Anda di halaman 1dari 1

SMK ......................................

SELANGOR
SUKANTARA TAHUN 2020

1. Tarikh : 21 Januari 2020


Hari : Selasa
Masa : 7.30 – 11.00 pagi (a) Tingkatan 3 (7.30 - 9.00 pagi)
(b) Tingkatan 4 (8.30 - 10.00 pagi)
(c) Tingkatan 5 (9.30 - 11.00 pagi)
2.30 petang – 5.00 petang murid sesi petang
(a) Tingkatan 1 dan Peralihan (2.30 - 4.00 petang)
(b) Tingkatan 2 (4.00 - 5.30 petang)

2. KUMPULAN UMUR/TINGKATAN
(a) Tingkatan 5 (d) Tingkatan 2
(b) Tingkatan 4 (e) Tingkatan 1 dan Tingkatan Peralihan
(c) Tingkatan 3

3. ACARA YANG DIPERTANDINGKAN MENGIKUT TINGKATAN

LELAKI PEREMPUAN
Lari 70 Lontar Lompat Lari 70 Lontar Lompat
Meter Peluru Dirian Meter Peluru Dirian
T. 5 X X X T. 5 X X X
T. 4 X X X T. 4 X X X
T. 3 X X X T. 3 X X X
T. 2 X X X T. 2 X X X
T. 1 X X X T. 1 X X X
T. Per X X X T. Per X X X

4. DATA KELAYAKAN
BAHAGIAN LELAKI

Acara Ting 5 Ting 4 Ting 3 Ting 2 Ting 1 /


Peralihan
3 mata 2 mata 3 mata 2 mata 3 mata 2 mata 3 mata 2 mata 3 mata 2 mata
70 meter 11 s 12 s 11 s 12 s 12.0s 13 s 13 s 14.0s 13 s 14.0s
Lontar Peluru 5m 4m 5m 4m 5m 4m 5m 4m 5m 4m
Lompat Dirian 2.5m 2.0m 2.5m 2.0m 2.0m 1.5m. 2.0m 1.5m 2.0 m 1.5 m

BAHAGIAN PEREMPUAN

Acara Ting 5 Ting 4 Ting 3 Ting 2 Ting 1 /


Peralihan
3 mata 2 mata 3 mata 2 mata 3 mata 2 mata 3 mata 2 mata 3 mata 2 mata
70 meter 15 s 16.s 15 s 16.s 15 s 16 s 15 s 16.s 15 s 16 s
Lontar Peluru 4m 3m 4m 3m 4m 3m 4m 3m 4m 3m
Lompat Dirian 2.0 m 1.5 m 2.0m 1.5 m 1.75 m 1.25 m 1.50m 1.0 m 1.50 m 1.00 m
5.
PERATURAN
5.1 Semua Kadet Remaja, Kadet Polis, BSMM yang bertugas diberi 2 mata dengan syarat mendaftar
5.2 Pelajar yang mengambil bahagian diberi 1 mata walaupun tidak melepasi had/kelayakan setiap acara
5.3 Peserta yang berjaya melepasi atau menyamai masa dan jarak yang telah ditetapkan diberi
3 atau 2 mata
5.2 Setiap peserta dibenarkan melakukan 2 kali larian, lontaran, atau lompatan.
5.3 Peserta yang gagal dalam percubaan pertama boleh melakukan percubaan kedua.
5.4 Peringatan.
5.4.1 Semua pelajar wajib mengambil bahagian kecuali yang SAKIT
5.4.2 Semua pelajar mesti memakai pakaian sukan .
5.4.3 Acara akan dijalankan mengikut jadual yang ditetapkan

Anda mungkin juga menyukai