Anda di halaman 1dari 41

RANCANGAN TAHUNAN PJPK TINGKATAN LIMA

PRAKATA
Alhamdulilllah, Terima kasih kepada rakan-rakan guru dan team sumberpendidikan kerana menyediakan RPT
2020 untuk kegunaan guru-guru di Malaysia.
Muaturun Percuma…
**DILARANG UNTUK MENGAMBIL SEBARANG BENTUK DAN JENIS KEUNTUNGAN
DARIPADA PIHAK KAMI DAN WEB INI SAMA ADA SECARA LANGSUNG ATAU TIDAK
LANGSUNG.**
RANCANGAN TAHUNAN PJPK TINGKATAN LIMA

RANCANGAN TAHUNAN
PENDIDIKAN JASMANI DAN PENDIDIKAN KESIHATAN
TINGKATAN 5

MINGGU TUNJANG KEMAHIRAN/TAJUK HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN/ CADANGAN AKTIVITI


STRATEGI
MINGGU 1
PK 1. Kesihatan Diri Murid dapat:  BCB  Menyediakan folio murid
1 Januari – 1. KESIHATAN  ICT  Merujuk pelbagai media
DIRI Pemeriksaan fizikal dan klinikal Aras 1  KMD 
5 Januari DAN secara berkala dapat membantu
Menyediakan poster
 Menyatakan jenis-jenis  KBKK  Melawat klinik kesihatan
2020 KELUARGA dan mengesan masalah pemeriksaan/ujian dalam saringan kesihatan  PAK dan pusat kecergasan
kesihatan bagi mengekalkan  Menyatakan taraf kecergasan dan  KTS
kesihatan makanan berkhasiat yang boleh  KP
meningkatkan kesihatan diri  KTV
(a) Saringan kesihatan
(i) Ujian Tekanan darah  PM
Aras 2
(ii)Ujian Air Kencing  Menjelaskan faedah melakukan faedah
kesihatan
 Mengenal pasti pemilihan aktiviti
kecergasan dan makanan yang dapat
meningkatkan dan mengekalkan tahap
kesihatan

1. Kecergasan Fizikal
 BCB  Melakukan akitiviti daya tahan
(a) Daya Tahan Murid dapat:
PJ  ICT kardiovaskular secara individu
Kardiovaskular
1.  KMD dan kumpulan
Aras 1  KBKK
KECERGASAN Daya tahan kardiovaskular  Membincangkan aspek
 Menyatakan maksud daya tahan  PAK
bermaksud kecekapan jantung, kardiovaskular keselamatan yang perlu diambil
salur darah dan sistem  KTS dalam aktiviti daya tahan
 Melakukkan aktiviti daya tahan
pernafasan untuk membekalkan  KP kardiovaskular
kardiovaskular
oksigen kepada otot secara  KTV
 Melakukan langkah-langkah  Membincangkan kepentingan
berterusan pada jangka masa  PM daya tahan kardiovaskular dalam
keselamatan yang perlu diambil kira dalam
yang panjang semasa latihan. latih tubi kemahiran permainan
aktiviti daya tahan kardiovaskular
 Long Slow Distance Run  Membincangkan kesan fisiologi
Aras 2 hasil daripada latihan daya tahan
(LSD)
 Menjelaskan kepentingan daya tahan kardiovaskular
kardiovaskular kemahiran permainan.  Melayari laman web berkaitan
 Mengenal pasti kesan latihan terhadap dengan latihan daya tahan
daya tahan kardiovaskular kardiovaskular
RANCANGAN TAHUNAN PJPK TINGKATAN LIMA

MINGGU TUNJANG KEMAHIRAN/TAJUK HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN/ CADANGAN AKTIVITI


STRATEGI
MINGGU 2
Aras 3
6 Januari –  Menghuraikan kesan latihan terhadap daya
12 Januari tahan kardiovaskular.
2020  Menguraikan kesan fisiologi hasil daripada
latihan daya tahan kardiovaskular

PJ 1. Kecergasan Fizikal  BCB  Melakukan akitiviti daya tahan


Murid dapat:  ICT
1. (b) Daya Tahan kardiovaskular secara individu
KECERGASAN Kardiovaskular  KMD dan kumpulan
Aras 1
 KBKK  Membincangkan aspek
 Menyatakan maksud daya tahan
Daya tahan kardiovaskular  PAK keselamatan yang perlu diambil
kardiovaskular
bermaksud kecekapan jantung,  KTS dalam aktiviti daya tahan
 Melakukkan aktiviti daya tahan
salur darah dan sistem kardiovaskular  KP kardiovaskular
pernafasan untuk membekalkan  KTV  Membincangkan kepentingan
 Melakukan langkah-langkah
oksigen kepada otot secara  PM
keselamatan yang perlu diambil kira dalam daya tahan kardiovaskular dalam
berterusan pada jangka masa
aktiviti daya tahan kardiovaskular latih tubi kemahiran permainan
yang panjang semasa latihan.
 Membincangkan kesan kepada
Aras 2 fisiologi hasil daripada latihan
 Latihan litar
 Menjelaskan kepentingan daya tahan kardiovaskular daya tahan
 Aplikasi daya tahan kardiovaskular kemahiran permainan.
kardiovaskular dalam latih tubi kardiovaskular
 Mengenal pasti kesan latihan terhadap  Melayari laman web
kemahiran permainan
daya tahan kardiovaskular berkaitan dengan latihan daya
tahan kardiovaskular
Aras 3
 Menghuraikan kesan latihan terhadap daya
tahan kardiovaskular
 Menguraikan kesan fisiologi hasil daripada
latihan daya tahan kardiovaskular
RANCANGAN TAHUNAN PJPK TINGKATAN LIMA

MINGGU TUNJANG KEMAHIRAN/TAJUK HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN/ CADANGAN AKTIVITI


STRATEGI
MINGGU 3
PK 1. Ke Murid dapat:  BCB  Menyediakan folio murid
13 Januari – 1. KESIHATAN sihatan Diri  ICT  Merujuk pelbagai media
DIRI Aras 1  
19 Januari DAN Pemeriksaan fizikal dan klinikal
KMD Menyediakan poster
 Menyatakan jenis-jenis  KBKK  Melawat klinik kesihatan
2020 KELUARGA secara berkala dapat membantu pemeriksaan/ujian dalam saringan kesihatan  PAK dan pusat kecergasan
dan mengesan masalah  Menyatakan taraf kecergasan dan
kesihatan bagi mengekalkan  KTS
makanan berkhasiat yang boleh  KP
kesihatan meningkatkan kesihatan diri  KTV
(a) Saringan kesihatan  PM
Aras 2
(iii) Ujian  Menjelaskan faedah melakukan faedah
Elektrokardiogram(E.C.G) kesihatan
(iv) Ujian Mengesan Kanser
 Mengenal pasti pemilihan aktiviti
Payu Dara
kecergasan dan makanan yang dapat
(v) Ujian Pap Smear
meningkatkan dan mengekalkan tahap
kesihatan

Aras 3
 Menghubungkait sains dan kemajuan
teknologi kecergasan dan makanan yang
dapat meningkatkan kesihatan

PJ 1. Kecergasan Fizikal Murid dapat:  BCB  Melakukan akitiviti daya tahan


1. (a) Daya Tahan  ICT kardiovaskular secara individu
KECERGASAN Kardiovaskular Aras 1  KMD dan kumpulan
 Menyatakan maksud daya tahan  KBKK
Daya tahan kardiovaskular  Membincangkan aspek
kardiovaskular  PAK
bermaksud kecekapan jantung, keselamatan yang perlu diambil
 Melakukkan aktiviti daya tahan  KTS
salur darah dan sistem dalam aktiviti daya tahan
kardiovaskular  KP
pernafasan untuk membekalkan kardiovaskular
 Melakukan langkah-langkah  KTV
oksigen kepada otot secara keselamatan yang perlu diambil kira dalam  PM
 Membincangkan kepentingan
berterusan pada jangka masa aktiviti daya tahan kardiovaskular daya tahan kardiovaskular dalam
yang panjang semasa latihan. latih tubi kemahiran permainan
Aras 2  Membincangkan kesan kepada
 Latihan litar  Menjelaskan kepentingan daya tahan fisiologi hasil daripada latihan
 Aplikasi daya tahan kardiovaskular kemahiran permainan. kardiovaskular daya tahan
kardiovaskular dalam latih tubi  Mengenal pasti kesan latihan terhadap kardiovaskular
kemahiran permainan
RANCANGAN TAHUNAN PJPK TINGKATAN LIMA

daya tahan kardiovaskular  Melayari laman web


berkaitan dengan latihan daya
tahan kardiovaskular
MINGGU TUNJANG KEMAHIRAN/TAJUK HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN/ CADANGAN AKTIVITI
STRATEGI

MINGGU 4 PJ 1. Kecergasan Fizikal 


1. (a) Daya Tahan
Murid dapat: BCB  Melakukan akitiviti daya tahan
 ICT kardiovaskular secara individu
20 Januari – KECERGASAN Kardiovaskular Aras 1  KMD dan kumpulan
26 Januari  Menyatakan maksud daya tahan  KBKK
Daya tahan kardiovaskular kardiovaskular
 Membincangkan aspek
2020  PAK keselamatan yang perlu diambil
bermaksud kecekapan jantung,  Melakukkan aktiviti daya tahan
salur darah dan sistem  KTS dalam aktiviti daya tahan
kardiovaskular  KP
pernafasan untuk membekalkan kardiovaskular
 Melakukan langkah-langkah  KTV
oksigen kepada otot secara keselamatan yang perlu diambil kira dalam  Membincangkan kepentingan
berterusan pada jangka masa  PM daya tahan kardiovaskular dalam
aktiviti daya tahan kardiovaskular
yang panjang semasa latihan. latih tubi kemahiran permainan
Aras 2  Membincangkan kesan kepada
 Latihan litar  Menjelaskan kepentingan daya tahan fisiologi hasil daripada latihan
 Aplikasi daya tahan kardiovaskular kemahiran permainan. kardiovaskular daya tahan
kardiovaskular dalam latih tubi  Mengenal pasti kesan latihan terhadap kardiovaskular
kemahiran permainan daya tahan kardiovaskular  Melayari laman web
berkaitan dengan latihan daya
Aras 3 tahan kardiovaskular
 Menghuraikan kesan latihan terhadap daya
tahan kardiovaskular
 Menguraikan kesan fisiologi hasil daripada
latihan daya tahan kardiovaskular
RANCANGAN TAHUNAN PJPK TINGKATAN LIMA

MINGGU TUNJANG KEMAHIRAN/TAJUK HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN/ CADANGAN AKTIVITI


STRATEGI

PK 1. Kesihatan Murid dapat:  


