Anda di halaman 1dari 2

Tarikh : 13 Ogos 2018

Masa : 9:50 AM - 10:50 AM


Kelas : 4 Bestari
Bilangan Murid : 40 Orang
Subjek : Matematik
Tema : Nombor dan Operasi
Tajuk : Masa dan Waktu
Standard Kandungan : 11.4 Pendaraban melibatkan masa
11.5 Pembahagian melibatkan masa
11.6 Penyelesaian masalah melibatkan masa dan waktu
Standard Pembelajaran : 11.4.1 Mendarab melibatkan hari dan jam, minggu dan hari serta tahun
dan bulan tanpa dan dengan pertukaran unit
11.5.1 Membahagi melibatkan hari dan jam, minggu dan hari serta tahun
dan bulan dengan nombor satu digit tanpa dan dengan penukaran
unit
11.6.1 Menyelesaikan masalah harian melibatkan penambahan,
penolakan, pendaraban dan pembahagian masa dan waktu
Objektif Pembelajaran : Di akhir pembelajaran, murid akan dapat:
1. Mengenal pasti sekurang-kurangnya empat daripada sembilan mata
wang negara-negara ASEAN dengan tepat.
2. Menjawab sekurang-kurangnya tiga alat pembayaran yang betul
mengikut situasi yang diberikan oleh guru
EMK & Nilai Murni : Keusahawanan & Kerjasama
Bahan Bantu Mengajar : 1. Mata wang negara-negara ASEAN
2. Instrumen-instrumen pembayaran

Aktiviti Pengajaran dan Pembelajaran :


Fasa Isi Pembelajaran Cadangan Aktiviti Catatan
Persediaan Mata wang negara ASEAN 1.Paparkan gambar-gambar wang -Pemerhatian
(10 minit) 1.Myanmar-Kyat kertas 10 negara ASEAN secara -Analisis
2.Thailand-Bath rawak iaitu Malaysia, Singapura,
3.Laos-Kip Indonesia, Brunei, Thailand,
4.Vietnam-Dong Myanmar, Filipina, Laos,
5.Kemboja-Riel Vietnam, Kemboja.
6.Indonesia-Rupiah 2.Murid menyatakan nama bagi
7.Singapore-Dollar setiap mata wang negara yang
8.Brunei-Dollar ditunjukkan
9.Filipina-Peso 3.Murid bersoal jawab dengan
guru
Imaginasi Perbezaan nilai antara RM 1 1. Murid diberikan jadual yang -Penjanaan
(15 minit) dengan mata wang negara lain membezakan nilan antara RM 1 Idea
dengan mata wang negara lain -Sintesis Idea
2. Murid diminta berbincang
secara berpasangan tentang
barangan yang boleh dibeli
dengan nilai RM 1 di negara
lain
Perkembangan Instrumen pembayaran 1. Murid dibahagikan kepada -Tambah Baik
(20 minit) 1.Wang tunai beberapa kumpulan kecil
2.Kad debit 2. Murid diperkenalkan dengan
3.Kad Prabayar beberapa instrument
4.Kad Kredit pembayaran dan kegunaan
5.Cek dalam aktiviti seharian
6.Pembayaran online 3. Setiap kumpulan diberikan
tugasan mengikut instrumen
pembayaran tertentu untuk
menyenaraikan kegunaan
instrument tersebut secara
terperinci
Penutup 1. Berdasarkan kumpulan tadi, -Amalan
(15 minit) murid akan menjalankan aktiviti Berterusan
kuiz.
2. Guru akan memberikan situasi
kepada murid-murid.
3. Setiap kumpulan perlu
menyatakan instrumen
pembayaran yang betul
mengikut situasi yang
dinyatakan
4. Kumpulan yang menjawab
dengan betul akan diberikan
ganjaran.
5. Peneguhan positif turut
diberikan oleh guru terhadap
jawapan murid.