Anda di halaman 1dari 1

2.

Guru yang komited sentiasa mempersiapkan diri agar mampu menjalankan tugas
berdasarkan perkembangan dan perubahan dinamik yang berlaku pada pendidikan dalam
dan luar negara. Justeru, guru hendaklah sentiasa peka terhadap perubahan-perubahan dan
perkembangan kurikulum terkini. Disebabkan perubahan dinamik dalam pendidikan global,
guru hendaklah sentiasa mengikuti perkembangan terkini.

Huraikan empat cara bagaimana seseorang guru dalam perkhidmatan dapat memastikan
bahawa mereka sentiasa memahami, mahir dan mengaplikasikan PdPc yang menepati
kehendak kurikulum semasa.

Huraian hendaklah berserta contoh yang relevan bagi seseorang guru Matematik. (20m)

2. Kerangka kurikulum Matematik bagi pendidikan Matematik sekolah rendah berhasrat untuk
membentuk murid yang berfikrah Matematik. Dalam kerangka ini kemahiran abad ke-21
antara kemahiran yang diberi penekaan dalam pengajaran dan pembelajaran.

a. Kemukakan dua cara membina kemahiran Abad ke-21 dalam pengajaran dan
pemudahcaraan mata pelajaran Matematik. (4m)

b. Selain kemahiran Abad-21, kemahiran berfikir aras tinggi juga sentiasa diberi penekanan
dalam pendidikan Matematik sekolah rendah.

Perincikan peerapan tiga aras dalam kemahiran berfikir aras tinggi dalam pengajaran dan
pembelajaran matematik sekolah rendah. (9m)