MINGGU 5 BCB Menyediakan folio murid
1. KESIHATAN Diri  ICT  Merujuk pelbagai media
DIRI DAN Aras 1
27 Januari –  Menyatakan jenis-jenis
 KMD  Menyediakan poster
KELUARGA Pemeriksaan fizikal dan klinikal  KBKK  Melawat klinik kesihatan
2 Februari secara berkala dapat membantu pemeriksaan/ujian dalam saringan kesihatan
 PAK dan pusat kecergasan
2020 dan mengesan masalah  Menyatakan taraf kecergasan dan
 KTS
kesihatan bagi mengekalkan makanan berkhasiat yang boleh
 KP
kesihatan meningkatkan kesihatan diri
 KTV
(b) Permasalahan fizikal Aras 2  PM
(i) Obesiti  Menjelaskan faedah melalkukan faedah
(ii) Cacat kesihatan
 Mengenal pasti pemilihan aktiviti
kecergasan dan makanan yang dapat
meningkatkan dan mengekalkan tahap
kesihatan

Aras 3
 Menghubungkait sains dan kemajuan
teknologi kecergasan dan makanan yang
dapat meningkatkan kesihatan

 BCB  Melakukan aktiviti daya


PJ 1. Kecergasan Fizikal Murid dapat  ICT tahan otot
1. (b) Daya Tahan Otot  KMD secara individu dan kumpulan
KECERGASAN Aras 1  KBKK  Membincangkan aspek
Daya tahan otot bermaksud  Menyatakan maksud daya tahan otot keselamatan yang perlu diambil
 PAK
kemampuan otot untuk
 Melakukan sekurang-kurangnya 3  KTS kira dalam aktiviti daya tahan otot
melakukan kerja berulang kali
aktiviti daya tahan otot  KP  Membincangkan
dalam tempoh masa yang
 Melakukan langkah-langkah  KTV kaedah dan faedah latihan daya
panjang tanpa merasa letih.
keselamatan yang perlu diambil kira dalam  PM tahan otot
aktiviti daya tahan otot  Membincangkan kesan
(i) Cadangan aktiviti
fisiologi hasil daripada latihan
 Bisep
Aras 2 daya tahan otot
curl
 Menjelaskankaedah dan faedah latihan  Melayari laman web
 Bench
RANCANGAN TAHUNAN PJPK TINGKATAN LIMA

press daya tahan otot berkaitan dengan latihan daya


tahan otot
Aras 3
 Menghuraikan kesan fisiologi hasil
daripada latihan daya tahan otot

MINGGU TUNJANG KEMAHIRAN/TAJUK HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN/ CADANGAN AKTIVITI


STRATEGI
MINGGU 6
PJ 1. Kecergasan Fizikal Murid dapat  Melakukan aktiviti daya
3 Februari – 1. (b) Daya Tahan Otot  BCB tahan otot
KECERGASAN Aras 1  ICT secara individu dan kumpulan
9 Februari Daya tahan otot bermaksud  Menyatakan maksud daya tahan otot  KMD  Membincangkan aspek
kemampuan otot untuk  Melakukan sekurang-kurangnya 3  KBKK keselamatan yang perlu diambil
2020 melakukan kerja berulang kali aktiviti daya tahan otot  PAK kira dalam aktiviti daya tahan otot
dalam tempoh masa yang  Melakukan langkah-langkah  KTS  Membincangkan
panjang tanpa merasa letih. kaedah dan faedah latihan daya
keselamatan yang perlu diambil kira dalam  KP
aktiviti daya tahan otot  KTV tahan otot
(i) Cadangan aktiviti  Membincangkan kesan
 PM
 Bisep Aras 2 fisiologi hasil daripada latihan
curl  Menjelaskan kaedah dan faedah latihan daya tahan otot
 Bench daya tahan otot  Melayari laman web
press berkaitan dengan latihan daya
Aras 3 tahan otot
 Menghuraikan kesan fisiologi hasil
daripada latihan daya tahan otot

MINGGU 7
PK 1. Kesihatan Diri Murid dapat:  BCB  Menyediakan folio murid
10 Februari 1. KESIHATAN  ICT  Merujuk pelbagai media
DIRI DAN Pemeriksaan fizikal dan klinikal Aras 1  KMD  Menyediakan poster
– 16 KELUARGA secara berkala dapat membantu  Menyatakan jenis-jenis  KBKK  Melawat klinik kesihatan
dan mengesan masalah pemeriksaan/ujian dalam saringan kesihatan  PAK dan pusat kecergasan
Februari kesihatan bagi mengekalkan  Menyatakan taraf kecergasan dan  KTS
kesihatan makanan berkhasiat yang boleh  KP
2020 meningkatkan kesihatan diri  KTV
(b) Permasalahan fizikal
(iii) Keluarbiasaan postur  PM
Aras 2
(iv) Keluarbiasaan orthopedik  Menjelaskan faedah melalkukan faedah
(v) Jerawat
RANCANGAN TAHUNAN PJPK TINGKATAN LIMA

kesihatan
 Mengenal pasti pemilihan aktiviti
kecergasan dan makanan yang dapat
meningkatkan dan mengekalkan tahap
kesihatan

Aras 3
 Menghubung kait sains dan kemajuan
teknologi kecergasan dan makanan yang
dapat meningkatkan kesihatan

MINGGU TUNJANG KEMAHIRAN/TAJUK HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN/ CADANGAN AKTIVITI


STRATEGI
MINGGU 8
PJ 1. Kecergasan Fizikal Murid dapat  BCB  Melakukan aktiviti daya
17 Februari 1. (b) Daya Tahan Otot  ICT tahan otot
KECERGASAN Aras 1  KMD secara individu dan kumpulan
– 23 Daya tahan otot bermaksud  Menyatakan maksud daya tahan otot  KBKK  Membincangkan aspek
kemampuan otot untuk  Melakukan sekurang-kurangnya 3  PAK keselamatan yang perlu diambil
Februari melakukan kerja berulang kali aktiviti daya tahan otot  KTS kira dalam aktiviti daya tahan otot
dalam tempoh masa yang   Membincangkan
Melakukan langkah-langkah  KP
2020 panjang tanpa merasa letih. keselamatan yang perlu diambil kira dalam kaedah dan faedahlatihan daya
 KTV
aktiviti daya tahan otot  PM tahan otot
(ii) Cadangan aktiviti  Membincangkan kesan
 Bisep Aras 2 fisiologi hasil daripada latihan
curl  Menjelaskan kaedah dan faedah latihan daya tahan otot
 daya tahan otot  Melayari laman web
Bench press berkaitan dengan latihan daya
Aras 3 tahan otot
 Menghuraikan kesan fisiologi hasil
daripada latihan daya tahan otot

MINGGU 9
PJ 2. Olahraga Murid dapat:  BCB  Melakukan kemahiran asas
24 Februari 2 KEMAHIRAN (b) Padang  ICT lompat tinggi
Aras 1  KMD  Membincangkan aspek
– 1 Mac (i) Acara lompat tinggi  Melakukan sekurang-kurangnya satu  KBKK keselamatan
 Gaya pelana gaya lompatan dalam acara lompat tinggi  Menganalisis rakaman
 PAK
2020 - Fasa  Menyatakan sekurang-kurangnya empat
 KTS video berkaitan acara ini
- lari fasa dalam acara lompat tinggi  Menyediakan folio individu
 KP
RANCANGAN TAHUNAN PJPK TINGKATAN LIMA

landas  Melakukan langkah-langkah  KTV berkaitan kemahiran lompat tinggi


- lonjakan keselamatan yang perlu dambil kira dalam  PM  Membincangkan undang-
- layangan acara lompat tinggi undang dan peraturan lompat
- pendarat tinggi
an Aras 2  Membincangkan kesalahan
(iii) Undang-undang dan  Mengenal pasti teknik lakuan yang utama yang dilakukan
peraturan diperlukan dalam acara lompat tinggi  Menamakan otot-otot yang
 Menghuraikan undang-undang dan terlibat dalam acara lompat tinggi
peraturan dalam acara lompat tinggi  Menganalisis fasa
 Menyatakan otot-otot utama yang pergerakan dalam satu gaya
digunakan dalam acara lompat tinggi lompat tinggi

MINGGU TUNJANG KEMAHIRAN/TAJUK HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN/ CADANGAN AKTIVITI


STRATEGI

MINGGU PK 1. Kesihatan Diri Murid dapat:  BCB  Menyediakan folio murid


1. KESIHATAN  ICT  Merujuk pelbagai media
10 DIRI DAN Pemeriksaan fizikal dan klinikal Aras 1  KMD  Menyediakan poster
KELUARGA secara berkala dapat membantu  Menyatakan jenis-jenis  KBKK  Melawat klinik kesihatan
2 Mac – 8 dan mengesan masalah pemeriksaan/ujian dalam saringan  PAK dan pusat kecergasan
Mac 2020 kesihatan bagi mengekalkan kesihatan  KTS
kesihatan  Menyatakan taraf kecergasan dan  KP
makanan berkhasiat yang boleh  KTV
(c) Penjagaan Kesihatan meningkatkan kesihatan diri
(i)Taraf Kesihatan  PM
(ii)Pemakanan Aras 2
 Menjelaskan faedah melakukan faedah
kesihatan
 Mengenal pasti pemilihan aktiviti
kecergasan dan makanan yang dapat
meningkatkan dan mengekalkan tahap
kesihatan

Aras 3
 Menghubungkait sains dan kemajuan
teknologi kecergasan dan makanan yang
dapat meningkatkan kesihatan

 Melakukan kemahiran asas


2. Olahraga  BCB
Murid dapat: lompat tinggi
PJ (b) Padang  ICT
 Membincangklan aspek
2. OLAHRAGA  KMD
kleselamatan
RANCANGAN TAHUNAN PJPK TINGKATAN LIMA

(i) Acara lompat tinggi Aras 1  KBKK  Menganalisis rakaman


 Gaya pelana  Melakukan sekurang-kurangnya satu  PAK video berkaiatan acara ini
- Fasa gaya lompatan dalam acara lompat tinggi  KTS  Menyediakan folio individu
- lari  Menyatakan sekurang-kurangnya empat  KP berkaitan kemahiran lompat tinggi
landas fasa dalam acara lompat tinggi  KTV  Membincangkan undang-
- lonjakan  PM undang dan peraturan lompat
- layangan Aras 2 tinggi
- pendarat  Mengenal pasti teknik lakuan yang  Membincangkan kesalahan
an diperlukan dalam acara lompat tinggi utama yang dilakukan
(iii) Undang-undang dan  Menghuraikan undang-undang dan  Menaamakan otot-otot
peraturan peraturan dalam acara lompat tinggi yang terlibat dalam acara lompat
tinggi
Aras 3  Menganalisis fasa
 Menghuraikan teknik lakuan dalam pergerakan dalam satu gaya
acara lompat tinggi lompat tinggi
MINGGU TUNJANG KEMAHIRAN/TAJUK HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN/ CADANGAN AKTIVITI
STRATEGI
MINGGU
PJ 2. Olahraga Murid dapat:  BCB  Melakukan kemahiran
11 2. OLAHRAGA (b) Padang  ICT asas lompat tinggi
Aras 1  KMD  Membincangkan aspek
9 Mac- 15 (ii) Acara lombol bergalah  Melakukan sekurang-kurangnya satu keselamatan
 KBKK
 Fasa persediaan gaya lompatan dalam acara lompat tinggi  Menganalisis rakaman
 PAK
Mac 2020 - teknik pegangan  Menyatakan sekurang-kurangnya empat  KTS video berkaiatan acara ini
 Fa fasa dalam acara lompat tinggi  Menyediakan folio individu
 KP
sa lari landas  Melakukan langkah-langkah berkaitan kemahiran lompat
 KTV
 Fasa lonjakan keselamatan yang perlu diambil kira dalam tinggi
- teknik pole planting  PM
acara lompat tinggi  Membincangkan undang-
- teknik hamburan undang dan peraturan lompat
 Fasa layangan Aras 2 tinggi
 Fasa pendaratan  Mengenal pasti teknik lakuan yang  Membincangkan
(iii) Undang-undang dan diperlukan dalam acara lompat tinggi kesalahan utama yang dilakukan
peraturan  Menghuraikan undang-undang dan  Menamakan otot-otot
peraturan dalam acara lompat tinggi yang terlibat dalam acara lompat
 Menyatakan otot-otot utama yang tinggi
digunakan dalam acara lompat tinggi  Menganalisis fasa
pergerakan dalam satu gaya
Aras 3 lompat tinggi
 Menghuraikan teknik lakuan dalam acara
lompat tinggi

