Anda di halaman 1dari 9

SEKOLAH KEBANGSAAN KUALA PEGANG

09110 BALING, KEDAH DARUL AMAN

KERTAS KERJA
PROGRAM IBIM
(INTENSIF BAHASA INGGERIS &
MATEMATIK)
Tarikh :

23/06/2017 - 08/08/2017
(SETIAP JUMAAT)

Tempat :
SEKOLAH KEBANGSAAN KUALA PEGANG

Anjuran :
JAWATANKUASA PENINGKATAN UPSR TAHUN 6
PIBG
KERTAS KERJA PROGRAM IBIM 2017
(INTENSIF BAHASA INGGERIS & MATEMATIK) TAHUN 6

Tajuk :

PROGRAM IBIM (INTENSIF BAHASA INGGERIS & MATEMATIK)


SEKOLAH KEBANGSAAN KUALA PEGANG,
TAHUN 2017

1. PENGENALAN

Dapatan daripada keputusan Peperiksaan Pertengahan Tahun (AR2) Tahun 2017 yang
dijalankan mendapati subjek Bahasa Inggeris Pemahaman, Bahasa Inggeris Penulisan dan
Matematik telah menjadi subjek yang menyebabkan sebilangan murid mencapai status
Nearmiss Cemerlang dan Nearmiss Lulus. Sebagai suatu inisiatif menangani isu ini, maka
Pihak JK Peningkatan UPSR 2017 dengan kerjasama Persatuan Ibu Bapa dan Guru (PIBG)
merancang mengadakan Program Intensif BIM sebagai usaha alternatif intervensi khusus
untuk subjek berkenaan bagi memastikan para murid yang terlibat dapat membuat intervensi
kemahiran menjawab tajuk-tajuk terpilih untuk keluar dari kelompok Nearmiss Cemerlang
dan Nearmiss Lulus
Dalam usaha menambahbaik dan kelainan strategi belajar murid, program ini akan
menggunakan tenaga pengajar luar untuk membantu. Semoga tenaga pengajar luar yang
dijemput ini dapat merangsang dan meningkatkan lagi motivasi belajar murid yang sedia ada.

2. MATLAMAT

2.1 Menimbulkan keyakinan, kecekalan dan kesedaran diri para peserta.


2.2 Mewujudkan sikap dan nilai murni dalam kalangan peserta.
2.3 Menambahkan ilmu pengetahuan dan pengalaman baru dalam menjalankan aktiviti
pembelajaran.

3. OBJEKTIF

3.1 Mendedahkan para peserta kepada aspek-aspek asas belajar kendiri subjek kritikal.
3.2 Melatih para peserta berkomunikasi antara satu sama lain dalam mendapat
maklumat.
3.3 Melatih para peserta melaksanakan aktiviti intervensi kendiri subjek yang kritikal.
3.4 Memberi peluang kepada para peserta mengembangkan kreativiti masing-masing.

4. SASARAN

4.1 Murid Nearmiss Cemerlang : 30 orang


4.2 Murid Nearmiss Lulus : 30 orang

5. PELAKSANAAN

Tarikh : 23 Jun 2017 hingga 08 Ogos 2017 (Setiap Jumaat)


Masa : 8.30 pagi hingga 12.30 tengah hari
Tempat : Sekolah Kebangsaan Kuala Pegang

2
KERTAS KERJA PROGRAM IBIM 2017
(INTENSIF BAHASA INGGERIS & MATEMATIK) TAHUN 6

6. PERANCANGAN AKTIVITI
6.1 Kelas Intensif Bahasa Inggeris
6.2 Kelas Intensif Matematik

7. PAKAIAN
7.1 Pakaian sukan & pakaian tidak rasmi

8. JAWATANKUASA PELAKSANA

Pengerusi : Encik Muhammad Fadzli bin Shaari


Pengerusi I : Encik Mohd Fauzi bin Zakaria
Pengerusi II : Encik Farid bin Othman
Pengerusi III : Encik Hamzah bin Haya
Setiausaha : Puan Aryati binti Ariffin
Bendahari : Puan Noor Hazriah binti Ghazali

