Anda di halaman 1dari 33

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN

MATA PELAJARAN PENDIDIKAN JASMANI DAN PENDIDIKAN KESIHATAN KELAS

TARIKH / HARI MASA

KEHADIRAN TIDAK HADIR

TEMA PENDIDIKAN JASMANI DAN PENDIDIKAN KESIHATAN

STANDART REPRODUKTIF DAN SOSIAL (PEERS)


KANDUNGAN 1.1 Kemahiran membuat
keputusan dalam konteks kesihatan diri dan reproduktif

1.1.1 Mengetahui maksud perkembangan seksual sekunder dari aspek fizikal.


STANDART
PEMBELAJARAN 1.1.2 Mengaplikasikan cara mengurus perkembangan seksual sekunder dari aspek fizikal

TAJUK KESIHATAN DIR DAN REPRODUKTIF


Pada akhir PdP, murid dapat …
K : membincangkan perkembangan dan perubahan fizikal dan seksual sekunder setelah akil baligh.
OKJEKTIF K : ii. Menjana idea cara mengurus perubahan emosi semasa perkembangan seksual sekunder.
PEMBELAJARAN
A:

1. Murid diminta menjawab borang penilaian kendiri.


2. Merumus jawapan penilaian kendiri.
3. Perbincangan dalam kumpulan cara-cara mengurus perubahan emosi semasa perkembangan seksual sekunde
AKTIVITI PDPC 4. Aktiviti Gallery Walk.
a. Hasil perbincangan ditampal di dinding kelas.
b. Dalam kumpulan, murid akan bergerak mengikut arah jam untuk melihat dan membaca hasil perbincangan ku
c. Murid menulis cadangan mereka di atas sticky-notes dan tampal pada hasil kumpulan tadi.
d. Murid akan bergerak sehingga habis pusingan.
5. Rumusan oleh murid.
* Rujuk buku Panduan Pengajaran Pendidikan Kesihatan untuk senarai semak.

LATIHAN / KERJA Lembaran kerja.


RUMAH
Buku Teks Internet Radio/TV
BAHAN BANTU Modul Projektor Lembaran Nota
MENGAJAR (BBM)
PowerPoint Model Peralatan Sukan
Kreativiti & Inovasi Bahasa Sains & Teknologi
ELEMEN MERENTAS Pendidikan Alam Sekitar Patriotisme TMK
KURIKULUM (EMK)
Kemahiran Berfikir Model Kepimpinan
Peta Bulatan Peta Buih Peta Buih Berganda
KBAT / i-THINK
Peta Dakap Peta Alir Peta Pelbagai Alir
Lembaran Kerja Ujian Bertulis Lisan
PENILAIAN PdP
Kuiz Aktiviti Fizikal Pembentangan

/ orang murid dapat menguasai objektif pembelajaran dan diberi latihan penggayaan/ penguku
/ orang murid tidak menguasai objektif pembelajaran dan diberi latihan pemulihan

REFLEKSI

Aktiviti pembelajaran dan pengajaran ditangguhkan kerana ….

Mesyuarat / Kursus Cuti Rehat / Cuti Sakit


Program Sekolah Cuti Bencana / Cuti Khas
Mengiringi Murid Keluar Cuti Peristiwa / Cuti Am
Aktiviti Luar Lain - lain

Aktiviti PdP dibawa ke

CATATAN
kil baligh.
nder.

ngan seksual sekunder.

hasil perbincangan kumpulan lain.


di.

Keratan Akhbar
Gambar/Carta
Lain-Lain
Keusahawanan
Nilai Murni
Lain-Lain
Peta Pokok
Peta Titi
Folio
Projek

penggayaan/ pengukuhan
kit
Khas
ti Am
RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN

MATA PELAJARAN PENDIDIKAN JASMANI DAN PENDIDIKAN KESIHATAN KELAS

TARIKH / HARI MASA

KEHADIRAN TIDAK HADIR

TEMA PENDIDIKAN JASMANI DAN PENDIDIKAN KESIHATAN

STANDART 1.0 PENDIDIKAN KESIHATAN REPRODUKTIF DAN SOSIAL (PEERS)


KANDUNGAN 1.2 Kemahiran membuat
keputusan dalam konteks kesihatan diri dan reproduktif

STANDART 1.1.3 Mengaplikasikan kemahiran membuat keputusan dalam menangani perubahan emosi semasa perkembangan s
PEMBELAJARAN 1.1.4 Menilai perubahan emosi semasa perkembangan seksual sekunder

TAJUK KESIHATAN DIR DAN REPRODUKTIF


Pada akhir PdP, murid dapat …
K : membincangkan langkah mengurus perubahan emosi semasa perkembangan seksual sekunder.
OKJEKTIF K : Menilai perubahan emosi semasa perkembangan seksual sekunder
PEMBELAJARAN
A:

3. Perbincangan dalam kumpulan cara-cara mengurus perubahan emosi semasa perkembangan seksual sekunder.
AKTIVITI PDPC 4. Aktiviti Gallery Walk – murid menulis cadangan di atas sticky-notes.
4. Aktiviti pengukuhan :
Menulis Diari
LATIHAN / KERJA Lembaran kerja.
RUMAH
Buku Teks Internet Radio/TV
BAHAN BANTU Modul Projektor Lembaran Nota
MENGAJAR (BBM)
PowerPoint Model Peralatan Sukan
Kreativiti & Inovasi Bahasa Sains & Teknologi
ELEMEN MERENTAS Pendidikan Alam Sekitar Patriotisme TMK
KURIKULUM (EMK)
Kemahiran Berfikir Model Kepimpinan
Peta Bulatan Peta Buih Peta Buih Berganda
KBAT / i-THINK
Peta Dakap Peta Alir Peta Pelbagai Alir
Lembaran Kerja Ujian Bertulis Lisan
PENILAIAN PdP
Kuiz Aktiviti Fizikal Pembentangan

/ orang murid dapat menguasai objektif pembelajaran dan diberi latihan penggayaan/ pengukuhan

REFLEKSI
/ orang murid tidak menguasai objektif pembelajaran dan diberi latihan pemulihan

REFLEKSI

Aktiviti pembelajaran dan pengajaran ditangguhkan kerana ….

