Anda di halaman 1dari 9

Kelas/masa/tarikh/hari 4 Rajin /08.00-09.00/6.8.

2018/ Isnin
Bidang Nombor dan Operasi

Tajuk Peratus

Standard Kandungan 9.1 Nilai Peratus

Standard Pembelajaran
(i) Menukar perpuluhan hingga dua tempat perpuluhan kepada peratus dan sebaliknya.

Di akhir pengajaran dan pembelajaran, murid akan dapat:-

Objektif Pembelajaran 1. Menyatakan perpuluhan dan peratus berdasarkan gambar rajah.


2. Menulis peratus dalam nombor perpuluhan.

1. Guru menggunakan gambar rajah dalam buku teks untuk menunjukkan peratus bagi 100 petak.
2. Murid menyatakan perpuluhan dan peratus berdasarkan gambar rajah dalam buku teks.
3. Murid turut menerangkan maksud suatu nilai peratus dalam perwakilan gambar 100 petak.
Aktiviti 4. Guru membimbing murid menulis peratus dalam nombor perpuluhan dengan menggunakan pelbagai strategi.
5. Beberapa contoh dibincangkan.
6. Latihan
7. Perbincangan jawapan dan perbincangan pembelajaran hari ini.
8. Kerja rumah
Nilai Murni: Mendengar arahan guru, keyakinan
EMK
EMK: Keusahawanan

BBB Buku teks

Penilaian TP1, TP2

REFLEKSI Kehadiran :

___mencapai objektif pembelajaran

___belum menguasai dan mencapai objektif pembelajaran

REKA BENTUK DAN TEKNOLOGI


KELAS/MASA /TARIKH / HARI 4 Tekun / 10:20 – 11:20 /6.8.2018 / ISNIN
TAJUK
6.0 SAINS RUMAH TANGGA
STANDARD KANDUNGAN
6.1 Menghasilkan Artikel Jahitan
STANDARD PEMBELAJARAN 6.1.4

OBJEKTIF Pada akhir pengajaran dan pembelajaran murid dapat:


PEMBELAJARAN 1. Menyatakan jenis mata jahitan tangan.
2. Menyatakan kegunaan mata jahitan tangan.
3. Menjahit mata jahitan tangan.
RINGKASAN Murid dapat menjalankan kerja amali menjahit mata jahitan tangan iaitu jahitan kia, jelujur kasar dan jelujur halus dengan
bimbingan guru.
KEMAHIRAN
1. Menjahit mata jahitan tangan pada kepingan fabrik contoh.
ELEMEN MERENTAS KURIKULUM 1. Keusahawanan
EK1 – Berdaya tahan, Murid tidak berputus asa
2. Pendidikan Alam Sekitar
3. Nilai murni – patriotism, keselamatan, tekun
BAHAN BANTU MENGAJAR Contoh jahitan tangan, pakaian sekolah, kit alatan jahitan
AKTIVITI Set Induksi
PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN 1.Guru menunjukkan 2 helai pakaian sekolah dan bertanya murid.
Langkah 1
Guru menunjukkan contoh mata jahitan tangan dan menerangkan kegunaannya.
Langkah 2
1. Guru menunjuk cara menjahit mata jahitan tangan dalam kumpulan kecil.
2. Guru juga mempamerkan gambar rajah cara menjahit mata jahitan dengan berbantukan komputer.
Langkah 3
Fomen mengedarkan alatan dan bahan mengikut kumpulan.
Langkah 4
Murid menjalankan aktiviti menjahit dengan bimbingan guru.
Penutup
1. Murid mempamerkan hasil kerja dan memberi komen
2. Guru memberi komen dan pujian hasil kerja murid.
PENIILAIAN Guru menilai secara lisan.
PENGAJARAN DAN Guru mengedarkan lembaran kerja
PEMBELAJARAN Amali projek/ hasil kerja
PENGETAHUAN SEDIA ADA MURID Murid pernah melihat ibu/tukang jahit menjahit jahitan tangan
pada fabrik.
REFLEKSI Kehadiran :
___mencapai objektif pembelajaran
___belum menguasai dan mencapai objektif pembelajaran
Kelas/masa/tarikh/hari 6 tekun /11.20-12.20/6.8.2018/ Isnin
Matapelajaran Matematik
Bidang Kebolehjadian