MINGGU CUTI PERTENGAHAN


RANCANGAN TAHUNAN PJPK TINGKATAN LIMA

12 PENGGAL 1
16 Mac –
22 Mac
2020
MINGGU
PK 2. Perasaan Murid dapat:  BCB  Perbincangan dalam
13 1. KESIHATAN  ICT kumpulan
DIRI DAN Perubahan perasaan yang dialami Aras 1  KMD  Lakonan
23 Mac – KELUARGA oleh seseorang mestilah dihadapi  Menyatakan cara-cara menangani  KBKK  Main peranan
dengan bijak masalah emosi remaja
 PAK
29 Mac  Menyatakan faktor-faktor luaran yang
 KTS
Memahami perasaan mempengaruhi perasaan remaja
Cara-cara menangani masalah  KP
2020  KTV
emosi Aras 2
 Luahan Perasaan  Membincangkan cara-cara mengatasi  PM
 Kaunseling masalah emosi remaja
 Aktiviti riadah
 Lawatan pakar Aras 3
 Menunjuk cara membantu dan empati
kepada rakan yang bermasalah emosi

MINGGU TUNJANG KEMAHIRAN/TAJUK HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN/ CADANGAN AKTIVITI


STRATEGI

MINGGU PJ 1. Kecergasan Fizikal Murid dapat  BCB  Melakukan aktiviti


1. (c) Kekuatan Otot  ICT kekuatan otot dengan cara yang
14 KECERGASAN Aras 1  KMD betul dan serlamat
Kekuatan bermaksud  Menyatakan maksud kekuatan otot  KBKK  Membincangkan aspek
30 Mac – 5 kemampuan otot untuk  Melakukan sekurang-kurangnya tiga keselamatan yang perlu diambil
 PAK
menghasilkan daya bagi aktiviti kekuatan otot dengan betul dan kira dalam aktiviti kekuatan otot
April 2020 mengatasi sesuatu rintangan.  KTS
selamat  Membincangkan
 KP
 Melakukan langkah-langkah kepentingan latihan kekuatan
(i) Cadangan  KTV
keselamatan yang perlu diambil kira dalam otot dalam permainan
aktiviti  PM
aktiviti kekuatan otot  Membincangkan kaedah
dan faedah latihan kekuatan otot
 Bench Press Aras 2  Menamakan otot-otot
 Half Squat ( bersama  Menjelaskan kepentingan latihan utama yang terlibat dalam aktiviti
beban ) kekuatan otot dalam sukan dan permainan kekuatan otot
 Tricep Extension  Menjelaskan kaedah dan faedah
RANCANGAN TAHUNAN PJPK TINGKATAN LIMA

kekuatan otot

Aras 3
 Menghuraikan kesan fisiologi hasil
daripada latihan kekuatan otot
 Menyatakan kekuatan otot utama yang
terlibat dalam aktiviti kekuatan otot

MINGGU
PK 3. Kekeluargaan Murid dapat:  BCB  Perbincangan dalam
15 1. KESIHATAN  ICT kumpulan
DIRI Institusi kekelurgaan akan Aras 1  KMD  Kajian kes
6 April – 12 DAN tergugat akibat daripada  Menyenaraikan faktor yang boleh 
 KBKK Menyedikan folio murid
KELUARGA timbulnya isu kekeluargaan menggugat ketenteraman keluarga
April 2020 seperti masalah perkahwinan dan
 PAK  Menyaksikan kes-kes
 Menyenarai risiko yang mungkin  KTS perceraian
pengabaian tanggungjawab ibu dihadapi akibat seks sebelum nikah
bapa. Perlakuan seks sebelum  KP
 Mengenal pasti akibat seks tidak normal  KTV
kahwin boleh menyebabkan
gangguan fizikal dan emosi yang  PM
Aras 2
berpanjangan.
 Membincangkan tindakan yang boleh
(a) Isu Kekeluargaan
diambil untuk mengatasi isu-isu perkahwinan
(i) Perkahwinan
 Membincangkan implikasi perselisihan
 Poligami
faham, poligami dan perceraian ke atas
 Penceraian keluarga

MINGGU TUNJANG KEMAHIRAN/TAJUK HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN/ CADANGAN AKTIVITI


STRATEGI

(ii)Keibubapaan Aras 3
 Pengabaian  Menilai akibat isu kekeluargaan dan seks
 Keganasan tidak normal terhadap kesejahteraan
 Sumbang mahram masyarakat
(b) Akibat seks tidak normal
Definisi
 Hubungan
sejenis
 Berbilang
pasangan
 Biseksual
PJ Murid dapat  Melakukan aktiviti
RANCANGAN TAHUNAN PJPK TINGKATAN LIMA

MINGGU 1.  BCB kekuatan otot dengan cara yang


KECERGASAN Aras 1  ICT betul dan serlamat
16 1. Kecergasan Fizikal  Menyatakan maksud kekuatan otot  KMD  Membincangkan aspek
(c) Kekuatan Otot  Melakukan sekurang-kurangnya tiga  KBKK keselamatan yang perlu diambil
13 April – aktiviti kekuatan otot dengan betul dan  PAK kira dalam aktiviti kekuatan otot
Kekuatan bermaksud selamat   Membincangkan
19 April kemampuan otot untuk
KTS
 Melakukan langkah-langkah  KP kepentingan latihan kekuatan
2020 menghasilkan daya bagi keselamatan yang perlu diambil kira dalam otot dalam permainan
 KTV
mengatasi sesuatu rintangan. aktiviti kekuatan otot  Membincangkan kaedah
 PM
dan faedah latihan kekuatan otot
(i) Cadangan aktiviti Aras 2  Menamakan otot-otot
 Menjelaskan kepentingan latihan utama yang terlibat dalam aktiviti
 Bench Press kekuatan otot dalam sukan dan permainan kekuatan otot
 Half Squat ( bersama  Menjelaskan kaedah dan faedah
beban ) kekuatan otot
 Tricep Extension
Aras 3
 Menghuraikan kesan fisiologi hasil
daripada latihan kekuatan otot
 Menyatakan kekuatan otot utama yang
terlibat dalam aktiviti kekuatan otot

MINGGU TUNJANG KEMAHIRAN/TAJUK HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN/ CADANGAN AKTIVITI


STRATEGI

PJ 1. Kecergasan Fizikal Murid dapat   Melakukan aktiviti


MINGGU 1. (c) Kekuatan Otot
BCB
kekuatan otot dengan cara yang
 ICT
KECERGASAN Aras 1 betul dan serlamat
17 Kekuatan bermaksud 
 KMD
Menyatakan maksud kekuatan otot  KBKK  Membincangkan aspek
kemampuan otot untuk  Melakukan sekurang-kurangnya tiga keselamatan yang perlu diambil
20 April – menghasilkan daya bagi
 PAK
aktiviti kekuatan otot dengan betul dan kira dalam aktiviti kekuatan otot
26 April mengatasi sesuatu rintangan.  KTS
selamat  Membincangkankepenting
 KP
2020  Melakukan langkah-langkah an latihan kekuatan otot dalam
(i) Cadangan aktiviti  KTV
keselamatan yang perlu diambil kira dalam permainan
 PM
aktiviti kekuatan otot  Membincangkan kaedah
 Bench Press dan faedah latihan kekuatan otot
RANCANGAN TAHUNAN PJPK TINGKATAN LIMA

 Half Squat ( bersama Aras 2  Menamakan otot-otot


beban )  Menjelaskan kepentingan latihan utama yang terlibat dalam aktiviti
 Tricep Extension kekuatan otot dalam sukan dan permainan kekuatan otot
 Menjelaskan kaedah dan faedah
kekuatan otot

Aras 3
 Menghuraikan kesan fisiologi hasil
daripada latihan kekuatan otot
 Menyatakan kekuatan otot utama yang
terlibat dalam aktiviti kekuatan otot

MINGGU TUNJANG KEMAHIRAN/TAJUK HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN/ CADANGAN AKTIVITI


STRATEGI

MINGGU PK 3. Kekeluargaa Murid dapat:  BCB  Perbincangan dalam


1. KESIHATAN n  ICT kumpulan
18 DIRI Aras 1  KMD  Kajian kes
DAN (b) Seksualiti  Menyenaraikan faktor yang boleh 
 KBKK Menyedikan folio murid
27 April – 3 KELUARGA Akibat mengandung sebelum menggugat ketenteraman keluarga  PAK  Menyaksikan kes-kes
nikah  Menyenarai risiko yang mungkin
Mei 2020  Mengandung
 KTS perceraian
dihadapi akibat seks sebelum nikah  KP
 Keruntuhan moral  Mengenal pasti akibat seks tidak normal  KTV
 Mencemarkan nama baik
keluarga  PM
Aras 2
RANCANGAN TAHUNAN PJPK TINGKATAN LIMA

 Masa depan yang gelap  Membincangkan tindakan yang boleh


 Mengulangi perbuatan diambil untuk mengatasi isu-isu perkahwinan
terkutuk  Membincangkan implikasi perselisihan
 Pembuangan anak faham, poligami dan perceraian ke atas
 Penyakit STD (kelamin) keluarga
 HIV / AIDS

Murid dapat:
 BCB
1. Kecergasan Fizikal  ICT  Mencatat maksud
Aras 1
PJ (d) Komposisi Badan  KMD komposisi badan
 Menyatakan maksud komposisi badan
2.  KBKK  Melakukan teknik
 Menjelaskan teknik kaliper lipatan kulit
KECERGASAN Komposisi badan merujuk  PAK pengukuran kaliper lipatan kulit
 Mengira Indeks Jisim Badan(BMI)
kepada peratusan lemak badan  KTS dan merekodkannya
berbanding dengan isi Aras 2  KP  Menunjukkan cara
kandungan otot, tulang dan tisu  Mengira nisbah pinggang-pinggul  KTV mengira indeks jisim badan
badan yang lain. Lebihan  PM (BMI)
peratusan lemak dalam badan Aras 3  Membincangkan penyakit yang
akan menimbulkan masalah berkaitan dengan berlebihan
 Menghubungkaitkan penyakit yang
kegemukan (obesiti) lemak dalam badan
berkaitan dengan kegemukan
(i) Cadangan aktiviti
 Teknik menggunakan
kaliper lipatan kulit
 Mengira Indeks Jisim
Badan ( Body Mass
Index ) untuk menentukan
status pemakanan.
 Mengira nisbah
pinggang-pinggul ( P:P)
 Mengenal pasti beberapa
risiko penyakit

