Anda di halaman 1dari 3

KALENDAR AKADEMIK

PROGRAM PENDIDIKAN GURU MOD PENUH MASA


(PPISMP/PISMP/PDPP/PDPM)
SESI AKADEMIK 2020/2021

Kumpulan A Kumpulan B
Jenis AKTIVITI TARIKH TARIKH MINGGU
(Kedah, Kelantan, Terengganu dan Johor) (Negeri-negeri lain)

Semester Januari - Jun 2020


Pendaftaran Kursus dalam Talian
PPK 22 Dis 2019 - 27 Dis 2019 22 Dis 2019 - 27 Dis 2019 1
oleh Pelajar Lama (PPISMP/PISMP/PDPP)
K/T/A Kuliah 05 Jan 2020 - 20 Feb 2020 06 Jan 2019 - 21 Feb 2020 7
Taklimat dan mengisi Instrumen
PPK 5 Jan 2020 - 9 Jan 2020 6 Jan 2020 - 10 Jan 2020 1
Entrance Survey (PPISMP/PISMP/PDPP)
Verifikasi Pelaksanaan Kerja Kursus
PPK (Fasa Perancangan) dan Tugasan Kerja Kursus diberikan 5 Jan 2020 - 23 Jan 2020 6 Jan 2020 - 24 Jan 2020 3
(PPISMP/PISMP/PDPP/PDPM)
Praktikum (PISMP Bahasa Perancis
AP 16 Feb 2020-14 Mei 2020 17 Feb 2020-15 Mei 2020 12
Amb Jun 2014)
Permohanan Pertukaran Kursus Elektif
PPK 12 Jan 2020 - 16 Jan 2020 13 Jan 2020 - 17 Jan 2020 1
Terbuka PISMP (dengan syarat)
PEP/KK Peperiksaan Ulangan 1 21 Jan 2020 - 23 Jan 2020 21 Jan 2020 - 23 Jan 2020 1
Penyemakan Kerja Kursus Pelajar
PPK 02 Feb 2020 - 16 April 2020 03 Feb 2020 - 17 April 2020 11
oleh Pensyarah
AP Internship B&K (PISMP Amb Jun 2016) 09 Feb 2020-07 Mei 2020 10 Feb 2020-08 Mei 2020 12
AP Praktikum (PDPP Amb Nov 2018) 09 Feb 2020-07 Mei 2020 10 Feb 2020-08 Mei 2020 12
AP Praktikum (PDPP Amb Jan 2019) 09 Feb 2020-07 Mei 2020 10 Feb 2020-08 Mei 2020 12
AP PBS 1 (PISMP Amb. Jun 2019) 16 Feb 2020-20 Feb 2020 17 Feb 2020 - 21 Feb 2020 1
CTS Cuti Pertengahan Semester 21 Feb 2020 – 29 Feb 2020 22 Feb 2020 – 01 Mac 2020 1
AP Internship (PISMP Amb Jun 2016) 23 Feb 2020-26 Mac 2020 24 Feb 2020-27 Mac 2020 4
Pemantauan P&P Pensyarah oleh Ketua
PPK 23 Feb 2020-16 April 2020 24 Feb 2020-17 April 2020
Jabatan (PPISMP/PISMP/PDPP/PDPM)
SENAT Mesyuarat Senat IPG Kali Ke-50 24 Feb 2020-28 Feb 2020 24 Feb 2020-28 Feb 2020 -
PEP/KK Peperiksaan Ulangan 2 25 Feb 2020 - 27 Feb 2020 25 Feb 2020 - 27 Feb 2020 1
AP PBS 3 (PISMP Amb. Jun 2018) 01 Mac 2020-5 Mac 2020 02 Mac 2020 - 06 Mac 2020 1
K/T/A Kuliah 01 Mac 2020 - 23 April 2020 02 Mac 2020-24 April 2020 8
Cuti Pertengahan Penggal I (Sekolah) 13 Mac 2020 - 21 Mac 2020 14 Mac 2020 - 22 Mac 2020 1
Mesyuarat Pemasangan Item Kertas
PPK 16 Mac 2020 - 20 Mac 2020 16 Mac 2020 - 20 Mac 2020 1
Soalan Peperiksaan
BIG/UB Perkhemahan Unit Beruniform (PDPP Amb Jun 2019) 16 Mac 2020 - 19 Mac 2020 16 Mac 2020 - 19 Mac 2020 -
BIG/UB Bina Insan Guru (PDPP Amb Nov 2018) 17 Mac 2020- 22 Mac 2020 18 Mac 2020- 23 Mac 2020 1
BIG/UB Bina Insan Guru (PDPP Amb Jan 2019) 17 Mac 2020- 22 Mac 2020 18 Mac 2020- 23 Mac 2020 1
PPK Pengisian Instrumen Exit Survey (PDPM S2-Mod KDC) 23 Mac 2020 - 27 Mac 2020 23 Mac 2020 - 27 Mac 2020 1
Peperiksaan Akhir (PDPM Amb Nov 2018, Semester 2 -
PEP 04 April 2020 - 06 April 2020 04 April 2020 - 06 April 2020 1
KDC)
Pendidikan Luar PJMS3113-Perkhemahan 5H4M (PISMP
PPK 09 April 2020 - 13 April 2020 10 April 2020 - 14 April 2020 1
Amb Jun 2017)
PEP/KK Ujian Amali Kendalian IPG Kampus 06 April 2020 - 17 April 2020 05 April 2020 - 17 April 2020 2
SENAT Mesyuarat Senat IPG Kali Ke-51 13 April 2020-14 April 2020 13 April 2020 -14 April 2020
Verifikasi Penyemakan Moderasi Kerja
PPK 19 April 2020 - 23 April 2020 20 April 2020- 24 April 2020 1
Kursus dan Ujian Amali (Fasa Selepas Moderasi)
PPK Markah masuk di BKKP oleh Pensyarah 19 April 2020 - 23 April 2020 20 April 2020- 24 April 2020 1
MU Minggu Ulang kaji 24 April 2020 - 03 Mei 2020 25 April 2020 - 03 Mei 2020 1
Aktiviti Jabatan Akademik/Jabatan HEP
AK/HEP bagi pelajar yang tidak menduduki peperiksaan akhir (jika 24 April 2020 - 21 Mei 2020 25 April 2020 - 21 Mei 2020
berkenaan)