Tajuk
A. Kenali lima kebolehjadian peristiwa

Standard Kandungan 12. 1 Kebolehjadian

Standard Pembelajaran (ii) Menyatakan kebolehjadian atau peristiwa sebagai mustahil, kecil kemungkinan, sama kemungkinan, besar kemungkinan atau pasti.

Di akhir pengajaran dan pembelajaran, murid akan dapat:-


Objektif Pembelajaran
1. Menyatakan kebolehjadian atau peristiwa sebagai mustahil, kecil kemungkinan, sama kemungkinan, besar kemungkinan atau pasti.
(Buku teks – Muka surat 183-187)
1. Murid mendengar penerangan guru tentang isi pelajaran dan kaitannya dengan tajuk pelajaran.
Aktiviti 2. Murid memahami konsep kebolehjadian.
3. Murid menyatakan kebolehjadian atau peristiwa sebagai mustahil, kecil kemungkinan, sama kemungkinan, besar
kemungkinan atau pasti.Murid melengkapkan latihan yang diberi oleh guru.
4. Murid mendengar guru membuat kesimpulan tentang isi pelajaran.
Nilai Murni: Mendengar arahan guru, keyakinan
EMK
EMK: Keusahawanan

BBB Buku teks, buku aktiviti

Penilaian P&P Soalan (Lisan dan bertulis)

Kehadiran :
Refleksi ___mencapai objektif pembelajaran
___belum menguasai dan mencapai objektif pembelajaran
Kelas/masa/tarikh 4 gigih/08.30-09.30/ 7.8.2018 / Selasa
Mata pelajaran Sejarah
Tema/Tajuk Tokoh-tokoh Terbilang Kesultanan Melayu Melaka
Standard Kandungan:
Fokus 5.1 Tokoh-tokoh Terbilang Kesultanan Melayu Melaka

Standard Pembelajaran:
5.1.2 Menjelaskan kedudukan tokoh-tokoh terbilang dalam masyarakat melayu lama

K5.1.5 Menjelaskan tentang nilai-nilai murni masyarakat dahulu yang dapat dicontohi.

Objektif Pada akhir pengajaran dan pembelajaran, murid akan dapat;


i. Menamakan tokoh-tokoh terbilang Kesultanan Melayu Melaka.
ii. Menyenaraikan jasa-jasa tokoh -tokoh terbilang.
iii. Mengaitkan jasa tokoh-tokoh terbilang Kesultanan Melayu Melaka dengan kehidupan masa kini.

Aktiviti 1. Menunjukkan gambar tokoh-tokoh negarawan- Perdana Menteri Malaysia (TMK).


2. Bersoal jawab berkaitan jawatan tokoh-tokoh tersebut.
3. Guru memaparkan jawatan-jawatan penting dalam pemerintahan Kesultanan Melayu Melaka:
Bendahara
Laksamana
Temenggung
Shahbandar
4. Murid dibahagikan kepada 4 kumpulan seperti nama di atas. Setiap kumpulan mencari tugas-tugas khas setiap tokoh
tersebut
5. Wakil setiap kumpulan membentangkan hasil.
6. Murid merumuskan aktiviti pelajaran pada hari ini dengan bimbingan guru.
EMK Nilai Murni – patriorisme, taat setia , berani
KPS - Elemen asas sejarah -tokoh
Dimensi Kewarganegaraan – tanggungjawab warganegara
TMK – slaid powerpoint, LCD
Refleksi Kehadiran :
___mencapai objektif pembelajaran
___belum menguasai dan mencapai objektif pembelajaran