MINGGU TUNJANG KEMAHIRAN/TAJUK HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN/ CADANGAN AKTIVITI


STRATEGI
MINGGU
PJ 1. Permainan Murid dapat:  BCB  Melakukan kemahiran
19 2. KEMAHIRAN (a) Bola Keranjang  ICT asas dalam permainan bola
Aras 1  KMD keranjang
4 Mei – 10 (i) Kemahiran  Melakukan kemahiran asas dalam  KBKK  Membincangkan aspek
 Menghantar permainan bola keranjang dengan betul dan keselamatan yang perlu diambil
Mei 2020  PAK
kira dalam permaian bola
 Menerima selamat  KTS
RANCANGAN TAHUNAN PJPK TINGKATAN LIMA

(iii) Undang-undang dan  Melakukan langkah-langkah  KP keranjang


peraturan keselamatan yang perlu diambil kira dalam  KTV  Menyediakan folio individu
perminan  PM berkaitan dengan kemahiran
 Menyatakan undang-undang dan bola keranjang
peraturan bola keranjang  Melukis dan melabel otot-
otot utama yang digunakan
Aras 2 dalam permainan bola keranjang
 Menjelaskan teknik lakuan sesuatu  Membincangkan
kemahiran yang terdapat dalam permainan kesalahan utama dalam teknik
bola keranjang lakuan bola keranjang
 Menyatakan otot-otot utama yang  Melakar gelanggang
digunakan dalam permainan bola keranjang permainan bola keranjang

Aras 3
 Menghuraikan kesalahan teknik lakuan
dalam permainan bola keranjang
 Merancang dan melaksanakan serta
mengaplikasikan undang-undang/peraturan
dan permainan
MINGGU
20
11 Mei – 17
Mei 2020
MINGGU
21
18 Mei – 24
Mei 2020
MINGGU CUTI PERTENGAHAN TAHUN
22
25 Mei – 31
Mei 2020
MINGGU CUTI PERTENGAHAN TAHUN
23 (6 Jun Hari Keputeraan Agong)
RANCANGAN TAHUNAN PJPK TINGKATAN LIMA

1 Jun – 7
Jun 2020
MINGGU
PK 1. Pemakanan Murid dapat;
24 2. GAYA HIDUP  Menyediakan poster
 BCB
SIHAT Nutrien tambahan terdapat Aras 1  Menyediakan folio murid
 ICT
8 Jun – 14 dalam dua bentuk iaitu semula  Menyatakan sumber-sumber mineral  Membincangkan dalam
jadi dan sintetik. Fungsinya dalam makanan  KMD
Jun 2020 kumpulan kecil tentang zat
membantu mengekalkan  KBKK
makanan tambahan
kesihatan optimum. Aras 2  PAK
 Menerangkan fungsi mineral  KTS
(a) Nutrien tambahan  KP
(i) Vitamin Aras 3  KTV
 Membincangkan kesan pengambilan  PM
nutrien tambahan yang berlebihan

MINGGU TUNJANG KEMAHIRAN/TAJUK HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN/ CADANGAN AKTIVITI


STRATEGI
MINGGU
PJ 1. Permainan Murid dapat:  BCB  Melakukan kemahiran
25 2. KEMAHIRAN (a) Bola Keranjang  ICT asas dalam permainan bola
(i) Kemahiran Aras 1  KMD keranjang
15 Jun – 21  Melantun  Melakukan kemahiran asas dalam  KBKK  Membincangkan aspek
 Mengelecek permainan bola keranjang dengan betul dan  PAK keselamatan yang perlu diambil
Jun 2020 (ii) Aspek-aspek selamat  KTS
kira dalam permaian bola
keselamatan  Melakukan langkah-langkah keranjang
 KP
keselamatan yang perlu diambil kira dalam  Menyediakan folio individu
 KTV
perminan berkaitan dengan kemahiran
 PM bola keranjang
 Menyatakan undang-undang dan
peraturan bola keranjang  Melukis dan melabel otot-
otot utama yang digunakan
Aras 2 dalam permaianan bola
 Menjelaskan teknik lakuan sesuatu keranjang
kemahiran yang terdapat dalam permainan  Membincangkan
bola keranjang kesalahan utama dalam teknik
 Menyatakan otot-otot utama yang lakuan bola keranjang
digunakan dalam permainan bola keranjang  Melakar gelanggang
permaianan bola keranjang
Aras 3
 Menghuraikan kesalahan teknik lakuan
dalam permainan bola keranjang
RANCANGAN TAHUNAN PJPK TINGKATAN LIMA

MINGGU
PJ 1. Permainan Murid dapat:  BCB  Melakukan kemahiran
26 2. KEMAHIRAN (a) Bola Keranjang  ICT asas dalam permainan bola
(i) Kemahiran Aras 1  KMD keranjang
22 Jun – 28  Menghadang  Melakukan kemahiran asas dalam  KBKK  Membincangkan aspek
 menjaring permainan bola keranjang dengan betul dan keselamatan yang perlu diambil
 PAK
Jun 2020 (iii) Aspek-aspek selamat
 KTS
kira dalam permainan bola
keselamatan keranjang
Aras 2  KP
 Menyediakan folio individu
 Menjelaskan teknik lakuan sesuatu  KTV
berkaitan dengan kemahiran
kemahiran yang terdapat dalam permainan  PM bola keranjang
bola keranjang  Melukis dan melabel otot-
 Menyatakan otot-otot utama yang otot utama yang digunakan
digunakan dalam permainan bola keranjang dalam permainan bola keranjang
 Membincangkan
Aras 3 kesalahan utama dalam teknik
 Menghuraikan kesalahan teknik lakuan lakuan bola keranjang
dalam permainan bola keranjang  Melakar gelanggang
permainan bola keranjang
MINGGU TUNJANG KEMAHIRAN/TAJUK HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN/ CADANGAN AKTIVITI
STRATEGI

Murid dapat:  BCB  Menyediakan poster


MINGGU PK 1. Pemakanan  ICT  Menyediakan folio murid
2. GAYA HIDUP Aras 1  KMD  Membincangkan dalam
27 SIHAT Nutrien tambahan terdapat  Menyatakan sumber-sumber mineral kumpulan kecil tentang zat
 KBKK
dalam dua bentuk iaitu semula dalam makanan makanan tambahan
 PAK
29 Jun – 5 jadi dan sintetik. Fungsinya
membantu mengekalkan  KTS
Julai 2020 Aras 2  KP
kesihatan optimum.  Menerangkan fungsi mineral  KTV
(a) Nutrien tambahan  PM
Aras 3
(i) Mineral  Membincangkan kesan pengambilan
nutrien tambahan yang berlebihan

 Melakukan kemahiran
PJ 2. Permainan Murid dapat:  BCB dani asas dalam permainan
2. KEMAHIRAN (c) Ragbi  ICT ragbi secara pasukan.
Aras 1  KMD  Menyediakan folio individu
(i) Kemahiran  Melakukan kemahiran asas dalam  KBKK berkaitan dengan kemahiran
 Menghantar dan permianan ragbi dengan betul dan selamat  PAK ragbi.
Menerima.  Melakukan langkah-langkah  KTS
RANCANGAN TAHUNAN PJPK TINGKATAN LIMA

(iii) Aspek-aspek keselamatan yang perlu diambil kira dalam  KP  Membincangkan tentang
Keselamatan permainan  KTV undang-undang /peraturan
 PM dalam permainan ragbi.
Aras 2  Membincangkan aspek
 Menghuraikan undang-undang dan keselamatan yang perlu diambil
peraturan asas dalam permainan ragbi. kira dalam permainan ragbi.
 Mengenal pasti tahap andur maju  Menamakan otot-otot
sesuatu kemahiran dalam permainan ragbi. utama yang digunakan dalam
 Menyatakan otot-otot utama yang permainan ragbi.
digunakan dalam sesuatu kemahiran

Aras 3
 Menghuraikan kesalahan utama dalam
teknik lakuan permainan ragbi.
 Merancang dan melaksanakan serta
mengaplikasikan undang-undang / peraturan
dalam permainan

MINGGU TUNJANG KEMAHIRAN/TAJUK HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN/ CADANGAN AKTIVITI


STRATEGI
MINGGU  Melakukan kemahiran
PJ 2. Permainan Murid dapat:  BCB dani asas dalam permainan
28 2. KEMAHIRAN (c) Ragbi  ICT ragbi secara pasukan.
Aras 1  KMD  Menyediakan folio individu
6 Julai – 12 (i) Kemahiran  Melakukan kemahiran asas dalam  KBKK berkaitan dengan kemahiran
 Tackle permianan ragbi dengan betul dan selamat ragbi.
 PAK
Julai 2020  Skrum  Melakukan langkah-langkah
 KTS  Membincangkan tentang
(iii) Aspek-aspek keselamatan yang perlu diambil kira dalam undang-undang /peraturan
 KP
Keselamatan permainan dalam permainan ragbi.
 KTV
 Membincangkan aspek
Aras 2  PM
keselamatan yang perlu diambil
 Menghuraikan undang-undang dan kira dalam permainan ragbi.
peraturan asas dalam permainan ragbi.  Menamakan otot-otot
 Mengenalpasti tahap andur maju sesuatu utama yang digunakan dalam
kemahiran dalam permainan ragbi. permainan ragbi.
 Menyatakan otot-otot utama yang
digunakan dalam sesuatu kemahiran

Aras 3
 Menghuraikan kesalahan utama dalam
teknik lakuan permainan ragbi.
RANCANGAN TAHUNAN PJPK TINGKATAN LIMA

 Merancang dan melaksanakan serta


mengaplikasikan undang-undang / peraturan
dalam permainan

MINGGU
PK 1. Pemakanan Murid dapat:  BCB  Menyediakan poster
29 2. GAYA HIDUP  ICT  Menyediakan folio murid
SHAT Nutrien tambahan terdapat Aras 1  KMD  Membincangkan dalam
13 Julai – dalam dua bentuk iaitu semula  Menyatakan sumber-sumber mineral  KBKK kumpulan
jadi dan sintetik. Fungsinya dalam makanan  PAK kecil tentang zat makanan
19 Julai membantu mengekalkan  KTS tambahan
kesihatan optimum. Aras 2  KP
2020  Menerangkan fungsi mineral  KTV
(b) Kesan pengambilan nutrien
tambahan berlebihan  PM
Aras 3
 Membincangkan kesan pengambilan
nutrien tambahan yang berlebihan

MINGGU TUNJANG KEMAHIRAN/TAJUK HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN/ CADANGAN AKTIVITI


STRATEGI
RANCANGAN TAHUNAN PJPK TINGKATAN LIMA

MINGGU
PJ 2. Permainan Murid dapat:  BCB  Melakukan kemahiran dan
30 2. KEMAHIRAN (c) Ragbi  ICT asas dalam permainan ragbi
Aras 1  KMD secara pasukan.
20 Julai – (i) Kemahiran  Melakukan kemahiran asas dalam  KBKK  Menyediakan folio individu
 Line out permianan ragbi dengan betul dan selamat  PAK berkaitan dengan kemahiran
26 Julai (iii) Aspek-aspek keselamatan  Melakukan langkah-langkah  KTS ragbi.
keselamatan yang perlu diambil kira dalam  KP  Membincangkan tentang
2020 permanan ragbi.  KTV undang-undang / peraturan dalam
 PM permainan ragbi.
Aras 2  Membincangkan aspek
 Menghuraikan undang-undang dan keselamatan yang perlu diambil
peraturan asas dalam permainan ragbi. kira dalam permainan ragbi.
 Mengenalpasti tahap ansur maju sesuatu  Menamakan otot-otot
kemahiran dalam permainan ragbi. utama yang digunakan dalam
 Menyatakan otot-otot utama yang permainan ragbi.
digunakan dalam sesuatu kemahiran

Aras 3
 Menghuraikan kesalahan utama dalam
teknik lakuan permainan ragbi.
 Merancang dan melaksanakan serta
mengaplikasikan undang-undang / peraturan
dalam permainan.

