Anda di halaman 1dari 61

KOLEJ YAYASAN SAAD

“KIPAS MINI”

DANEA BINTI MOHD FADZLI

TESIS DIKEMUKAKAN BAGI MEMENUHI SYARAT UNTUK PENTAKSIRAN

REKA BENTUK DAN TEKNOLOGI TINGKATAN TIGA 2019


2019

Gabungan Teknologi Reka Bentuk Elektrik dan Reka Bentuk


Pembuatan

Nama Danea binti Mohd Fadzli

No. Kad Pengenalan 040520-14-1058

Angka Giliran MA075N025

Nama Penilai

Tarikh Dihantar
II
III
PENGHARGAAN

Assalamualaikum w.b.t,

Terlebih dahulu saya ingin mengucapkan kesyukuran kepada Allah SWT kerana
telah

mengurniakan saya kesihatan dan petunjuk untuk menyiapkan projek ini dengan
jayanya.

Insyaallah, tugasan ini akan memberikan banyak manfaat kepada saya dari segi
pengetahuan

dan pengalaman.

Saya ingin mengucapkan beribu-ribu terima kasih dan setinggi-tinggi


penghargaan

kepada guru Reka Bentuk dan Teknologi saya, Encik Muhd Zulkhairi bin Ishak yang
tidak

jemu memberi bimbingan, dorongan dan tunjuk ajar sepanjang saya menyiapkan
projek ini.

Sekalung penghargaan juga kepada kedua-dua ibu bapa saya iaitu Encik Mohd
Fadzli

bin Mohd Anas dan Puan Mariena binti Abdul Malek yang turut membantu untuk
menyiapkan

projek ini. Tanpa sokongan dan motivasi mereka, tidak mungkin saya boleh
menyiapkan

tugasan ini.

Tidak lupa juga kepada rakan-rakan saya terutamanya Wan Nur Aina binti Wan
Hassan

yang sanggup menolong dan berkongsi ilmu dengan saya. Ketahuilah segala bantuan
yang

anda beri amat saya


hargai.

Sebelum menutup bicara, saya ingin menyampaikan penghargaan sekali lagi


kepada

sesiapa sahaja yang terlibat dalam persiapan projek ini sama ada secara sulit
atau tidak.

DANEA BINTI MOHD FADZLI

Reka bentuk dan Teknologi

Kolej Yayasan Saad Melaka

2019

IV
ABSTRAK

Produk Kipas Mini ini dihasilkan dengan tujuan unjuk menyejukkan badan dengan
cepat dan

tidak meletihkan. Kebanyakan orang semakin sensitif terhadap cuaca panas dan ini

menyebabkan mereka berasa panas dan cepat letih. Melalui proses penyelesaian
masalah

secara inventif, reka bentuk elektrik dan reka bentuk pembuatan telah dipilih untuk

digabungkan bagi menghasilkan reka bentuk Kipas Mini. Reka bentuk ini membolehkan
produk menyejukkan badan pengguna dengan cepat dan tidak meletihkan serta
memudahkan

mereka untuk membawa kipas tersebut ke mana-mana sahaja. Laporan ini turut
memuatkan

langkah-langkah produk. Keputusan yang diperoleh daripada pengujian dan penilaian


yang

telah dijalankan membuktikan bahawa produk mampu memenuhi objektif asal

penghasilannya. Produk juga mendapat maklum balas yang positif daripada pengguna
yang

telah menguji produk ini. Selain daripada itu, laporan ini turut menyatakan cadangan

penambahbaikan bagi memperbaiki kelemahan dan memantapkan kualiti produk Kipas


Mini

yang akan dihasilkan pada masa


hadapan.
V
ISI KANDUNGAN

ISI KANDUNGAN MUKA SURAT


Teknologi
GABUNGAN TEKNOLOGI
2.3 Fungsi Teknologi
PENTAKSIRAN
2.4 Kekuatan dan Kelemahan
PENGHARGAAN Teknologi
ABSTRAK

ISI KANDUNGAN 3.0 PERANCANGAN KONSEP

3.1 Pemilihan Konsep Reka


1.0 PENGENALAN Bentuk

1.1 Kajian Keperluan Pelanggan 3.2 Lakaran Perkembangan


Idea
1.2 Penyelesaian Masalah
II III
Inventif

1.2.1 Kenal Pasti Masalah Inventif IV V


1.2.2 Model Fungsi
VI 1
1.2.3 Analisis Berantai Punca dan Kesan
2 13
1.2.4 Penentuan Jenis Percanggahan
Fizikal 13

1.2.5 Penentuan Prinsip Inventif 14

1.2.6 Penyelesaian dalam Bentuk Lakaran 14


1.3 Borang Projek Brief 15
1.4 Aplikasi Borang Projek Brief dalam Bentuk 15
Jadual
15

2.0 PENENTUAN GABUNGAN TEKNOLOGI 16

2.1 Teknologi Dipilih 17

2.2 Tujuan Penggunaan 18


7.0 PENGHASILAN PRODUK
18

18
8.0 PENGUJIAN DAN PENILAIAN
18
8.1 Pengujian
19 8.2 Analisis Keputusan Pengujian
20 8.3 Penilaian
20 8.4 Analisis Keputusan Penilaian

21 8.5 Menilai Kesesuaian Produk

9.0 CADANGAN PENAMBAHBAIKAN

10.0 PENUTUP

VI
11.0 BIBLIOGRAFI
4.0 LAKARAN AKHIR

4.1 Lakaran Akhir Bermaklumat


12.0 SENARAI JADUAL
4.2 Lakaran Ceraian

4.3 Analisis Lakaran Produk dari Aspek Elemen


13.0 SENARAI RAJAH
Reka

Bentuk
14.0 LAMPIRAN
4.4 Analisis Lakaran Produk dari Aspek Prinsip 22
Reka
22
Bentuk
22

23
5.0 JADUAL KERJA
24
6.0 PENGURUSAN KEWANGAN 25
6.1 Konsep SMART 26
26 35

29 36

30 36

30 37

31 38

32 39

33

34

1.0 PENGENALAN

Kipas merupakan antara kemudahan yang dapat memberi keselesaan terhadap

pelanggan-pelanggan yang sering berpeluh pada waktu panas. Berdasarkan borang kajian

keperluan pelanggan yang diedarkan, pengguna didapati sukar untuk mencari kipas yang

mudah dibawa ke mana-mana. Isu ini akan menyebabkan pengguna berasa panas dan tidak

selesa.

Melalui kaedah penyelesaian masalah inventif, masalah yang dihadapi ketika

menggunakan kipas telah dikenalpasti. Kipas Mini merupakan produk inovasi yang mampu

mengatasi masalah yang dihadapi pengguna ketika menggunakan kipas untuk menyejukkan

badan. Kipas Mini ini amat mudah digunakan dan boleh digunakan oleh sesiapa sahaja tanpa

mengira tempat dan masa.


25
1.1 Kajian Keperluan Pelanggan

Saya menemuramah beberapa orang pelanggan untuk mengenalpasti masalah mereka

berkaitan produk yang bakal dihasilkan. Kajian ini penting untuk memahami permasalahan

sebenar yang dihadapi oleh pengguna serta mengetahui apa keinginan mereka terhadap produk

tersebut.

