Anda di halaman 1dari 1

KELAS TAMBAHAN PECUTAN (KERTAS 2 MATEMATIK)

2016
1. Rajah 1 menunjukkan sekeping kad nombor.

7 539 327

i) Nyatakan digit yang mewakili tempat puluh ribu

ii) Bundarkan nombor tersebut kepda ribu yang terdekat.

iii) Nyatakan jawapan (ii) dalam perpuluhan juta

iv)

2.

Anda mungkin juga menyukai