MINGGU
31
27 Julai - 2
Ogos 2020
MINGGU
PK 2. Pengurusan Konflik Dan Murid dapat:  BCB  Perbincangan dalam
32 2. GAYA HIDUP Stres  ICT kumpulan kecil
SIHAT Aras 1  KMD  Menyediakan laporan
3 Ogos – 9 Stres boleh berpunca daripada  Menyatakan perkara-perkara bagi  KBKK ringkas
kurang bersedia menghadapi persediaan menghadapi alam dewasa berkaitan dengan pengurusan
 PAK
Ogos 2020 alam dewasa.Persediaan Aras 2 stress
menghadapi alam dewasa  KTS
 Menjelaskan punca stres dalam  Ceramah pakar remaja
(i) Definisi alam dewasa  KP
menghadapi alam dewasa
(ii) Punca stres menghadapi Aras 3  KTV
alam dewasa  Mengenal pasti cara mengatasi stres  PM
RANCANGAN TAHUNAN PJPK TINGKATAN LIMA

dalam menghadapi alam dewasa

MINGGU TUNJANG KEMAHIRAN/TAJUK HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN/ CADANGAN AKTIVITI


STRATEGI

MINGGU PJ 2. Olahraga Murid dapat :  BCB  Melakukan kemahiran


2 (a) Balapan  ICT asas acara lari berhalang.
33 KEMAHIRAN Aras 1  KMD  Membincangkan aspek
(i) Acara lari Berhalang:  Melakukan kemahiran asas dalam acara  KBKK keselamatan yagn perlu diambil
10 Ogos –  Teknik larian lari berhalang dengan teknik yang betul dan  PAK kira dalam acara lari berhalang.
16 Ogos (iii) Aspek-aspek keselamatan selamat  KTS  Menyediakan folio individu
 Melakukan langkah-langkah  KP berkaitan dengan kemahiran
2020 keselamatan yang perlu diambil kira dalam acara lari berhalang.
 KTV
cara lari berhalang.  Membincangkan
 PM
kesalahan utama yang dilakukan
Aras 2 dalam acara lari berhalang.
 Menamakan otot-otot
 Mengenal pasti tahap ansur maju yang yang terlibat dalam acara lari
diperlukan dalam acara lari berhalang. berhalang.
 Menghuraikan undang-undang dan
peraturan dalam acara lari berhalangan.
 Menyatakan otot-otot yang utama yang
digunakan dalam acara lari berhalang.

Aras 3
 Menghuraikan teknik lakuan dalam acara
lari berhalang.
RANCANGAN TAHUNAN PJPK TINGKATAN LIMA

MINGGU TUNJANG KEMAHIRAN/TAJUK HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN/ CADANGAN AKTIVITI


STRATEGI
MINGGU
PJ 2. Olahraga Murid dapat :
34 2. (a) Balapan
KEMAHIRAN Aras 1  BCB
17 Ogos – (i) Acara lari berhalang:  Melakukan kemahiran asas dalam acara  ICT  Melakukan kemahiran
 Teknik lompat halangan lari berhalang dengan teknik yang betul dan  KMD asas acara lari berhalang.
23 Ogos (iii) Aspek-aspek keselamatan selamat  KBKK  Membincangkan aspek
 Melakukan langkah-langkah  PAK keselamatan yagn perlu diambil
2020 keselamatan yang perlu diambil kira dalam  KTS kira dalam acara lari berhalang.
cara lari berhalang.  KP  Menyediakan folio individu
 KTV berkaitan dengan kemahiran
Aras 2 acara lari berhalang.
 PM
 Membincangkan
 Mengenal pasti tahap ansur maju yang kesalahan utama yang dilakukan
diperlukan dalam acara lari berhalang. dalam acara lari berhalang.
.  Menghuraikan undang-undang dan  Menamakan otot-otot
peraturan dalam acara lari berhalang. yang terlibat dalam acara lari
 Menyatakan tot-otot yang utama yang berhalang
digunakan dalam acara lari berhalang.

Aras 3
 Menghuraikan teknik lakuan dalam acara
lari berhalang.

MINGGU
PK 2. Pengurusan Konflik Dan Murid dapat:  BCB  Perbincangan dalam
35 2. GAYA HIDUP Stres  ICT kumpulan kecil
SIHAT Aras 1  KMD  Menyediakan laporan
24 Ogos – Persediaan menghadapi alam  Menyatakan perkara-perkara bagi  KBKK ringkas
dewasa persediaan menghadapi alam dewasa  PAK berkaitan dengan pengurusan
30 Ogos (iii) Cara mengatasi  KTS stress
Aras 2  KP  Ceramah pakar remaja
2020  Menjelaskan punca stres dalam  KTV
menghadapi alam dewasa
 PM
Aras 3
RANCANGAN TAHUNAN PJPK TINGKATAN LIMA

 Mengenal pasti cara mengatasi stres


dalam menghadapi alam dewasa

MINGGU TUNJANG KEMAHIRAN/TAJUK HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN/ CADANGAN AKTIVITI


STRATEGI

MINGGU PJ 2. Olahraga Murid dapat :  BCB  Melakukan kemahiran


2. KEMAHIRAN (a) Balapan  ICT asas acara lari berhalang.
36 Aras 1  KMD  Membincangkan aspek
(ii) Undang-undang dan  Melakukan kemahiran asas dalam acara  KBKK keselamatan yagn perlu diambil
31 Ogos – 6 permainan lari berhalang dengan teknik yang betul dan kira dalam acara lari berhalang.
 PAK
(iii) Aspek-aspek keselamatan selamat 
September  Melakukan langkah-langkah
 KTS Menyediakan folio individu
 KP berkaitan dengan kemahiran
2020 keselamatan yang perlu diambil kira dalam acara lari berhalang.
cara lari berhalang.  KTV
 PM  Membincangkan
kesalahan utama yang dilakukan
Aras 2 dalam acara lari berhalang.
 Menamakan otot-otot
 Mengenal pasti tahap ansur maju yang yang terlibat dalam acara lari
diperlukan dalam acara lari berhalang. berhalang
 Menghuraikan undang-undang dan
peraturan dalam acara lari berhalang.
 Menyatakan otot-otot yang utama yang
digunakan dalam acara lari berhalang.

Aras 3
 Menghuraikan teknik lakuan dalam
acara lari berhalang.
RANCANGAN TAHUNAN PJPK TINGKATAN LIMA
RANCANGAN TAHUNAN PJPK TINGKATAN LIMA

MINGGU TUNJANG KEMAHIRAN/TAJUK HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN/ CADANGAN AKTIVITI


STRATEGI
MINGGU
PJ 2. Permainan Murid dapat:  BCB  Melakukan kemahiran
37 2. KEMAHIRAN (b) Kriket  ICT asas dalam permainan
Aras 1  KMD kriket secara kumpulan
7 September (i) Kemahiran  Melakukan kemahiran asas dalam  KBKK  Membincangkan aspek
 Bowl permainan kriket dengan betul dan selamat keselamatan yang perlu
 PAK
– 13  Baling  Melakukan langkah-langkah
 KTS diambil kira dalam
(ii)Aspek-aspek keselamatan keselamatan yang perlu diambilkira dalam permainan kriket
 KP
September permainan kriket
 KTV  Menyediakan folio
 PM individu berkaitan dengan
2020 Aras 2 kemahiran permainan
 Mengenal pasti tahap ansur maju kriket
sesuatu kemahiran dalam permainan kriket  Membincangkan
 Menghuraikan undang-undang dan undang-undang dan
peraturan asas dalam permainan kriket. peraturan asas dalam
 Menyatakan otot-otot utama yanmg permainan kriket
digunakan dalam permainan kriket  Melukis dan
melabelkan padang
Aras 3 permainan kriket
 Menghuraikan kesalahan teknik lakuan
dalam permainan kriket
 Merancangdan melaksanakan serta
mengaplikasikan undang-undang /
peraturan dalam permainan

MINGGU
PK 2. Penyalahgunaan bahan Murid dapat:  BCB  Perbincangan
38 2.GAYA HIDUP  ICT kumpulan kecil
SIHAT Penyalahgunaan bahan Akta Aras 1  KMD  Menggunakan rujukan
14 dan undang-undang mengenai  Menyatakan Akta dan undang-undang di  KBKK pelbagai media berkaitan
dadah di Malaysia di adakan Malaysia dengan Akta dan Undang-
 PAK
September - bagi membendung kegiatan undang Dadah di Malaysia
dadah daripada berleluasa  KTS
Aras 2  Merujuk buku Akta
(a) Akta Dan Undang-undang  KP
20  Menerangkan kesalahan dan hukuman di
 KTV
undang-undang Dadah di
dadah Di Malaysia bawah Akta dan Undang-undang dadah di Malaysia
 PM
September Malaysia  Forum

2020 Aras 3
 Membuat inferens penguatkuasaan akta
dan undang-undang dadah di Malaysia
RANCANGAN TAHUNAN PJPK TINGKATAN LIMA

MINGGU TUNJANG KEMAHIRAN/TAJUK HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN/ CADANGAN AKTIVITI


STRATEGI
MINGGU
PJ 2. Permainan Murid dapat:  BCB  Melakukan kemahiran
39 2. KEMAHIRAN (b) Kriket  ICT  asas dalam permainan
Aras 1  KMD kriket secara kumpulan
21 (i) Kemahiran  Melakukan kemahiran asas dalam  KBKK  Membincangkan aspek
 Memukul permainan kriket dengan betul dan selamat
September – - larian  Melakukan langkah-langkah
 PAK keselamatan yang perlu
 KTS diambil kira dalam
27 (iii)Aspek-aspek keselamatan yang perlu diambil kira dalam permainan kriket
 KP
September keselamatan permainan kriket
 KTV  Menyediakan folio
2020 Aras 2  PM individu berkaitan dengan
kemahiran permainan
 Mengenal pasti tahap ansur maju kriket
sesuatu kemahiran dalam permainan kriket  Membincangkan
 Menghuraikan undang-undang dan undang-undang dan
peraturan asas dalam permainan kriket. peraturan asas dalam
 Menyatakan otot-otot utama yanmg permainan kriket
digunakan dalam permainan kriket  Melukis dan
melabelkan padang
permainan kriket