Kajian keperluan pelanggan telah dilaksanakan menggunakan Borang Kajian

Keperluan Pelanggan.
2
Pelanggan 1 :

BORANG KAJIAN KEPERLUAN PELANGGAN

Bahagian A : Maklumat Pelanggan

Nama : Nur Auni Nahwah binti Saiful Wazlan

Jantina : Perempuan Umur : 15 tahun

No. telefon : 010-124-5667 Email : auni@gmail.com

Pekerjaan : Pelajar Pendapatan : RM250

Alamat : Kolej Yayasan Saad Melaka Berkeluarga : YA / TIDAK


Tanggungan : Tiada

Tempat beli-belah : Kompleks beli-belah Kekerapan membeli-belah (sebulan) : 3


: (tandakan √)
<RM100 RM300-RM499
Jumlah perbelanjaan bulanan

√ >RM500
RM100- RM299 Bahagian B : Latar Belakang Produk yang Digunakan Se

Nama produk yang digunakan Kipas siling

Ciri produk yang digunakan Kipas siling

Mengapakah produk digunakan? Untuk menyejukkan badan Kebaikan produk sedia ada Besar

Kelemahan produk sedia ada 1. Tidak boleh bawa ke mana-mana


2. Mahal 3. Berat Bahagian C : Penambahbaikan

Apakah penambahbaikan yang perlu


ada pada produk yang akan
dihasilkan?
1. Mudah dibawa 2.
Ringan 3. Murah
3
Pelanggan 2 :

BORANG KAJIAN KEPERLUAN PELANGGAN

Bahagian A : Maklumat Pelanggan

Nama : Mariena binti Abdul Malek

Jantina : Perempuan Umur : 47 tahun

No. telefon : 019-347-0228 Email : marienamalek@gmail.com

Pekerjaan : Pengurus Hal Ehwal Korporat Pendapatan : RM5000


53300, KL
Alamat : E-0-2 Lojing Heights 1, Jalan Berkeluarga : YA / TIDAK
1/27C, Section 5, Wangsa Maju, Tanggungan : 3

Tempat beli-belah : Kompleks beli-belah Kekerapan membeli-belah (sebulan) : 6

Bahagian B : Latar Belakang Produk yang Digu


Jumlah perbelanjaan bulanan Sekarang
: (tandakan √)
<RM100 RM300-RM499 Nama produk yang digunakan Kipas siling

Ciri produk yang digunakan Kipas siling


RM100-
RM299
Mengapakah produk digunakan? Untuk menyejukk
>RM500 √
Kebaikan produk sedia ada Besar

Kelemahan produk sedia ada 1. Tidak boleh bawa ke mana-mana


2. Mahal 3. Berat Bahagian C : Penambahbaikan

Apakah penambahbaikan yang perlu


ada pada produk yang akan
dihasilkan?
1. Mudah dibawa 2.
Ringan 3. Murah
4
Pelanggan 3 :

BORANG KAJIAN KEPERLUAN PELANGGAN

Bahagian A : Maklumat Pelanggan

Nama : Mohd Fadzli bin Mohd Anas

Jantina : Lelaki Umur : 49 tahun

No. telefon : 012-238-8441 Email : fadzlianas@gmail.com

Pekerjaan : Pengurus Dana Pendapatan : RM5000


53300, KL
Alamat : E-0-2 Lojing Heights 1, Jalan Berkeluarga : YA / TIDAK
1/27C, Section 5, Wangsa Maju, Tanggungan : 3

Tempat beli-belah : Kompleks beli-belah Kekerapan membeli-belah (sebulan) : 2

Bahagian B : Latar Belakang Produk yang Digu


Jumlah perbelanjaan bulanan Sekarang
: (tandakan √)
<RM100 RM300-RM499 Nama produk yang digunakan Kipas siling

Ciri produk yang digunakan Kipas siling


RM100-
RM299
Mengapakah produk digunakan? Untuk menyejukk
>RM500 √
Kebaikan produk sedia ada Besar

Kelemahan produk sedia ada 1. Tidak boleh bawa ke mana-mana


2. Mahal 3. Berat Bahagian C : Penambahbaikan

Apakah penambahbaikan yang perlu


ada pada produk yang akan
dihasilkan?
1. Mudah dibawa 2.
Ringan 3. Murah
5
Pelanggan 4 :

BORANG KAJIAN KEPERLUAN PELANGGAN

Bahagian A : Maklumat Pelanggan

Nama : Mohd Danish bin Mohd Fadzli

Jantina : Lelaki Umur : 19 tahun

No. telefon : 016-233-4817 Email : danish@gmail.com

Pekerjaan : Pelajar Pendapatan : RM500


53300, KL
Alamat : E-0-2, Lojing Heights 1, Jalan Berkeluarga : YA / TIDAK
1/27C, Section 5, Wangsa Maju, Tanggungan : Tiada

Tempat beli-belah : Kompleks beli-belah Kekerapan membeli-belah (sebulan) : 4

Bahagian B : Latar Belakang Produk yang Digu


Jumlah perbelanjaan bulanan Sekarang
: (tandakan √)
<RM100 RM300-RM499 √ Nama produk yang digunakan Kipas siling

Ciri produk yang digunakan Kipas siling


RM100-
RM299
>RM500 Mengapakah produk digunakan? Untuk menyejukk
Kebaikan produk sedia ada Besar

Kelemahan produk sedia ada 1. Tidak boleh bawa ke mana-mana


2. Mahal 3. Berat Bahagian C : Penambahbaikan

Apakah penambahbaikan yang perlu


ada pada produk yang akan
dihasilkan?
1. Mudah dibawa 2.
Ringan 3. Murah
6
Pelanggan 5 :

BORANG KAJIAN KEPERLUAN PELANGGAN

Bahagian A : Maklumat Pelanggan

Nama : Aryssa Rizqin binti Amiruddin

Jantina : Perempuan Umur : 15 tahun

No. telefon : 017-235-8640 Email : aryssa@gmail.com

Pekerjaan : Pelajar Pendapatan : RM250

Alamat : Kolej Yayasan Saad Melaka Berkeluarga : YA / TIDAK


Tanggungan : Tiada

Tempat beli-belah : Kompleks beli-belah Kekerapan membeli-belah (sebulan) : 5

Bahagian B : Latar Belakang Produk yang Digun


Jumlah perbelanjaan bulanan Sekarang
: (tandakan √)
<RM100 RM300-RM499 √ Nama produk yang digunakan Kipas siling

Ciri produk yang digunakan Kipas siling


RM100-
RM299
>RM500 Mengapakah produk digunakan? Untuk menyejukk
Kebaikan produk sedia ada Besar

Kelemahan produk sedia ada 1. Tidak boleh bawa ke mana-mana


2. Mahal 3. Berat Bahagian C : Penambahbaikan

Apakah penambahbaikan yang perlu


ada pada produk yang akan
dihasilkan?
1. Mudah dibawa 2.
Ringan 3. Murah
7
Pelanggan 6 :

BORANG KAJIAN KEPERLUAN PELANGGAN

Bahagian A : Maklumat Pelanggan

Nama : Alia binti Ammirul

Jantina : Perempuan Umur : 15 tahun

No. telefon : 019-650-3305 Email : alia@gmail.com

Pekerjaan : Pelajar Pendapatan : RM250

Alamat : Kolej Yayasan Saad Melaka Berkeluarga : YA / TIDAK


Tanggungan : Tiada

Tempat beli-belah : Kompleks beli-belah Kekerapan membeli-belah (sebulan) : 6

Bahagian B : Latar Belakang Produk yang Digun


Jumlah perbelanjaan bulanan Sekarang
: (tandakan √)
<RM100 RM300-RM499 √ Nama produk yang digunakan Kipas siling