Mesyuarat / Kursus Cuti Rehat / Cuti Sakit


Program Sekolah Cuti Bencana / Cuti Khas
Mengiringi Murid Keluar Cuti Peristiwa / Cuti Am
Aktiviti Luar Lain - lain

Aktiviti PdP dibawa ke

CATATAN
i semasa perkembangan seksual sekunder.

sekunder.

ngan seksual sekunder.

Keratan Akhbar
Gambar/Carta
Lain-Lain
Keusahawanan
Nilai Murni
Lain-Lain
Peta Pokok
Peta Titi
Folio
Projek

penggayaan/ pengukuhan
kit
Khas
ti Am
RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN PJPK1

MATA PELAJARAN PENDIDIKAN JASMANI DAN PENDIDIKAN KESIHATAN KELAS

TARIKH / HARI MASA

KEHADIRAN TIDAK HADIR

TEMA PENDIDIKAN JASMANI DAN PENDIDIKAN KESIHATAN

STANDART 2.0 KESIHATAN DIRI DAN REPRODUKTIF


KANDUNGAN 2.1 Kemahiran menangani pengaruh dalaman serta luaran yang mempengaruhi kesihatan diri dan reproduktif
• Pengaruh multimedia kepada tingkah laku seksual berisiko

2.1.1 Memahami pengaruh negatif multimedia kepada tingkah laku seksual berisiko.
STANDART 2.1.2 Mengaplikasikan kemahiran menangani pengaruh negatif multimedia terhadap tingkah laku seksual berisiko.
PEMBELAJARAN 2.1.3 Menganalisis pengaruh negatif multimedia kepada tingkah laku seksual berisiko.
2.1.4 Menjana idea cara menangani tingkah laku seksual berisiko dan kepentingan penahanan diri daripada seks

TAJUK PENYALAHGUNAAN BAHAN


Pada akhir PdP, murid dapat …
K : membincangkan pengaruh negatif multimedia kepada tingkah laku seksual berisiko.
OKJEKTIF K : menghasilkan buletin sebagai satu cara menyebar luas menangani pengaruh negatif multimedia
PEMBELAJARAN
A:

AKTIVITI PDPC AKTIVITI A


1. Aktiviti dalam kumpulan. Setiap kumpulan akan diberi iklan dan membincangkan soalan (Rujuk buku Panduan Pengajaran PK hlm 8-9)
2. Membentangkan hasil perbincangan kumpulan
3. Pengukuhan – membuat buletin

LATIHAN / KERJA Lembaran kerja.


RUMAH
Buku Teks Internet Radio/TV Keratan Akhbar
BAHAN BANTU Modul Projektor Lembaran Nota Gambar/Carta
MENGAJAR (BBM)
PowerPoint Model Peralatan Sukan Lain-Lain
Kreativiti & Inovasi Bahasa Sains & Teknologi Keusahawanan
ELEMEN MERENTAS Pendidikan Alam Sekitar Patriotisme TMK Nilai Murni
KURIKULUM (EMK)
Kemahiran Berfikir Model Kepimpinan Lain-Lain
Peta Bulatan Peta Buih Peta Buih Berganda Peta Pokok
KBAT / i-THINK
Peta Dakap Peta Alir Peta Pelbagai Alir Peta Titi
Lembaran Kerja Ujian Bertulis Lisan Folio
PENILAIAN PdP
Kuiz Aktiviti Fizikal Pembentangan Projek

/ orang murid dapat menguasai objektif pembelajaran dan diberi latihan penggayaan/ pengukuhan

/ orang murid tidak menguasai objektif pembelajaran dan diberi latihan pemulihan

REFLEKSI

Aktiviti pembelajaran dan pengajaran ditangguhkan kerana ….

Mesyuarat / Kursus Cuti Rehat / Cuti Sakit


Program Sekolah Cuti Bencana / Cuti Khas
Mengiringi Murid Keluar Cuti Peristiwa / Cuti Am
Aktiviti Luar Lain - lain

Aktiviti PdP dibawa ke

CATATAN
RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN

MATA PELAJARAN PENDIDIKAN JASMANI DAN PENDIDIKAN KESIHATAN KELAS

TARIKH / HARI MASA

KEHADIRAN TIDAK HADIR

TEMA PENDIDIKAN JASMANI DAN PENDIDIKAN KESIHATAN

STANDART 2.0 KESIHATAN DIRI DAN REPRODUKTIF


KANDUNGAN 2.1 Kemahiran menangani pengaruh dalaman serta luaran yang mempengaruhi kesihatan diri dan reproduktif
• Pengaruh multimedia kepada tingkah laku seksual berisiko

2.1.1 Memahami pengaruh negatif multimedia kepada tingkah laku seksual berisiko.
STANDART 2.1.2 Mengaplikasikan kemahiran menangani pengaruh negatif multimedia terhadap tingkah laku seksual berisiko.
PEMBELAJARAN 2.1.3 Menganalisis pengaruh negatif multimedia kepada tingkah laku seksual berisiko.
2.1.4 Menjana idea cara menangani tingkah laku seksual berisiko dan kepentingan penahanan diri daripada seks

TAJUK PENYALAHGUNAAN BAHAN


Pada akhir PdP, murid dapat …
K : membincangkan pengaruh negatif multimedia kepada tingkah laku seksual berisiko.
OKJEKTIF
PEMBELAJARAN K : Menganalisis pengaruh negatif multimedia kepada tingkah laku seksual berisiko.
A : Menjana idea cara menangani tingkah laku seksual berisiko dan kepentingan penahanan diri daripada seks

AKTIVITI B
AKTIVITI PDPC 1. Aktiviti
“I see, I think, I wonder”
2. Perbincangan kesan negatif multimedia terhadap tingkah laku seksual berisiko remaja.
3. Pengukuhan: membuat poster

LATIHAN / KERJA Lembaran kerja.


