Anda di halaman 1dari 7

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN

MINGGU HARI TARIKH TAHUN MASA MATAPELAJARAN

1 Rabu 1/1/2019 4 ADIL 1200 - 0100 SAINS

TEMA: PENGENALAN KEPADA SAINS UNIT: 1.0 KEMAHIRAN SAINTIFIK


TAJUK: KEMAHIRAN PROSES SAINS (KPS)
STANDARD
1.1 Kemahiran proses sains.(BT ms 2-3)
KANDUNGAN
1.1.1 Memerhati
1.1.2 Mengelas
STANDARD 1.1.3 Mengukur dan menggunakan nombor
PEMBELAJARAN 1.1.4 Membuat inferens
1.1.5.Meramal
1.1.6.Berkomunikasi
Pada akhir Pdpc murid akan dapat,
OBJEKTIF
1. Mengulangkaji dan menyenaraikan enam kemahiran proses sains, iaitu memerhati, mengelas,
PEMBELAJARAN
mengukur dan menggunakan nombor, meramal, membuat inferens dan berkomunikasi.
KRITERIA Murid berjaya menyenaraikan enam kemahiran proses sains, iaitu memerhati, mengelas, mengukur dan
KEJAYAAN menggunakan nombor, meramal, membuat inferens dan berkomunikasi.

1. Murid mengingat kembali dan memahami kemahiran proses sains (KPS) yang telah dipelajari
dalam tahun sebelumnya melalui aktiviti sumbangsaran. (PAK21).
2. Murid menyenaraikan 6 kemahiran proses sains dalam bentuk peta i-think.(PAK21)
3. Murid berbincang dalam kumpulan untuk menyatakan maksud setiap KPS dinyatakan melalui
AKTIVITI PDPC
aktiviti penulisan yang sesuai.(KBAT)
4. Murid mencatatkan nota dan latihan berkaitan aktiviti ke dalam buku nota dengan kemas dan
betul.
5. Murid melengkapkan lembaran aktiviti sebagai pengukuhan dan pengayaan.

AKTIVITI PAK-21 Brainstorming (Sumbangsaran) i-Think Map - Peta Bulatan


Menggunakan
Memerhati / Mengelas / / Membuat inferens /
nombor
KPS Meramal / Berkomunikasi / Ruang dan masa Mentafsir data
Mengawal Membuat
Mendefinisi Mengeksperimen
pembolehubah hipotesis
Menggunakan peralatan dan bahan sains Membersihkan peralatan sains
KMS Menyimpan peralatan dan bahan sains Mengendalikan specimen
Melakar spesimen, peralatan & bahan sains Tidak berkenaan /
BAHAN BANTU
Buku teks
BELAJAR
KBAT/EMK/NILAI Menganalis Nilai murni Bekerjasama
TP (PBS) 4 Penilaian / Pentaksiran Lembaran kerja

REFLEKSI
RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN
MINGGU HARI TARIKH TAHUN MASA MATAPELAJARAN

2 Rabu 8/1/2019 4 ADIL 1200 - 0100 SAINS

TEMA: PENGENALAN KEPADA SAINS UNIT: 1.0 KEMAHIRAN SAINTIFIK


TAJUK: KEMAHIRAN PROSES SAINS (KPS)
STANDARD
1.1 Kemahiran proses sains.(BT ms 2-3)
KANDUNGAN
STANDARD 1.1.1 Memerhati 1.1.2 Mengelas 1.1.3 Mengukur dan menggunakan nombor
PEMBELAJARAN 1.1.4 Membuat inferens 1.1.5.Meramal 1.1.6.Berkomunikasi
Pada akhir Pdpc murid akan dapat,
OBJEKTIF
Mengulangkaji dan menyenaraikan enam kemahiran proses sains, iaitu memerhati, mengelas,
PEMBELAJARAN
mengukur dan menggunakan nombor, meramal, membuat inferens dan berkomunikasi.
KRITERIA Murid berjaya menyenaraikan enam kemahiran proses sains, iaitu memerhati, mengelas, mengukur dan
KEJAYAAN menggunakan nombor, meramal, membuat inferens dan berkomunikasi.