Ciri produk yang digunakan Kipas siling


RM100-
RM299
>RM500 Mengapakah produk digunakan? Untuk menyejukk
Kebaikan produk sedia ada Besar

Kelemahan produk sedia ada 1. Tidak boleh bawa ke mana-mana


2. Mahal 3. Berat Bahagian C : Penambahbaikan

Apakah penambahbaikan yang perlu


ada pada produk yang akan
dihasilkan?
1. Mudah dibawa 2.
Ringan 3. Murah
8
Pelanggan 7 :

BORANG KAJIAN KEPERLUAN PELANGGAN

Bahagian A : Maklumat Pelanggan

Nama : Nurhanna binti Harull Anuar

Jantina : Perempuan Umur : 15 tahun

No. telefon : 016-682-3405 Email : nurhanna@gmail.com

Pekerjaan : Pelajar Pendapatan : RM250

Alamat : Kolej Yayasan Saad Melaka Berkeluarga : YA / TIDAK


Tanggungan : Tiada

Tempat beli-belah : Kompleks beli-belah Kekerapan membeli-belah (sebulan) : 8

Bahagian B : Latar Belakang Produk yang Digun


Jumlah perbelanjaan bulanan Sekarang
: (tandakan √)
<RM100 RM300-RM499 Nama produk yang digunakan Kipas siling

Ciri produk yang digunakan Kipas siling


RM100-
RM299
Mengapakah produk digunakan? Untuk menyejukk
>RM500 √
Kebaikan produk sedia ada Besar

Kelemahan produk sedia ada 1. Tidak boleh bawa ke mana-mana


2. Mahal 3. Berat Bahagian C : Penambahbaikan

Apakah penambahbaikan yang perlu


ada pada produk yang akan
dihasilkan?
1. Mudah dibawa 2.
Ringan 3. Murah
9
Pelanggan 8 :

BORANG KAJIAN KEPERLUAN PELANGGAN

Bahagian A : Maklumat Pelanggan

Nama : Wan Nur Aina binti Wan Hassan

Jantina : Perempuan Umur : 15 tahun

No. telefon : 011-1026-4005 Email : aina@gmail.com

Pekerjaan : Pelajar Pendapatan : RM250

Alamat : Kolej Yayasan Saad Melaka Berkeluarga : YA / TIDAK


Tanggungan : Tiada

Tempat beli-belah : Kompleks beli-belah Kekerapan membeli-belah (sebulan) : 4


: (tandakan √)
<RM100 RM300-RM499
Jumlah perbelanjaan bulanan

√ >RM500
RM100- RM299 Bahagian B : Latar Belakang Produk yang Digunakan Se

Nama produk yang digunakan Kipas siling

Ciri produk yang digunakan Kipas siling

Mengapakah produk digunakan? Untuk menyejukkan badan Kebaikan produk sedia ada Besar

Kelemahan produk sedia ada 1. Tidak boleh bawa ke mana-mana


2. Mahal 3. Berat Bahagian C : Penambahbaikan

Apakah penambahbaikan yang perlu


ada pada produk yang akan
dihasilkan?
1. Mudah dibawa 2.
Ringan 3. Murah
10
Pelanggan 9 :

BORANG KAJIAN KEPERLUAN PELANGGAN

Bahagian A : Maklumat Pelanggan

Nama : Lekha Varshiny A/P Sivanandan

Jantina : Perempuan Umur : 15 tahun

No. telefon : 012-788-2403 Email : lekha@gmail.com

Pekerjaan : Pelajar Pendapatan : RM250

Alamat : Kolej Yayasan Saad Melaka Berkeluarga : YA / TIDAK


Tanggungan : Tiada

Tempat beli-belah : Kompleks beli-belah Kekerapan membeli-belah (sebulan) : 3


: (tandakan √)
<RM100 RM300-RM499
Jumlah perbelanjaan bulanan

√ >RM500
RM100- RM299 Bahagian B : Latar Belakang Produk yang Digunakan Se

Nama produk yang digunakan Kipas siling

Ciri produk yang digunakan Kipas siling

Mengapakah produk digunakan? Untuk menyejukkan badan Kebaikan produk sedia ada Besar

Kelemahan produk sedia ada 1. Tidak boleh bawa ke mana-mana


2. Mahal 3. Berat Bahagian C : Penambahbaikan

Apakah penambahbaikan yang perlu


ada pada produk yang akan
dihasilkan?
1. Mudah dibawa 2.
Ringan 3. Murah
11
Pelanggan 10 :

BORANG KAJIAN KEPERLUAN PELANGGAN

Bahagian A : Maklumat Pelanggan

Nama : Nurul Wahidah binti Basakkri

Jantina : Perempuan Umur : 15 tahun

No. telefon : 013-794-8948 Email : wahidahpcy@gmail.com

Pekerjaan : Pelajar Pendapatan : RM250

Alamat : Kolej Yayasan Saad Melaka Berkeluarga : YA / TIDAK


Tanggungan : Tiada

Tempat beli-belah : Kompleks beli-belah Kekerapan membeli-belah (sebulan) : 2


: (tandakan √)
<RM100 RM300-RM499
Jumlah perbelanjaan bulanan

√ >RM500
RM100- RM299 Bahagian B : Latar Belakang Produk yang Digunakan S

Nama produk yang digunakan Kipas siling

Ciri produk yang digunakan Kipas siling

Mengapakah produk digunakan? Untuk menyejukkan badan Kebaikan produk sedia ada Besar

Kelemahan produk sedia ada 1. Tidak boleh bawa ke mana-mana


2. Mahal 3. Berat Bahagian C : Penambahbaikan

Apakah penambahbaikan yang perlu


ada pada produk yang akan
dihasilkan?
1. Mudah dibawa 2.
Ringan 3. Murah
12
1.2 Penyelesaian Masalah Inventif

Prinsip inventif diaplikasikan untuk menyelesaikan masalah inventif yang dihadapi oleh

pelanggan. Sebanyak 6 langkah terlibat dalam proses penyelesaian masalah inventif :

Langkah 1 : Kenal pasti masalah inventif

Langkah 2 : Bina model fungsi dengan garisan interaksi (Tunjukkan kedudukan

punca masalah)

Langkah 3 : Buat analisis berantai punca kesan (Kenal pasti punca permasalahan)

Langkah 4 : Tentukan jenis percanggahan fizikal (Ruang atau masa)

Langkah 5 : Tentukan prinsip inventif yang sesuai

Langkah 6 : Cadangan inventif dalam bentuk lakaran (Penentuan konsep, lakaran

perkembangan idea)