PPK Penilaian Pelajar terhadap P&P Pensyarah 26 April 2020 - 03 Mei 2020 26 April 2020 - 03 Mei 2020 1

Pengisian Instrumen Exit Survey (PPISMP/PISMP/


PPK 26 April 2020 - 30 April 2020 27 April 2020 - 01 Mei 2020 1
PDPP)
Mesyuarat JKPPIPG Mengesahkan Kelayakan Calon
PPK 26 April 2020 - 03 Mei 2020 27 April 2020 - 01 Mei 2020 1
menduduki peperiksaan
PEP Peperiksaan Akhir 04 Mei 2020 - 21 Mei 2020 04 Mei 2020 - 21 Mei 2020 3
PPK Mesyuarat Penyelarasan Skema Pemarkahan 04 Mei 2020 - 25 Mei 2020 04 Mei 2020 - 25 Mei 2020
Pemeriksaan Skrip jawapan dan
PEP/KK 04 Mei 2020 - 11 Jun 2020 04 Mei 2020 - 12 Jun 2020 4
Moderasi
CS Cuti Akhir Semester IPG 22 Mei 2020 - 06 Jun 2020 22 Mei 2020 - 07 Jun 2020 2
Cuti Pertengahan Tahun (Sekolah)** 22 Mei 2020 - 06 Jun 2020 23 Mei 2020 - 07 Jun 2020 2
PEP Peperiksaan Akhir (PDPP Jun 2019 - KDC) 03 Jun 2020 - 05 Jun 2020 03 Jun 2020 - 05 Jun 2020 1
Mesyuarat JKPPIPG Mengesahkan
PPK 14 Jun 2020 - 18 Jun 2020 15 Jun 2020 - 19 Jun 2020 1
Keputusan Peperiksaan
SENAT Mesyuarat Senat IPG Kali Ke-52 24 Jun 2020 - 26 Jun 2020 24 Jun 2020 - 26 Jun 2020 -

