenalpasti dan membanding beza bahasa seni murid dapat inovasi
9-13 tradisional visual yang ada pada karya dalam bidang Mengenal Kraf Melihat cara membuat
MAC Alat domestik Tradisional. paper mache melalui KBAT
Mangkuk (i) Alat Domestik youtube

BBM

Youtube

CUTI PERTENGAHAN PENGGAL 1


KUMPULAN B : 14.03.2020 - 22.03.2020
MINGGU UNIT / TAJUK
STANDARD KANDUNGAN / STANDARD PEMBELAJARAN OBJEKTIF CATATAN
TARIKH / BIDANG
Minggu 3.1 Penghasilan karya kreatif
12 Bidang EMK
23-27 Mengenal Kraf 3.1.5 Menghasilkan kraf kreatif dalam Bidang Mengenal Di akhir pembelajaran, Kreativiti dan
MAC tangan Kraf Tradisional berdasarkan: murid dapat: inovasi
tradisional (i) penentuan tema dan tajuk melalui sumber Menghasilkan karya kraf
Alat domestik idea. bekas serba guna KBAT
Mangkuk (ii) perkembangan idea reka bentuk dengan berdasarkan tema, tajuk , Mengaplikasi
menekankan identiti kebangsaan. dan teknik paper mache.
(iii) penetapan jenis media dan teknik yang BBM
sesuai berdasarkan penghasilan kraf
secara tradisional atau media gantian.
(iv) disiplin pengkaryaan dan nilai murni.
kemasan akhir

Minggu 5.1 Perancangan Projek Seni Visual


13 - 14 (5.1.1 )
30 MAC – • Pra Persediaan pameran
10 APRIL
Minggu
15 -16 Persediaan Projek Seni Visual
13-24 • 5.1.2
APRIL • 5.1.3
• 5.1.4
CUTI
PERISTIWASEMPE
NA KEJOHANAN
OLAHRAGA KALI
KE 23
20 APRIL 2020
Minggu Projek Seni Visual
17- 18 5.1.5
27 – 8 MEI • Pameran
Gallery walk, sudut seni visual atau Pameran Mini
1 MEI 2020 HARI
PEKERJA
7 MEI CUTI HARI
WESAK

Minggu
19
11- 15 MEI
10 MEI CUTI GANTI
HARI NUZUL
PEPERIKSAAN PERTENGAHAN TAHUN (PPT)
ALQURAN

Minggu
20
18-22 MEI PEPERIKSAAN PERTENGAHAN TAHUN (PPT)
PPT 12-22
MEI

CUTI PENGGAL 1
KUMPULAN B: 23.05.2020 - 07.06.2020
CUTI HARI RAYA AIDILFITRI
24-25.05.2020
SEMESTER 2
MINGGU UNIT / TAJUK
STANDARD KANDUNGAN / STANDARD PEMBELAJARAN OBJEKTIF CATATAN
TARIKH / BIDANG
Minggu 1.1 Bahasa Seni Visual
21 Bidang 2.1 Kemahiran Seni Visual Di akhir pembelajaran, EMK
8-12 JUN Menggambar murid dapat menganalisis Kreativiti dan
1.1.1. Mengenal dan membanding beza bahasa seni visual media dan teknik serta inovasi
Poster
yang ada pada karya dalam bidang menggambar proses gabungan dalam
Montaj (iii) Poster KBAT
penghasilan karya poster.
2.1.3. Mengaplikasikan bahasa seni visual pada karya Menganalisis
poster dalam bidang menggambar melalui penerokaan :
i. media dan teknik menggunakan gabungan lukisan BBM
dan montaj.
ii. proses pengkaryaan.

Minggu Bidang 3.1 Penghasilan karya kreatif Di akhir pembelajaran EMK


22 Menggambar 3.1 Penghayatan Karya Seni Visual murid dapat: Kreativiti dan
15 – 19 JUN Poster Menghasilkan karya inovasi
3.1.1 Menghasilkan karya kreatif dalam Bidang montaj dan boleh
Montaj
Menggambar berdasarkan: membuat apreasasi secara KBAT
i. penentuan tema dan tajuk melalui sumber lisan Menganalisa
idea
ii. perkembangan idea melalui pengolahan BBM
komposisi, kadar banding, perspektif dan reka Karya teknik
letak melalui kajian lakaran. basah
iii. penetapan jenis media dan teknik yang sesuai
berdasarkan perkembangan idea.
iv. disiplin pengkaryaan dan nilai murni
v. kemasan akhir