1.2.1 Kenal Pasti Masalah Inventif

Jika panas

Maka menggunakan kipas

Tetapi kipas sukar untuk dibawa


13
1.2.2 Model Fungsi
Wayar
Tangan Suis Kipas
Badan Kipas Bilah Kipas
Elektrik
Haba
Angin / Udara
Manusia
Bau
Berdasarkan model fungsi di atas, didapati masalah berpunca daripada pelanggan yang
tidak dapat membawa kipas dengan mudah kerana kipas terlalu besar. Analisis berantai
punca-kesan telah dijalankan untuk mengenalpasti punca dan kesan bagi masalah.
1.2.3 Analisis Berantai Punca dan Kesan
Berdasarkan analisis di atas, masalah sukar untuk membawa kipas disebabkan ketidakupayaan
manusia untuk mengangkat barang yang besar dan berat. Dalam situasi keadaan sebegini,
ketidakupayaan manusia menyebabkan manusia akan berasa panas dan ketidakselesaan di luar.
memegang
memegang
Pengguna masih berasa panas
Pengguna tidak boleh membawa kipas ke mana-mana
Kipas terlalu besar dan berat
memegang
memegang
menyingkir
memegang
memegang
menyingkir
menggerak
14
1.2.4 Penentuan Jenis Percanggahan Fizikal
Masa
Ciri Parameter Fizikal
Adakah Sebarang Penyelesaian Ketika ...
Sebelum
Semasa Mengipas
Mengipas
Percanggahan Fizikal ? Selepas Mengipas
Keberatan Tidak Tidak Tidak Ruang
Masalah keberatan kipas berlaku pada manusia sepanjang proses mengipas diri. Oleh itu,
kaedah penyelesaian masalah inventif secara pemisahan ruang dipilih kerana aktiviti
menggunakan kipas perlu dilakukan dengan ringan dan mudah dibawa ke mana-mana.
1.2.5 Penentuan Prinsip Inventif
Kaedah penyelesaian masalah inventif secara pemisahan ruang dipilih sebagai jenis
percanggahan fizikal. Prinsip inventif jenis pembahagian (segmentation) dikenal pasti sebagai
paling sesuai untuk menyelesaikan masalah inventif yang dihadapi.
Cadangan prinsip inventif
Penerangan konsep Adakah konsep ini menyelesaikan
masalah keberatan kipas?
Pembahagian
(segmentation)
Saiz kipas yang lebih kecil dapat
Perubahan saiz ke saiz yang
mengurangkan berat kipas. Oleh itu,
lebih kecil.
pengguna dapat membawa kipas dengan
lebih mudah.
1.2.6 Penyelesaian dalam bentuk lakaran
Lakaran dibuat untuk mendapatkan gambaran penyelesaian yang lebih realistik dengan
mengaplikasikan cadangan prinsip inventif yang dikenal pasti.
( Sila rujuk lakaran tajuk : Lakaran 3D bermaklumat)
15
1.3 Borang Projek Brief
Tajuk : Kipas Mini
Kriteria Pertimbangan Utama Catatan
Fungsi :
1. Apakah kegunaan produk ini? 2. Di manakah produk ini digunakan?
1. Produk digunakan untuk
menyejukkan diri. 2. Di mana-mana sahaja mengikut
keperluan pengguna. Persembahan :
1. Bagaimanakah cara produk ini
dipersembahkan?
1. Produk dipersembahkan dalam
pelbagai warna.
Tujuan pasaran :
1. Siapakah yang akan
menggunakannya? 2. Siapakah pesaing yang wujud? 3. Pelanggan bagaimanakah yang akan
menggunakan produk ini?
1. Produk akan digunakan oleh sesiapa sahaja tidak mengira umur atau jawatan. 2. Ada banyak pesai
Contohnya,
Daiso, Miniso dan Yubiso. 3. Sesiapa yang tidak tahan pan
1. Berapakah jumlah yang diperlukan? 1. Untuk fasa pertama, 120 unit.
Stail / Gaya :
1. Bagaimanakah reka bentuk produk
ini? 2. Adakah reka bentuk ini akan
mendapat perhatian di pasaran?
1. Produk boleh dilipat dan dipisahkan, bersaiz kecil, ringan dan mudah dibawa ke mana- ma
semestinya kerana reka bentuk produk yang memudahkan pengg
1. Bagaimanakah kualiti
pembuatannya? 2. Adakah pelanggan mempunyai sebarang permintaan yang istimewa? 3. Apakah pi
kualiti yang perlu
dipatuhi?
1. Pembuatannya berkualiti tinggi. 2. Produk boleh disimpan dengan
mudah. 3. Berdasarkan piawaian kualiti, produk perlulah ringan dan mudah dibawa.
Anggaran kos seunit :
1. Berapakah kos untuk menghasilkan
seunit produk? 2. Apakah nilai keuntungan yang
dikehendaki ? 3. Berapakah anggaran kos terakhir?
1. Kos menghasilkan seunit produk
dianggarkan RM50. 2. Saya berharap agar mendapat keuntungan RM40 bagi setiap jualan. 3. Kos ter
melebihi
RM80. Jangka masa :
1. Bilakah pelanggan ingin projek ini
disiapkan? 2. Apakah produk sampingan yang perlu siap dalam jangka masa yang sama?
1. Pelanggan ingin projek disiapkan dalam tempoh 23 minggu waktu bekerja. 2. Saya berharap kotak p
juga dapat dihasilkan dalam tempoh yang sama.
16
1.4 Aplikasi Borang Projek Brief dalam Bentuk Jadual
Tajuk : Kipas Mini Catatan A. Fungsi projek
1. Apakah jenis produk atau
perkhidmatan? 2. Apakah kegunaan produk ini? 3. Di manakah produk ini akan
digunakan?
1. Kipas Mini 2. Untuk menyejukkan badan dan
mudah dibawa 3. Di mana-mana sahaja
B. Gambaran keseluruhan projek
1. Siapakah yang akan
menggunakannya? 2. Apakah tujuan produk ini
dihasilkan? 3. Adakah produk ini diperlukan oleh
pelanggan? 4. Bagaimanakah produk ini digunakan atau dipersembahkan?
1. Sesiapa yang tidak tahan panas. 2. Untuk menyejukkan badan. 3. Ya, amat diperlukan. 4. Dipersem
dalam pelbagai
warna.
C. Reka bentuk produk
1. Apakah elemen dan prinsip reka
bentuk yang akan digunakan? 2. Apakah konsep reka bentuk yang
ingin diterapkan? 3. Adakah produk ini inovasi daripada produk sedia ada atau produk yang baharu dib
1. Elemen yang digunakan ialah elemen garisan, warna, bentuk, ruang, tekstur dan saiz. Prinsip yan
ialah keseimbangan, penekanan, keringkasan, pergerakan, pengulangan dan kesatuan. 2. Bentuk me
3. Inovasi daripada produk sedia ada. D. Perancangan dalam pengur
1. Pembahagian kumpulan kerja 2. Jadual kerja 3. Kos pengeluaran 4. Kuantiti penghasilan
1. Pembahagian kumpulan kerja, jadual kerja dan kos pengeluaran dinyatakan dalam kertas ker
penghasilan ialah 120 unit pada fasa pertama. Fasa seterusnya bergantung kepada permintaan p
Analisis kajian reka bentuk produk
1. Membuat perbandingan dari segi fungsi, persembahan, tujuan pasaran, kuantiti, kualiti, anggaran ko
jangka masa. 2. Adakah produk ini akan mendapat
permintaan di pasaran?
1. Jadual perbandingan
Susah dibawa. Mudah dibawa. Berat. Ringan. 2. Ya kerana rekaan yang berinovasi
dan efektif. F. Lakaran idea
1. Bagaimanakah rupa bentuk produk
dalam bentuk 2D dan 3D?
Lakaran dipersembahkan dalam bentuk lakaran piktorial yang memaparkan bentuk 3D dan isom
unjuran ortografik memaparkan produk dalam bentuk 2D pada tiga sudut pandangan. G. Penghasi

1. Bahan dan peralatan yang diperlukan untuk menghasilkan mock-up atau model.
Menggunakan kayu, bilah kipas, getah, suis, gunting, pisau pemotong dan lain-lain lagi.
17

2.0 PENENTUAN GABUNGAN TEKNOLOGI

2.1 Gabungan Teknologi Dipilih

Saya telah memilih gabungan reka bentuk elektrik dan reka bentuk pembuatan bagi

menghasilkan reka bentuk Kipas Mini.


