Anda di halaman 1dari 1

NAMA : ________________________________ TINGKATAN 2A

Lihat gambar di bawah dengan teliti. Berdasarkan gambar tersebut, tuliskan ulasan yang
panjangnya antara 80 hingga 100 patah perkataan.

Cadangan isi:

ISI TERSURAT ISI TERSIRAT


golongan pemikir kelas pertama rajin, teguh dan gigih dalam menimba
ilmu pengetahuan
berdisiplin bijak membahagikan masa untuk belajar
dan aktiviti harian yang lain
berakhlak mulia dalam pergaulan harian menghormati ibu bapa guru, orang
sekeliling, tidak sombong
golongan pemikir kelas pertama rajin, teguh dan gigih dalam menimba
ilmu pengetahuan

MAS2018

Anda mungkin juga menyukai