PEP Peperiksaan Akhir (PDPM Amb Nov 2018 S3 - KDC) 20 Jun 2020 - 22 Jun 2020 20 Jun 2020 - 22 Jun 2020 1

PPK Keputusan Peperiksaan diumumkan 29 Jun 2020 29 Jun 2020

Kemas kini 2 Disember 2019


Kumpulan A Kumpulan B
Jenis AKTIVITI TARIKH TARIKH MINGGU
(Kedah, Kelantan, Terengganu dan Johor) (Negeri-negeri lain)
Semester Mei - Oktober 2020
Pengurusan Pelajar Baharu, Pendaftaran Kursus dalam
PPK Talian oleh Pelajar Baharu dan Interaksi Bersemuka 26 Mei 2020 - 05 Jun 2020 26 Mei 2020 - 05 Jun 2020 2
(PDPP/PDPM - Mod KDC)***
Pendaftaran Kursus dalam Talian oleh
PPK 24 Mei 2020 - 05 Jun 2020 25 Mei 2020 - 05 Jun 2020 2
Pelajar Lama (PPISMP/PISMP/PDPP)
Taklimat dan mengisi Instrumen
PPK 26 Mei 2020 - 29 Mei 2020 26 Mei 2020 - 29 Mei 2020 1
Entrance Survey (PDPP/PDPM - Mod KDC)
Pengurusan Pelajar Baharu dan Pendaftaran Kursus
PPK 01 Jun 2020 - 05 Jun 2020 01 Jun 2020 - 05 Jun 2020 1
dalam Talian oleh Pelajar Baharu (PPISMP)
Taklimat dan mengisi Instrumen
PPK 07 Jun 2020 - 11 Jun 2020 08 Jun 2020 - 12 Jun 2020 1
Entrance Survey (PPISMP/PISMP/PDPP)
K/T/A Kuliah 07 Jun 2020 - 23 Julai 2020 08 Jun 2020 - 24 Julai 2020 7
Verifikasi Pelaksanaan Kerja Kursus
PPK (Fasa Perancangan) dan Tugasan Kerja 07 Jun 2020 - 30 Jun 2020 08 Jun 2020 - 30 Jun 2020 3
Kursus diberikan (PPISMP/PISMP/PDPP/PDPM)
AP Praktikum Fasa 1 (PISMP Amb Jun 2018) 14 Jun 2020 - 10 Sept 2020 15 Jun 2020 - 11 Sept 2020 12
AP Praktikum Fasa 2 (PISMP Amb Jun 2017) 14 Jun 2020 - 10 Sept 2020 15 Jun 2020 - 11 Sept 2020 12
AP Praktikum (PDPP Amb Jun 2019) 14 Jun 2020 - 10 Sept 2020 15 Jun 2020 - 11 Sept 2020 12
Permohonan Pertukaran Kursus Elektif
PPK 21 Jun 2020 - 25 Jun 2020 22 Jun 2020 - 26 Jun 2020 1
Terbuka PISMP (dengan syarat)
Pemantauan P&P Pensyarah oleh Ketua
PPK 21 Jun 2020 - 3 Sept 2020 22 Jun 2020 - 4 Sept 2020
Jabatan (PPISMP/PISMP/PDPP/PDPM)
Peperiksaan Akhir (PDPM Semester 3 Ambilan
PEP 23 Jun 2020 - 24 Jun 2020 23 Jun 2020 - 24 Jun 2020 1
November 2018 - KDC)
AP Praktikum Fasa 1 (PDPM Amb Nov 2018) 05 Julai 2020 - 20 Ogos 2020 06 Julai 2020 - 21 Ogos 2020 6
Penyemakan Kerja Kursus Pelajar oleh
PPK 05 Julai 2020 - 24 Sept 2020 06 Julai 2020 - 25 Sept 2020 12
Pensyarah