2.2 Tujuan Penggunaan Teknologi

Reka bentuk elektrik dan reka bentuk pembuatan telah dipilih kerana kedua-dua reka

bentuk ini dapat memudahkan kehidupan sehari manusia.

2.3 Fungsi Teknologi

1. Reka bentuk elektrik : Bateri membekalkan tenaga untuk menggerakkan motor DC.

2. Reka bentuk pembuatan : Menggunakan kayu untuk membina perumah kipas tersebut.

18
2.4 Kekuatan dan Kelemahan Teknologi

Aplikasi Reka Bentuk

Teknologi Elektrik
n Kekuatan Kelemahan Bateri • Membekalkan kuasa
kepada seluruh • Saiz kecil
• Perlu diganti
• Jangka hay
• Perlu diganti
-
apabila
apabila

sistem

• Harga murah dan


Reka Bentuk
Perumah (Kayu) • Mudah dijumpa
mudah didapati
kehabisan • Tenaga kerja
• Tenaga kerja
kuasa
Pembuatan
• Melindungi
Suis mikro / had • Melengkapkan litar
kompone
apabila suis ditekan yang banyak
yang banyak
• Menyambung dan
diperlukan
memutuskan aliran
kompone
arus
• Tahan lama
• Harga murah dan
• Ukuran tepat
mudah didapati
diperlukan
-

Motor DC • Berputar untuk

menggerakkan bilah

kipas

• Mudah didapati
3.0 PERANCANGAN KONSEP
3.1 Pemilihan Konsep Reka Bentuk

Sepertimana dipersetujui oleh pelanggan dalam borang projek brief :

A. Konsep reka bentuk ialah bentuk mengikut fungsi.

B. Elemen reka bentuk yang digunakan pada lakaran ialah garisan, bentuk, rupa,

ruang, tekstur dan saiz.

C. Prinsip reka bentuk yang digunakan pada lakaran ialah keseimbangan,

pergerakan, pengulangan, penekanan dan keringkasan.


20
3.2 Lakaran Perkembangan Idea

Lakaran 1 : Lakaran 2 :

Lakaran 3 : Lakaran 4:
21
4.0 LAKARAN AKHIR

4.1 Lakaran Akhir Bermaklumat

4.2 Lakaran Ceraian


22
4.3 Analisis Lakaran Produk dari Aspek Elemen Reka Bentuk

No. Elemen Ada Tiada Ulasan

1. Garisan menghasilkan rupa dan


bentuk

Garisan digabungkan untuk

2. Ruang √ Ruang terdapat antara bilah

kipas dengan perumah.

3. Rupa √ Bentuk bulat dan segi empat

tepat digunakan untuk

menghasilkan rupa bagi reka

bentuk produk.

4. Bentuk √ Kuboid dan silinder digabungkan

untuk menghasilkan reka bentuk

produk.

5. Tekstur √ Tekstur getah diperjelaskan pada

reka bentuk produk.

6. Saiz √ Saiz diterangkan melalui ukuran

pada lakaran reka bentuk produk.

7. Warna X

8. Nilai X
23
4.4 Analisis Lakaran Produk dari Aspek Prinsip Reka Bentuk

No. Prinsip Ada Tiada Ulasan


Reka bentuk yang seimbang
1. Keseimbangan
menunjukkan kekuatan reka

2. Penekanan √ Penekanan reka bentuk melalui

tekstur getah pada produk.

3. Keringkasan √ Bentuk kuboid dan silinder yang

ringkas digabungkan pada reka

bentuk produk.

4. Pergerakan √ Pergerakan dilihat pada perumah

bilah kipas.

5. Pengulangan √ Pengulangan pada perumah bilah

kipas dan bilah kipas.

6. Kontras X

7. Kepelbagaian X

8. Kesatuan X

9. Harmoni X
24
5.0 JADUAL KERJA
Aktiviti
Minggu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 1 Penerangan keperluan
pelanggan kepada pereka bentuk (Kajian keperluan pelanggan)

2 Perbincangan konsep
√√
bersama pelanggan (projek brief) 3 Melakar reka bentuk produk √ √ √ √
4 Penyediaan mock-up atau
√√
model 5 Mendapatkan bahan dan
√√√
alatan yang diperlukan. 6 Mengukur, menanda,
memotong dan memasang produk.
√√√√√√√√
7 Kemasan. √ √ 8 Pengujian dan penilaian
√√
kefungsian. 9 Kerja siap. Membuat
dokumentasi dan tuntutan bayaran.
√√√√
25
6.0 PENGURUSAN KEWANGAN

6.1 Konsep SMART

S : Tujuan Projek

Nama projek : Kipas Mini

Tujuan : Untuk menyejukkan diri

Bilangan : 120 unit

Sasaran : Sesiapa yang tidak tahan panas.

M : Pengagihan kewangan
a) Kos Bahan (Komponen / Bahan)

No. Bahan Kuantiti Kos Seunit (RM) Jumlah

(RM)

1 Kayu (300mm x 80mm x 20mm) 120 3.00 360.00

2 Bateri 9V 120 9.50 1140.00

3 Suis mikro/had 120 1.00 60.00

4 Skru 720 0.50 360.00

5 Motor DC 120 3.00 360.00


120 6.00 720.00
6 Pemegang bilah kipas dan

perumah

7 Stud 120 2.00 240.00

8 Bilah kipas 120 4.00 480.00

9 Pemegang grip getah 120 10.00 1200.00

10 Pemegang bateri 120 0.80 80.00

Jumlah 5000

26
b) Kos upah

Bilangan pekerja : 2 orang

Kadar upah : RM10


Tempoh masa : 5 jam

Bilangan hari : 10 hari

Pengiraan kos upah : 2 orang x RM10 x 5 jam x 10 hari

= RM1000

c) Kos overhed

(RM)
Perkara Kos sehari Bilangan
Bilangan
(RM)
Jumlah hari
hari

Bil elektrik 2.00 10 20.00

Bil air 1.50 10 15.00

Jumlah 35.00

d) Kos pengeluaran projek

Kos pengeluaran projek : Kos bahan + Kos upah + Kos overhed

=RM5000 + RM1000 + RM35

=RM6035

Kos pengeluaran seunit : RM6035 / 120

= RM50.30

e) Kos jualan

Kos jualan : Kos pengeluaran seunit + Peratus keuntungan


=RM50.30 + RM50.30 (100% keuntungan)

=RM100.60

27
A : Boleh Dicapai

Keuntungan : Kos jualan – Kos pengeluaran seunit produk

= RM100.60 – RM50.30

= RM50.30

R : Realistik

Gabungan bahan yang mudah diperoleh dengan kemahiran pereka bentuk membuktikan

produk ini mampu direalisasikan menjadi produk sebenar.