1. Murid mengingat kembali dan memahami kemahiran proses sains (KPS) yang telah dipelajari
dalam tahun sebelumnya melalui aktiviti sumbangsaran. (PAK21).
2. Murid menyenaraikan 6 kemahiran proses sains berdasarkan situasi di dalam BT ms 2 & 3.
3. Murid dibimbing membuat pemerhatian ke atas eksperimen menguji Payung Terjun yang
ditunjuk oleh rakan-rakan mereka.
AKTIVITI PDPC -masa yang diambil oleh payung terjun batu lebih cepat jatuh berbanding masa yang diambil
oleh paying terjun klip kertas.
4. Murid mengelaskan objek yang disenaraikan : pembaris kayu, batang asikrim, sudu besi,
pinggan kaca, kanta, guli, kayu hoki.
5. Murid meramal kecerahan mentol dan merekod pemerhatian eksperimen Kecerahan Mentol.
6. Murid dibimbing menggunakan perhubungan ruang dan masa.

AKTIVITI PAK-21 Brainstorming (Sumbangsaran) i-Think Map - Peta Bulatan


Menggunakan
Memerhati / Mengelas /
nombor
/ Membuat inferens /
KPS Meramal / Berkomunikasi / Ruang dan masa Mentafsir data
Mengawal
Mendefinisi Membuat hipotesis Mengeksperimen
pembolehubah
Menggunakan peralatan dan bahan sains Membersihkan peralatan sains
KMS Menyimpan peralatan dan bahan sains Mengendalikan specimen
Melakar spesimen, peralatan & bahan sains Tidak berkenaan /
BAHAN BANTU
Buku teks
BELAJAR
KBAT/EMK/NILAI Menganalis Nilai murni Bekerjasama
TP (PBS) 4 Penilaian / Pentaksiran Lembaran kerja
REFLEKSI

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN


MINGGU HARI TARIKH TAHUN MASA MATAPELAJARAN

3 ISNIN 13.1.2020 4 ADIL 0840 - 0940 SAINS

TEMA: PENGENALAN KEPADA SAINS UNIT: 1.0 KEMAHIRAN SAINTIFIK


TAJUK KPS MENGGUNAKAN PERHUBUNGAN RUANG DAN MASA
STANDARD
1.1 Memahami kemahiran proses sains.(BT ms 6-7)
KANDUNGAN
STANDARD
1.1.7. Menggunakan perhubungan ruang dan masa
PEMBELAJARAN
Pada akhir Pdpc murid akan dapat,
OBJEKTIF 1. menggunakan kemahiran proses sains perhubungan ruang dan masa dengan
PEMBELAJARAN memerhatikan perubahan parameter perti lokasi, arah, bentuk, saiz, isi padu, berat dan jsim
dengan masa.
KRITERIA
Murid berjaya menghuraikan perubahan ais dan lilin yang diperhatikan.
KEJAYAAN
1. Guru menunjukkan sebiji epal dan bertanya kepada murid apa yg terjadi kepada epal
selepas dibiarkan selama sebulan. (PAK21)
2. Murid membuat pemerhatian ke atas perubahan semasa aiskrim diletakkan di bawah
cahaya matahari.
3. Murid dibimbing membuat perhubungan bentuk dan saiz aiskrim dengan masa
AKTIVITI PDPC
berdasarkan penyiasatan tadi.
4. Murid membuat laporan aktiviti ria doh dan masa.
5. Murid memerhati keadaan doh selepas 30 minit.
6. Murid mengenalpasti parameter yang berubah dengan masa
7. Murid dibimbing membuat kesimpulan eksperimen
AKTIVITI PAK-21 Chunking (Gabungan ) Think– Pair– Share (Fikir- Pasang– Kongsi)
Menggunakan
Memerhati Mengelas Membuat inferens
nombor
KPS Meramal Berkomunikasi Ruang dan masa / Mentafsir data

Mendefinisi Mengawal p/ubah Membuat hipotesis Mengeksperimen


Menggunakan peralatan dan bahan sains Membersihkan peralatan sains
KMS Menyimpan peralatan dan bahan sains Mengendalikan spesimen /
Melakar spesimen, peralatan & bahan sains Tidak berkenaan
BAHAN BANTU
Ais dan bekas, lilin dan mancis.
BELAJAR
KBAT/EMK/NILAI Menganalis Nilai murni Menjaga keselamatan
TP (PBS) 4 Penilaian / Pentaksiran Lembaran kerja