RUMAH
Buku Teks Internet Radio/TV
BAHAN BANTU Modul Projektor Lembaran Nota
MENGAJAR (BBM)
PowerPoint Model Peralatan Sukan
Kreativiti & Inovasi Bahasa Sains & Teknologi
ELEMEN MERENTAS Pendidikan Alam Sekitar Patriotisme TMK
KURIKULUM (EMK)
Kemahiran Berfikir Model Kepimpinan
Peta Bulatan Peta Buih Peta Buih Berganda
KBAT / i-THINK
Peta Dakap Peta Alir Peta Pelbagai Alir
Lembaran Kerja Ujian Bertulis Lisan
PENILAIAN PdP
Kuiz Aktiviti Fizikal Pembentangan

/ orang murid dapat menguasai objektif pembelajaran dan diberi latihan penggayaan/ pengukuhan
/ orang murid tidak menguasai objektif pembelajaran dan diberi latihan pemulihan

REFLEKSI

Aktiviti pembelajaran dan pengajaran ditangguhkan kerana ….

Mesyuarat / Kursus Cuti Rehat / Cuti Sakit


Program Sekolah Cuti Bencana / Cuti Khas
Mengiringi Murid Keluar Cuti Peristiwa / Cuti Am
Aktiviti Luar Lain - lain

Aktiviti PdP dibawa ke

CATATAN
diri dan reproduktif

ah laku seksual berisiko.

nan diri daripada seks

an diri daripada seks

Keratan Akhbar
Gambar/Carta
Lain-Lain
Keusahawanan
Nilai Murni
Lain-Lain
Peta Pokok
Peta Titi
Folio
Projek

penggayaan/ pengukuhan
kit
Khas
ti Am
RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN PJPK1

MATA PELAJARAN PENDIDIKAN JASMANI DAN PENDIDIKAN KESIHATAN KELAS

TARIKH / HARI MASA

KEHADIRAN TIDAK HADIR

TEMA PENDIDIKAN JASMANI DAN PENDIDIKAN KESIHATAN

STANDART 3.0 PENYALAHGUNAAN BAHAN


KANDUNGAN 3.1 Kemahiran menangani situasi berisiko terhadap penyalahgunaan bahan kepada diri, keluarga serta masyarakat
• Pengaruh rokok, alkohol dan dadah (RAD)

STANDART 3.1.1 Memahami pengaruh rokok, alkohol dan dadah kepada.


PEMBELAJARAN 3.1.2 Mengaplikasikan kemahiran mengelak diri daripada pengaruh rokok, dadah dan alkohol.
3.1.3 Menganalisis kesan bahaya rokok kepada perokok pasif.
3.1.4 Menilai taraf kesihatan individu yang terlibat dalam kegiatan merokok, pengambilan alkohol dan dadah.
TAJUK PENYALAHGUNAAN BAHAN
Pada akhir PdP, murid dapat …
k : i. Membincangkan kesan pengaruh rokok, alkohol dan dadah kepada keluarga, masyarakat serta kepada perokok pasif.
OKJEKTIF
PEMBELAJARAN K : Menulis dialog berdasarkan situasi, di mana murid membuat keputusan mengelakkan diri
A:

*Rujuk Buku Panduan Pengajaran Pendidikan Kesihatan hlm 13-16


1. Edaran lakaran tubuh manusia kepada setiap murid dan melabel bahagian dan sistem tubuh manusia yang rosak akibat
AKTIVITI PDPC penyalahgunaan rokok, alkohol dan dadah.
2. Perbincangan dalam kumpulan tentang kesan dan pengaruh RAD kepada keluarga, masyarakat dan perokok pasif.
3. Aktiviti World Café
4. Menulis dialog.
5. Menghasilkan bumper sticker tentang penyalahgunaan rokok, alkohol dan dadah.
4. Rumusan.
LATIHAN / KERJA Lembaran kerja.
RUMAH
Buku Teks Internet Radio/TV Keratan Akhbar
BAHAN BANTU
MENGAJAR (BBM) Modul Projektor Lembaran Nota Gambar/Carta
PowerPoint Model Peralatan Sukan Lain-Lain
Kreativiti & Inovasi Bahasa Sains & Teknologi Keusahawanan
ELEMEN MERENTAS Pendidikan Alam Sekitar Patriotisme TMK Nilai Murni
KURIKULUM (EMK)
Kemahiran Berfikir Model Kepimpinan Lain-Lain
Peta Bulatan Peta Buih Peta Buih Berganda Peta Pokok
KBAT / i-THINK
Peta Dakap Peta Alir Peta Pelbagai Alir Peta Titi
Lembaran Kerja Ujian Bertulis Lisan Folio
PENILAIAN PdP
Kuiz Aktiviti Fizikal Pembentangan Projek

/ orang murid dapat menguasai objektif pembelajaran dan diberi latihan penggayaan/ pengukuhan

/ orang murid tidak menguasai objektif pembelajaran dan diberi latihan pemulihan

REFLEKSI

Aktiviti pembelajaran dan pengajaran ditangguhkan kerana ….

Mesyuarat / Kursus Cuti Rehat / Cuti Sakit


Program Sekolah Cuti Bencana / Cuti Khas
Mengiringi Murid Keluar Cuti Peristiwa / Cuti Am
Aktiviti Luar Lain - lain

Aktiviti PdP dibawa ke

CATATAN
RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN PJPK1

MATA PELAJARAN PENDIDIKAN JASMANI DAN PENDIDIKAN KESIHATAN KELAS

TARIKH / HARI MASA

KEHADIRAN TIDAK HADIR

TEMA PENDIDIKAN JASMANI DAN PENDIDIKAN KESIHATAN

STANDART 4. PENGURUSAN MENTAL DAN EMOSI


KANDUNGAN 4.1 Kemahiran mengurus mental dan emosi dalam kehidupan harian
• Pemikiran positif

4.1.1 Mengetahui maksud dan ciri-ciri pemikiran positif.


STANDART 4.1.2 Memahami faedah pemikiran positif dalam mengurus mental dan emosi.
PEMBELAJARAN 4.1.3 Mengaplikasikan cara mengurus pemikiran, emosi dan tingkah laku dalam kehidupan seharian.
4.1.4 Menganalisis hubungan antara pemikiran, emosi dan tingkah laku dalam kehidupan seharian
TAJUK PENGURUSAN MENTAL DAN EMOSI
Pada akhir PdP, murid dapat …
K : i. membincangkan sifat positif rakan dan meneka siapa rakan yang bersifat positif itu.
OKJEKTIF K : membina peta minda dengan ciri-ciri positif dan faedah pemikiran positif dalam mengurus mental dan emosi.
PEMBELAJARAN
A : menerangkan cara mengurus pemikiran, emosi dan tingkah laku dalam kehidupan harian.