T : Tempoh Masa

Produk dapat disiapkan dalam tempoh masa yang ditetapkan tanpa melebihi kos yang

dianggarkan.
28
7.0 PENGHASILAN PRODUK

1. Mengukur, menanda dan memotong bahan.

i. Mengukur dan menanda ukuran pada papan kayu.

ii. Memotong papan kayu mengikut ukuran dan ketebalan yang sesuai.

iii. Menanda lubang untuk memuatkan bateri, suis mikro dan wayar pada papan

kayu.

iv. Memotong bahagian bateri, suis mikro dan wayar menggunakan gergaji halus.

2. Membina dan mencantum bahagian produk.

i. Meletakkan bateri dan suis mikro dalam bahagian yang telah disediakan.

ii. Mencantum bateri dan suis mikro kepada wayar bilah kipas menggunakan

wayar.

iii. Membina perumah untuk kedua-dua belah batang kipas menggunakan plaster

of paris.

iv. Memasangkan penutup atas dan bawah kipas.

3. Membuat kemasan.

i. Membalut suis tekan tutup dengan masking tape sebelum menyapu tona kayu

pada perumah.

ii. Menyapu tona kayu pada perumah dengan menggunakan berus.


iii. Membiarkan tona kayu kering sepenuhnya.

iv. Mengecat kipas dengan menggunakan spray paint.

29
8.0 PENGUJIAN DAN PENILAIAN

Saya memilih kaedah pengujian jenis parameter untuk menguji kefungsian produk saya.

Aspek ujian yang dijalankan :

• Merekodkan masa yang diambil oleh kipas siling dan kipas mini untuk menyejukkan

diri pengguna.

8.1 Pengujian

Pengguna sebelum menggunakan kipas : Berasa panas dan berpeluh.


Masa yang

Aspek ujian Kaedah diambil


diambil
Konvensional diambil
Masa yang
Kesejukan diri
diambil
Kaedah pengguna
Kaedah Menggunakan kipas

baharu siling
baharu 10 minit Menggunakan
Masa yang 10 minit Menggunakan
Masa yang kipas mini
kipas mini 7 minit
7 minit 7 minit

Pengguna selepas menggunakan kipas : Berasa sejuk dan selesa.

Berdasarkan keputusan ujian parameter, dapat dirumuskan bahawa Kipas Mini dapat

menyejukkan diri pengguna dengan lebih mudah dan cepat berbanding kipas konvensional

iaitu kipas siling.

30
8.2 Analisis Keputusan Pengujian

Aspek produk Kekuatan Kelemahan

menyejukkan diri pengguna.


• Bateri perlu diganti
Kefungsian
• Boleh digunakan untuk apabila kehabisan
apabila kehabisan
• Hanya mengambil masa 7 • Produk tidak boleh

minit untuk menyejukkan dilipat dan dimuat ke

diri berbanding kipas siling dalam beg yang

yang mengambil 10 minit.


kuasa.

Reka bentuk dan

nilai estetika
• Reka bentuk produk rin

dan menarik.
Ergonomik
bawa ke mana-mana. • Penggunaan kayu berkualiti
tidak selesa • Perumah kayu
tidak selesa
mungkin pecah jika
• Produk ringan dan mudah
mungkin pecah jika

terjatuh.
• Suis ON/OFF mudah terjatuh.

dicapai. meningkatkan ketahan

• Produk sesuai digunakan produk.

oleh semua peringkat umur.


• Pemegang produk Keselamatan
dengan kemas.
-
dipegang. -
• Litar terlindung dan ditutup

• Tiada bahagian yang tajam.


31
8.3 Penilaian

Nama : Pekerjaan :

BORANG SOAL SELIDIK BAGI : KIPAS MINI

Arahan : Tandakan ‘/’ untuk menyatakan pendapat anda terhadap aspek produk yang dinilai.

Aspek Produk Ya Tidak

A) Kefungsian

1. Produk boleh digunakan untuk menyejukkan diri pengguna.

2. Produk dapat menyejukkan pengguna dalam masa 7 minit.

B) Ergonomik

3. Produk ringan dan boleh dibawa ke mana-mana.

4. Kedudukan suis ON/OFF mudah dicapai dengan ibu jari.

5. Produk sesuai digunakan oleh semua peringkat umur.

C) Reka Bentuk dan Nilai Estetika

6. Reka bentuk produk ringkas dan menarik.

7. Produk dihasilkan daripada kayu berkualiti tinggi.

D) Keselamatan

8. Tiada bahagian produk yang tajam.

9. Litar terlindung dan ditutup dengan kemas.


Tuliskan cadangan anda untuk menambahbaik produk ini :

32
8.4 Analisis Keputusan Penilaian
Aspek Produk % Ya % Tidak Kesimpulan
A) Kefungsian
1. Produk boleh digunakan untuk
menyejukkan diri pengguna.
100 - Kipas Mini dapat
berfungsi sepenuhnya untuk 2. Produk dapat menyejukk
100 -
menyejukkan diri
dalam masa 7 minit.
pengguna dengan berkesan, mudah dan cepat. B
3. Produk ringan dan boleh dibawa ke
mana-mana.
100 - Kipas Mini
4. Kedudukan suis ON/
mudah, selesa dan sesuai digunakan
90 10
oleh sesiapa sahaja
dicapai dengan ibu jari. di mana-mana. 5. Produk sesuai digunakan oleh semua
peringkat umur.
100 -
C) Reka Bentuk dan Nilai Estetika
6. Reka bentuk produk ringkas dan
menarik.
100 - Reka bentuk Kipas
Mini dapat memuaskan 7. Produk dihasilkan d
70 30
pengguna tetapi
berkualiti tinggi.
bahan digunakan boleh ditambahbaik. D) K
8. Tiada bahagian produk yang tajam. 90 10 Keselamatan
Kipas Mini perlu 9. Litar terlindung dan ditutup dengan
80 20
ditambah baik
kemas.
supaya tidak berlaku kecederaan.
33
8.5 Menilai Kesesuaian Produk

Hasil daripada penilaian, produk didapati :

1. Produk dapat berfungsi sepenuhnya.

2. Produk dapat menyejukkan diri pengguna dengan berkesan, mudah dan cepat.

3. Reka bentuk produk memuaskan pengguna tetapi boleh ditambahbaik pada bahan

yang digunakan.

4. Keselamatan produk perlu ditambahbaik.

Oleh itu, Kipas Mini sesuai digunakan untuk menyejukkan diri.


34
9.0 CADANGAN PENAMBAHBAIKAN

Kelemahan yang dikenalpasti Cadangan penambahbaikan

• Perumah dihasilkan daripada kayu


mungkin pecah jika jatuh. Perumah
kayu juga boleh melukakan
pengguna.
• Kipas Mini dihasilkan daripada bahan
lain seperti plastik atau fiber yang tahan
lasak, ringan serta moden.

• Produk Kipas Mini tidak boleh


dimuatkan ke dalam beg yang kecil
kerana tidak boleh dilipat.
• Reka bentuk Kipas Mini yang dapat
dilipat atau dileraikan.

• Bateri perlu diganti apabila kehabisan


pengguna.
• Menggunakan bateri yang boleh
dicas semula menggunakan USB.