PEP/KK Peperiksaan Ulangan 1 07 Julai 2020 - 09 Julai 2020 07 Julai 2020 - 09 Julai 2020 1

CTS Cuti Pertengahan Semester IPG 24 Julai 2020 - 01 Ogos 2020 25 Julai 2020 - 02 Ogos 2020 1
Cuti Pertengahan Penggal 2 (Sekolah) 24 Julai 2020 - 01 Ogos 2020 25 Julai 2020 - 02 Ogos 2020 1

AP PBS 2 (Amb Jun 2019) 02 Ogos 2020 - 06 Ogos 2020 03 Ogos 2020 - 07 Ogos 2020 1

K/T/A Kuliah 02 Ogos 2020 - 17 Sept 2020 03 Ogos 2020 - 18 Sept 2020 7

Mesyuarat Pemasangan Item dan Pemurnian Kertas


PPK 03 Ogos 2020 - 07 Ogos 2020 03 Ogos 2020 - 07 Ogos 2020 1
Soalan Peperiksaan
SENAT Mesyuarat Senat IPG Kali Ke-53 25 Ogos 2020 - 27 Ogos 2020 25 Ogos 2020 - 27 Ogos 2020

PEP/KK Ujian Amali Kendalian IPG Kampus 06 Sept 2020 - 17 Sept 2020 07 Sept 2020 - 18 Sept 2020 2

SENAT Mesyuarat Senat IPG Kali Ke-54 08 Sept 2020 - 10 Sept 2020 08 Sept 2020 - 10 Sept 2020

BIG/UB Perkhemahan Unit Beruniform (PISMP Amb Jun 2019) 10 Sept 2020 - 13 Sept 2020 10 Sept 2020 - 13 Sept 2020 -

Verifikasi Penyemakan Moderasi Kerja Kursus dan Ujian


PPK 13 Sept 2020 - 17 Sept 2020 14 Sept 2020 - 18 Sept 2020 1
Amali (Fasa Selepas Moderasi)
PPK Markah masuk di BKKP oleh Pensyarah 13 Sept 2020 - 17 Sept 2020 14 Sept 2020 - 18 Sept 2020 1

AP Praktikum Fasa II (PDPM Amb Nov 2018) 13 Sept 2020 - 22 Okt 2020 14 Sept 2020 - 23 Okt 2020 6

BIG/UB Bina Insan Guru (PDPP Amb Jun 2019) 17 Sept 2020 - 21 Sept 2020 17 Sept 2020 - 21 Sept 2020 1

BIG/UB Bina Insan Guru (PISMP Amb Jun 2018) 17 Sept 2020 - 21 Sept 2020 17 Sept 2020 - 21 Sept 2020 1

Aktiviti Jabatan Akademik/Jabatan HEP


AK/HEP bagi pelajar yang tidak menduduki peperiksaan akhir (jika 18 Sept 2020 - 15 Okt 2020 18 Sept 2020 - 15 Okt 2020
berkenaan)