PJ 2.Permainan Murid dapat:


2. KEMAHIRAN (b) Kriket  BCB
(i) Kemahiran  ICT  Melakukan kemahiran
Aras 1 asas dalam permainan
 Memadang  KMD
 Melakukan kemahiran asas dalam kriket secara kumpulan
- baling  KBKK
permainan kriket dengan betul dan selamat  Membincangkan aspek
- memukul  PAK
 Melakukan langkah-langkah keselamatan yang perlu
- penjagaan  KTS
keselamatan yang perlu diambil kira dalam diambil kira dalam
wicket permainan kriket  KP
(ii)Undang-undang dan  KTV permainan kriket
peraturan  PM  Menyediakan folio
Aras 2 individu berkaitan dengan
(iii)Aspek-aspek keselamatan  Mengenal pasti tahap ansur maju kemahiran permainan
sesuatu kemahiran dalam permainan kriket kriket
Aras 3  Membincangkan
 Menghuraikan kesalahan teknik lakuan undang-undang dan
dalam permainan kriket peraturan asas dalam
 Merancangdan melaksanakan serta permainan kriket
mengapplikasikan undang-undang /  Melukis dan
peraturan dalam permainan melabelkan padang
permainan kriket
RANCANGAN TAHUNAN PJPK TINGKATAN LIMA

MINGGU TUNJANG KEMAHIRAN/TAJUK HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN/ CADANGAN AKTIVITI


STRATEGI

MINGGU PK 2. Penyalahgunaan bahan Murid dapat:  BCB  Perbincangan


2. GAYA HIDUP  ICT kumpulan kecil
40 SIHAT (a)Akta dan undang-undang Aras 1  KMD  Menggunakan
dadah Di Malaysia  Menyatakan akta dan undang-undang di  KBKK rujukan pelbagai media
28 (b) Peruntukan dalam akta Malaysia berkaitan dengan akta dan
 PAK
undang-undang dadah di
September – Aras 2
 KTS
Malaysia
4 Oktober  KP
 Menerangkan kesalahan dan hukuman di  Merujuk buku akta
 KTV
2020 bawah akta dan undang-undang dadah di
 PM
undang-undang dadah di
Malaysia Malaysia
 Forum
Aras 3
 Membuat inferens penguatkuasaan akta
dan undang-undang dadah di Malaysia

3. Pendidikan Pergerakan
PJ (b) Gimnastik Irama Murid dapat:  BCB  Melakukan kemahiran
2. KEMAHIRAN  ICT gimnastik irama dengan
Gimnastik irama bermaksud Aras 1  KMD teknik yang betul dan
pergerakan yang dilakukan  Melakukan langkah-langkah  KBKK selamat
segerak dengan ritma untuk keselamatan dalam melakukan aktiviti  PAK  Membincangkan aspek
menghasilkan pergerakan tubuh gimnastik irama  KTS keselamatan yang perlu
badan yang estetik dan  Melakukan kemahiran ketangkasan dan  KP diambilkira dalam acara
berkordinasi dengan manipulasi alatan dengan teknik yang betul  KTV gimnastik irama
penggunaan alatan.  PM  Membincangkan teknik
Aras 2
lakuan kemahiran
(i) Pola Pergerakan  Menyatakan teknik lakuan kemahiran ketangkasan
 Pergerakan 7 dengan manipulasi alatan
 Membincangkan
- Ketangkasan  Menyatakan komponen kecergasan yang kesalahan teknik lakuan
 Pergerakan 8 diaplikasikan dalam acara gimnastik irama kemahiran ketangkasan
- Teknik alatan  Menyatakan otot-otot utama yang dengan manipulasi alat
(ii) Aspek-aspek keselamatan digunakan dalam acara gimnastik irama yang dilakukan dalam
acara gimnastik irama
Aras 3  Merancang satu
 Megenal pasti kesalahan teknik lakuan rangkaian pergerakan
kemahiran ketangkasan dengan manipulasi gimnastik irama yang
alatan melibatkan ketangkasan
 Mereka cipta satu rangkaian pergerakan dengan manipulasi alat
gimnastik irama yang melibatkan kemahiran
RANCANGAN TAHUNAN PJPK TINGKATAN LIMA

ketangkasan
MINGGU TUNJANG KEMAHIRAN/TAJUK HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN/ CADANGAN AKTIVITI
STRATEGI
MINGGU
PJ 3. Pendidikan Pergerakan Murid dapat:  BCB  Melakukan kemahiran
41 2. KEMAHIRAN (b) Gimnastik Irama  ICT gimnastik irama dengan
Aras 1  KMD teknik yang betul dan
5 Oktober – (i) Pola pergerakan  Melakukan langkah-langkah  KBKK selamat
 Pergerakan 9 keselamatan dalam melakukan aktiviti  Membincangkan aspek
11 Oktober - Rangkaian gimnastik irama
 PAK
 KTS keselamatan yang perlu
2020 (ii) Aspek-aspek  Melakukan kemahiran ketangkasan dan diambill kira dalam acara
keselamatan  KP
manipulasi alatan dengan teknik yang betul gimnastik irama
 KTV
 PM  Membincangkan teknik
Aras 2 lakuan kemahiran
 Menyatakan teknik lakuan kemahiran ketangkasan
dengan manipulasi alatan  Membincangkan
 Menyatakan komponen kecergasan yang kesalahan teknik lakuan
diaplikasikan dalam acara gimnastik irama kemahiran ketangkasan
 Menyatakan otot-otot utama yang dengan manipulasi alat
digunakan dalam acara gimnastik irama yang dilakukan dalam
acara gimnastik irama
Aras 3  Menamakan otot-otot
 Mengenal pasti kesalahan teknik lakuan utama yang terlibat dalam
kemahiran ketangkasan dengan manipulasi acara gimnastik irama
alatan
 Mereka cipta satu rangkaian pergerakan
gimnastik irama yang melibatkan kemahiran
ketangkasan
PK 1. Keselamatan
 BCB  Perbincangan dalam
3. KEBERSIHAN
Murid dapat:  ICT kumpulan kecil
DAN Pengguna berhak mendapatkan
KESELAMAT barangan dan perkhidmatan  KMD  Ceramah
Aras 1  KBKK kepenggunaan
AN pada harga yang berpatutan
 Mengenal pasti barangan dan  PAK  Hak pengguna di
PERSEKITAR
perkhidmatan kesihatan mengikut keperluan  KTS sekolah
AN Kepenggunaan dan
diori  KP
perkhidmatan Barangan dan
alatan  KTV
Aras 2
 Hak-hak pengguna  PM
 Menjelaskan kriteria barangan dan
perkhidmatan mengikut keperluan diri

Aras 3
 Membincang peranan diri dalam
menentukan hak sebagai pengguna
RANCANGAN TAHUNAN PJPK TINGKATAN LIMA
RANCANGAN TAHUNAN PJPK TINGKATAN LIMA

MINGGU TUNJANG KEMAHIRAN/TAJUK HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN/ CADANGAN AKTIVITI


STRATEGI

PJ 2. Gimnastik Irama Murid dapat:  BCB  Melakukan kemahiran


2. KEMAHIRAN  ICT gimnastik irama dengan
(i) Pola pergerakan Aras 1  KMD teknik yang betul dan
 Pergerakan 9  Melakukan langkah-langkah  KBKK selamat
- Rangkaian keselamatan dalam melakukan aktiviti
 PAK  Membincangkan aspek
(ii) Aspek-aspek keselamatan gimnastik irama keselamatan yang perlu
 KTS
 Melakukan kemahiran ketangkasan dan diambil kira dalam acara
 KP
manipulasi alatan dengan teknik yang betul gimnastik irama
 KTV  Membincangkan teknik
Aras 2  PM lakuan kemahiran
 Menyatakan teknik lakuan kemahiran ketangkasan
dengan manipulasi alatan  Membincangkan
 Menyatakan komponen kecergasan yang kesalahan teknik lakuan
diaplikasikan dalam acara gimnastik irama kemahiran ketangkasan
 Menyatakan otot-otot utama yang dengan manipulasi alat
digunakan dalam acara gimnastik irama yang dilakukan dalam acara
gimnastik irama
Aras 3  Menamakan otot-otot
 Megenal pasti kesalahan teknik lakuan utama yang terlibat dalam
kemahiran ketangkasan dengan manipulasi acara gimnastik irama
alatan
 Mereka cipta satu rangkaian pergerakan
gimnastik irama yang melibatkan kemahiran
ketangkasan

 BCB  Melakukan kemahiran


PJ 3. Pendidikan Pergerakan gimnastik aristik dengan
Murid dapat :  ICT
2. KEMAHIRAN (a) Gimnastik Artistik teknik yang betul dan
 KMD
Aras 1  KBKK selamat
Gimnastik artistik menekankan 
 Melakukan kemahiran hayunan dan  PAK Membincangkan aspek-
tiga aktiviti utama iaitu imbangan, aspek keselamatan yang
rangkaian gimnastik artistik dengan teknik  KTS
ketangkasan dan lombol. Strategi perlu diambil kira dalam
yang betul dan selamat.  KP
pengajaran dan pembelajaran acara gimnastik artistik
adalah secara formal dan  KTV
Aras 2  Menyediakan folio
terancang. Teknik dan gaya  PM
 Mengenal pasti teknik lakuan individu tentang acara
perlaksanaan sesuatu kemahiran
kemahiran hayunan. gimnastik artistik
pergerakan adalah khusus.
 Menyatakan komponan kecergasan yang
diaplikasikan dalam acara gimnastik artistik.
RANCANGAN TAHUNAN PJPK TINGKATAN LIMA

MINGGU TUNJANG KEMAHIRAN/TAJUK HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN/ CADANGAN AKTIVITI


STRATEGI

(i) Pola Pergerakan: Aras 3  Membincangkan


 Pola 6  Menyatakan sekurang-kurangnya 3 kesalahan teknik lakuan
- Hayunan kesalahan teknik lakuan kemahiran hayunan. yang dilakukan dalam acara
 Pola 7  Merekacipta satu rangkaian pergerakan gimnastik artistik
- Rangkaian yang melibatkan kemahiran hayunan.
(ii) Aspek-aspek keselamatan

MINGGU PK 1. Keselamatan Murid dapat:  BCB  Perbincangan dalam


3. KEBERSIHAN  ICT kumpulan kecil
41 DIRI DAN Pengguna berhak mendapatkan Aras 1  KMD  Ceramah
KESELAMATAN barangan dan perkhidmatan  Mengenal pasti barangan dan  KBKK kepenggunaan
5 Oktober – PERSEKITARA pada harga yang berpatutan. perkhidmatan kesihatan mengikut keperluan  PAK  Hak pengguna di
N diori  sekolah
11 Oktober Kepenggunaan dan
KTS
 KP
2020 perkhidmatan barangan dan Aras 2  KTV
alatan  Menjelaskan criteria barangan dan  PM
 Hak-hak pengguna perkhidmatan mengikut keperluan diri