LAKARAN CADANGAN PENAMBAHBAIKAN

10.0 PENUTUP

Kipas Mini merupakan reka bentuk produk yang dihasilkan dengan tujuan untuk memudahkan

kehidupan manusia yang sering berasa panas dan ingin menyejukkan diri. Harapan saya,
produk ini akan memenuhi keperluan semua kategori pengguna. Kipas Mini telah direka

bentuk dengan bentuk yang ringan dan mudah dibawa. Saiznya yang kecil memudahkan

produk ini dikendalikan dan dibawa ke mana-mana sahaja. Harga produk yang berpatutan

menjadikan produk ini mampu dimiliki oleh sesiapa sahaja. Akhir kata, ucapan terima kasih

yang tidak terhingga ditujukan kepada semua pihak yang telah memberi sokongan dan bantuan

kepada saya sehingga produk ini berjaya dihasilkan.

11.0 BIBLIOGRAFI

Dr. Zulhasni bin Abdul Rahim, Mohd Ridzuan bin Padzil, Nathan A/L Balakhrisnan & Norliza

binti Muda. Reka Bentuk Dan Teknologi Tingkatan 3. Johor Bahru : Penerbit Bestari Sdn.

Bhd. , 2018. Print.

Mohd Ismail bin Abdul Rahim, Mohd Zulkhairi bin Abdul Rahman, Noorazzima binti

Mohamad Nor, Sarifah binti Ab Rahman & Zuraini binti Abdul Rashid. Reka Bentuk Dan

Teknologi Tingkatan 2. Petaling Jaya : Sasbadi Sdn. Bhd. , 2017. Print.


36
12.0 SENARAI JADUAL

Jadual Muka Surat

Jadual 1.2.4 Penentuan Jenis Percanggahan 19-20


Fizikal 21-22
Jadual 1.2.5 Penentuan Prinsip 24
Inventif
29
Jadual 1.3.1 Borang Projek Brief
30
Jadual 1.4.1 Aplikasi Borang Projek Brief dalam Bentuk
Jadual 31
Jadual 2.4.1 Kekuatan dan Kelemahan 32
Teknologi
33
Jadual 4.3.1 Analisis Lakaran Produk dari Aspek Elemen Reka
Bentuk 36
Jadual 4.4.1 Analisis Lakaran Produk dari Aspek Prinsip Reka 37
Bentuk
39
Jadual 5.1.1 Jadual Kerja
41
Jadual 6.1.1 Kos Bahan
(Komponen/Bahan)

Jadual 6.1.2 Kos Overhed

Jadual 8.1.1 Pengujian

Jadual 8.2.1 Analisis Keputusan


Pengujian

Jadual 8.4.1 Analisis Keputusan


Penilaian

Jadual 9.1.1 Cadangan


Penambahbaikan
15

17
37
13.0 SENARAI RAJAH

Rajah Muka Surat

Rajah 1.1.1 Borang Kajian Keperluan


Pelanggan

Rajah 1.2.2 Model Fungsi

Rajah 1.2.3 Analisis Berantai Punca dan


Kesan

Rajah 3.2.1 Lakaran Perkembangan


Idea

Rajah 4.1.1 Lakaran Akhir Bermaklumat

Rajah 4.2.1 Lakaran Ceraian

Rajah 8.3.1 Penilaian

Rajah 9.1.1 Lakaran Cadangan


Penambahbaikan
3-12

14

15

26-27

28

28

38

41

14.0 LAMPIRAN
Lakaran Perkembangan Idea

Lakaran Akhir Bermaklumat

Lakaran Ceraian

Lakaran Cadangan Penambahbaikan

Lukisan Unjuran Ortografik


39
Nama : Mariena binti Abdul Malek Pekerjaan : Pengurus Hal Ehwal Korporat

BORANG SOAL SELIDIK BAGI : KIPAS MINI

Arahan : Tandakan ‘/’ untuk menyatakan pendapat anda terhadap aspek produk yang dinilai.

Aspek Produk Ya Tidak

A) Kefungsian

1. Produk boleh digunakan untuk menyejukkan diri pengguna. /

2. Produk dapat menyejukkan pengguna dalam masa 7 minit. /

B) Ergonomik

3. Produk ringan dan boleh dibawa ke mana-mana. /

4. Kedudukan suis ON/OFF mudah dicapai dengan ibu jari. /

5. Produk sesuai digunakan oleh semua peringkat umur. /

C) Reka Bentuk dan Nilai Estetika

6. Reka bentuk produk ringkas dan menarik. /

7. Produk dihasilkan daripada kayu berkualiti tinggi. /

D) Keselamatan

8. Tiada bahagian produk yang tajam. /

9. Litar terlindung dan ditutup dengan kemas. /


Tuliskan cadangan anda untuk menambahbaik produk ini :

40
Nama : Mohd Fadzli bin Mohd Anas Pekerjaan : Pengurus Dana

BORANG SOAL SELIDIK BAGI : KIPAS MINI

Arahan : Tandakan ‘/’ untuk menyatakan pendapat anda terhadap aspek produk yang dinilai.

Aspek Produk Ya Tidak

A) Kefungsian

1. Produk boleh digunakan untuk menyejukkan diri pengguna. /

2. Produk dapat menyejukkan pengguna dalam masa 7 minit. /

B) Ergonomik

3. Produk ringan dan boleh dibawa ke mana-mana. /

4. Kedudukan suis ON/OFF mudah dicapai dengan ibu jari. /

5. Produk sesuai digunakan oleh semua peringkat umur. /

C) Reka Bentuk dan Nilai Estetika

6. Reka bentuk produk ringkas dan menarik. /


7. Produk dihasilkan daripada kayu berkualiti tinggi. /

D) Keselamatan

8. Tiada bahagian produk yang tajam. /

9. Litar terlindung dan ditutup dengan kemas. /

Tuliskan cadangan anda untuk menambahbaik produk ini :

41
Nama : Mohd Danish bin Mohd Fadzli Pekerjaan : Pelajar

BORANG SOAL SELIDIK BAGI : KIPAS MINI

Arahan : Tandakan ‘/’ untuk menyatakan pendapat anda terhadap aspek produk yang dinilai.

Aspek Produk Ya Tidak

A) Kefungsian

1. Produk boleh digunakan untuk menyejukkan diri pengguna. /

2. Produk dapat menyejukkan pengguna dalam masa 7 minit. /

B) Ergonomik

3. Produk ringan dan boleh dibawa ke mana-mana. /


4. Kedudukan suis ON/OFF mudah dicapai dengan ibu jari. /

5. Produk sesuai digunakan oleh semua peringkat umur. /

C) Reka Bentuk dan Nilai Estetika

6. Reka bentuk produk ringkas dan menarik. /

7. Produk dihasilkan daripada kayu berkualiti tinggi. /

D) Keselamatan

8. Tiada bahagian produk yang tajam. /

9. Litar terlindung dan ditutup dengan kemas. /

Tuliskan cadangan anda untuk menambahbaik produk ini :

42
Nama : Wan Nur Aina binti Wan Hassan Pekerjaan : Pelajar

BORANG SOAL SELIDIK BAGI : KIPAS MINI

Arahan : Tandakan ‘/’ untuk menyatakan pendapat anda terhadap aspek produk yang dinilai.