MU Minggu Ulang kaji 18 Sept 2020 - 27 Sept 2020 18 Sept 2020 - 27 Sept 2020 1

PPK Penilaian Pelajar terhadap P&P Pensyarah 20 Sept 2020 - 24 Sept 2020 21 Sept 2020 - 25 Sept 2020 1
Pengisian Instrumen Exit Survey
PPK 20 Sept 2020 - 24 Sept 2020 21 Sept 2020 - 25 Sept 2020 1
(PPISMP/PISMP/PDPP/PDPM)
Pengisian Instrumen Exit Survey (PDPP/PDPM-Mod
PPK 20 Sept 2020 - 24 Sept 2020 21 Sept 2020 - 25 Sept 2020 1
KDC)
Mesyuarat JKPPIPG Mengesahkan Kelayakan Calon
PPK 20 Sept 2020 - 24 Sept 2020 21 Sept 2020 - 25 Sept 2020 1
Menduduki Peperiksaan
Program Transformasi Minda (PTM)
AK/HEP 28 Sept 2020 - 02 Okt 2020 28 Sept 2020 - 02 Okt 2020 5 hari
Pelajar Sem 7 (PISMP)
PEP/KK Peperiksaan Akhir 28 Sept 2020 - 15 Okt 2020 28 Sept 2020 - 15 Okt 2020 3
Pemeriksaan Skrip jawapan dan
PPK 28 Sept 2020 - 22 Okt 2020 28 Sept 2020 - 22 Okt 2020 4
Moderasi
Mesyuarat Penyelarasan Skema
PPK 28 Sept 2020 - 16 Okt 2020 28 Sept 2020 - 16 Okt 2020
Pemarkahan
CS Cuti Akhir Semester IPG 16 Okt 2020 - 31 Okt 2020 16 Okt 2020 - 01 Nov 2020 2
Mesyuarat JKPPIPG Mengesahkan
PPK 25 Okt 2020 - 29 Okt 2020 26 Okt 2020 - 30 Okt 2020 1
Keputusan Peperiksaan
PPK Keputusan Peperiksaan diumumkan 30 Oktober 2020 30 Oktober 2020

Kemas kini 2 Disember 2019


Kumpulan A Kumpulan B
Jenis AKTIVITI TARIKH TARIKH MINGGU
(Kedah, Kelantan, Terengganu dan Johor) (Negeri-negeri lain)
Semester Nov 2020 - Februari 2021
Pendaftaran Kursus dalam Talian oleh
PPK 25 Okt 2020 - 29 Okt 2020 26 Okt 2020 - 30 Okt 2020 1
Pelajar Lama (PPISMP/PISMP/PDPP)
K/T/A Kuliah 01 Nov 2020 - 31 Dis 2020 02 Nov 2020 - 31 Dis 2020 9
Taklimat dan mengisi Instrumen
PPK 01 Nov 2020 - 05 Nov 2020 02 Nov 2020 - 06 Nov 2020 1
Entrance Survey (PPISMP/PISMP/PDPP)
Verifikasi Pelaksanaan Kerja Kursus
PPK (Fasa Perancangan) dan Tugasan Kerja Kursus diberikan 01 Nov 2020 - 05 Nov 2020 02 Nov 2020 - 06 Nov 2020 1
(PPISMP/PISMP/PDPP/PDPM)
Mesyuarat Pemasangan Item Kertas
PPK 09 Nov 2020 - 13 Nov 2020 09 Nov 2020 - 13 Nov 2020 1
Soalan Peperiksaan
Permohanan Pertukaran Kursus Elektif
PPK 15 Nov 2020 - 19 Nov 2020 16 Nov 2020 - 20 Nov 2020 1
Terbuka PISMP (dengan syarat)
PEP Peperiksaan Akhir (PDPM Jun 2020 - KDC) 14 Nov 2020 - 16 Nov 2020 14 Nov 2020 - 16 Nov 2020 1

BIG/UB Bina Insan Guru (PDPM Amb Jun 2020-KDC) 17 Nov 2020 - 20 Nov 2020 17 Nov 2020 - 20 Nov 2020 1

Pemantauan P&P Pensyarah oleh Ketua


PPK 22 Nov 2020 - 11 Dis 2020 22 Nov 2020 - 11 Dis 2020
Jabatan (PPISMP/PISMP/PDPP/PDPM)

Taklimat dan mengisi Instrumen


PPK 21 Nov 2020 - 27 Nov 2020 21 Nov 2020 - 27 Nov 2020 1
Entrance Survey (PDPP/PDPM - Mod KDC)

Cuti Akhir Tahun (Sekolah) 21 Nov 2020 - 31 Dis 2020 20 Nov 2020 - 31 Dis 2020 6

PEP/KK Peperiksaan Ulangan 1 24 Nov 2020 - 26 Nov 2020 24 Nov 2020 - 26 Nov 2020 1

PEP Peperiksaan Akhir (PDPM Amb Nov 2018 S4 - KDC) 28 Nov 2020 - 30 Nov 2020 28 Nov 2020 - 30 Nov 2020 1