Aras 3
 Membincang peranan diri dalam
menentukan hak sebagai pengguna

2. Pendidikan Pergerakan Murid dapat:  BCB


(a) Gimnastik Artistik  ICT
PJ  Melakukan kemahiran
Aras 1  KMD
2. KEMAHIRAN Gimnastik artistik gimnastik artistik dengan
 Melakukan langkah-langkah  KBKK
menekankan tiga aktiviti keselamatan yang perlu diambil kira dalam teknik yang betul dan
utama iaitu imbangan,  PAK
melakukan aktiviti gimnastik artistik. selamat
ketangkasan dan lombol.  KTS
 Melakukan kemahiran hayunan dan  Membincangkan aspek-
Strategi pengajaran dan  KP
rangkaian gimnastik artistik dengan teknik aspek keselamatan yang
pembelajaran adalah secara  KTV perlu diambil kira dalam
yang betul dan selamat.  PM
formal dan terancang. Teknik acara gimnastik artistik
dan gaya perlaksanaan  Menyediakan folio
Aras 2
sesuatu kemahiran individu tentang acara
 Menggabungkan kemahiran hayunan
pergerakan adalah khusus. gimnastik artistik
dalam satu rangkaian pergerakan gimnastik
(i) Pola Pergerakan:  Membincangkan
artistik.
Pola 7 - Rangkaian kesalahan teknik lakuan
RANCANGAN TAHUNAN PJPK TINGKATAN LIMA

(ii) Aspek-aspek keselamatan  Menyatakan komponan kecergasan yang yang dilakukan dalam acara
diaplikasikan dalam acara gimnastik artistik. gimnastik artistik
 Menyatakan otot utama yang digunakan
dalam acara gimnastik artistic

MINGGU TUNJANG KEMAHIRAN/TAJUK HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN/ CADANGAN AKTIVITI


STRATEGI

Murid dapat:
 Melakukan kemahiran
 BCB
MINGGU PJ 3. Pendidikan Pergerakan Aras 1 gimnastik artistik dengan
2. KEMAHIRAN (a) Gimnastik Artistik  ICT
 Melakukan langkah-langkah teknik yang betul dan
 KMD
42 keselamatan yang perlu diambil kira dalam  KBKK
selamat
Gimnastik artistik melakukan aktiviti gimnastik artistik.  Membincangkan
menekankan tiga aktiviti  PAK
12 Oktober  Melakukan kemahiran hayunan dan
 KTS
aspek-aspek keselamatan
utama iaitu imbangan, rangkaian gimnastik artistik dengan teknik yang perlu diambil kira
– 18 ketangkasan dan lombol.  KP dalam acara gimnastik
yang betul dan selamat.
Oktober Strategi pengajaran dan  KTV artistik
2020 pembelajaran adalah secara Aras 2  PM  Menyediakan folio
formal dan terancang. Teknik  Mengenal pasti teknik lakuan individu tentang acara
dan gaya perlaksanaan kemahiran hayunan. gimnastik artistik
sesuatu kemahiran  Membincangkan
 Menggabungkan kemahiran hayunan
pergerakan adalah khusus. kesalahan teknik lakuan
dalam satu rangkaian pergerakan gimnastik
artistik. yang dilakukan dalam
(i) Pola Pergerakan: acara gimnastik artistik
 Menyatakan komponan kecergasan yang
 Pola 7  Menamakan otot-otot
diaplikasikan dalam acara gimnastik artistik.
- Rangkaian yang terlibat dalam acara
 Menyatakan otot utama yang digunakan
(ii) Aspek-aspek keselamatan gimnastik artistilk.
dalam acara gimnastik artistic
 Merancang satu
Aras 3 rangkaian pergerakan
 Menyatakan sekurang-kurangnya 3 gimnastik artistik yang
. melibatkan kemahiran
kesalahan teknik lakuan kemahiran hayunan.
 Merekacipta satu rangkaian pergerakan hayunan (koreograf)
yang melibatkan kemahiran hayunan.

PJ 3. Pendidikan Pergerakan  BCB


 Melakukan aktiviti kesedaran
2.GIMNASTIK (c)Gimnastik Pendidikan Murid dapat  ICT ritma gimnastik pendidikan
 KMD dengan teknik yang betul
Gimnastik pendidikan adalah Aras 1  KBKK dan selamat
satu pendekatan dalam  Melakukan langkah-langkah  PAK  Membincangkan aspek
pendidikan gimnastik yang keselamatan dalam gimnastik pendidikan  KTS keselamatan yang perlu
memberi tumpuan kepada  Melakukan aktiviti kesedaran ritma  KP diambilkira dalam acara
pembelajaran individu yang unik dengan lancar berterusan dan selamat
RANCANGAN TAHUNAN PJPK TINGKATAN LIMA

dari segi gaya pergerakan dan Aras 2  KTV gimnastik pendidikan


perkembangan pelajar.  Menghuraikan komponen kecergasan  PM  Menamankan otot-otot
(i) Tema pendidikan yang diaplikasikan dalam acara utama yang terlibat dalam
pergeraakan gimnastik pendidikan acara gimnastik pendidikan

MINGGU TUNJANG KEMAHIRAN/TAJUK HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN/ CADANGAN AKTIVITI


STRATEGI
RANCANGAN TAHUNAN PJPK TINGKATAN LIMA

 Tema 8  Mengenalpasti pelbagai ritma


- Kesedaran ritma pergerakan yang diperolehi semasa
(ii) Aspek-aspek keselamatan tubuh badan bergerak
 Menyatakan otot-otot utama yang
digunakan dalam acara gimnastik
pendidikan
Aras 3
 Merekacipta satu rangkaian pergerakan
berdasarkan kesedaran ritma

MINGGU
PK PK Murid dapat:   Perbincangan dalam
42 3. KEBERSIHAN 1. Keselamatan  BCB kumpulan kecil
DIRI DAN Pengguna berhak mendapatkan Aras 1  ICT  Ceramah
12 Oktober KESELAMATAN barangan dan perkhidmatan pada (k) Mengenalpasti barangan dan kepenggunaan
 KMD
PERSEKITARAN harga yang berpatutan perkhidmatan kesihatan mengikut  Hak pengguna di sekolah
– 18 Kepenggunaan dan perkhidmatan
 KBKK
keperluan diori  PAK
Oktober Barangan dan alatan Aras 2
 KTS
2020 (j) Hak-hak pengguna (l) Menjelaskan kriteria barangan dan
 KP
perkhidmatan mengikut keperluan diri
Aras 3  KTV
(m) Membincang peranan diri dalam  PM
menentukan hak sebagai pengguna

3. Pendidikan Pergerakan Murid dapat


 Melakukan aktiviti kesedaran
PJ (c) Gimnastik Pendidikan  BCB ritma gimnastik pendidikan
2.GIMNASTIK Aras 1
 Rangkaian Pergerakan  ICT dengan teknik yang betul
- aktiviti  Melakukan langkah-langkah
keselamatan dalam gimnastik pendidikan  KMD dan selamat
kesedaran ritma  KBKK  Membincangkan aspek
( iii ) Aspek-aspek keselamatan  Melakukan aktiviti kesedaran ritma
 PAK keselamatan yang perlu
dengan lancar berterusan dan selamat
 KTS diambilkira dalam acara
Aras 2
 KP gimnastik pendidikan
 Menghuraikan komponen kecergasan
 KTV  Menamankan otot-otot
yang diaplikasikan dalam acara
 PM utama yang terlibat dalam
gimnastik pendidikan
acara gimnastik pendidikan
 Mengenalpasti pelbagai ritma
pergerakan yang diperolehi semasa
tubuh badan bergerak

MINGGU TUNJANG KEMAHIRAN/TAJUK HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN/ CADANGAN AKTIVITI


STRATEGI
RANCANGAN TAHUNAN PJPK TINGKATAN LIMA

MINGGU PJ 3. Pendidikan Pergerakan Murid dapat


2.GIMNASTIK (c) Gimnastik Pendidikan
43  Rangkaian Pergerakan Aras 1
- aktiviti kesedaran ritma  Melakukan langkah-langkah
19 Oktober ( iii ) Aspek-aspek keselamatan keselamatan dalam gimnastik pendidikan  BCB  Melakukan aktiviti kesedaran
 Melakukan aktiviti kesedaran ritma  ICT ritma gimnastik pendidikan
– 25  KMD dengan teknik yang betul
dengan lancar berterusan dan selamat
Oktober Aras 2  KBKK dan selamat
2020  Menghuraikan komponen kecergasan  PAK  Membincangkan aspek
yang diaplikasikan dalam acara  KTS keselamatan yang perlu
gimnastik pendidikan  KP diambilkira dalam acara
 Mengenalpasti pelbagai ritma  KTV gimnastik pendidikan
pergerakan yang diperolehi semasa  PM  Menamankan otot-otot
tubuh badan bergerak utama yang terlibat dalam
 Menyatakan otot-otot utama yang acara gimnastik pendidikan
digunakan dalam acara gimnastik  Merancang satu rangkaian
pendidikan pergerakan bagi aktiviti
Aras 3 kesedaran ritma
 Merekacipta satu rangkaian pergerakan
berdasarkan kesedaran ritma

PJ Murid dapat
3. Pendidikan Pergerakan  BCB  Melakukan aktiviti kesedaran
2.GIMNASTIK (d) Pergerakan Kreatif  ICT ritma gimnastik pendidikan
Aras 1
(I ) Tema pergerakan:  KMD dengan teknik yang betul
 Melakukan langkah-langkah
 Tema 16  KBKK dan selamat
keselamatan dalam gimnastik pendidikan
- Kualiti ekspresi dalam  Membincangkan aspek
 Melakukan aktiviti kesedaran ritma  PAK
pergerakan keselamatan yang perlu
dengan lancar berterusan dan selamat  KTS
(iii) Aspek-aspek diambil kira dalam acara
keselamatan Aras 2  KP
 Menghuraikan komponen kecergasan  KTV gimnastik pendidikan
yang diaplikasikan dalam acara  PM  Menamakan otot-otot utama
gimnastik pendidikan yang terlibat dalam acara
 Mengenalpasti pelbagai ritma gimnastik pendidikan
pergerakan yang diperolehi semasa  Merancang satu rangkaian
tubuh badan bergerak pergerakan bagi aktiviti
 Menyatakan otot-otot utama yang kesedaran ritma
digunakan dalam acara gimnastik
pendidikan
RANCANGAN TAHUNAN PJPK TINGKATAN LIMA