Kelas/masa/tarikh/hari 6 Tekun/10.20-11.20/7.8.2018/Selasa
Matapelajaran Matematik
Bidang Kebolehjadian

Tajuk
B. Kenali lima kebolehjadian peristiwa

12. 1 Kebolehjadian
Standard Kandungan

(ii) Menyatakan kebolehjadian atau peristiwa sebagai mustahil, kecil kemungkinan, sama kemungkinan, besar kemungkinan atau pasti.
Standard Pembelajaran

Di akhir pengajaran dan pembelajaran, murid akan dapat:-


Objektif Pembelajaran
2. Menyatakan kebolehjadian atau peristiwa sebagai mustahil, kecil kemungkinan, sama kemungkinan, besar kemungkinan atau pasti.
(Buku teks – Muka surat 183-187)
5. Murid mendengar penerangan guru tentang isi pelajaran dan kaitannya dengan tajuk pelajaran.
6. Murid memahami konsep kebolehjadian.
Aktiviti 7. Murid menyatakan kebolehjadian atau peristiwa sebagai mustahil, kecil kemungkinan, sama kemungkinan, besar
kemungkinan atau pasti.Murid melengkapkan latihan yang diberi oleh guru.
8. Murid mendengar guru membuat kesimpulan tentang isi pelajaran.

Nilai Murni: Mendengar arahan guru, keyakinan


EMK
EMK: Keusahawanan

BBB Buku teks, buku aktiviti

Penilaian P&P Soalan (Lisan dan bertulis)

Kehadiran :
Refleksi ___mencapai objektif pembelajaran
___belum menguasai dan mencapai objektif pembelajaran
Kelas/masa/tarikh 4 Rajin /08.30-09.00/ 1.8.2018 / Rabu
Mata pelajaran Sejarah
Tema/Tajuk Tokoh-tokoh Terbilang Kesultanan Melayu Melaka
Standard Kandungan:
Fokus 5.1 Mengetahui dan memahami tokoh-tokoh Terbilang Kesultanan Melayu Melaka

Standard Pembelajaran:
5.1.1 Menyatakan maksud tokoh terbilang
5.1.2 Menjelaskan kedudukan tokoh-tokoh terbilang dalam
masyarakat Melayu lama
k 5.1.4 Menyatakan keistimewaan tokoh-tokoh terbilang kesultanan Melayu Melaka dalam pembentukan sahsiah individu.
Objektif Pada akhir pengajaran dan pembelajaran, murid akan dapat;
iv. Menyatakan maksud tokoh terbilang.
v. Mengenal pasti kedudukan tokoh-tokoh terbilang dalam
masyarakat Melayu lama
Aktiviti 7. Menonton sedutan video Hang Tuah (TMK)
8. Murid menyatakan watak tokoh berdasarkan sedutan video yang ditonton.
9. Murid diterangkan maksud tokoh terbilang (individu yang memainkan peranan penting dalam sesuatu kerajaan).
10. Bersoal jawab tentang tokoh terbilang Kesultanan Melayu Melaka yang murid ketahui.
11. Murid diperkenalkan dengan tiga orang tokoh terbilang ( Parameswara, bendahara Tun Perak, Laksamana Hang Tuah).
12. Murid dipaparkan carta organisasi pemerintahan Kesultanan Melayu Melaka melalui slaid powerpoint (KPS).
13. Bersoal jawab maksud tokoh terbilang.
14. Lembaran kerja (melengkapkan carta organisasi mengikut kedudukan tokoh dalam Kesultanan Melayu Melaka).
EMK Nilai Murni – keberanian, kepimpinan,
patriotisme
KPS - Membuat penjelasan
Dimensi Kewarganegaraan – berbangga dengan sejarah asal
usul negara kita.
TMK – belajar melalui TMK
Refleksi Kehadiran :
___mencapai objektif pembelajaran
___belum menguasai dan mencapai objektif pembelajaran

