Anda di halaman 1dari 2

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN

Mata Pelajaran : Kokurikulum – Unit beruniform

Kelas : Tahun 4 dan 5

Bilangan Murid : Orang

Tarikh : Julai 2019 (Rabu)

Masa : 2.00 petang – 3.00 petang

Tajuk : membuat beg kertas

Pengetahuan Sedia Ada : Murid pernah melihat beg kertas

Objektif Pembelajaran : Pada akhir pengajaran dan pembelajaran murid dapat:

a) melestarikan alam sekitar dengan penggunaan kertas warna


b) membuat beg kertas dengan menggunakan kertas warna

Nilai : Kerjasama,berani, keyakinan

Bahan Bantu Mengajar : kertas warna, gunting, gam

Langkah/masa Isi pelajaran Aktiviti pengajaran dan pembelajaran Catatan


Persediaan Menunjukkan contoh - Murid melihat contoh gambar BBM:
(10 minit) beg kertas beg kertas yang ada di pasaran. Slaid,
projector,
LCD

Perkembangan Video cara untuk - Murid melihat paparan video Nilai:


(10 minit) membuat beg kertas mengenai cara untuk membuat Fokus
beg kertas
BBM:
Video

-
Kemuncak Aktiviti - Murid mula membuat beg Nilai:
(30 minit) kertas berdasarkan video yang Kerjasama,
ditonton. kreatif

BBM:
- Murid menghias beg kertas yang Botol plastik
dibuat dengan menggunkan
reben.

Penutup Penilaian - Hasil kerja murid dinilai oleh Nilai:


(10 minit) guru daripada segi kekemasan. Berani,
keyakinan

Refleksi