MINGGU TUNJANG KEMAHIRAN/TAJUK HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN/ CADANGAN AKTIVITI


STRATEGI

MING PK Murid dapat:  BCB  Menunjukcara


3.KEBERSIHAN DAN 3.Pertolongan Cemas  ICT  Menyediakan folio
GU 43 KESELAMATAN Bantu mula adalah rawatan awal Aras 1  KMD individu
PERSEKITARAN yang diberikan kepada mangsa  Menyatakan prosedur Bantu mula bagi berkaitan dengan bantu
 KBKK
19 yang cedera seperti patah, keracunan,tercekik dan lemas mula
 PAK
patah,keracunan,lemas dan 
Oktober tercekik  KTS Kajian kes
Aras 2  KP  Menonton video
– 25 (i) Patah  Menerangkan jenis rawatan bagi  KTV Folio
Oktober patah,keracunan,tercekik dan lemas
 PM
2020
Aras 3
 Menganalisis jenis rawatan Bantu mula
yang diperlukan bagi patah,keracunan dan
lemas
 Menunjuk cara prosedur Bantu mula bagi
patah,keracunan,tercekik dan lemas
PJ
2.KEMAHIRAN 3. Pendidikan Pergerakan  BCB
(d). Pergerakan Kreatif Murid dapat
 ICT
(I ) Tema pergerakan:  Melakukan aktiviti kesedaran
Aras 1  KMD
 Tema 16 ritma gimnastik pendidikan
 Melakukan langkah-langkah  KBKK dengan teknik yang betul dan
- Kualiti ekspresi dalam
keselamatan dalam gimnastik pendidikan  PAK selamat
pergerakan
 Melakukan aktiviti kesedaran ritma  KTS  Membincangkan aspek
(iii) Aspek-aspek
dengan lancer,berterusan dan selamat  KP keselamatan yang perlu
keselamatan
Aras 2  KTV diambilkira dalam acara
 Menghuraikan komponen kecergasan  PM gimnastik pendidikan
yang diapplikasikan dalam acara  Menamankan otot-otot utama
gimnastik pendidikan yang terlibat dalam acara
 Mengenalpasti pelbagai ritma gimnastik pendidikan
pergerakan yang diperolehi semasa  Merancang satu rangkaian
tubuh badan bergerak pergerakan bagi aktiviti
 Menyatakan otot-otot utama yang kesedaran ritma
digunakan dalam acara gimnastik
pendidikan
Aras 3
 Merekacipta satu rangkaian pergerakan
berdasarkan kesedaran ritma
RANCANGAN TAHUNAN PJPK TINGKATAN LIMA

MINGGU TUNJANG KEMAHIRAN/TAJUK HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN/ CADANGAN AKTIVITI


STRATEGI
MINGG  Melakukan aktiviti kesedaran
3. Pendidikan Pergerakan. Murid dapat  BCB ritma gimnastik pendidikan
U 44 ( d )Pergerakan Kreatif  ICT dengan teknik yang betul dan
PJ (I ) Tema pergerakan: Aras 1  KMD selamat
26 2. KEMAHIRAN  Tema 16  Melakukan langkah-langkah keselamatan  KBKK  Membincangkan aspek
- Kualiti ekspresi dalam dalam gimnastik pendidikan keselamatan yang perlu
Oktober pergerakan  Melakukan aktiviti kesedaran ritma dengan
 PAK
diambilkira dalam acara
–1  KTS
(iii) Aspek-aspek lancer,berterusan dan selamat gimnastik pendidikan
 KP
Novemb keselamatan Aras 2
 KTV
 Menamakan otot-otot utama
er 2020  Menghuraikan komponen kecergasan yang yang terlibat dalam acara
diapplikasikan dalam acara gimnastik gimnastik pendidikan
pendidikan Merancang satu rangkaian
 Mengenalpasti pelbagai ritma pergerakan pergerakan bagi aktiviti
yang diperolehi semasa tubuh badan kesedaran ritma
bergerak
 Menyatakan otot-otot utama yang
digunakan dalam acara gimnastik
pendidikan
Aras 3
Merekacipta satu rangkaian pergerakan
berdasarkan kesedaran ritma

MINGG
PK Murid dapat:  BCB  Menunjukcara
U 44 3.KEBERSIHAN DAN 3.Pertolongan Cemas  ICT  Menyediakan folio
KESELAMATAN Bantu Mula adalah rawatan awal Aras 1  KMD individu berkaitan
26 PERSEKITARAN yang diberikan kepada mangsa  Menyatakan prosedur Bantu mula bagi dengan Bantu mula
 KBKK
yang cedera seperti patah, patah, keracunan,tercekik dan lemas 
Oktober keracunan, lemas dan tercekik.
 PAK Kajian kes
Aras 2  KTS  Menonton video
–1  Menerangkan jenis rawatan bagi  KP  Folio
Novemb Bantu mula patah,keracunan,tercekik dan lemas  KTV
er 2020 Aras 3
(ii)Keracunan  PM
 Menganalisis jenis rawatan Bantu mula
yang diperlukan bagi patah,keracunan dan lemas
 Menunjuk cara prosedur Bantu mula bagi
patah,keracunan,tercekik dan lemas
RANCANGAN TAHUNAN PJPK TINGKATAN LIMA

MINGGU TUNJANG KEMAHIRAN/TAJUK HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN/ CADANGAN AKTIVITI


STRATEGI

MINGG PJ 3. Pendidikan Pergerakan Murid dapat  BCB  Melakukan aktiviti kesedaran


2.KEMAHIRAN (d) Pergerakan Kreatif  ICT ritma gimnastik pendidikan
U 44 (I ) Tema pergerakan: Aras 1  KMD dengan teknik yang betul dan
 Tema 16  Melakukan langkah-langkah keselamatan  KBKK selamat
26 - Kualiti ekspresi dalam dalam gimnastik pendidikan  PAK  Membincangkan aspek
pergerakan  Melakukan aktiviti kesedaran ritma dengan  keselamatan yang perlu
Oktober (iii) Aspek-aspek
KTS
diambilkira dalam acara
lancer,berterusan dan selamat  KP
–1 keselamatan Aras 2 gimnastik pendidikan
 KTV
Novemb  Menghuraikan komponen kecergasan yang  PM  Menamankan otot-otot utama
er 2020 diapplikasikan dalam acara gimnastik yang terlibat dalam acara
pendidikan gimnastik pendidikan
 Mengenalpasti pelbagai ritma pergerakan  Merancang satu rangkaian
yang diperolehi semasa tubuh badan pergerakan bagi aktiviti
bergerak kesedaran ritma
 Menyatakan otot-otot utama yang
digunakan dalam acara gimnastik
pendidikan
Aras 3
 Merekacipta satu rangkaian pergerakan
berdasarkan kesedaran ritma

PJ 4 .Rekreasi Murid dapat:  Melakukan aktiviti abseiling


3.KEMAHIRAN ( a ) Rekreasi  BCB
 ICT secara berkumpulan
Aktiviti terancang untuk Aras 1  Menyediakan folio individu
memenuhi masa lapang bukan  Menyatakan maksud rekreasi dan abseiling  KMD
berkaitan dengan aktiviti
untuk tujuan pertandingan tetapi  Melakukan langkah-langkah keselamatan  KBKK
abseiling
untuk merehatkan fikiran dan dalam aktiviti abseiling  PAK
 Membincangkan aspek
badan.  Menyatakan pealatan asas,jenis abseiling  KTS
keselamatan yang perlu
(i) Abseiling / Rapelling dan aktiviti kemahiran tali dalam aktiviti  KP diambilkira semasa aktiviti
 Abseiling bermaksud abseiling  KTV abseiling
aktiviti menurun dari  PM  Merancang satu aktiviti
tempat tinggi Aras 2 abseiling bersama rakan
menggunakan alatan  Melakukan aktiviti abseiling bersama rakan dan  Melaporkan pengalaman aktiviti
khas. guru abseiling
 Peralatan asas
 Jenis abseiling Aras 3
 Kemahiran tali  Menceritakan pengalaman selepas melakukan
aktiviti abselling.
RANCANGAN TAHUNAN PJPK TINGKATAN LIMA

MINGGU TUNJANG KEMAHIRAN/TAJUK HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN/ CADANGAN AKTIVITI


STRATEGI

PK Murid dapat:  Menunjukcara


MINGG 3.KEBERSIHAN DAN 3.Pertolongan Cemas – Bantu  Menyediakan folio individu
 BCB
KESELAMATAN Mula Aras 1 berkaitan dengan bantu mula
PERSEKITARAN  ICT
U 45  Tercekik  Menyatakan prosedur Bantu mula  KMD  Kajian kes
 Lemas bagi patah, keracunan,tercekik dan  KBKK  Menonton video
2 lemas
 PAK  Folio
Novemb Aras 2
 KTS
 Menerangkan jenis rawatan bagi
er – 8 patah,keracunan,tercekik dan lemas
 KP
Novemb Aras 3  KTV
  PM
er 2020 Menganalisis jenis rawatan Bantu
mula yang diperlukan bagi
patah,keracunan dan lemas
 Menunjuk cara prosedur Bantu mula
bagi patah,keracunan,tercekik dan
lemas

Murid dapat:  BCB  Mencatatkan konsep


PJ 1.Keselamatan  ICT liabiliti
3.KESUKANAN Keselamatan bermaksud Aras 1  KMD  Membincangkan
terpelihara saripada sesuatu  Menyatakan konsep liabiliti peraturan dan undang-
 KBKK
bencana.  Menjelaskan peraturan-peraturan berkaitan undang berkaitan dengan
 PAK
( i ) Liabiliti dengan liabiliti liabiliti
 KTS
 Konsep Aras 2  Menjalankan kajian kes
 KP
 Undang-undang berkaitan  Mernghuraikan undang-undang berkaitan berkaitan dengan
dengan liabiliti  KTV
dengan liabiliti peraturan dan undang-
 PM undang yang berkaitan
Aras 3
 Menjelaskan 3 kesan pengabaian liabiliti dengan liabilliti
dalam sukan dan permainan
RANCANGAN TAHUNAN PJPK TINGKATAN LIMA

MINGGU TUNJANG KEMAHIRAN/TAJUK HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN/ CADANGAN AKTIVITI


STRATEGI

PJ Murid dapat:  Membincangkan isu-isu


3.KESUKANAN 2 Isu-isu dalam Pendidikan  BCB jantina dalam sukan dan
Jasmani dan Sukan Aras 1  ICT permainan
 Menyatakan isu jantina  KMD  Membincangkan bentuk
( a) Isu jantina dalam sukan dalam sukan dan permainan gangguan seksual dalam
 KBKK
dan permainan:  Menyatakan bentuk gangguan seksual sukan dan permainan
 PAK
 Gangguan seksual dalam sukan dan permainan  Membincangkan bentuk
 KTS
(ii) Pilih kasih  Mengenalpasti punca dan kesan gangguan gangguan seksual
( iii)Penyertaan  KP
seksual  Membahaskan langkah
 KTV
Aras 2 untuk mengatasi
( b ) Isu-isu lain dalam sukan dan  PM
 Menghuraikan langkah-langkah untuk gangguan seksual dalam
permainan : mengatasi gangguan seksual dalam sukan sukan dan permainan
( i ) Punca dan permainan  Menyediakan laporan
(ii ) Kesan dan akibat  Menghuraikan punca perbezaan ringkas berkaitan dengan
penyertaan antara jantina dalam sukan dan isu jantina dalam sukan
permainan dan permainan yang
Aras 3 berlaku di Malaysia
 Membincangkan isu-isu semasa dalam  Membincangkan punca
sukan dan permainan perbezaan penyertaan
antara jantina dalam
sukan dan permainan