REKA BENTUK DAN TEKNOLOGI


KELAS/MASA /TARIKH / HARI 4 Usaha / 09:00 – 10:00 / 1.8.2018 / Rabu
TAJUK
6.0 SAINS RUMAH TANGGA
STANDARD KANDUNGAN
6.1 Menghasilkan Artikel Jahitan
STANDARD PEMBELAJARAN 6.1.1 – 6.1.3

OBJEKTIF Pada akhir pengajaran dan pembelajaran murid dapat:


PEMBELAJARAN 1. Menyatakan artikel jahitan dan kegunaannya.
2. *Mengenal pasti alatan jahitan.
3. Menyatakan jenis bahan jahitan.
RINGKASAN Murid dapat menyatakan contoh artikel jahitan serta dapat mengenal pasti alatan jahitan dan menyatakan jenis bahan jahitan
dengan betul.
KEMAHIRAN 1. Menamakan alatan jahitan.
2. Menyatakan jenis bahan jahitan.
ELEMEN MERENTAS KURIKULUM 1. Keusahawanan: (EK3) – berjaya menjalankan tugasan mengikut perancangan
2. Kreativiti & Inovatif – boleh menjana idea
3. Nilai murni -Jimat cermat, keselamatan
4. Pendidikan Alam Sekitar
BAHAN BANTU MENGAJAR Bahan sebenar, borang pengiraan kos bahan.
AKTIVITI Set Induksi
PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN 1. Guru menunjukkan beberapa contoh artikel jahitan.
2. Guru bersoal jawab dengan murid:
Langkah 1
1. Guru mengedarkan alatan jahitan bagi setiap kumpulan iaitu gunting kertas, gunting fabrik, pembaris lurus, pita ukur, roda surih,
kertas karbon tukang jahit, peretas jahitan, jarum peniti, kapur tukang jahit, dan jarum jahit tangan.
2. Guru memperkenalkan setiap alatan jahitan dan kegunaannya.
Langkah 2
Guru menerangkan jenis bahan jahitan iaitu fabrik dan benang sambil mengedarkan contoh bahan itu.
Penutup
1. Murid dan guru merumuskan isi pelajaran yang telah dipelajari hari ini.
2. Formen mengarahkan ketua kumpulan mengumpul dan memulangkan semula alatan jahitan.
PENIILAIAN Guru menilai secara lisan.
PENGAJARAN DAN Guru mengedarkan lembaran kerja
PEMBELAJARAN Amali projek/ hasil kerja
PENGETAHUAN SEDIA ADA MURID Murid pernah melihat dan memiliki contoh-contoh artikel yang dinyatakan.
Murid juga pernah melihat dan memiliki alatan jahitan seperti gunting fabrik, jarum jahit, jarum peniti, pita pengukur, fabrik dan
benang,
REFLEKSI Kehadiran :
___mencapai objektif pembelajaran
___belum menguasai dan mencapai objektif pembelajaran

Kelas/masa/tarikh/hari 6 tekun /11.20-12.20/1.8.2018/ Rabu


Bidang Pengurusan Data

Tajuk
C. Selesaikan masalah

11.1 Data
Standard Kandungan

(ii) Menyelesaikan masalah harian yang melibatkan:

Standard Pembelajaran a. Mod, median, min dan julat.

b. Piktograf, carta palang dan carta pai bagi sekumpulan data.

Di akhir pengajaran dan pembelajaran, murid akan dapat:-


Objektif Pembelajaran
1. Menyelesaikan masalah harian
(Buku teks – Muka surat 173-180)
1. Murid mendengar penerangan guru tentang isi pelajaran dan kaitannya dengan tajuk pelajaran.
2. Murid memahami konsep pengurusan data.
Aktiviti 3. Murid menyelesaikan masalah harian.
4. Murid melengkapkan latihan yang diberi oleh guru.
5. Murid mendengar guru membuat kesimpulan tentang isi pelajaran.