3
KERTAS KERJA PROGRAM IBIM 2017
(INTENSIF BAHASA INGGERIS & MATEMATIK) TAHUN 6

9. ANGGARAN PERBELANJAAN

Bil Perkara Bil. Unit RM Jumlah


Unit (RM)
1. Guru Bahasa Inggeris 1 orang 1200.00 1200.00
(RM100.00 x 12 kali = RM1200.00)
2. Guru Matematik 1 orang 1200.00 1200.00
(RM100.00 x 12 kali = RM1200.00)

JUMLAH 2400.00

10. SUMBER KEWANGAN

PERBELANJA
SUMBER KEWANGAN
Bil. PERKARA AN
(RM)
(RM)
1. Guru Bahasa Inggeris 600.00 Sumbangan PIBG
2. Guru Bahasa Inggeris 600.00 Sumbangan Perseorangan 1
3. Guru Matematik 600.00 Sumbangan Perseorangan 2
4. Guru Matematik 600.00 Sumbangan Perseorangan 3

JUMLAH 2400.00
4
KERTAS KERJA PROGRAM IBIM 2017
(INTENSIF BAHASA INGGERIS & MATEMATIK) TAHUN 6

11. TENTATIF

Tarikh Masa Aktiviti Catatan

23.06.2017 9.00 pagi – Bahasa Inggeris Kelas 1


10.30 pagi
30.06.2017

07.07.2017 9.00 pagi – Matematik Kelas 2


10.30 pagi
14.07.2017

21.07.2017 10.30 pagi – Rehat


11.00 pagi
28.07.2017

04.08.2017 11.00 pagi – Bahasa Inggeris Kelas 2


12.30 tengah hari
11.08.2017

18.08.2017 11.00 pagi – Matematik Kelas 1


12.30 tengah hari
25.08.2017

01.09.2017

08.09.2017

5
KERTAS KERJA PROGRAM IBIM 2017
(INTENSIF BAHASA INGGERIS & MATEMATIK) TAHUN 6

12. PENUTUP

Mudah-mudahan program ini dapat dijalankan dengan lancar dan memberi impak yang besar
kepada pencapaian murid dalam UPSR nanti, khusus dalam subjek yang terlibat. Kerjasama
dan komitmen yang jitu daripada semua pihak yang terlibat amat diperlukan bagi menjayakan
hasrat murni ini. Pihak penganjur merakamkan jutaan terima kasih atas sokongan dan
keprihatinan semua pihak dalam menjayakan program ini.

Disediakan oleh,

...........................................................
(ARYATI BINTI ARIFFIN)
Setiausaha,
Sekolah Kebangsaan Kuala Pegang

Tarikh : 04 Jun 2017

Disahkan oleh,

...........................................................
(MUHAMMAD FADZLI BIN SHAARI)
Guru Besar,
Sekolah Kebangsaan Kuala Pegang

Tarikh : 04 Jun 2017

6
KERTAS KERJA PROGRAM IBIM 2017
(INTENSIF BAHASA INGGERIS & MATEMATIK) TAHUN 6

LAMPIRAN: SENARAI NAMA PESERTA PROGRAM INTENSIF BIM TAHUN 2017


Bil Nama Jantina No. K/P Darjah Catatan

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

7
KERTAS KERJA PROGRAM IBIM 2017
(INTENSIF BAHASA INGGERIS & MATEMATIK) TAHUN 6

Bil Nama Jantina No. K/P Darjah Catatan

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

29.

30.

31.

32.

33.

34.

35.

36.

37.

38.

8
KERTAS KERJA PROGRAM IBIM 2017
(INTENSIF BAHASA INGGERIS & MATEMATIK) TAHUN 6

Bil Nama Jantina No. K/P Darjah Catatan

39.

40.

41.

42.

43.

44.

45.

46.

47.

48.

Beri Nilai