4.1.1 Mempamerkan karya yang dihasilkan.


4.1.2 Membuat pernyataan lisan secara kritis karya
sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni visual,
teknik dan proses serta menghubung kait seni dengan
kehidupan harian.
MINGGU UNIT / TAJUK
STANDARD KANDUNGAN / STANDARD PEMBELAJARAN OBJEKTIF CATATAN
TARIKH / BIDANG
Minggu 1.1 Bahasa Seni Visual EMK
23 Bidang 2.1 kemahiran seni visual Di akhir pembelajaran, Kreativiti dan
22-26 JUN menggambar murid dapat : Inovasi
Cetakan 1.1.1 Mengenal pasti dan membanding beza bahasa seni melakukan aktiviti Keusahawanan
visual yang ada pada karya dalam Bidang Menggambar. penerokaan media dan
(iv) cetakan teknik kolograf. (contoh: KBAT
2.1.4 Mengaplikasikan bahasa seni pada karya cetakan tali tebal, lidi, ranting, penerokaan
dalam bidang menggambar melalui penerokaan: butang, daun, bod busa,
i) Media dan teknik kolograf span hijau). BBM
ii) Proses pengkaryaan

3.1 Penghasilan karya Di akhir pembelajaran,


Bidang 3.1.1 Menghasilkan karya kreatif dalam bidang murid dapat:- EMK
menggambar menggambar berdasarkan: Memilih objek atau subjek Kreativiti dan
Cetakan i) Penentuan tema dan tajuk melalui sumber yang akan digunakan Inovasi
idea. dalam cetakan kolograf.
ii) Perkembangan idea melalui pengolahan KBAT
Minggu 24 komposisi, kadar banding, perspektif dan Menganalis
29 – 3 reka letak melalui kajian lakaran.
JULAI iii) Penetapan jenis media dan teknik yang BBM
sesuai berdasarkan perkembangan idea.
iv) Disiplin pengkaryaan dan nilai murni. DSKP ms 24
v) Kemasan akhir.
Minggu 25 Bidang 4.1 Penghayatan Karya Seni
menggambar Di akhir pembelajaran, EMK
6 – 10 Cetakan 4.1.1 Mempamerkan karya yang dihasilkan. murid dapat:- Kreativiti dan
JULAI 4.1.2 Membuat penyataan lisan secara kritis karya inovasi
Menjalankan aktiviti main
sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni visual,
peranan menceritakan
teknik dan proses serta menghubungkait seni dengan KBAT
tentang karya sendiri dan
kehidupan seharian. Menganalisa
rakan berpandukan bahasa
seni visual, teknik dan
proses serta BBM
menghubungkait seni Buku teks ms 69
dengan kehidupan
seharian. DSKP ms 32

MINGGU UNIT / TAJUK


STANDARD KANDUNGAN / STANDARD PEMBELAJARAN OBJEKTIF CATATAN
TARIKH / BIDANG
Minggu 26 Bidang
Membuat 1.1 Bahasa Seni visual Di akhir pembelajaran, EMK
13 - 17 corak dan 2.1 Kemahiran Seni visual murid dapat: Kreativiti dan
JULAI rekaan inovasi
Menjana idea produk
Pualaman 1.1.2 Mengenal pasti dan membanding beza bahasa seni
visual yang ada pada karya dalam Bidang Membuat rekaan daripada corak KBAT
Corak dan Rekaan. yang telah dihasilkan. Menjana idea
(i) Pualaman
2.i.5 Mengaplikasikan bahasa seni pada karya
pualaman dalam bidang Bidang Membuat Corak
dan Rekaan melalui penerokaan: BBM
i. media dan teknik pualaman
ii. proses pengkaryaan
iii. idea rekaan produk berfungsi.
Bidang 3.1 Penghasilan karya kreatif EMK
Minggu Membuat 4.1 Penghayatan Karya Seni Di akhir pembelajaran Kreativiti dan
27 corak dan murid dapat : inovasi
20-24 rekaan 3.1.3 Menghasilkan produk rekaan dalam bidang menghasilkan rekaan
JULAI Hasil Karya Membuat Corak dan Rekaan menggunakan corak yang berfungsi daripada hasil
Pualaman telah dihasilkan berdasarkan: corak pualaman yang telah KBAT
i) penentuan tema dan tajuk melalui sumber idea. dihasilkan. Menilai
CUTI ii) perkembangan idea melalui pengolahan kompisis,
PERISTIWA kadar banding, perspektif dan reka letak melalui
SEMPERNA
PERKHEMAHAN kajian lakaran. BBM
BB 2020 iii) penetapan jenis media dan teknik yang sesuai
20 JULAI berdasarkan perkembangan idea.
iv) disiplin pengkaryaan dan nilai murni kemasan
akhir
4.1.2 Membuat penyataan lisan secara kritis karya
sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni visual,
teknik dan proses serta menghubungkait seni dengan
kehidupan seharian.