Nilai Murni: Mendengar arahan guru, keyakinan


EMK
EMK: Keusahawanan

BBB Buku teks, buku aktiviti

Penilaian P&P Soalan (Lisan dan bertulis)

Kehadiran :
Refleksi ___mencapai objektif pembelajaran
___belum menguasai dan mencapai objektif pembelajaran
Kelas/masa/tarikh 4 Rajin /08.30-09.00/ 2.8.2018 / Khamis
Subjek Sejarah
Tema/Tajuk Tokoh-tokoh Terbilang Kesultanan Melayu Melaka
Standard Kandungan:
Fokus 5.1 Mengetahui dan memahami tokoh-tokoh Terbilang Kesultanan Melayu Melaka

Standard Pembelajaran:
5.1.1 Menyatakan maksud tokoh terbilang
5.1.2 Menjelaskan kedudukan tokoh-tokoh terbilang dalam
masyarakat Melayu lama
k 5.1.4 Menyatakan keistimewaan tokoh-tokoh terbilang kesultanan Melayu Melaka dalam pembentukan sahsiah individu.
Objektif Pada akhir pengajaran dan pembelajaran, murid akan dapat;
vi. Menyatakan maksud tokoh terbilang.
vii. Mengenal pasti kedudukan tokoh-tokoh terbilang dalam
masyarakat Melayu lama

Aktiviti 15. Menonton sedutan video Hang Tuah (TMK)


16. Murid menyatakan watak tokoh berdasarkan sedutan video yang ditonton.
17. Murid diterangkan maksud tokoh terbilang (individu yang memainkan peranan penting dalam sesuatu kerajaan).
18. Bersoal jawab tentang tokoh terbilang Kesultanan Melayu Melaka yang murid ketahui.
19. Murid diperkenalkan dengan tiga orang tokoh terbilang ( Parameswara, bendahara Tun Perak, Laksamana Hang Tuah).
20. Murid dipaparkan carta organisasi pemerintahan Kesultanan Melayu Melaka melalui slaid powerpoint (KPS).
21. Bersoal jawab maksud tokoh terbilang.
22. Lembaran kerja (melengkapkan carta organisasi mengikut kedudukan tokoh dalam Kesultanan Melayu Melaka).
EMK Nilai Murni – keberanian, kepimpinan,
patriotisme
KPS - Membuat penjelasan
Dimensi Kewarganegaraan – berbangga dengan sejarah asal
usul negara kita.
TMK – belajar melalui TMK
Refleksi Kehadiran :
___mencapai objektif pembelajaran
___belum menguasai dan mencapai objektif pembelajaran

Kelas/masa/tarikh/hari 4 Rajin /09.00-10.00/ 2.8.2018/ Khamis


Bidang Nombor dan Operasi

Tajuk Perpuluhan

Standard Kandungan 8.5 Pendaraban nombor perpuluhan

Standard Pembelajaran
(i) Mendarab nombor perpuluhan dengan nombor satu digit dan hasilnya hingga tiga tempat perpuluhan.

Di akhir pengajaran dan pembelajaran, murid akan dapat:-


Objektif Pembelajaran
1. Mendarab nombor perpuluhan menggunakan bentuk lazim.
1. Guru menunjukkan cara mendarab nombor bulat dengan menggunakan cara bentuk lazim.
2. Guru menyelitkan cara pendaraban dalam nombor perpuluhan.
Aktiviti 3. Beberapa contoh dibincangkan.
4. Latihan
5. Perbincangan jawapan dan perbincangan pembelajaran hari ini.
6. Kerja rumah
Nilai Murni: Mendengar arahan guru, keyakinan
EMK
EMK: Keusahawanan

BBB Buku teks

Penilaian TP3

Kehadiran :
Refleksi ___mencapai objektif pembelajaran
___belum menguasai dan mencapai objektif pembelajaran