A) *Rujuk Buku Panduan Pengajaran Pendidikan Kesihatan hlm 17-18


AKTIVITI PDPC 1. Permainan ‘Kotak Beracun’. Murid menulis satu sifat positif kawan dan masukkan ke dalam 3 buah kotak yang disediakan.
2. Dalam kumpulan, murid membina peta minda dengan ciri-ciri pemikiran positif dan faedah pemikiran positif.
3. Murid membentangkan hasil perbincangan.
4. Rumusan oleh murid.

LATIHAN / KERJA
Lembaran kerja.
RUMAH
Buku Teks Internet Radio/TV Keratan Akhbar
BAHAN BANTU Modul Projektor Lembaran Nota Gambar/Carta
MENGAJAR (BBM)
PowerPoint Model Peralatan Sukan Lain-Lain
Kreativiti & Inovasi Bahasa Sains & Teknologi Keusahawanan
ELEMEN MERENTAS Pendidikan Alam Sekitar Patriotisme TMK Nilai Murni
KURIKULUM (EMK)
Kemahiran Berfikir Model Kepimpinan Lain-Lain
Peta Bulatan Peta Buih Peta Buih Berganda Peta Pokok
KBAT / i-THINK
Peta Dakap Peta Alir Peta Pelbagai Alir Peta Titi
Lembaran Kerja Ujian Bertulis Lisan Folio
PENILAIAN PdP
Kuiz Aktiviti Fizikal Pembentangan Projek

/ orang murid dapat menguasai objektif pembelajaran dan diberi latihan penggayaan/ pengukuhan

/ orang murid tidak menguasai objektif pembelajaran dan diberi latihan pemulihan

REFLEKSI

Aktiviti pembelajaran dan pengajaran ditangguhkan kerana ….

Mesyuarat / Kursus Cuti Rehat / Cuti Sakit


Program Sekolah Cuti Bencana / Cuti Khas
Mengiringi Murid Keluar Cuti Peristiwa / Cuti Am
Aktiviti Luar Lain - lain

Aktiviti PdP dibawa ke

CATATAN
RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN

MATA PELAJARAN PENDIDIKAN JASMANI DAN PENDIDIKAN KESIHATAN KELAS

TARIKH / HARI MASA

KEHADIRAN TIDAK HADIR

TEMA PENDIDIKAN JASMANI DAN PENDIDIKAN KESIHATAN

STANDART 4. PENGURUSAN MENTAL DAN EMOSI


KANDUNGAN 4.1 Kemahiran mengurus mental dan emosi dalam kehidupan harian
• Pemikiran positif

4.1.1 Mengetahui maksud dan ciri-ciri pemikiran positif.


STANDART 4.1.2 Memahami faedah pemikiran positif dalam mengurus mental dan emosi.
PEMBELAJARAN 4.1.3 Mengaplikasikan cara mengurus pemikiran, emosi dan tingkah laku dalam kehidupan seharian.
4.1.4 Menganalisis hubungan antara pemikiran, emosi dan tingkah laku dalam kehidupan seharian
TAJUK PENGURUSAN MENTAL DAN EMOSI
Pada akhir PdP, murid dapat …
K : i. membincangkan sifat positif rakan dan meneka siapa rakan yang bersifat positif itu.
OKJEKTIF K : membina peta minda dengan ciri-ciri positif dan faedah pemikiran positif dalam mengurus mental dan emosi.
PEMBELAJARAN
A : menerangkan cara mengurus pemikiran, emosi dan tingkah laku dalam kehidupan harian.

AKTIVITI PDPC B) *Rujuk Buku Panduan Pengajaran Pendidikan Kesihatan hlm 19-21
Nota : Tugasan ini diberi seminggu awal sebagai persediaan
LATIHAN / KERJA Lembaran kerja.
RUMAH
Buku Teks Internet Radio/TV
BAHAN BANTU
MENGAJAR (BBM) Modul Projektor Lembaran Nota
PowerPoint Model Peralatan Sukan
Kreativiti & Inovasi Bahasa Sains & Teknologi
ELEMEN MERENTAS Pendidikan Alam Sekitar Patriotisme TMK
KURIKULUM (EMK)
Kemahiran Berfikir Model Kepimpinan
Peta Bulatan Peta Buih Peta Buih Berganda
KBAT / i-THINK
Peta Dakap Peta Alir Peta Pelbagai Alir
Lembaran Kerja Ujian Bertulis Lisan
PENILAIAN PdP
Kuiz Aktiviti Fizikal Pembentangan

/ orang murid dapat menguasai objektif pembelajaran dan diberi latihan penggayaan/ pengukuhan

/ orang murid tidak menguasai objektif pembelajaran dan diberi latihan pemulihan

REFLEKSI
REFLEKSI

Aktiviti pembelajaran dan pengajaran ditangguhkan kerana ….

Mesyuarat / Kursus Cuti Rehat / Cuti Sakit


Program Sekolah Cuti Bencana / Cuti Khas
Mengiringi Murid Keluar Cuti Peristiwa / Cuti Am
Aktiviti Luar Lain - lain

Aktiviti PdP dibawa ke

CATATAN
seharian.
eharian

urus mental dan emosi.


an.

Keratan Akhbar
Gambar/Carta
Lain-Lain
Keusahawanan
Nilai Murni
Lain-Lain
Peta Pokok
Peta Titi
Folio
Projek

penggayaan/ pengukuhan
kit
Khas
ti Am
RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN PJPK1

MATA PELAJARAN PENDIDIKAN JASMANI DAN PENDIDIKAN KESIHATAN KELAS

TARIKH / HARI MASA

KEHADIRAN TIDAK HADIR

TEMA PENDIDIKAN JASMANI DAN PENDIDIKAN KESIHATAN

STANDART 5. KEKELUARGAAN
KANDUNGAN 5.1 Peranan diri sendiri dan ahli keluarga serta kepentingan institusi kekeluargaan dalam aspek kesihatan keluarga
• Perkahwinan

5.1.1 Mengetahui tujuan perkahwinan.


STANDART 5.1.2 Mengaplikasikan cara menyesuaikan diri sekiranya berlaku perubahan dalam struktur keluarga.
PEMBELAJARAN 5.1.3 Menilai peranan individu dalam keluarga nukleus, keluarga kembangan (extended) atau keluarga tunggal.