CUTI PERTENGAHAN PENGGAL 2


KUMPULAN B: 25.07.2020 - 02.08.2020
CUTI HARI RAYA AIDILADHA
31.07.2020 – 01.8.2020
MINGGU UNIT / TAJUK
STANDARD KANDUNGAN / STANDARD PEMBELAJARAN OBJEKTIF CATATAN
TARIKH / BIDANG
Bidang 3.1 Penghasilan karya kreatif EMK
Minggu Membuat 4.1 Penghayatan Karya Seni Di akhir pembelajaran Kreativiti dan
28 corak dan murid dapat : inovasi
3-7 OGOS rekaan 3.1.3 Menghasilkan produk rekaan dalam bidang menghasilkan rekaan
Hasil Karya Membuat Corak dan Rekaan menggunakan corak yang berfungsi daripada hasil
Pualaman telah dihasilkan berdasarkan: corak pualaman yang telah KBAT
v) penentuan tema dan tajuk melalui sumber idea. dihasilkan. Menilai
vi) perkembangan idea melalui pengolahan kompisis,
kadar banding, perspektif dan reka letak melalui
kajian lakaran. BBM
vii) penetapan jenis media dan teknik yang sesuai
berdasarkan perkembangan idea.
viii) disiplin pengkaryaan dan nilai murni kemasan
akhir
4.1.2 Membuat penyataan lisan secara kritis karya
sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni visual,
teknik dan proses serta menghubungkait seni dengan
kehidupan seharian.

Minggu 29 Bidang 1.1 Bahasa Seni Visual EMK


10 - 14 Membentuk 2.1 Kemahiran Seni Visual Di akhir pembelajaran, Kreativiti dan
OGOS dan membuat murid dapat inovasi
binaan 1.1.3 Mengenal pasti dan membanding beza bahasa seni mengeksplorasi teknik dan
Diorama visual yang ada pada karya dalam bidang membentuk proses yang sesuai untuk KBAT
dan membuat binaan menghasilkan diorama. Mengaplikasi
ii) diorama
2.1.8 Mengaplikasikan bahasa seni visual pada karya BBM
diorama dalam Bidang Membentuk dan Membuat Binaan
melalui penerokaan:
(i) media dan teknik binaan.
(ii) proses pengkaryaan.

Minggu 30 Bidang 3.1 Penghasilan karya kreatif EMK


17 - 21 Membentuk 4.1 Penghayatan Karya Seni Di akhir pembelajaran, Kreativiti dan
OGOS dan membuat 3.1.4 Menghasilkan karya kreatif dalam Bidang murid dapat inovasi
binaan Membentuk dan membuat binaan berdasarkan: Menetapkan tema dan
20 OGOS 2020 i. penentuan tema dan tajuk melalui sumber idea. tajuk dan KBAT
CUTI UMUM
MAAL HIJRAH ii. perkembangan idea melalui pengolahan menghasilkan diorama Mengaplikasi
Diorama komposisi, kadar banding, perspektif dan reka menggunakan teknik
letak melalui kajian lakaran. binaan mengikut kreativiti BBM
iii. penetapan jenis media dan teknik yang sesuai secara berkumpulan.
UJIAN berdasarkan perkembangan idea.
SEGAK iv. disiplin pengkaryaan dan nilai murni.
THN 4
17 OGOS 4.1.2 Membuat penyataan lisan secara kritis karya
sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni visual.