REKA BENTUK DAN TEKNOLOGI


KELAS/MASA /TARIKH / HARI 4 Gigih / 11:20 – 12:20 / 2.8.2018 / Khamis
TAJUK
6.0 SAINS RUMAH TANGGA
STANDARD KANDUNGAN 6.1 Menghasilkan Artikel Jahitan
STANDARD PEMBELAJARAN 6.1.1 – 6.1.3
OBJEKTIF Pada akhir pengajaran dan pembelajaran murid dapat:
PEMBELAJARAN 1. Menyatakan artikel jahitan dan kegunaannya.
2. *Mengenal pasti alatan jahitan.
3. Menyatakan jenis bahan jahitan.
RINGKASAN Murid dapat menyatakan contoh artikel jahitan serta dapat mengenal pasti alatan jahitan dan menyatakan jenis bahan jahitan
dengan betul.
KEMAHIRAN 1. Menamakan alatan jahitan.
2. Menyatakan jenis bahan jahitan.
ELEMEN MERENTAS KURIKULUM 1. Keusahawanan: (EK3) – berjaya menjalankan tugasan mengikut perancangan
2. Kreativiti & Inovatif – boleh menjana idea
3. Nilai murni -Jimat cermat, keselamatan
4. Pendidikan Alam Sekitar
BAHAN BANTU MENGAJAR Bahan sebenar, borang pengiraan kos bahan.
AKTIVITI Set Induksi
PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN 1. Guru menunjukkan beberapa contoh artikel jahitan.
2. Guru bersoal jawab dengan murid:
Langkah 1
1. Guru mengedarkan alatan jahitan bagi setiap kumpulan iaitu gunting kertas, gunting fabrik, pembaris lurus, pita ukur, roda surih,
kertas karbon tukang jahit, peretas jahitan, jarum peniti, kapur tukang jahit, dan jarum jahit tangan.
2. Guru memperkenalkan setiap alatan jahitan dan kegunaannya.
Langkah 2
Guru menerangkan jenis bahan jahitan iaitu fabrik dan benang sambil mengedarkan contoh bahan itu.
Penutup
1. Murid dan guru merumuskan isi pelajaran yang telah dipelajari hari ini.
2. Formen mengarahkan ketua kumpulan mengumpul dan memulangkan semula alatan jahitan.
PENIILAIAN Guru menilai secara lisan.
PENGAJARAN DAN Guru mengedarkan lembaran kerja
PEMBELAJARAN Amali projek/ hasil kerja
PENGETAHUAN SEDIA ADA MURID Murid pernah melihat dan memiliki contoh-contoh artikel yang dinyatakan.
Murid juga pernah melihat dan memiliki alatan jahitan seperti gunting fabrik, jarum jahit, jarum peniti, pita pengukur, fabrik dan
benang,
REFLEKSI Kehadiran :
___mencapai objektif pembelajaran
___belum menguasai dan mencapai objektif pembelajaran

