Anda di halaman 1dari 9

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN

Mata Pelajaran / Tahun : Pendidikan Kesihatan Tahun 3

Kelas : 3 Pesawat

Tema/Tajuk : KEKELUARGAAN

Tarikh : 20 Jun 2019

Masa : 1.30 pagi hingga 2.00 petang

Bilangan murid : 41 orang

Standard Kandungan : 4.1 Peranan diri sendiri dan ahli keluarga serta kepentingan institusi
kekeluargaan dalam aspek kesihatan keluarga,

Standard Pembelajaran : 4.1.1 Memahami batas sentuhan dalam perhubungan kekeluargaan


4.1.2 Mengaplikasi kemahiran berkata TIDAK kepada sentuhan tidak selamat
dalam perhubungan kekeluargaan.

Pengetahuan Sedia Ada : Murid dilarang membenarkan dirinya disentuh secara tidak selamat.

Objektif Pembelajaran : Pada akhir pengajaran dan pembelajaran, pelajar dapat:


1. Menyatakan batas sentuhan dalam dalam perhubungan kekeluargaan
melalui aktiviti.
2. Menyatakan sentuhan selamat dan sentuhan tidak selamat dalam
hubungan kekeluargaan.
3. Menunjuk cara kemahiran berkata TIDAK kepada sentuhan tidak
selamat dan sentuhan tidak selamat.

Sumber / Bahan Bantu Mengajar

1. Buku teks PJK Tahun 3 2. Kad bergambar. 3. Kad ‘Ya’ atau ‘Tidak’.
4. Kad manila yang mempunyai gambar tubuh badan manusia. 5. Lembaran kerja.

EMK : nilai murni – menghormati hak orang lain

Penilaian PdP : TP 1: Menyatakan maksud keluarga melalui aktiviti penyoalan lisan

TP 2: Mengenalpasti batas hubungan dalam hubungan kekeluargaan melalui


aktiviti mengenalpasti batas pergaulan dalam keluarga dan aktiviti dan aktiviti
Sentuhan Selamat dan tidak Selamat dalam hubungan kekeluargaan.

TP 3: Memilih cara yang sesuai bagi mengatasi masalah yang melibatkan


hubungan kekeluargaan melalui aktiviti Kata Ya ATAU Tidak!
Langkah / Masa Isi Pelajaran Aktiviti PdP Catatan /

Strategi PdP:
Permulaan Set induksi 1. Membantu murid bersedia untuk
(5 minit) pembelajaran. Penyoalan lisan
Keluarga adalah satu kumpulan manusia yang
2. Guru memaparkan gambar ahli keluarga guru
dihubungkan melalui pertalian darah, Kemahiran Berfikir:
itu sendiri kepada murid-murid.
perkahwinan atau pengambilan anak angkat.
3. Guru bertanyakan beberapa penyoalan lisan
kepada murid.
Fasa Permulaan
“Adakah kamu semua mempunyai keluarga
seperti cikgu?”
“ Apa sebenarnya yang dimaksudkan oleh
KELUARGA?
“ Adakah keluarga itu individu yang penting
untuk kita”
“Apa aktiviti yang selalu kamu buat bersama
keluarga?”
4. Guru meminta murid untuk menyatakan
maksud keluarga dan apa pergaulan-
pergaulan yang selalui dibuat oleh murid.
5. Guru menyatakan dengan jelas tajuk pelajaran
kepada murid.

1. Guru memberikan setiap daripada kumpulan


Perkembangan Langkah 1: Aktiviti mengenalpasti batas BBM
3 contoh situasi pengaulan di dalam
(20 minit) pergaulan dalam keluarga. Kad bergambar
keluarga.
Batas pergaulan dalam hubugan kekeluargaan.
2. Guru meminta murid untuk berbincang di
Sentuhan selamat: dalam kumpulan untuk mengelaskan situasi Strategi PdP:
tersebut di dalam sentuhan selamat atau
 Bahu Pengajaran berpusatkan
sentuhan tidak selamat di dalam keluarga.
 Tangan bahan.
3. Murid mengelaskan situasi yang diberikan
 Rambut
kepada sentuhan selamat dan sentuhan pengajaran berpusatkan
 kaki murid
tidak selamat.
Tidak selamat: 4. Guru menerangkan kepada murid bahawa Kemahiran Berfikir:
dalam keluarga juga ada batas pergaulan.
 Kawasan genital Kemahiran membuat
 Dada penilaian.
 Peha
Fasa Imaginasi
 Punggung