REFLEKSI
RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN
MINGGU HARI TARIKH TAHUN MASA MATAPELAJARAN

3 RABU 15.1.2020 4 ADIL 1200 - 0100 SAINS

TEMA: PENGENALAN KEPADA SAINS UNIT: 1.0 KEMAHIRAN SAINTIFIK


Tajuk: KPS MENTAFSIR DATA
Standard
1.1 Memahami kemahiran proses sains.(BT ms 7-9)
Kandungan
Standard
1.1.8 Mentafsir data
Pembelajaran
Pada akhir Pdpc murid akan dapat,
Objektif
1. menyatakan penerangan rasional tentang objek, peristiwa atau pola berdasarkan 2
Pembelajaran
daripada 3 data yang disediakan.
Kriteria Kejayaan Murid berjaya mentafsir data yang diberi.
1. Murid menjalankan aktiviti mudah menggunakan bahan ransangan dalam BT ms 8
untuk memahami kemahiran proses sains (KPS) mentafsir data.
2. Murid berbincang dengan bimbingan guru untuk memahami konsep mentafsir data
dengan betul. (PAK21)
3. Murid membuat pemerhatian ke atas beberapa data atau bahan lain yang melibatkan
KPS berkaitan dengan bimbingan guru seperti (KBAT): carta cuaca, carta pai
Aktiviti PdPc kandungan udara, carta kitaran hidup haiwan, graf bar, jadual waktu kelas, jadual
bertugas kelas.
4. Murid mentafsirkan data yang dipilih dari beberapa pilihan bahan atau data yang
disediakan secara bertulis menggunakan ayat yang betul dan jelas.(PAK21)
5. Murid memberikan peneranagn tentang carta palang dan peta pokok yang
disediakan.

Aktiviti PAK-21 Café (Kedai Kopi) Free Discussion (Perbincangan Bebas)


Menggunakan
Memerhati Mengelas Membuat inferens
nombor
KPS Meramal Berkomunikasi Ruang dan masa Mentafsir data /

Mendefinisi Mengawal p/ubah Membuat hipotesis Mengeksperimen


Menggunakan peralatan dan bahan sains Membersihkan peralatan sains
KMS Menyimpan peralatan dan bahan sains Mengendalikan spesimen /
Melakar spesimen, peralatan & bahan sains Tidak berkenaan
Bahan Bantu
Ais dan bekas, lilin dan mancis.
Belajar
KBAT/EMK/NILAI Menganalis Nilai murni Menjaga keselamatan
TP (PBS) 4 Penilaian / Pentaksiran Penglibatan dalam kelas.

Refleksi
RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN
MINGGU HARI TARIKH TAHUN MASA MATAPELAJARAN

4 ISNIN 20.1.2020 4 ADIL 0840 - 0940 SAINS

TEMA: PENGENALAN KEPADA SAINS UNIT: 1.0 KEMAHIRAN SAINTIFIK


TAJUK: KPS MENDEFINISI SECARA OPERASI
STANDARD
1.1 Memahami kemahiran proses sains.(BT ms 10-11)
KANDUNGAN
STANDARD
1.1.9. Mendefinisi secara operasi
PEMBELAJARAN
OBJEKTIF Pada akhir Pdpc murid akan dapat,
PEMBELAJARAN 1. Mendefinisi secara operasi
KRITERIA
Murid berjaya mendefinisi secara operasi kekuatan daya magnet.
KEJAYAAN
1. Murid menjalankan aktiviti ransangan dalam BT ms 10 untuk memahami kemahiran
proses sains (KPS) mendefinisi secara operasi.
2. Murid berbincang dan bersoal jawab berkaitan aktiviti dijalankan untuk memahami
konsep KPS berkaitan dengan jelas dan betul dengan bimbingan guru. (PAK21)
3. Murid memerihalkan suatu tafsiran yang mudah tentang konsep berkaitan
AKTIVITI PDPC
menggunakan magnet (BT ms 11) yang melibatkan KPS mendefinisi secara operasi
berkaitan dengan jelas dan betul dengan menyatakan :
- perkara yang dilakukan
- perkara yang diperhatikan (PAK2
4. Murid menjawab soalan yang diberi didalam buku nota mereka.
AKTIVITI PAK-21 Café (Kedai Kopi) Free Discussion (Perbincangan Bebas)
Menggunakan
Memerhati Mengelas Membuat inferens
nombor
Ruang dan
KPS Meramal Berkomunikasi Mentafsir data
masa
Mengawal Membuat
Mendefinisi / Mengeksperimen
p/ubah hipotesis
Menggunakan peralatan dan bahan
Membersihkan peralatan sains
sains
KMS Menyimpan peralatan dan bahan sains Mengendalikan spesimen /
Melakar spesimen, peralatan & bahan
Tidak berkenaan
sains
BAHAN BANTU
Magnet bar, klip kertas.
BELAJAR
KBAT/EMK/NILAI Menganalis Nilai murni Bertanggungjawab
TP (PBS) 4 Penilaian / Pentaksiran Penglibatan dalam kelas.

REFLEKSI

Anda mungkin juga menyukai