Anda di halaman 1dari 2

JOBSKOP

PENGERUSI
📌Bertanggungjawab memastikan program berjalan dengan lancar mengikut perancangan yang
telah dibuat.
📌Memantau semua AJK dan urusetia menjalankan tugas mengikut perancangan.

NAIB PENGERUSI
📌Membantu Pengarah Program dalam memastikan program berjalan dengan lancar mengikut
perancangan yang telah dibuat.
📌Membimbing dan mengurus jawatankuasa yang telah dilantik dibawahnya.
📌Bersama pengerusi membuat jobskop tugasan ajk.

SETIAUSAHA
📌Bersama pengerusi menentukan tempat, masa, tarikh dan agenda mesyuarat.
📌Menyediakan kertas kerja yang diperlukan oleh program.
📌Menyediakan surat atau dokumen yang berkaitan dengan program

BENDAHARI
📌Bertanggungjawab mengurus, mengawal dan segala urusan yang berkaitan dengan kewangan.
📌Menyediakan perbelanjaan dan anggaran bajet gerak kerja program.

AJK PENDAFTARAN & TEMPAT


📌Menyediakan tempat program dan memastikan tempat pilihan selamat.
📌Memastikan kebersihan sebelum, semasa dan selepas program.
📌Menyusun kerusi dan meja (jika perlu).
📌Menyusun atur peralatan program.
📌Menjadi perantara dengan pihak tempat program.
📌Menyiapkan laporan unit
📌Mendapatkan senarai nama peserta yang telah berdaftar

AJK JAMUAN
📌Menyediakan makanan/minuman peserta, AJK dan VIP
📌Menyediakan tempat & susun atur tempat jamuan
📌Memastikan tempat jamuan bersih sebelum, semasa & selepas program
📌Menyiapkan laporan unit

AJK PENDAFTARAN
📌Membuat ayat sebaran dan menjadi tempat rujuk
📌Mendapatkan senarai nama peserta yang telah berdaftar
📌Link dengan unit modul barang yang perlu diberi pada peserta sewaktu pendaftaran
📌Ambil kehadiran peserta di kaunter pendaftaran setiap pagi
📌Follow up kehadiran terkini peserta kepada Kem Kom dan Unit Modul & Aktiviti
📌Menyiapkan laporan unit

KOORDINATOR PERTANDINGAN & TEKNIKAL


📌Merancang Aktiviti dan modul
📌Sediakan modul dan bahan-bahan berkaitan
📌mendapatkan nama peserta daripada daripada Ajk pendaftaran
📌Sentiasa bersama peserta.
📌Menguruskan PA sistem sepanjang program dengan sebaiknya.
📌Menyediakan laporan Unit

AJK HADIAH DAN KEBAJIKAN


📌Menyediakan hadiah kepada penceramah
📌Menyediakan alat bantuan kecemasan
📌Menyediakan sijil untuk peserta
📌Menyediakan laporan Unit

AJK DOKUMENTASI DAN PELAPORAN


📌Menyediakan design poster program
📌Membuat tagging peserta dan AJK
📌Membuat video montaj program
📌Menyediakan laporan unit
Mengambil gambar video sebelum, semasa program berlangsung

AJK SIARAYA & PERALATAN


📌 memastikan peralatan teknikal tersedia sebelum progam berlangsung dan dalam keadaan baik
semasa program.
📌Memastikan setiap AJK mempunyai peralatan yang cukup sebelum, semasa dan selepas program