REKA BENTUK DAN TEKNOLOGI


KELAS/MASA /TARIKH / HARI 4 Tekun / 11:20 – 12:20 / 3.8.2018 / Khamis
TAJUK
6.0 SAINS RUMAH TANGGA
STANDARD KANDUNGAN 6.1 Menghasilkan Artikel Jahitan
STANDARD PEMBELAJARAN 6.1.1 – 6.1.3
OBJEKTIF Pada akhir pengajaran dan pembelajaran murid dapat:
PEMBELAJARAN 1. Menyatakan artikel jahitan dan kegunaannya.
2. *Mengenal pasti alatan jahitan.
3. Menyatakan jenis bahan jahitan.
RINGKASAN Murid dapat menyatakan contoh artikel jahitan serta dapat mengenal pasti alatan jahitan dan menyatakan jenis bahan jahitan
dengan betul.
KEMAHIRAN 1. Menamakan alatan jahitan.
2. Menyatakan jenis bahan jahitan.
ELEMEN MERENTAS KURIKULUM 1. Keusahawanan: (EK3) – berjaya menjalankan tugasan mengikut perancangan
2. Kreativiti & Inovatif – boleh menjana idea
3. Nilai murni -Jimat cermat, keselamatan
4. Pendidikan Alam Sekitar
BAHAN BANTU MENGAJAR Bahan sebenar, borang pengiraan kos bahan.
AKTIVITI Set Induksi
PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN 1. Guru menunjukkan beberapa contoh artikel jahitan.
2. Guru bersoal jawab dengan murid:
Langkah 1
1. Guru mengedarkan alatan jahitan bagi setiap kumpulan iaitu gunting kertas, gunting fabrik, pembaris lurus, pita ukur, roda surih,
kertas karbon tukang jahit, peretas jahitan, jarum peniti, kapur tukang jahit, dan jarum jahit tangan.
2. Guru memperkenalkan setiap alatan jahitan dan kegunaannya.
Langkah 2
Guru menerangkan jenis bahan jahitan iaitu fabrik dan benang sambil mengedarkan contoh bahan itu.
Penutup
1. Murid dan guru merumuskan isi pelajaran yang telah dipelajari hari ini.
2. Formen mengarahkan ketua kumpulan mengumpul dan memulangkan semula alatan jahitan.
PENIILAIAN Guru menilai secara lisan.
PENGAJARAN DAN Guru mengedarkan lembaran kerja
PEMBELAJARAN Amali projek/ hasil kerja
PENGETAHUAN SEDIA ADA MURID Murid pernah melihat dan memiliki contoh-contoh artikel yang dinyatakan.
Murid juga pernah melihat dan memiliki alatan jahitan seperti gunting fabrik, jarum jahit, jarum peniti, pita pengukur, fabrik dan
benang,
REFLEKSI Kehadiran :
___mencapai objektif pembelajaran
___belum menguasai dan mencapai objektif pembelajaran
Kelas/masa/tarikh 4 Usaha /07.30-08.30/ 3.8.2018 / Jumaat
Mata pelajaran Sejarah
Tema/Tajuk Tokoh-tokoh Terbilang Kesultanan Melayu Melaka
Standard Kandungan:
Fokus 5.1 Mengetahui dan memahami tokoh-tokoh Terbilang Kesultanan Melayu Melaka

Standard Pembelajaran:
5.1.1 Menyatakan maksud tokoh terbilang
5.1.2 Menjelaskan kedudukan tokoh-tokoh terbilang dalam
masyarakat Melayu lama
k 5.1.4 Menyatakan keistimewaan tokoh-tokoh terbilang kesultanan Melayu Melaka dalam pembentukan sahsiah individu.
Objektif Pada akhir pengajaran dan pembelajaran, murid akan dapat;
viii. Menyatakan maksud tokoh terbilang.
ix. Mengenal pasti kedudukan tokoh-tokoh terbilang dalam
masyarakat Melayu lama

Aktiviti 23. Menonton sedutan video Hang Tuah (TMK)


24. Murid menyatakan watak tokoh berdasarkan sedutan video yang ditonton.
25. Murid diterangkan maksud tokoh terbilang (individu yang memainkan peranan penting dalam sesuatu kerajaan).
26. Bersoal jawab tentang tokoh terbilang Kesultanan Melayu Melaka yang murid ketahui.
27. Murid diperkenalkan dengan tiga orang tokoh terbilang ( Parameswara, bendahara Tun Perak, Laksamana Hang Tuah).
28. Murid dipaparkan carta organisasi pemerintahan Kesultanan Melayu Melaka melalui slaid powerpoint (KPS).
29. Bersoal jawab maksud tokoh terbilang.
30. Lembaran kerja (melengkapkan carta organisasi mengikut kedudukan tokoh dalam Kesultanan Melayu Melaka).
EMK Nilai Murni – keberanian, kepimpinan,
patriotisme
KPS - Membuat penjelasan
Dimensi Kewarganegaraan – berbangga dengan sejarah asal
usul negara kita.
TMK – belajar melalui TMK
Refleksi Kehadiran :
___mencapai objektif pembelajaran
___belum menguasai dan mencapai objektif pembelajaran

