Anda di halaman 1dari 5

PRAKTIKUM

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN BSMM

…………………………………………………………………………………………..

Unit Beruniform : BSMM


Kelas : Tahun 4, 5, 6
Hari : Rabu
Masa : 1.30 petang – 2.30 petang (1 jam)
Tarikh : 24 Julai 2019
Bilangan : 60 orang
Tajuk : Badan Beruniform (Bulan Sabit Merah)

Sub Tajuk : Ikatan asas

Pengalaman Sedia Ada : Murid telah melakukan ikatan yang biasa sebelum ini.

Penggabungjalinan : Kemahiran Ikatan Asas

Penerapan Nilai : Berusaha, kerajinan, keyakinan diri, mematuhi arahan,

keberanian, dan kerjasama.

Objektif : Pada akhir pengajaran dan pembelajaran diharap

murid dapat :

Psikomotor : Membuat ikatan yang betul dengan menggunakan teknik yang betul.

Kognitif : Menyatakan cara melakukan setiap ikatan dengan menggunakan teknik asas
yang betul.

Afektif : Menunjukkan perasaan gembira dan seronok semasa melakukan aktiviti di

dalam kumpulan.
PRAKTIKUM

: Mengiktiraf kebolehan dan menerima kekurangan rakan.

Bahan Bantu Mengajar : Tali, kayu, Wisel

Aktiviti:
1. Ikatan

Hasil pembelajaran:
Diakhir pengajaran dan pembelajaran murid dapat
1. Mempelajari ikatan tindih kasih, bukusila, bung ageti, simpul manuk dan ikat balak dengan betul dan sempurna
PRAKTIKUM

Langkah / Aktiviti Catatan


masa

Set induksi 1. Murid menyanyi lagu negaraku dan lagu BSSM. Alatan: Lcd
(10minit) 2. Guru bernyanyi bersama-sama murid.

1. Menayangkan murid dengan tayangan video mengenai ikatan- Alatan: tali.


Langkah 1 ikatan asas Tali perlu dibawa sendiri oleh
(25minit) - Ikatan buku sila murid.
- Ikatan bunga geti
- Ikatan simpul manuk
2. Guru akan menunjukkan cara dan langkah yang betul
mengenai ikatan yang telah ditonton dalam tayangan video.
3. Setiap murid akan melalukan aktiviti ikatan tersebut dengan
menggunakan tali masing-masing.

Langkah 2 Asas pertolongan cemas Alatan: tali


(25minit) o Murid akan dibahagikan ke dalam kumpulan yang
mengandungi 5 orang bagi setiap kumpulan.
PRAKTIKUM

o Salah seorang dari setiap kumpulan akan menjadi


ketua.
o Ketua mengarahkan murid lain untuk melakukan ikatan
dengan betul.
o Guru memperbetulkan murid jika murid melakukan
ikatan dengan salah.
o Murid-murid melakukan ikatan yang berbeza-beza.
o Murid-murid akan melaukan aktiviti tersebut
sebagaimana yang telah ditunjukkan.

Langkah 3 1. Guru memberi penerangan mengenai pembuatan gadget. Alatan: Kayu, tali
2. Murid-murid mengaplikasikan ikatan yang telah dipelajari
dalam aktiviti pembuatan gadjet tersebut.
3. Guru memberi masa sejam 30 minit untuk menyiapkan
gadget tersebut.
4. Setiap kumpulan membentang gadjet yang dihasilkan oleh
mereka.
5. Kumpulan yang menghasilkan gadjet yang terbaik
mendapat hadiah.
Penutup - Quiz spontan.
3.55 – 4.00 - Bacaan doa.
(5 minit)
PRAKTIKUM