Aspek Produk Ya Tidak

A) Kefungsian
1. Produk boleh digunakan untuk menyejukkan diri pengguna. /

2. Produk dapat menyejukkan pengguna dalam masa 7 minit. /

B) Ergonomik

3. Produk ringan dan boleh dibawa ke mana-mana. /

4. Kedudukan suis ON/OFF mudah dicapai dengan ibu jari. /

5. Produk sesuai digunakan oleh semua peringkat umur. /

C) Reka Bentuk dan Nilai Estetika

6. Reka bentuk produk ringkas dan menarik. /

7. Produk dihasilkan daripada kayu berkualiti tinggi. /

D) Keselamatan

8. Tiada bahagian produk yang tajam. /

9. Litar terlindung dan ditutup dengan kemas. /

Tuliskan cadangan anda untuk menambahbaik produk ini :

43
Nama : Aryssa Rizqin binti Amiruddin Pekerjaan : Pelajar

BORANG SOAL SELIDIK BAGI : KIPAS MINI

Arahan : Tandakan ‘/’ untuk menyatakan pendapat anda terhadap aspek produk yang dinilai.

Aspek Produk Ya Tidak

A) Kefungsian

1. Produk boleh digunakan untuk menyejukkan diri pengguna. /

2. Produk dapat menyejukkan pengguna dalam masa 7 minit. /

B) Ergonomik

3. Produk ringan dan boleh dibawa ke mana-mana. /

4. Kedudukan suis ON/OFF mudah dicapai dengan ibu jari. /

5. Produk sesuai digunakan oleh semua peringkat umur. /

C) Reka Bentuk dan Nilai Estetika

6. Reka bentuk produk ringkas dan menarik. /

7. Produk dihasilkan daripada kayu berkualiti tinggi. /

D) Keselamatan

8. Tiada bahagian produk yang tajam. /

9. Litar terlindung dan ditutup dengan kemas. /

Tuliskan cadangan anda untuk menambahbaik produk ini :


44
Nama : Nur Auni Nahwah binti Saiful Wazlan Pekerjaan : Pelajar

BORANG SOAL SELIDIK BAGI : KIPAS MINI

Arahan : Tandakan ‘/’ untuk menyatakan pendapat anda terhadap aspek produk yang dinilai.

Aspek Produk Ya Tidak

A) Kefungsian

1. Produk boleh digunakan untuk menyejukkan diri pengguna. /

2. Produk dapat menyejukkan pengguna dalam masa 7 minit. /

B) Ergonomik

3. Produk ringan dan boleh dibawa ke mana-mana. /

4. Kedudukan suis ON/OFF mudah dicapai dengan ibu jari. /

5. Produk sesuai digunakan oleh semua peringkat umur. /

C) Reka Bentuk dan Nilai Estetika

6. Reka bentuk produk ringkas dan menarik. /

7. Produk dihasilkan daripada kayu berkualiti tinggi. /

D) Keselamatan

8. Tiada bahagian produk yang tajam. /

9. Litar terlindung dan ditutup dengan kemas. /


Tuliskan cadangan anda untuk menambahbaik produk ini :

45
Nama : Nurhanna binti Harull Anuar Pekerjaan : Pelajar

BORANG SOAL SELIDIK BAGI : KIPAS MINI

Arahan : Tandakan ‘/’ untuk menyatakan pendapat anda terhadap aspek produk yang dinilai.

Aspek Produk Ya Tidak

A) Kefungsian

1. Produk boleh digunakan untuk menyejukkan diri pengguna. /

2. Produk dapat menyejukkan pengguna dalam masa 7 minit. /

B) Ergonomik

3. Produk ringan dan boleh dibawa ke mana-mana. /

4. Kedudukan suis ON/OFF mudah dicapai dengan ibu jari. /

5. Produk sesuai digunakan oleh semua peringkat umur. /

C) Reka Bentuk dan Nilai Estetika

6. Reka bentuk produk ringkas dan menarik. /


7. Produk dihasilkan daripada kayu berkualiti tinggi. /

D) Keselamatan

8. Tiada bahagian produk yang tajam. /

9. Litar terlindung dan ditutup dengan kemas. /

Tuliskan cadangan anda untuk menambahbaik produk ini :

46
Nama : Alia binti Ammirul Pekerjaan : Pelajar

BORANG SOAL SELIDIK BAGI : KIPAS MINI

Arahan : Tandakan ‘/’ untuk menyatakan pendapat anda terhadap aspek produk yang dinilai.

Aspek Produk Ya Tidak

A) Kefungsian

1. Produk boleh digunakan untuk menyejukkan diri pengguna. /

2. Produk dapat menyejukkan pengguna dalam masa 7 minit. /

B) Ergonomik

3. Produk ringan dan boleh dibawa ke mana-mana. /


4. Kedudukan suis ON/OFF mudah dicapai dengan ibu jari. /

5. Produk sesuai digunakan oleh semua peringkat umur. /

C) Reka Bentuk dan Nilai Estetika

6. Reka bentuk produk ringkas dan menarik. /

7. Produk dihasilkan daripada kayu berkualiti tinggi. /

D) Keselamatan

8. Tiada bahagian produk yang tajam. /

9. Litar terlindung dan ditutup dengan kemas. /

Tuliskan cadangan anda untuk menambahbaik produk ini :

47
Nama : Lekha Varshiny A/P Sivanandan Pekerjaan : Pelajar

BORANG SOAL SELIDIK BAGI : KIPAS MINI

Arahan : Tandakan ‘/’ untuk menyatakan pendapat anda terhadap aspek produk yang dinilai.

Aspek Produk Ya Tidak

A) Kefungsian
1. Produk boleh digunakan untuk menyejukkan diri pengguna. /

2. Produk dapat menyejukkan pengguna dalam masa 7 minit. /

B) Ergonomik

3. Produk ringan dan boleh dibawa ke mana-mana. /

4. Kedudukan suis ON/OFF mudah dicapai dengan ibu jari. /

5. Produk sesuai digunakan oleh semua peringkat umur. /

C) Reka Bentuk dan Nilai Estetika

6. Reka bentuk produk ringkas dan menarik. /

7. Produk dihasilkan daripada kayu berkualiti tinggi. /

D) Keselamatan

8. Tiada bahagian produk yang tajam. /

9. Litar terlindung dan ditutup dengan kemas. /

Tuliskan cadangan anda untuk menambahbaik produk ini :

48
Nama : Nurul Wahidah binti Basakkri Pekerjaan : Pelajar

BORANG SOAL SELIDIK BAGI : KIPAS MINI

Arahan : Tandakan ‘/’ untuk menyatakan pendapat anda terhadap aspek produk yang dinilai.

Aspek Produk Ya Tidak

A) Kefungsian

1. Produk boleh digunakan untuk menyejukkan diri pengguna. /

2. Produk dapat menyejukkan pengguna dalam masa 7 minit. /

B) Ergonomik

3. Produk ringan dan boleh dibawa ke mana-mana. /

4. Kedudukan suis ON/OFF mudah dicapai dengan ibu jari. /

5. Produk sesuai digunakan oleh semua peringkat umur. /

C) Reka Bentuk dan Nilai Estetika

6. Reka bentuk produk ringkas dan menarik. /

7. Produk dihasilkan daripada kayu berkualiti tinggi. /

D) Keselamatan

8. Tiada bahagian produk yang tajam. /

9. Litar terlindung dan ditutup dengan kemas. /

Tuliskan cadangan anda untuk menambahbaik produk ini :


49