PPK Penyemakan Kerja Kursus Pelajar oleh Pensyarah 01 Dis 2020 - 18 Dis 2020 01 Dis 2020 - 18 Dis 2020 4

PEP/KK Ujian Amali Kendalian IPG Kampus 13 Dis 2020 - 18 Dis 2020 13 Dis 2020 - 18 Dis 2020

PEP Peperiksaan Ulangan 2 15 Dis 2020 - 17 Dis 2020 15 Dis 2020 - 17 Dis 2020 1

Verifikasi Penyemakan Moderasi Kerja


PPK 21 Dis 2020 - 25 Dis 2020 21 Dis 2020 - 25 Dis 2020 1
Kursus dan Ujian Amali (Fasa Selepas Moderasi)

PPK Markah masuk di BKKP oleh Pensyarah 22 Dis 2020 - 27 Dis 2020 22 Dis 2020 - 27 Dis 2020 1

Aktiviti Jabatan Akademik/Jabatan HEP


AK/HEP bagi pelajar yang tidak menduduki peperiksaan akhir (jika 25 Dis 2020-31 Dis 2020 25 Dis 2020-31 Dis 2020 1
berkenaan)

Penilaian Pelajar terhadap P&P


PPK 27 Dis 2020 - 31 Dis 2020 27 Dis 2020 - 31 Dis 2020 1
Pensyarah

PPK Pengisian Instrumen Exit Survey (PPISMP/PISMP/PDPP) 27 Dis 2020 - 31 Dis 2020 27 Dis 2020 - 31 Dis 2020 1

MU/PEP Minggu Ulang kaji / Pep. Akhir 29 Dis 2020 - 31 Dis 2020 29 Dis 2020 - 31 Dis 2020

Mesyuarat Penyelarasan Skema


PPK 31 Dis 2020 - 07 Jan 2021 31 Dis 2020 - 07 Jan 2021
Pemarkahan
Pengisian Instrumen Exit Survey (PDPP/PDPM-Mod
PPK 01 Jan 2021 - 07 Jan 2021 01 Jan 2021 - 07 Jan 2021 1
KDC)
PPK Pemeriksaan Skrip jawapan dan Moderasi 01 Jan 2021 - 07 Jan 2021 01 Jan 2021 - 07 Jan 2021

CS Cuti Akhir Semester IPG 01 Jan 2021 - 16 Jan 2021 01 Jan 2021 - 17 Jan 2021 2
Mesyuarat JKPPIPG Mengesahkan
PPK 03 Jan 2021 - 07 Jan 2021 04 Jan 2021 - 08 Jan 2021
Keputusan Kerja Kursus/Peperiksaan
PPK Keputusan Peperiksaan diumumkan 8 Januari 2021 8 Januari 2021

PEP Peperiksaan Akhir (PDPM Jun 2019 - KDC) 15 Feb 2021 - 15 Feb 2021 15 Feb 2021 - 15 Feb 2021 1

Catatan:
1. Praktikum dan Internship ke sekolah adalah tertakluk kepada cuti persekolahan KPM, bukan cuti IPG KPM.
2. PBS dikira sebagai minggu kuliah
3. Pelaksanaan PBS terbuka kepada kesesuaian pelaksanaan kurikulum di IPGK
4. Bagi program yang dilaksanakan dalam mod KDC, tarikh BIG ditetapkan mengikut kesesuaian IPGK.
5. ***Pelajar Program Pendidikan Guru Mod KDC akan mula interaksi pada cuti pertengahan tahun persekolahan KPM
6. Petunjuk:
K/T/A Kuliah/Tutorial/Amali
CTS Cuti Pertengahan Semester IPG
CS Cuti Semester IPG
AP Amalan Profesional(Praktikum/Internship/PBS)
MU Minggu Ulang kaji
PEP/KK Peperiksaan Akhir/ Kerja Kursus
BIG/UB Bina Insan Guru/ Perkhemahan UB
AK/HEP Aktiviti Akadmeik/ Aktiviti anjuran IPGK
PPK Pentadbiran & Pengurusan Kurikulum
SENAT Mesyuarat Senat IPG

Kemas kini 2 Disember 2019