Kelas/masa/tarikh 4 Tekun /08.30-09.30/ 3.8.2018 / Jumaat


Mata Pelajaran Sejarah
Tema/Tajuk Tokoh-tokoh Terbilang Kesultanan Melayu Melaka
Standard Kandungan:
Fokus 5.1 Mengetahui dan memahami tokoh-tokoh Terbilang Kesultanan Melayu Melaka

Standard Pembelajaran:
5.1.1 Menyatakan maksud tokoh terbilang
5.1.2 Menjelaskan kedudukan tokoh-tokoh terbilang dalam
masyarakat Melayu lama
k 5.1.4 Menyatakan keistimewaan tokoh-tokoh terbilang kesultanan Melayu Melaka dalam pembentukan sahsiah individu.
Objektif Pada akhir pengajaran dan pembelajaran, murid akan dapat;
x. Menyatakan maksud tokoh terbilang.
xi. Mengenal pasti kedudukan tokoh-tokoh terbilang dalam
masyarakat Melayu lama

Aktiviti 31. Menonton sedutan video Hang Tuah (TMK)


32. Murid menyatakan watak tokoh berdasarkan sedutan video yang ditonton.
33. Murid diterangkan maksud tokoh terbilang (individu yang memainkan peranan penting dalam sesuatu kerajaan).
34. Bersoal jawab tentang tokoh terbilang Kesultanan Melayu Melaka yang murid ketahui.
35. Murid diperkenalkan dengan tiga orang tokoh terbilang ( Parameswara, bendahara Tun Perak, Laksamana Hang Tuah).
36. Murid dipaparkan carta organisasi pemerintahan Kesultanan Melayu Melaka melalui slaid powerpoint (KPS).
37. Bersoal jawab maksud tokoh terbilang.
38. Lembaran kerja (melengkapkan carta organisasi mengikut kedudukan tokoh dalam Kesultanan Melayu Melaka).
EMK Nilai Murni – keberanian, kepimpinan,
patriotisme
KPS - Membuat penjelasan
Dimensi Kewarganegaraan – berbangga dengan sejarah asal
usul negara kita.
TMK – belajar melalui TMK
Refleksi Kehadiran :
___mencapai objektif pembelajaran
___belum menguasai dan mencapai objektif pembelajaran
Kelas/masa/tarikh/hari 4 Rajin /11.20-12.20/3.8.2018/ Jumaat
Bidang Nombor dan Operasi

Tajuk Perpuluhan

Standard Kandungan 8.6 Pembahagian nombor perpuluhan

Standard Pembelajaran
(i) Membahagi nombor perpuluhan dengan nombor satu digit dan hasilnya hingga tiga tempat perpuluhan.

Di akhir pengajaran dan pembelajaran, murid akan dapat:-


Objektif Pembelajaran
1. Membahagi nombor perpuluhan menggunakan bentuk lazim dan cara kekisi.

1. Guru mengulangkaji kemahiran membahagi nombor bulat.


2. Guru mengaitkan nombor perpuluhan dalam kemahiran pembahagian.
3. Guru mendemonstrasikan cara pembahagian nombor perpuluhan.
Aktiviti
4. Beberapa contoh dibincangkan.
5. Latihan
6. Perbincangan jawapan dan perbincangan pembelajaran hari ini.
7. Kerja rumah
Nilai Murni: Mendengar arahan guru, keyakinan
EMK
EMK: Keusahawanan

BBB Buku teks

Penilaian TP3

Kehadiran :
Refleksi ___mencapai objektif pembelajaran
___belum menguasai dan mencapai objektif pembelajaran