Anda di halaman 1dari 7

1) Padankan anggota badan dengan pasangannya

10
2) Tuliskan huruf berdasarkan gambar

d
b

Kaki Kepala

Tangan Badan

10
3) Padankan pergerakan yang sama

5
4) Tandakan (  ) pada cara yang betul dan (X) pada cara yang salah

5
5) Tandakan (  ) pada pergerakan menendang dan (X) pada bukan
pergerakan menendang

5
6) Padankan pergerakan yang sama

5
SENARAI SEMAK UJIAN PKSR PERTENGAHAN TAHUN 2015

NAMA:__________________________________
KELAS:__________________________________
TAHUN:_________________________________

TIDAK
NO PERGERAKAN MENGUASAI
MENGUASAI