TAJUK KEKELUARGAAN (KAHWIN)


Pada akhir PdP, murid dapat …
K : merumuskan maksud dan tujuan perkahwinan.
OKJEKTIF K : Menjelaskan dengan contoh cara menyesuaikan diri sekiranya berlaku perubahan dalam struktur keluarga.
PEMBELAJARAN
A:

AKTIVITI PDPC
*Rujuk Buku Panduan Pengajaran Pendidikan Kesihatan hlm 24
1. Mencipta pokok keluarga
2. Pengukuhan: Mencipta garis masa keluarga.

LATIHAN / KERJA Lembaran kerja.


RUMAH
Buku Teks Internet Radio/TV Keratan Akhbar
BAHAN BANTU Modul Projektor Lembaran Nota Gambar/Carta
MENGAJAR (BBM)
PowerPoint Model Peralatan Sukan Lain-Lain
Kreativiti & Inovasi Bahasa Sains & Teknologi Keusahawanan
ELEMEN MERENTAS Pendidikan Alam Sekitar Patriotisme TMK Nilai Murni
KURIKULUM (EMK)
Kemahiran Berfikir Model Kepimpinan Lain-Lain
Peta Bulatan Peta Buih Peta Buih Berganda Peta Pokok
KBAT / i-THINK
Peta Dakap Peta Alir Peta Pelbagai Alir Peta Titi
Lembaran Kerja Ujian Bertulis Lisan Folio
PENILAIAN PdP
Kuiz Aktiviti Fizikal Pembentangan Projek

/ orang murid dapat menguasai objektif pembelajaran dan diberi latihan penggayaan/ pengukuhan

/ orang murid tidak menguasai objektif pembelajaran dan diberi latihan pemulihan

REFLEKSI

Aktiviti pembelajaran dan pengajaran ditangguhkan kerana ….

Mesyuarat / Kursus Cuti Rehat / Cuti Sakit


Program Sekolah Cuti Bencana / Cuti Khas
Mengiringi Murid Keluar Cuti Peristiwa / Cuti Am
Aktiviti Luar Lain - lain

Aktiviti PdP dibawa ke

CATATAN
RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN PJPK1

MATA PELAJARAN PENDIDIKAN JASMANI DAN PENDIDIKAN KESIHATAN KELAS

TARIKH / HARI MASA

KEHADIRAN TIDAK HADIR

TEMA PENDIDIKAN JASMANI DAN PENDIDIKAN KESIHATAN

STANDART 5. KEKELUARGAAN
KANDUNGAN 5.1 Peranan diri sendiri dan ahli keluarga serta kepentingan institusi kekeluargaan dalam aspek kesihatan keluarga
• Perkahwinan

5.1.1 Mengetahui tujuan perkahwinan.


STANDART 5.1.2 Mengaplikasikan cara menyesuaikan diri sekiranya berlaku perubahan dalam struktur keluarga.
PEMBELAJARAN 5.1.3 Menilai peranan individu dalam keluarga nukleus, keluarga kembangan (extended) atau keluarga tunggal.

TAJUK KEKELUARGAAN (KAHWIN)


Pada akhir PdP, murid dapat …
K : menulis salasilah keluarga sebagai kerja projek
OKJEKTIF K : Menjelaskan dengan contoh cara menyesuaikan diri sekiranya berlaku perubahan dalam struktur keluarga.
PEMBELAJARAN
A:

*Rujuk Buku Panduan Pengajaran Pendidikan Kesihatan hlm 24


AKTIVITI PDPC 3. Menulis satu karangan pendek atau pantun mengenai peranan mereka dalam keluarga.
4. Menulis salasilah keluarga sebagai kerja projek.(Tahap Penguasaan 6)

LATIHAN / KERJA Lembaran kerja.


RUMAH
Buku Teks Internet Radio/TV Keratan Akhbar
BAHAN BANTU Modul Projektor Lembaran Nota Gambar/Carta
MENGAJAR (BBM)
PowerPoint Model Peralatan Sukan Lain-Lain
Kreativiti & Inovasi Bahasa Sains & Teknologi Keusahawanan
ELEMEN MERENTAS Pendidikan Alam Sekitar Patriotisme TMK Nilai Murni
KURIKULUM (EMK)
Kemahiran Berfikir Model Kepimpinan Lain-Lain
Peta Bulatan Peta Buih Peta Buih Berganda Peta Pokok
KBAT / i-THINK
Peta Dakap Peta Alir Peta Pelbagai Alir Peta Titi
Lembaran Kerja Ujian Bertulis Lisan Folio
PENILAIAN PdP
Kuiz Aktiviti Fizikal Pembentangan Projek

/ orang murid dapat menguasai objektif pembelajaran dan diberi latihan penggayaan/ pengukuhan

/ orang murid tidak menguasai objektif pembelajaran dan diberi latihan pemulihan

REFLEKSI

Aktiviti pembelajaran dan pengajaran ditangguhkan kerana ….

Mesyuarat / Kursus Cuti Rehat / Cuti Sakit


Program Sekolah Cuti Bencana / Cuti Khas
Mengiringi Murid Keluar Cuti Peristiwa / Cuti Am
Aktiviti Luar Lain - lain

Aktiviti PdP dibawa ke

CATATAN
RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN pjpk1

MATA PELAJARAN PENDIDIKAN JASMANI DAN PENDIDIKAN KESIHATAN KELAS

TARIKH / HARI MASA

KEHADIRAN TIDAK HADIR

TEMA PENDIDIKAN JASMANI DAN PENDIDIKAN KESIHATAN

STANDART 6. PERHUBUNGAN
KANDUNGAN 6.1 Kemahiran interpersonal serta komunikasi berkesan dalam kehidupan seharian.