Minggu 31 Bidang 3.1 Penghasilan karya kreatif EMK


24-28 Membentuk 4.1 Penghayatan Karya Seni Di akhir pembelajaran, Kreativiti dan
OGOS dan membuat 3.1.4 Menghasilkan karya kreatif dalam Bidang murid dapat inovasi
binaan Membentuk dan membuat binaan berdasarkan: Menetapkan tema dan
v. penentuan tema dan tajuk melalui sumber idea. tajuk dan KBAT
vi. perkembangan idea melalui pengolahan menghasilkan diorama Mengaplikasi
Diorama komposisi, kadar banding, perspektif dan reka menggunakan teknik
letak melalui kajian lakaran. binaan mengikut kreativiti BBM
vii. penetapan jenis media dan teknik yang sesuai secara berkumpulan.
berdasarkan perkembangan idea.
viii. disiplin pengkaryaan dan nilai murni.

4.1.2 Membuat penyataan lisan secara kritis karya


sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni visual.
MINGGU UNIT / TAJUK
STANDARD KANDUNGAN / STANDARD PEMBELAJARAN OBJEKTIF CATATAN
TARIKH / BIDANG
1.1. Bahasa Seni Visual
Minggu 2.1 Kemahiran Seni Visual Di akhir pembelajaran, EMK
32 Bidang murid dapat: Keusahawanan
31 OGOS – Mengenal kraf 1.1.4 Mengenal pasti dan membanding beza bahasa seni membuat penerokaan
4 SEPT Tradisional visual terhadap teknik dan KBAT
Ukiran yang ada pada karya dalam Bidang Mengenal Kraf proses ukiran bunga Mencipta
Tradisional timbul
CUTI UMUM (i) Ukiran (bentuk, jalinan, imbangan dan BBM
HARI penegasan)
KEBANGSAAN
KE -63 2.1.9 Mengaplikasikan bahasa seni visual pada karya
31 OGOS ukiran dalam Bidang Mengenal Kraf Tradisional melalui
penerokaan :
(i) media dan teknik ukiran bunga timbul
(ii) proses pengkaryaan

3.1 Penghasilan karya kreatif Di akhir pembelajaran,


Minggu 4.1 Penghayatan Karya Seni murid dapat EMK
33 Bidang menghasilkan karya ukiran Nilai murni
Mengenal kraf 3.1.5 Menghasilkan karya kreatif dalam Bidang Mengenal dengan menggunakan
7 – 11 Tradisional Kraf Tradisional berdasarkan: sabun dengan bimbingan KBAT
SEPT Ukiran (i) penentuan tema dan tajuk melalui sumber idea guru Mencipta

4.1.1 Mempamerkan karya yang dihasilkan. BBM


Buku Teks ms 25

DSKP ms 42

Minggu 3.1 Penghasilan karya kreatif Di akhir pembelajaran,


34 4.1 Penghayatan Karya Seni murid dapat EMK
Bidang menghasilkan karya ukiran Nilai murni
Mengenal kraf 3.1.5 Menghasilkan karya kreatif dalam Bidang Mengenal dengan menggunakan
Tradisional Kraf Tradisional berdasarkan: sabun dengan bimbingan KBAT
Ukiran (i) penentuan tema dan tajuk melalui sumber idea guru Mencipta
14 – 18
SEPT 4.1.1 Mempamerkan karya yang dihasilkan. BBM
Buku Teks ms 25
CUTI HARI
MALAYSIA
DSKP ms 42

MINGGU UNIT / TAJUK


STANDARD KANDUNGAN / STANDARD PEMBELAJARAN OBJEKTIF CATATAN
TARIKH / BIDANG

Minggu 5.1Perancangan Projek Seni Visual


35 (5.1.1 )
21-25 Pra Persediaan pameran
SEPT
Minggu
36 • Persediaan Projek Seni Visual
28 SEPT – 5.1.2 5.1.3 5.1.4
2 OKTOBER
Projek Seni Visual
Minggu 5.1.5
37 • Pameran
5–9 Gallery walk, sudut seni visual atau Pameran Mini
OKTOBER

Minggu
38 PEPERIKSAAN AKHIR TAHUN (PAT) 2020
12 – 16
OKTOBER
Minggu
39 PEPERIKSAAN AKHIR TAHUN (PAT) 2020
19 - 23
OKTOBER
MINGGU
40-43 PENGURUSAN AKHIR TAHUN
26 OKT – 20
NOV
CUTI UMUM HARI KEPUTERAAN NABI MUHAMMAD S.A.W (MAULIDUL RASUL 1442H)
29 OKTOBER 2020
CUTI DEEPAVALI
KUMPULAN B: 13-16 NOVEMBER 2020
CUTI AKHIR TAHUN
22.11.2020 – 31.12.2020