1. Guru melakukan aktiviti mengenalpasti jenis


Langkah 2: Aktiviti Sentuhan Selamat dan BBM:
sentuhan selamat dan sentuhan tidak
tidak Selamat dalam hubungan
Kad Manila anggota tubuh
selamat dalam hubungan kekeluargaan pada
kekeluargaan.
badan manusia
kad manila bergambar tubuh badan
Batas pergaulan dalam hubugan kekeluargaan.
manusia. Strategi PdP:
Sentuhan selamat: 2. Guru menampal kad manila tersebut di Pembelajaran
 Bahu papan putih. Guru memberi arahan kepada berkumpulan.
 Tangan murid untuk menandakan kawasan jenis
Pengajaran berpusatkan
 Rambut sentuhan selamat dan tidak selamat
murid.
mengecap kad manila bergambar.
 kaki
3. Murid diminta untuk berbincang terlebih Kemahiran Berfikir:
Tidak selamat: dahulu di dalam kumpulan. Kemahiran membuat
 Kawasan genital 4. Wakil murid dalam setiap kumpulan penilaian dan keputusan.
 Dada menandakan ( / ) pada kawasan sentuhan
 Peha selamat dan tanda ( X ) pada sentuhan
 Punggung selamat.

Fasa Perkembangan
1. Guru menyoal murid tentang jenis-jenis
Langkah 3: Aktiviti Kata Ya ATAU Tidak! BBM
sentuhan dan tidak selamat dalam hubungan
Kemahiran berkata TIDAK kepada sentuhan Kad kata ‘Ya’ dan ‘Tidak’
kekeluargaan
tidak selamat dalam perhubungan keluarga
2. Murid perlu mengangkat kad kata ‘Ya’ atau Strategi PdP:
Contoh: ‘Tidak’ berdasarkan soalan yang diberikan
Pembelajaran
Sentuhan selamat: oleh guru.
berkumpulan.
 Ibu bapa saya memeluk saya sebelum Contoh soalan:
Pengajaran berpusatkan
ke sekolah. - Bolehkah ibu bapa memeluk kamu? murid.
 Saya berpimpin tangan bersama abang - Saya perlu membiarkan sahaja peha saya
Kemahiran Berfikir:
saya semasa melintas jalan disentuh oleh abang saya?
Sentuhan tidak selamat: - Adakah berpimpin tangan semasa melintas Kemahiran membuat
jalan adalah sentuhan selamat? penilaian dan keputusan.
 Bapa saudara saya memegang
- Adakah bapa saya boleh memeluk saya?
punggung saya (kawasan genital)
- Adakah bapa saudara saya boleh
 Kakak saudara saya memegang peha
memegang kawasan genital saya?
saya
Contoh Kad Kata:
 Abang saya memegang kemaluan saya.

Fasa Perkembangan
Batas pergaulan dalam hubugan kekeluargaan.
Penutup 1. Membuat kesimpulan tentang sesi Strategi PdP:
(5 minit) Sentuhan selamat: pengajaran dan pembelajaran bersama
Penerapan Nilai.
murid.
 Bahu Kemahiran Berfikir:
2. Mengimbas kembali batas pergaulan dalam
 Tangan
keluarga Kemahiran membuat
 Rambut
3. Membuat penegasan tentang tindak balas kesimpulan.
 kaki
terhadap sentuhan tidak selamat dalam
Fasa Penutup
Tidak selamat: keluarga

 Kawasan genital
 Dada
 Peha
 Punggung

Katakan “tidak jangan sentuh saya, saya tidak


selesa” sambil menyilangkan tangan di dada
pada setuhan yang tidak selamat dalam
hubungan kekeluargaan.
KAD GAMBAR STUASI
KAD MANILA TUBUH BADAN MANUSIA

KAD YA atau TIDAK!


PERNYATAAN SITUASI AKTIVITI YA atau TIDAK!

- Bolehkah ibu bapa memeluk kamu?


- Saya perlu membiarkan sahaja peha saya disentuh oleh abang saya?
- Adakah berpimpin tangan semasa melintas jalan adalah sentuhan selamat?
- Adakah bapa saya boleh memeluk saya?
- Adakah bapa saudara saya boleh memegang kawasan genital saya?
- Bolehkah ibu bapa kamu mencium kamu?
- Adakah selamat bersalaman dengan ibu bapa kamu sebelum ke sekolah?
- Bapa saudara kamu memegang dada adik perempuan kamu?
Refleksi:
Sesi PdP tidak dapat dijalankan kerana semua guru Sains termasuk
saya (guru pelatih) telah mengikuti Mesyuarat Panitia Sains pada pukul 12.50
tengahari hingga 2.00 petang yang telah berlangsung di Makmal Sains. Topik
pengajaran ini akan dijalankan pada sesi PdP yang seterusnya.

Guru pelatih Pensyarah Penyelia Guru Pembimbing

……………………………….. ……………………………….. …………………………….

( ) ( ) ( )