STANDART
PEMBELAJARAN 6.1.1 Mengetahui cara berkomunikasi secara lisan dan bukan lisan.
6.1.2 Memahami perhubungan interpersonal dalam kalangan ahli keluarga, rakan, guru dan jiran.
TAJUK PERHUBUNGAN
Pada akhir PdP, murid dapat …
P : membincangkan kepentingan berkomunikasi secara berkesan dalam kalangan ahli keluarga, rakan, guru dan jiran.
OKJEKTIF K : Mengetahui cara berkomunikasi secara lisan dan bukan lisan.
PEMBELAJARAN
A:

AKTIVITI PDPC *Rujuk Buku Panduan Pengajaran Pendidikan Kesihatan hlm 25-27
1. Bermain ‘Win, Lose or Draw’ (secara bukan lisan).
2. Main Peranan (secara lisan)

LATIHAN / KERJA Lembaran kerja.


RUMAH
Buku Teks Internet Radio/TV Keratan Akhbar
BAHAN BANTU Modul Projektor Lembaran Nota Gambar/Carta
MENGAJAR (BBM)
PowerPoint Model Peralatan Sukan Lain-Lain
Kreativiti & Inovasi Bahasa Sains & Teknologi Keusahawanan
ELEMEN MERENTAS Pendidikan Alam Sekitar Patriotisme TMK Nilai Murni
KURIKULUM (EMK)
Kemahiran Berfikir Model Kepimpinan Lain-Lain
Peta Bulatan Peta Buih Peta Buih Berganda Peta Pokok
KBAT / i-THINK
Peta Dakap Peta Alir Peta Pelbagai Alir Peta Titi
Lembaran Kerja Ujian Bertulis Lisan Folio
PENILAIAN PdP
Kuiz Aktiviti Fizikal Pembentangan Projek

/ orang murid dapat menguasai objektif pembelajaran dan diberi latihan penggayaan/ pengukuhan

/ orang murid tidak menguasai objektif pembelajaran dan diberi latihan pemulihan

REFLEKSI

Aktiviti pembelajaran dan pengajaran ditangguhkan kerana ….

Mesyuarat / Kursus Cuti Rehat / Cuti Sakit


Program Sekolah Cuti Bencana / Cuti Khas
Mengiringi Murid Keluar Cuti Peristiwa / Cuti Am
Aktiviti Luar Lain - lain

Aktiviti PdP dibawa ke

CATATAN
RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN

MATA PELAJARAN PENDIDIKAN JASMANI DAN PENDIDIKAN KESIHATAN KELAS

TARIKH / HARI MASA

KEHADIRAN TIDAK HADIR

TEMA PENDIDIKAN JASMANI DAN PENDIDIKAN KESIHATAN

STANDART 6. PERHUBUNGAN
KANDUNGAN 6.1 Kemahiran interpersonal serta komunikasi berkesan dalam kehidupan seharian.

STANDART 6.1.3 Mengaplikasikan kemahiran berkomunikasi secara berkesan, iaitu mendengar dengan teliti, mengekalkan eye co
PEMBELAJARAN meluahkan perasaan, idea dan fikiran.
6.1.4 Menilai kepentingan berkomunikasi secara berkesan dalam kalangan ahli keluarga, rakan, guru dan jiran.

TAJUK PERHUBUNGAN
Pada akhir PdP, murid dapat …
P : Mengaplikasikan kemahiran berkomunikasi secara berkesan, iaitu mendengar dengan teliti, mengekalkan eye con
OKJEKTIF meluahkan perasaan, idea dan fikiran
PEMBELAJARAN K : Menilai kepentingan berkomunikasi secara berkesan dalam kalangan ahli keluarga, rakan, guru dan jiran.
A:

AKTIVITI PDPC *Rujuk Buku Panduan Pengajaran Pendidikan Kesihatan hlm 25-27

3. Menghasilkan peta minda


4. Perbincangan dan pembentangan hasil kumpulan.
LATIHAN / KERJA Lembaran kerja.
RUMAH
Buku Teks Internet Radio/TV
BAHAN BANTU
MENGAJAR (BBM) Modul Projektor Lembaran Nota
PowerPoint Model Peralatan Sukan
Kreativiti & Inovasi Bahasa Sains & Teknologi
ELEMEN MERENTAS Pendidikan Alam Sekitar Patriotisme TMK
KURIKULUM (EMK)
Kemahiran Berfikir Model Kepimpinan
Peta Bulatan Peta Buih Peta Buih Berganda
KBAT / i-THINK
Peta Dakap Peta Alir Peta Pelbagai Alir
Lembaran Kerja Ujian Bertulis Lisan
PENILAIAN PdP
Kuiz Aktiviti Fizikal Pembentangan

/ orang murid dapat menguasai objektif pembelajaran dan diberi latihan penggayaan/ pengukuhan
/ orang murid tidak menguasai objektif pembelajaran dan diberi latihan pemulihan

REFLEKSI

Aktiviti pembelajaran dan pengajaran ditangguhkan kerana ….

Mesyuarat / Kursus Cuti Rehat / Cuti Sakit


Program Sekolah Cuti Bencana / Cuti Khas
Mengiringi Murid Keluar Cuti Peristiwa / Cuti Am
Aktiviti Luar Lain - lain

Aktiviti PdP dibawa ke

CATATAN
teliti, mengekalkan eye contact serta

kan, guru dan jiran.

teliti, mengekalkan eye contact serta

an, guru dan jiran.

Keratan Akhbar
Gambar/Carta
Lain-Lain
Keusahawanan
Nilai Murni
Lain-Lain
Peta Pokok
Peta Titi
Folio
Projek

penggayaan/ pengukuhan
kit
Khas
ti Am
RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN

MATA PELAJARAN PENDIDIKAN JASMANI DAN PENDIDIKAN KESIHATAN KELAS

TARIKH / HARI MASA

KEHADIRAN TIDAK HADIR

TEMA PENDIDIKAN JASMANI DAN PENDIDIKAN KESIHATAN

7.0 PENYAKIT
STANDART 7.1 Penyakit dan cara mencegah serta mengurangkan faktor risiko penyakit dalam kehidupan seharian.
KANDUNGAN • Jerawat
• Sengugut
• Kanser Serviks

STANDART 7.1.1 Mengetahui masalah jerawat, senggugut dan kanser serviks.


PEMBELAJARAN 7.1.2 Memahami langkah-langkah pencegahan kanser serviks.
7.1.3 Menilai langkah-langkah pencegahan yang boleh diambil untuk mengurangkan masalah jerawat dan senggugut.
TAJUK PENYAKIT
Pada akhir PdP, murid dapat …
K : membincangkan gejala dan simptom serta punca setiap penyakit tidak berjangkit.
OKJEKTIF
PEMBELAJARAN K : Menilai langkah-langkah pencegahan yang boleh diambil untuk mengurangkan masalah jerawat dan senggugut.
A:

*Rujuk Buku Panduan Pengajaran Pendidikan Kesihatan hlm 28-29


AKTIVITI PDPC 1. Menjawab soal-selidik.
2. Dalam kumpulan,
• murid membahagikan tugas dan mencari maklumat tentang gejala dan simptom serta punca-punca penyakit tidak berjangkit seperti
jerawat, senggugut dan kanser serviks.

LATIHAN / KERJA Lembaran kerja.


RUMAH
Buku Teks Internet Radio/TV Keratan Akhbar
BAHAN BANTU Modul Projektor Lembaran Nota Gambar/Carta
MENGAJAR (BBM)
PowerPoint Model Peralatan Sukan Lain-Lain
Kreativiti & Inovasi Bahasa Sains & Teknologi Keusahawanan
ELEMEN MERENTAS Pendidikan Alam Sekitar Patriotisme TMK Nilai Murni
KURIKULUM (EMK)
Kemahiran Berfikir Model Kepimpinan Lain-Lain
Peta Bulatan Peta Buih Peta Buih Berganda Peta Pokok
KBAT / i-THINK
Peta Dakap Peta Alir Peta Pelbagai Alir Peta Titi
Lembaran Kerja Ujian Bertulis Lisan Folio
PENILAIAN PdP
Kuiz Aktiviti Fizikal Pembentangan Projek

/ orang murid dapat menguasai objektif pembelajaran dan diberi latihan penggayaan/ pengukuhan

/ orang murid tidak menguasai objektif pembelajaran dan diberi latihan pemulihan

REFLEKSI

Aktiviti pembelajaran dan pengajaran ditangguhkan kerana ….

Mesyuarat / Kursus Cuti Rehat / Cuti Sakit


Program Sekolah Cuti Bencana / Cuti Khas
Mengiringi Murid Keluar Cuti Peristiwa / Cuti Am
Aktiviti Luar Lain - lain

Aktiviti PdP dibawa ke

CATATAN
RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN

MATA PELAJARAN PENDIDIKAN JASMANI DAN PENDIDIKAN KESIHATAN KELAS

TARIKH / HARI MASA

KEHADIRAN TIDAK HADIR

TEMA PENDIDIKAN JASMANI DAN PENDIDIKAN KESIHATAN

7.0 PENYAKIT
STANDART 7.1 Penyakit dan cara mencegah serta mengurangkan faktor risiko penyakit dalam kehidupan seharian.
KANDUNGAN • Jerawat
• Sengugut
• Kanser Serviks

STANDART 7.1.1 Mengetahui masalah jerawat, senggugut dan kanser serviks.


PEMBELAJARAN 7.1.2 Memahami langkah-langkah pencegahan kanser serviks.
7.1.3 Menilai langkah-langkah pencegahan yang boleh diambil untuk mengurangkan masalah jerawat dan senggugut
TAJUK PENYAKIT
Pada akhir PdP, murid dapat …
K : Mengetahui masalah jerawat, senggugut dan kanser serviks.
OKJEKTIF K : Memahami langkah-langkah pencegahan kanser serviks.
PEMBELAJARAN
A:

AKTIVITI PDPC *Rujuk Buku Panduan Pengajaran Pendidikan Kesihatan hlm 28-29

• Membuat pembentangan hasil kerja.


• Menulis langkah-langkah pencegahan dengan menghubung kait faktor-faktor pemakanan, gaya hidup dan persekita
(Tahap penguasaan 6)
LATIHAN / KERJA Lembaran kerja.
RUMAH
Buku Teks Internet Radio/TV
BAHAN BANTU Modul Projektor Lembaran Nota
MENGAJAR (BBM)
PowerPoint Model Peralatan Sukan
Kreativiti & Inovasi Bahasa Sains & Teknologi
ELEMEN MERENTAS Pendidikan Alam Sekitar Patriotisme TMK
KURIKULUM (EMK)
Kemahiran Berfikir Model Kepimpinan
Peta Bulatan Peta Buih Peta Buih Berganda
KBAT / i-THINK
Peta Dakap Peta Alir Peta Pelbagai Alir
Lembaran Kerja Ujian Bertulis Lisan
PENILAIAN PdP
Kuiz Aktiviti Fizikal Pembentangan

/ orang murid dapat menguasai objektif pembelajaran dan diberi latihan penggayaan/ pengukuhan
/ orang murid tidak menguasai objektif pembelajaran dan diberi latihan pemulihan

REFLEKSI

Aktiviti pembelajaran dan pengajaran ditangguhkan kerana ….

Mesyuarat / Kursus Cuti Rehat / Cuti Sakit


Program Sekolah Cuti Bencana / Cuti Khas
Mengiringi Murid Keluar Cuti Peristiwa / Cuti Am
Aktiviti Luar Lain - lain

Aktiviti PdP dibawa ke

CATATAN
an seharian.

lah jerawat dan senggugut.

, gaya hidup dan persekitaran.

Keratan Akhbar
Gambar/Carta
Lain-Lain
Keusahawanan
Nilai Murni
Lain-Lain
Peta Pokok
Peta Titi
Folio
Projek

penggayaan/ pengukuhan
kit
Khas
ti Am
RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN PJPK1

MATA PELAJARAN PENDIDIKAN JASMANI DAN PENDIDIKAN KESIHATAN KELAS

TARIKH / HARI MASA

KEHADIRAN TIDAK HADIR

TEMA PENDIDIKAN JASMANI DAN PENDIDIKAN KESIHATAN

STANDART 8.0 KESELAMATAN


KANDUNGAN 8.1 Menjaga keselamatan diri dan mendemontrasi kemahiran kecekapan psikososial dalam kehidupan harian
• Buli
• Gangsterisme

8.1.1 Mengetahui maksud membuli, dibuli dan gangsterisme.


STANDART 8.1.2 Memahami faktor-faktor penyebab perbuatan membuli, dibuli dan gangsterisme.
PEMBELAJARAN 8.1.3 Mengaplikasikan kemahiran berkata TIDAK dan mengelak diri daripada membuli, dibuli dan gangsterisme.
8.1.4 Menilai kesan membuli dan dibuli terhadap diri dan keluarga.

TAJUK KESELAMATAN
Pada akhir PdP, murid dapat …
K: membincangkan faktor penyebab perbuatan buli dan gangsterisme.
OKJEKTIF
PEMBELAJARAN K : Menulis dengan kreatif langkah menangani perbuatan buli dan gangsterisme.
A:

*Rujuk Buku Panduan Pengajaran Pendidikan Kesihatan hlm 32-38


1. Save Our School (SOS)
AKTIVITI PDPC • Setiap kumpulan diberi satu kes juvana untuk menjelaskan faktor penyebab perbuatan buli dan gangsterisme.
• Murid menulis langkah-langkah untuk menangani perbuatan buli dan gangsterisme.
• Pembentangan hasil kumpulan.

LATIHAN / KERJA Lembaran kerja.


RUMAH
Buku Teks Internet Radio/TV Keratan Akhbar
BAHAN BANTU
MENGAJAR (BBM) ✘ Modul Projektor Lembaran Nota Gambar/Carta
PowerPoint Model Peralatan Sukan Lain-Lain
Kreativiti & Inovasi Bahasa Sains & Teknologi Keusahawanan
ELEMEN MERENTAS Pendidikan Alam Sekitar Patriotisme TMK Nilai Murni
KURIKULUM (EMK)
Kemahiran Berfikir Model Kepimpinan Lain-Lain
Peta Bulatan Peta Buih Peta Buih Berganda Peta Pokok
KBAT / i-THINK
Peta Dakap Peta Alir Peta Pelbagai Alir Peta Titi
Lembaran Kerja Ujian Bertulis Lisan Folio
PENILAIAN PdP
Kuiz Aktiviti Fizikal Pembentangan Projek

/ orang murid dapat menguasai objektif pembelajaran dan diberi latihan penggayaan/ pengukuhan

/ orang murid tidak menguasai objektif pembelajaran dan diberi latihan pemulihan

REFLEKSI

Aktiviti pembelajaran dan pengajaran ditangguhkan kerana ….

Mesyuarat / Kursus Cuti Rehat / Cuti Sakit


Program Sekolah Cuti Bencana / Cuti Khas
Mengiringi Murid Keluar Cuti Peristiwa / Cuti Am
Aktiviti Luar Lain - lain

Aktiviti PdP dibawa ke

CATATAN
RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN PJPK1

MATA PELAJARAN PENDIDIKAN JASMANI DAN PENDIDIKAN KESIHATAN KELAS

TARIKH / HARI MASA

KEHADIRAN TIDAK HADIR

TEMA PENDIDIKAN JASMANI DAN PENDIDIKAN KESIHATAN

STANDART 8.0 KESELAMATAN


KANDUNGAN 8.1 Menjaga keselamatan diri dan mendemontrasi kemahiran kecekapan psikososial dalam kehidupan harian
• Buli
• Gangsterisme

8.1.1 Mengetahui maksud membuli, dibuli dan gangsterisme.


STANDART 8.1.2 Memahami faktor-faktor penyebab perbuatan membuli, dibuli dan gangsterisme.
PEMBELAJARAN 8.1.3 Mengaplikasikan kemahiran berkata TIDAK dan mengelak diri daripada membuli, dibuli dan gangsterisme.
8.1.4 Menilai kesan membuli dan dibuli terhadap diri dan keluarga.

TAJUK KESELAMATAN
Pada akhir PdP, murid dapat …
K: Memahami faktor-faktor penyebab perbuatan membuli, dibuli dan gangsterisme.
OKJEKTIF
PEMBELAJARAN K : Menilai kesan membuli dan dibuli terhadap diri dan keluarga.
A:

*Rujuk Buku Panduan Pengajaran Pendidikan Kesihatan hlm 32-38


AKTIVITI PDPC 2. Dalam kumpulan, murid mengkaji senario yang diberi dan menjawab soalan.
3. Kaedah 3M, iaitu mengenal buli, menjauhi buli dan melapor buli.
4. Rumusan oleh murid.

LATIHAN / KERJA Lembaran kerja.


RUMAH
Buku Teks Internet Radio/TV Keratan Akhbar
BAHAN BANTU
MENGAJAR (BBM) Modul Projektor Lembaran Nota Gambar/Carta
PowerPoint Model Peralatan Sukan Lain-Lain
Kreativiti & Inovasi Bahasa Sains & Teknologi Keusahawanan
ELEMEN MERENTAS Pendidikan Alam Sekitar Patriotisme TMK Nilai Murni
KURIKULUM (EMK)
Kemahiran Berfikir Model Kepimpinan Lain-Lain
Peta Bulatan Peta Buih Peta Buih Berganda Peta Pokok
KBAT / i-THINK
Peta Dakap Peta Alir Peta Pelbagai Alir Peta Titi
Lembaran Kerja Ujian Bertulis Lisan Folio
PENILAIAN PdP
Kuiz Aktiviti Fizikal Pembentangan Projek

/ orang murid dapat menguasai objektif pembelajaran dan diberi latihan penggayaan/ pengukuhan

/ orang murid tidak menguasai objektif pembelajaran dan diberi latihan pemulihan

REFLEKSI

Aktiviti pembelajaran dan pengajaran ditangguhkan kerana ….

Mesyuarat / Kursus Cuti Rehat / Cuti Sakit


Program Sekolah Cuti Bencana / Cuti Khas
Mengiringi Murid Keluar Cuti Peristiwa / Cuti Am
Aktiviti Luar Lain - lain

Aktiviti PdP dibawa ke

CATATAN

Anda mungkin juga menyukai